Obaveza pribavljanja nalaza i stručnog mišljenja organa starateljstva pri odlučivanju o zaštiti prava deteta ili o vršenju ili lišenju roditeljskog prava

Servis računara online zakazivanje

Obaveza pribavljanja nalaza i stručnog mišljenja organa starateljstva pri odlučivanju o zaštiti prava deteta ili o vršenju ili lišenju roditeljskog prava

 

Iz obrazloženja:

Odredbom člana 270. Porodičnog zakona propisano je da pre nego što donese odluku o zaštiti prava deteta ili o vršenju ili lišenju roditeljskog prava, sud je dužan da zatraži nalaz i stručno mišljenje od organa starateljstva, porodičnog savetovališta ili druge ustanove specijalizovane za posredovanje u porodičnim odnosima, što je prvostepeni sud u konkretnom slučaju propustio da učini da bi bio u situaciji da proceni najbolji interes maloletnog deteta na osnovu svih okolnosti konkretnog slučaja pri čemu su elementi za procenu najboljeg interesa deteta, kao pravnog standarda, osim uzrasta, pola, uslova u kojima žive roditelji i želja i osećanje deteta s obzirom na uzrast i zrelost, potrebe deteta (vaspitne, stambene, ishrane i sl.) i sposobnost roditelja da zadovolji utvrđene potrebe o čemu se ovde nije vodilo računa.“

Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž2. 850/2013 od 25.09.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje