Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla

Sl.glasnik RS br. 33/2013

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način na osnovu kojeg se u postupcima javnih nabavki dokazuje da je ponudu za isporuku dobara podneo ponuđač koji nudi dobra domaćeg porekla.

Član 2

Dokaz o domaćem poreklu dobara koja se nude u postupku javne nabavke, dostavlja se uz ponudu ponuđača.

Dokaz iz stava 1. ovog člana izdaje Privredna komora Srbije na pismeni zahtev podnosioca, u skladu sa propisima kojima se uređuje carinski sistem.

Član 3

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o određivanju dokaza na osnovu kojih se utvrđuje da je ponudu podneo domaći ponuđač i za određivanje dobara domaćeg porekla („Službeni glasnik RS“, broj 50/09).

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje