Preraspodela radnog vremena u šestomesečnom periodu

Servis računara online zakazivanje

Preraspodela radnog vremena u šestomesečnom periodu

 

„Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), u članu 50. stav 1, propisano je da puno radno vreme iznosi 40 časova nedeljno. Prema čl. 55. i 56. Zakona, radna nedelja, po pravilu traje pet radnih dana a radnih dana, a radni dan po pravilu osam časova, s tim što poslodavac kod koga se rad obavlja u smenama, noću ili kad priroda posla i organizacija rada to zahteva, radnu nedelju i raspored radnog vremena može da organizuje na drugi način. Raspored radnog vremena u toku radne nedelje utvrđuje poslodavac.

Poslodavac može, saglasno članu 57. Zakona, da izvrši preraspodelu radnog vremena kada to zahteva priroda delatnosti, organizacija rada, bolje korišćenje sredstava rada, racionalnije korišćenje radnog vremena i izvršenje određenog posla u utvrđenim rokovima, tako da zaposleni u jednom periodu radi duže a u drugom kraće od punog radnog vremena (40 časova nedeljno), s tim da ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od šest meseci u toku kalendarske godine u proseku ne bude duže od punog radnog vremena.

U članu 67. stav 1. Zakona propisano je da zaposleni ima pravo na nedeljni odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno. Nedeljni odmor, po pravilu, koristi se nedeljom, s tim što poslodavac može da odredi drugi dan za korišćenje nedeljnog odmora ako priroda posla i organizacija rada to zahteva.

Polazeći od navedenog, nema zakonskih smetnji da poslodavac izvrši preraspodelu radnog vremena na šestomesečnom nivou (saglasno članu 57. Zakona), tako da zaposleni jedne nedelje radi pet dana u nedelji a naredne šest dana u nedelji, s tim da se zaposlenom obezbeđuje nedeljni odmor u svakoj radnoj nedelji u trajanju od 24 časa neprekidno koji ne mora da pada u nedelju, saglasno napred navedenim odredbama člana 67. Zakona.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-79/2013-02 od 07.03.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje