Prilikom poveravanja maloletnog deteta sud se rukovodi najboljim interesom deteta

Servis računara online zakazivanje

Prilikom poveravanja maloletnog deteta sud se rukovodi najboljim interesom deteta

Iz obrazloženja:

„Suprotno žalbenim navodima tuženog-protivtužioca, prvostepeni sud je pravilno ocenio stručno mišljenje nadležnog organa starateljstva kao i nalaz i mišljenje veštaka, i dao je dovoljne i argumentovane razloge za prihvatanje mišljenja veštaka u pogledu poveravanja maloletne dece, pri čemu je najbolji interes dece ocenio imajući u vidu sve utvrđene okolnosti u konkretnom slučaju. Naime, prema stručnom mišljenju nadležnog  organa starateljstva, kao i po mišljenju veštaka, maloletna deca s obzirom na uzrast nisu sposobna da formiraju svoje mišljenje sa kojim bi od roditelja želeli da žive, a po mišljenju veštaka, s obzirom na uzrast, konfuznost nastalu uplivima stavova odraslih, svako insistiranje na direktnom izjašnjavanju izazovalo bi kod njih osećanje krivice, što bi se negativno odrazilo na njihov psihofizički razvoj. Maloletni B. je više vezan za majku i upućen na starijeg brata i deca ne žele da se razdvajaju. U pogledu navedenog, ne postoji razlika u nalazima i mišljenju veštaka i stručnog mišljenja nadležnog organa starateljstva, zbog čega se neosnovano žalbom ukazuje da je nalaz veštaka zasnovan na nepotpunim i pogrešnim podacima.“

Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž2. 885/2013 od 18.09.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje