Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

Servis računara online zakazivanje

Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

Sl.list Beograda br. 87/2014, 43/2015, 69/2015

 

Član 1

Ovom odlukom određuju se zone na teritoriji grada Beograda kao jedan od kriterijuma za utvrđivanje visine lokalnih komunalnih taksi, naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

Član 2

Na teritoriji grada Beograda određuju se zone u zavisnosti od tržišne vrednosti zemljišta i objekata, pokrivenosti vrstom planskog dokumenta, stepenom komunalne opremljenosti, saobraćajne povezanosti sa centralnim delovima grada, odnosno gradskih opština, razvojnih mogućnosti prostora i ostalih uslovljenosti.

Zone određene ovom odlukom su: Prva zona koja obuhvata i Zonu zaštite zelenila, Ekstra zonu stanovanja i Ekstra zonu poslovanja, Druga zona, Treća zona koja obuhvata i Zonu ulaznih pravaca, Četvrta zona, Peta zona, Šesta zona, Sedma zona, Osma zona i Zona specifičnih namena.

Član 3

Opis granica zona određenih ovom odlukom je sledeći:

PRVA ZONA

Stari deo Beograda

Od ušća Topčiderske reke u Savu, obalom reke Save (uključujući i određenu površinu akvatorija), dalje preko kopna u osovini Velikih stepenica do Karađorđeve ulice, Karađorđeva, Pariska, Tadeuša Košćuška, Bulevar vojvode Bojovića, Dunavska, Tadeuša Košćuška, dalje ispod nadvožnjaka do obale reke Dunav, obalom reke Dunav (uključujući i određenu površinu akvatorija) do Pančevačkog mosta, Pančevačkim mostom do Bulevara despota Stefana, Bulevar despota Stefana, Partizanski put, Mitropolita Petra, Zdravka Čelara, Starine Novaka, Kneza Danila, Vojvode Brane, Vojvode Savatija, Tršćanska, Pop Stojanova, Žičkom i Vojislava Ilića do Gospodara Vučića (uključujući prvi red građevinskih parcela – neparna strana ulice), Gospodara Vučića, Vojvode Prijezde, Deli Radivoja, Mitropolita Stratimirovića, Ustanička, Nebojšina, Bokeljska, Bulevar oslobođenja, Stefana Prvovenčanog, Prešernova, Triše Kaclerovića, Tabanovačka, Bulevar oslobođenja, Vojvode Stepe, Jove Ilića, Bulevar oslobođenja, Veljka Lukića-Kurjaka, Crnotravska, dalje kolskim prolazom do Mihaila Avramovića, Mihaila Avramovića, granicom bloka 62 (ne uključujući taj blok)*, granicom prema grafičkom prilogu* do Milana Blagojevića-Španca, Milana Blagojevića-Španca, Baja Pivljanina, Velisava Vulovića, Mihaila Avramovića, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, granicom kat. parcela KO Savski venac 20682/3, 20682/9, 20682/6, 20654/1 (ne uključujući parcele), 20654/2 (uključujući parcelu), Jovana Žujovića, u produžetku do ulice Uroša Predića, Uroša Predića, Teodora Drajzera, granicom prema grafičkom prilogu*, Bulevar vojvode Mišića, Radničkom do Topčiderske reke, Topčiderskom rekom do ušća u Savu.

* Regulacioni plan prostorne celine Dedinje („Službeni list Grada Beograda“, broj 1/2000).

Čukarica

Od raskrsnice ulica Kneza Višeslava i Petra Martinovića, ulicom Petra Martinovića, Beogradskog bataljona, Blagoja Parovića, granicom kat. parcele 13458/1 KO Čukarica (ne uključujući parcelu), granicom građ. parcela od br. 115V do br.107V u ulici Blagoja Parovića – prolaz (uključujući parcele), granicom građ. parcela od br.107V u ul. Blagoja Parovića – prolaz do br.36 u ul. Zimonjićevoj (uključujući parcele), Zimonjićeva, Žumberačka, ulicom Kneza Višeslava do Petra Martinovića.

Novi Beograd i Zemun

Od obale reke Save Bulevarom Mihaila Pupina, Bulevar Nikole Tesle, ulicom Ušće, Bulevar Mihaila Pupina, kolskim prolazom između blokova 12 i 13, granicom kat. parcele 1046/1 KO Novi Beograd (ne uključujući parcelu) do Bulevara Nikole Tesle, Bulevarom Nikole Tesle do raskrsnice sa ulicom Aleksinačkih rudara, u produžetku ulice Aleksinačkih rudara prolazom pored hotela „Jugoslavija“ do reke Dunav, obalom reke Dunav (uključujući i određenu površinu akvatorija) do tačke u osovini Karamatine ulice, Karamatina, Njegoševa, Glavna, Oračka, oko Senskog trga, Vrtlarska, 22. oktobra, Aleksandra Dubčeka, Bulevar Mihaila Pupina, Omladinskih brigada, granicom železničke pruge do Tošinog bunara, Tošin bunar, oko bloka 65 do Milutina Milankovića, granicom kat. parcela KO Novi Beograd 2906/3 (ne uključujući parcelu), 2906/24, 2990 (uključujući parcele), Omladinskih brigada, Jurija Gagarina, Antifašističke borbe, u produžetku do reke Save, obalom reke Save do Brankovog mosta (uključujući i određenu površinu akvatorija).

Od raskrsnice ulica Partizanske avijacije i Stojana Aralice, ulicom Stojana Aralice, Nikole Dobrovića, preko bloka do Dimitrija Georgijevića-Starika, Dimitrija Georgijevića-Starika, preko bloka do Blagoja Marjanovića-Moše, preko bloka granicom kompleksa fudbalskog igrališta do autoputa Beograd-Zagreb, autoputem do ulice Partizanske avijacije, ulicom Partizanske avijacije do Stojana Aralice.

ZONA ZAŠTITE ZELENILA

Kalemegdan

Od obale reke Dunav u osovini ulice Tadeuša Košćuška do i ulicom Tadeuša Košćuška, Dunavska, Bulevar vojvode Bojovića, Tadeuša Košćuška, Pariska, Karađorđevom do osovine Velikih stepenica, osovinom Velikih stepenica i u produžetku do obale reke Save, obalom reka Save i Dunava ispod Kalemegdana (uključujući i odgovarajuću površinu akvatorija) do tačke na obali Dunava koja je u osovini ulice Tadeuša Košćućka.

Topčider i Košutnjak

Od raskrsnice tramvajske pruge i Bulevara vojvode Mišića, tramvajskom prugom, granicom prema grafičkom prilogu*, Teodora Drajzera, Uroša Predića, u produžetku do ulice Jovana Žujovića, Jovana Žujovića, granicom kat. parcela KO Savski venac 20654/2 (ne uključujući parcelu), 20654/1, 20682/6, 20682/9, 20682/3 (uključujući parcele), Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, Mihaila Avramovića, Velisava Vulovića, Baja Pivljanina, Milana Blagojevića-Španca, granicom kat. parcele 20660/1 KO Savski venac (uključujući parcelu), granicom kat. parcela KO Stara Rakovica 2377/1, 31/1 (uključujući parcele), dalje Tavčarevom, Pere Velimirovića, Patrijarha Dimitrija, Vrbnička, iza prvog reda građevinskih parcela u ul. Vrbnička br.2-10 i Crnojevića br.4-8, Crnojevića, Godominska, oko stambenih zgrada do Kneza Višeslava, Kneza Višeslava, Požeška, Paštrovićeva, dalje tramvajskom prugom do Bulevara Vojvode Mišića.

* Regulacioni plan prostorne celine Dedinje („Službeni list Grada Beograda“, broj 1/2000).

Banjička šuma

Od raskrsnice Bulevara Oslobođenja i ulice Veljka Lukića-Kurjaka, Bulevar Oslobođenja, Crnotravska, Veljka Lukića-Kurjaka do raskrsnice sa Bulevarom Oslobođenja.

Park -šuma „Zvezdara“

Volginom ulicom, do kat. parcele 618/16 KO Zvezdara, dalje granicom k.p. 618/16, 1456, 1457, 1458, 1228/3, 1461, sve KO Zvezdara, uključujući sve navedene, preko kat. parcele 2216/1 KO Zvezdara, do granice klizišta, zatim granicom klizišta do granice kat. parcele 2241/1 KO Zvezdara, neuključujući navedenu katastarsku parcelu, granicom kat. parcele 2241/1 KO Zvezdara do okretnice autobusa GSP u Volginoj ulici, odnosno do k.p. 413/1 KO Zvezdara, uključujući navedenu kat. parcelu, dalje granicom k.p. 413/1 KO Zvezdara, uključujući navedenu kat. parcelu, do Idrijske ulice, dalje Idrijskom ulicom do kat. parcele 2223/2, 2223/3, 2223/1 sve KO Zvezdara, isključujući navedene kat. parcele, dalje preko kat. parcele 2218/1 KO Zvezdara do granice sa III zonom, ne uključujući III zonu, granicom prema grafičkom prilogu*, Kordunaška, granicom kat. parcela KO Zvezdara 4468, 4469 (ne uključujući parcele), granicom prema grafičkom prilogu*, Vojvode Sime Popovića, granicom prema grafičkom prilogu*, Trnavska, Novice Cerovića, granicom prema grafičkom prilogu*, Veljka Dugoševića, granicom prema grafičkom prilogu*, Volginom do granice sa III zonom, odnosno do granice kat. parcele 618/16 KO Zvezdara, uključujući navedenu k.p.

*Plan detaljne regulacije za područje gradske park-šume „Zvezdara“, opština Zvezdara („Službeni list Grada Beograda“, broj 7/12).“

Veliko ratno ostrvo i ostrvo „Čaplja“

Obuhvata prostore ostrva uključujući i odgovarajuću površinu akvatorija.

Novi Beograd, blokovi 13, 14 i 15

Od Brankovog mosta Bulevarom Mihaila Pupina, Bulevar Nikole Tesle, ulicom Ušće, Bulevar Mihaila Pupina, kolskim prolazom između blokova 12 i 13, granicom kat. parcele 1046/1 KO Novi Beograd (uključujući parcelu) do Bulevara Nikole Tesle, Bulevar Nikole Tesle do raskrsnice sa ulicom Aleksinačkih rudara, dalje prolazom pored hotela „Jugoslavija“ u produžetku ulice Aleksinačkih rudara do reke Dunav, obalom reka Dunava i Save (uključujući i određenu površinu akvatorija) do Brankovog mosta.

Područje uže zone sanitarne zaštite vodoizvorišta, Beograd

Obuhvata prostor ade Ciganlije i ade Međice, prostor njihovih akvatorija i prostor u granicama: od ušća Topčiderske reke u Savu, Topčiderskom rekom do Radničke, Radnička, Savska magistrala (saobraćajnica M19 – Obrenovački drum), do Ulice Dositeja Obradovića u Ostružnici, dalje Ulicom Dositeja Obradovića do obale reke Save, preko reke Save granicom GP, do kanala Galovica, kanalom Galovica, uključujući njega do, granice k.p. 4660/1 KO Surčin, dalje granicom k.p. 4660/1, 4660/2, obe KO Sučin, uključujući obe kat. parcele, do do granice 6629 KO Novi Beograd, dalje kat. parceloom 6629 KO Novi Beograd uključujući i nju, do 6017/2 KO Novi Beograd, granicom 6017/2 KO Novi Beograd uključujući navedenu k.p., dalje k.p. 6016/2, 6016/1, sve KO Novi Beograd, isključujući navedene, do k.p 6030 KO Novi Beograd, uključujući navedenu k.p., dalje granicom k.p. 6030, 5629, 5628, 5627, 5623, 5622, KO Novi Beograd, uključujući sve navedene, dalje granicom k.p. 5622 KO Novi Beograd do k.p. 6748/1, dalje granicom k.p. 6748/1, 6748/3, 5569/3, sve KO Novi Beograd isključujući sve pobrojane.

Novi Beograd uključujući sve pobrojane, do granice kompleksa za neprofitno i socijalno stanovanje i sport zapadno od naselja Dr. I. Ribar (ne uključujući kompleks), u produžetku do reke Save, obalom reke Save (uključujući i odgovarajuću površinu akvatorija) do granice KO Surčin sa KO Jakovo, granicom KO Surčin sa KO Jakovo, granicom prema grafičkom prilogu*, Vinogradskom ulicom do granice kompleksa za neprofitno i socijalno stanovanje i sport zapadno od naselja Dr. I. Ribar.

*Granica uže zone sanitarne zaštite vodoizvorišta (Generalni plan Beograda 2021, „Službeni list Grada Beograda“, br. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09, 70/14).“

Manastirska šuma

Od raskrsnice ulica Patrijarha Dimitrija i Oslobodilaca Rakovice, Patrijarha Dimitrija, granicom KO Stara Rakovica sa KO Resnik, Miljakovačka, Vukasovićeva, granicom kat. parcela KO Stara Rakovica 165/20, 173, 172, (uključujući parcele), granicom prema grafičkom prilogu*, Patrijarha Dimitrija do Oslobodilaca Rakovice.

*Generalni plan Beograda 2021. („Službeni list Grada Beograda“, br. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09, 70/14).

Područje uže zone sanitarne zaštite vodoizvorišta, Obrenovac

Od reke Save, granicom prema grafičkom prilogu* preko kopna do reke Save na suprotnoj strani, uzvodno rekom Savom (uključujući i odgovarajuću površinu akvatorija) do početne tačke.

*Izmene i dopune Plana generalne regulacije za deo naselja Zvečka, Rvati, Petlovo brdo i Zabrežje u Obrenovcu („Službeni list Grada Beograda“, broj 14/08).

Lipovička šuma

Od tromeđe KO Sremčica sa KO Velika Moštanica i KO Barajevo, granicom KO Barajevo sa KO Velika Moštanica, granicom KO Barajevo sa KO Meljak, dalje granicom kat. parcela KO Barajevo 5150/55, 5150/12, 5150/40, 5150/47, 5150/43, 5150/48, 5150/41, 5150/4, 5150/28, 5150/27, 5150/26, 5150/18, 5150/19, 5150/5, 5150/29, 5150/6, 5150/34, 5150/35, 5150/36, 5150/37, 5150/50, 5150/9 (ne uključujući parcele), granicom KO Barajevo sa KO Guncati, granicom kat. parcele 720/1 KO Barajevo (ne uključujući parcelu), granicom Barajevske reke (kat. parcela 5069/1 KO Barajevo), granicom KO Barajevo sa KO Sremčica do tromeđe KO Sremčica sa KO Velika Moštanica i KO Barajevo.

Rečne ade

Ade na Savi u KO Barič i KO Skela.

Ade na Dunavu: kod ade Huje, u KO Besni Fok, KO Kovilovo i KO Grocka.

EKSTRA ZONA STANOVANJA

Dedinje

Od raskrsnice Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića sa ulicom Dr. Milutina Ivkovića, ulicom Dr. Milutina Ivkovića, granicom građevinskih parcela 3-1 i 3-5 (uključujući parcele)*, Ružićeva, Sime Lukina-Lazića, Pukovnika Bacića, Ljutice Bogdana, Banjički venac, Veljka Lukića-Kurjaka, granicom blokova 26*, 33* i 36* (ne uključujući te blokove), Neznanog junaka, Paje Adamova, Vaska Pope, Mihaila Avramovića, granicom kompleksa ortopedske bolnice „Banjica“*, Omladinska, granicom kompleksa ortopedske bolnice „Banjica“*, granicom bloka 62* (ne uključujući blok), granicom prema grafičkom prilogu*, Velisava Vulovića, granicom građevinskih parcela 55-1, 55-2 i 55-3 (ne uključujući parcele)*, Aleksandra Tirnanića-Tirketa, Milana Blagojevića-Španca, Baja Pivljanina, Velisava Vulovića, Mihaila Avramovića, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, granicom kat. parcela KO Savski venac 20682/3, 20682/9, 20682/6, 20654/1 (ne uključujući parcele), 20654/2 (uključujući parcelu), Jovana Žujovića, u produžetku do ulice Uroša Predića, Uroša Predića, Teodora Drajzera, granicom prema grafičkom prilogu*, granicom građevinskih parcela 33-5 (ne uključujući parcelu)* i 33-6 (uključujući parcelu)*, Sanje Živanović, Vojvode Dojčina, Drvarska, Žanke Stokić, Zmaja Ognjena-Vuka, Koste Glavinića, granicom kompleksa za dečiju i socijalnu zaštitu i za nauku – deo bloka 41 (ne uključujući taj kompleks)*, Vase Pelagića, Čolak-Antina, Kozjačka, Bulevar vojvode Putnika, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića do Dr. Milutina Ivkovića.

* Regulacioni plan prostorne celine Dedinje („Službeni list Grada Beograda“, broj 1/2000).

Čukarica

Od granice kat. parcele 13350/3 KO Čukarica (ne uključujući parcelu) sa ulicom Zimonjićevom, granicom kat. parcela KO Čukarica 13350/3, 13354/4, 13348/17, 13348/13, 13348/18, 13348/13, 13348/5 (ne uključujući parcele) do Žarkovačke, Žarkovačka, Beogradskog bataljona, Blagoja Parovića, granicom kat. parcele 13458/1 KO Čukarica (ne uključujući parcelu), dalje granicom građ. parcela od br. 115V do br.107V u ulici Blagoja Parovića – prolaz (uključujući parcele), granicom građ. parcela od br.107V u ul. Blagoja Parovića – prolaz do br.36 u ul. Zimonjićevoj (uključujući parcele), Zimonjićevom do kat. parcele 13350/3 KO Čukarica.

EKSTRA ZONA POSLOVANJA

Stari deo Beograda

Od raskrsnice ulica Pariske i Gračaničke, Gračanička, Rajićeva, Cara Lazara, Maršala Birjuzova do Sremske, preko tunela stepeništem do Prizrenske, Prizrenska, Kraljice Natalije, Masarikova, Resavska, Kralja Milana, Svetozara Markovića, Nemanjina, Kralja Milutina, Birčaninova, Bulevar Oslobođenja, Kneginje Zorke, Makenzijeva, Alekse Nenadovića, Njegoševa, Svetozara Markovića, Mišarska, Resavska, Krunska, Andrićev venac, Kralja Milana, Dragoslava Jovanovića, Dečanska, Braće Jugovića, Kralja Petra I, Zmaja od Noćaja, Cara Uroša, Cincar Jankova, Pariskom do raskrsnice sa Gračaničkom.

Novi Beograd

Od raskrsnice Bulevara Nikole Tesle i ulice Ušće, ulicom Ušće, Milentija Popovića, Bulevar Arsenija Čarnojevića, Vladimira Popovića, u produžetku ulice Vladimira Popovića planiranom saobraćajnicom preko bloka 20 do raskrsnice sa Bulevarom Mihaila Pupina, dalje Bulevarom Nikole Tesle do raskrsnice sa ulicom Ušće. Ova zona obuhvata blokove 16, 19 i 20.

Prvi red objekata uz Bulevar Mihaila Pupina od broja 85a (uključujući taj broj) do Antifašističke borbe, Antifašističke borbe, Bulevar Zorana Đinđića, Španskih boraca do Bulevara Mihaila Pupina, prvi red objekata uz Bulevar Mihaila Pupina do broja 117a (uključujući taj broj). Ova zona, obuhvata blok 26 i delove blokova 21 i 30.

Od Bulevara Nikole Tesle, ulicom Trešnjin cvet, Bulevar umetnosti, Bulevar Zorana Đinđića, prolazom iza objekta „Merkator“ do Bulevara Mihaila Pupina, Bulevar Mihaila Pupina, Aleksinačkih rudara do Bulevara Nikole Tesle. Ova zona obuhvata blok 11a i deo bloka 31.

DRUGA ZONA

Stari deo Beograda

Od reke Dunav Pančevačkim mostom do Bulevara despota Stefana, Bulevar despota Stefana, Partizanski put, Mitropolita Petra, Zdravka Čelara, Starine Novaka, Kneza Danila, Vojvode Brane, Vojvode Savatija, Tršćanska, Pop Stojanova, granicom prvog reda građevinskih parcela uz ulice Žičku i Vojislava Ilića (ne uključujući parcele) do Gospodara Vučića, Gospodara Vučića, Vojvode Prijezde, Deli Radivoja, Mitropolita Stratimirovića, Ustanička, Nebojšina, Bokeljska, Bulevar oslobođenja, Stefana Prvovenčanog, Prešernova, Triše Kaclerovića, Tabanovačka, Bulevar Oslobođenja, Vojvode Stepe, Jove Ilića, Bulevar Oslobođenja, Crnotravska, kolskim prolazom do Mihaila Avramovića, Mihaila Avramovića, granicom bloka 62* (uključujući blok), granicom prema grafičkom prilogu* do Milana Blagojevića-Španca, Milana Blagojevića-Španca, granicom kat. parcele 20660/1 KO Savski venac (ne uključujući parcelu), granicom kat. parcela KO Stara Rakovica 2377/1, 31/1 (ne uključujući parcele), dalje Tavčarevom, Pere Velimirovića, Borska, Baštovanska, Bebelova, Vojvode Stepe (uključujući prvi red građevinskih parcela – neparna strana) do Omiške, Omiška, Milana Raspopovića, Ljube Šercera, Kačerska, Gostivarska, Vitanovačka, Kumodraška, granicom građ. parcela u Kumodraškoj br.63 i 65 do Ljube Kovačevića, Ljube Kovačevića, Bakarska, Miška Jovanovića, Stefana Prvovenčanog, Vojislava Ilića, Vladimira Tomanovića, Mihaila Todorovića, Ustanička, Glamočka, Pljevaljska, Dr. Velizara Kosanovića, Živka Davidovića, Bulevar kralja Aleksandra, Vojvode Dovezenskog, Aradska, Hektorovićeva, Bukureška, Milana Rakića, Kordunaška, Čingrijina, granicom prema grafičkom prilogu**, Kordunaška, granicom prema grafičkom prilogu**, Vojvode Sime Popovića, granicom prema grafičkom prilogu**, Trnavska, Novice Cerovića, granicom prema grafičkom prilogu**, Veljka Dugoševića, granicom prema grafičkom prilogu**, Volgina, Dragoslava Srejovića, Triglavska, Jastrebačka, Patrisa Lumumbe, Triglavska, Uralska, Patrisa Lumumbe, Mirijevski bulevar, Višnjička, Višnjičkom do Anice Savić – Rebac, u osovini ulice Anice Savić – Rebac do dunavskog rukavca, obalom dunavskog rukavca do špica Ade Huje (uključujući i dunavski rukavac), dalje obalom Ade Huje (uključujući i određenu površinu akvatorija) do Pančevačkog mosta.

Od raskrsnice ulica Dragoslava Srejovića i Oštreljske**, Oštreljskom**, ulica Nova 2**, granicom kat. parcela KO Zvezdara 2208, 2209, 2210 (uključujući parcele) do Dragoslava Srejovića, Dragoslava Srejovića do Oštreljske**.

Od raskrsnice ulice Dragoslava Srejovića i pešačke staze**, pešačkom stazom** do Nišavske**, Nišavska**, Astronomska**, granicom zone 3 (uključujući tu zonu)**, Kamenorezačka**, ulica A-6**, (Drugovačka), Jovanke Radaković, Dragoslava Srejovića do raskrsnice sa pešačkom stazom**.

* Regulacioni plan prostorne celine Dedinje („Službeni list Grada Beograda“, broj 1/2000).

**Plan detaljne regulacije za područje gradske park-šume „Zvezdara“, opština Zvezdara („Službeni list Grada Beograda“, broj 7/12).

Čukarica

Od raskrsnice Topčiderske reke i Radničke, Radničkom, Bulevar Vojvode Mišića, granicom prema grafičkom prilogu*, tramvajskom prugom, Paštrovićeva, Požeška, Kneza Višeslava, Petra Martinovića, Beogradskog bataljona, Blagoja Parovića, granicom kat. parcele 13458/1 KO Čukarica (uključujući parcelu), dalje granicom građ. parcela od br. 115V do br.107V u ulici Blagoja Parovića prolaz (ne uključujući parcele), granicom građ. parcela od br.107V u ul. Blagoja Parovića-prolaz do br.36 u ul. Zimonjićevoj (ne uključujući parcele), Zimonjićeva, Žumberačka, Kneza Višeslava, Miloja Zakića, Dimitrija Avramovića, Vladimira Rolovića, Olimpijskih igara, Ratka Mitrovića, Đorđa Ognjenovića, Požeška, Maršala Tolbuhina (Lazarevački drum), zatim ulicom Milorada Jovanovića, do granice k.p. 12771/1, KO Čukarica („Karnak“), isključujući nju, a zatim uz k.p. 12591/20, 12596/4, 12597/2, 12597/4, 12598/2, 12599/3, 11783/1, sve KO Čukarica, isključujući sve navedene katastarske parcele. Dalje granicom k.p. 11783/2 KO Čukarica, isključujući nju, do granice uže zone sanitarne zaštite, odnosno do saobraćajnice M19Obrenovački drum – Savska magistrala, Radničkom do Topčiderske reke.

* Regulacioni plan prostorne celine Dedinje („Službeni list Grada Beograda“, broj 1/2000).

Novi Beograd i Zemun

Od raskrsnice ulica Omladinskih brigada i Jurija Gagarina, Jurija Gagarina, Antifašističke borbe, u produžetku ulice do reke Save, obalom reke Save (uključujući i određenu površinu akvatorija) do tačke u produžetku granice kompleksa za neprofitno i socijalno stanovanje i sport zapadno od naselja Dr. I. Ribar, dalje granicom ovog kompleksa (uključujući kompleks) do Vinogradske, Vinogradska, Vojvođanska, Gandijeva, Partizanskih avijacija, Stojana Aralice, Nikole Dobrovića, Dimitrija Georgijevića-Starika, preko bloka do Blagoja Marjanovića-Moše, granicom kompleksa fudbalskog igrališta do autoputa Beograd-Zagreb, dalje autoputem, Tošin bunar, Prilaz, Novogradska, Cara Dušana, Nade Dimić, Pregrevica, Despota Đurđa, u produžetku ove ulice do obale reke Dunav, obalom reke Dunav (uključujući i određenu površinu akvatorija) do Karamatine, Karamatina, Njegoševa, Glavna, Oračka, oko Senskog trga u pravcu Vrtlarske, Vrtlarska, 22. oktobra, Aleksandra Dubčeka, Bulevar Mihaila Pupina, Omladinskih brigada, granicom železničke pruge, Tošin bunar, oko bloka 65 do Milutina Milankovića, granicom kat. parcela KO Novi Beograd 2906/3 (ne uključujući parcelu), 2906/24, 2990 (uključujući parcele), Omladinskih brigada do raskrsnice sa Jurija Gagarina.

Područje aerodroma „Nikola Tesla“

Granicom kat. parcela 5238/2 i 5238/3, obe KO Dobanovci ne uključujući navedene, do granice sa kat. parcelom 5103/2 KO Dobanovci, uključujući navedenu, dalje obilaznicom oko Beograda do raskrsnice sa Autoputem Beograd – Zagreb, Autoputem, dalje granicom kat. parcela KO Surčin: 3735/3, 3735/2, 3735/1,3750/7, 3750/6, 3756/3, 3750/4, 4260/2, 3998/4, 3997/4, 3996/4, 3995/4, 4827/1, do granice sa KO Novi Beograd, uključujući sve navedene kat. parcele, dalje kat. parcelom 3925/2 KO Novi Beograd, uključujući istu, do granice sa KO Surčin, dalje kat. parcelama KO Surčin: 4827/2, 4027/2, 4026/2, 4025/2, 4024/2, 4023/2, 4022/4, 4022/3, 4021/2, 4020/2, 4019/2, 4259/2, 4002/5, 4002/4, 4003/2, 3750/16, 3750/1 do granice sa kat. parcelom 4266/1, uključujući i nju, do granice sa kat. parcelom 4131/3, dalje kat. parcelama 4131/3, 4267/1, 4140/1, 4141/1, 4142/1, 4143/1, 4144/1, 4145/1, 4146/1, 4147/1, 4148/1, 4269/1, 4167/1, 4275/5, 4163/1, 4162/1, 4161/1, 4160/1, 4159/1, 4158/3, 4270/1, 4149/3, 4150/2, 4150/6, 4150/1, 4277/3, 3426/1, 3427/1, 3428/1, 3429/1, 3430/1, 3431/1, 3432/1, do granice sa kat. parcelom 3750/3, dalje kat. parcelama 3750/3, 3440/2, 3440/3, 3441/3, 3442/3, 3443/3, 3444/3, 3445/3, 3445/2, 3732/1, 3715/1, 3707/1, 3708/1, 3709/1, 3710/1, 3714/5 do granice sa KO Dobanovci, uključujući sve navedene kat. parcele, dalje kat. parcelama KO Dobanovci 5070/2, 5071/2, 5072/2, 5073/2, 5074/2, 5075/2, 5239/2, 5239/1, do granice sa kat. parcelom 5093/2, dalje kat. parcelom 5093/2, uključujući sve napred navedene, do granice sa kat. parcelom 5238/2 KO Dobanovci isključujući navedenu kat. parcelu.

Uz obilaznicu oko Beograda

Kat. parcelom 3515/2 KO Surčin, uključujući istu, do obilaznice oko Beograda, dalje obilaznicom do kat. parcele 5235/3 KO Dobanovci, uključujući navedenu, dalje kat. parcelom 5235/2 KO Dobanovci, uključujući istu, do granice sa KO Surčin, dalje preko kat. parcele 3714/7 KO Surčin, uključujući južni deo kat. parcele, dalje kat. parcelama KO Surčin: 3623/1 do granice sa kat. parcelom 3722/3, dalje kat. parcelom 3722/3 uključujući istu do granice sa kat. parcelom 3565 ne uključujući kat. parcelu 3565, dalje kat. parcelom 3566 uključujući istu, dalje kat. parcelom 3721/1 ne uključujući istu, do granice sa kat. parcelom 3538, dalje kat. parcelom 3538 uključujući istu, do granice sa kat. parcelom 3720/1 ne uključujući istu, do granice sa kat. parcelom 3513/1 uključujući istu, dalje granicom kat. parcele 3514/1 uključujući istu, do kat. parcele 3515/2.

TREĆA ZONA

Stari deo Beograda

Od raskrsnice ulica Despotovačke i Maršala Tita, Maršala Tita, Višnjička, Mirijevski bulevar, Patrisa Lumumbe, Uralska, Triglavska, Jastrebačka, Patrisa Lumumbe, Jastrebačka, Triglavska, Dragoslava Srejovića do raskrsnice ulica Dragoslava Srejovića i Volgine, Volginom ulicom, odnosno katastarskom parcelom 618/59 i 618/17 obe KO Zvezdara do kat. parcele 618/16, dalje granicom k.p. 618/16, 1456, 1457, 1458, 1228/3, 1461, sve KO Zvezdara, isključujući sve navedene, preko kat. parcele 2216/1 KO Zvezdara, do granice klizišta, zatim granicom klizišta do granice kat. parcele 2241/1 KO Zvezdara, uključujući navedenu katastarsku parcelu, do okretnice autobusa GSP u Volginoj ulici, odnosno do k.p. 413/1 KO Zvezdara, isključujući navedenu kat. parcelu, dalje granicom k.p. 413/1 KO Zvezdara, isključujući navedenu kat. parcelu, do Idrijske ulice, dalje Idrijskom ulicom do kat. parcele 2223/2, 2223/3, 2223/1 sve KO Zvezdara, uključujući navedene kat. parcele, dalje preko kat. parcele 2218/1 KO Zvezdara, granicom prema grafičkom prilogu*, Kordunaška, granicom prema grafičkom prilogu*, Čingrijina, Kordunaška, Milana Rakića, Bukureška, Hektorovićeva, Aradska, Vojvode Dovezenskog, Bulevar kralja Aleksandra, Živka Davidovića, Dr. Velizara Kosanovića, Pljevaljska, Glamočka, Ustanička, Mihaila Todorovića, Vladimira Tomanovića, Vojislava Ilića, Stefana Prvovenčanog, Miška Jovanovića, Bakarska, Ljube Kovačevića, granicom građ. parcela u Kumodraškoj br.63 i 65, Kumodraška, Vitanovačka, Gostivarska, Kačerska, Ljube Šercera, Milana Raspopovića, Omiška, Vojvode Stepe (ne uključujući prvi red građevinskih parcela na neparnoj strani do Bebelove ulice), Bebelova, Beranska, Vojvode Stepe, Oktobarska, Gunjak, Kukuruzova, Donja, granicom kat. parcela KO Kumodraž 1758/3, 1758/1, 1787, 1757, 1585 (ne uključujući parcele), dalje preko kat. parcela KO Kumodraž 1586 i 1951/1, dalje prema grafičkom prilogu, Kružna, granicom građevinskih parcela u Kružnoj br. 15A, Izletničkoj br. 22 i 25, Žitnoj br.15 i 26, Bagremovoj br.2-14 i Vinogradskoj br.1-11 (uključujući parcele), Junska, Kumodraška, Topola, stazom do ulice Braće Jerković, Braće Jerković, Svetozara Radojčića, Braće Srnić, Cvetanova ćuprija, preko bloka do Miloševog kladenca, Milošev kladenac, Milana Predića, Pavla Vasića, Narodnog fronta, Bulevar Kralja Aleksandra, Bajdina, Steve Vargaša, Keltska, Igmanska, oko bloka stazom do Matice srpske, Matica srpska, Mihaila Bulgakova, Ljubiše Miodragovića, stazom oko naselja Mirijevo II, Miroslava Krleže, oko bloka do Aleksandra Bugarskog, Aleksandra Bugarskog, Koste Nađa, Vitezova karađorđeve zvezde, Zagrađe, Šejkina, u produžetku ulice do granice opštine Palilula, granicom opštine Palilula, stazom do groblja „Lešće“, severozapadnom granicom groblja Lešće i u nastavku stazom do Slanačkog puta, Slanački put, Drvarske česme, Despotovačkom do Maršala Tita.

*Plan detaljne regulacije za područje gradske park-šume „Zvezdara“, opština Zvezdara („Službeni list Grada Beograda“, broj 7/12).

Palilula

Od raskrsnice železničke pruge i Pančevačkog puta, Pančevačkim putem, granicom kat. parcela KO Krnjača 1031/2, 1031/3, 1031/1, 1091/1, 1032, 1102, 1033, 1034/5, 1409, 1401, 1034/5, 1398 (uključujući parcele), dalje preko kat. parcela KO Krnjača 1604/3 i 1593/1 granicom kat. parcela KO Krnjača 1593/1, 1593/4, 1593/3 (uključujući parcele), granicom KO Krnjača sa KO Ovča do Pančevačkog puta, Pančevačkim putem do kanala, dalje kanalom do Zage Malivuk ulica 3, Zage Malivuk ulica 3 do železničke pruge, železničkom prugom do Pančevačkog puta.

Voždovac, Čukarica i Rakovica

Od raskrsnice Bulevara Oslobođenja i Baštovanske, Baštovanska, Borska, Pere Velimirovića, Patrijarha Dimitrija, Vrbnička, granicom građevinskih parcela u ul. Vrbnička br.2-10 i Crnojevića br. 4-8 (uključujući građevinske parcele), Crnojevića, Godominska, Luke Vojvodića, oko stambenog bloka do Kneza Višeslava, Kneza Višeslava, Miloja Zakića, Dimitrija Avramovića, Vladimira Rolovića, Olimpijskih igara, Ratka Mitrovića, Đorđa Ognjanovića, Požeška, Maršala Tolbuhina (Lazarevački drum), Milorada Jovanovića, Vodovodska, Josipa Debeljaka, Trgovačka, Ibarska magistrala, granicom kat. parcela KO Čukarica 2804/4, 2804/5, 2804/1, 2805/3, 2806/3, 2807/2, 3461/1, 2783/1, 2799/1, 2798/1, 2797/1, 2796/1, 2815/1, 3468/6, 2794/1, 2795/1 (uključujući parcele), preko kat. parcele 3459/4, dalje granicom kat. parcela 3459/5, 3471, 3477/1 (ne uključujući parcele), preko kat. parcele 3463/8, dalje granicom kat. parcela 3478/3, 3478/2, 3478/1, 3244, 3243, 3242, 3241, 3229, 3228, 3227, 3230, 3401 (ne uključujući parcele), dalje granicom kat. parcela KO Železnik 3684, 3685, 7953/1 (ne uključujući parcele), 3686, 3687 (uključujući parcele), 3688, 3689, 3690, 3691 (ne uključujući parcele), 3719 (uključujući parcelu), Kružni put, Ibarska magistrala, XI krajiške divizije, Patrijarha Joanikija, Sretena Mladenovića-Mike, Vidikovački venac, Bože Jeremića, Susedgradska, preko bloka do Pilota Mihajla Petrovića, Pilota Mihajla Petrovića, Patrijarha Dimitrija, Vareška, granicom stare pruge, Borska, granicom kat. parcela KO Stara Rakovica 173, 172, 165/20 (ne uključujući parcele), Vukasovićeva, granicom građ. parcela Vukasovićeva br. 25-55, 6. ličke divizije br.2-80, Borska br. 78-94 (uključujući parcele), Adžine livade, granicom industrijskog kompleksa (uključujući kompleks), prolazom između zgrada, granicom kompleksa „Rasadnik“ (uključujući kompleks), Bulevarom Oslobođenja do Baštovanske.

Novi Beograd, Zemun i Surčin

Od obale reke Dunav u pravcu ulice Despota Đurđa, Despota Đurđa, Pregrevica, Nade Dimić, Cara Dušana, Novogradska, Prilaz, Tošin bunar, autoput Beograd-Zagreb, Partizanske avijacije, Gandijeva, Vojvođanska, Surčinska, stazom do Nedeljka Gvozdenovića, Srđana Aleksića, Grčka, Norveška, Marka Čelebonovića, granicom prema grafičkom prilogu*, granicom KO Surčin i KO Novi Beograd, granicom kat. parcele 4827/5 KO Surčin uključujući istu, dalje kat. parcelama KO Surčin: 3995/2, 3996/2, 3997/2, 3998/2, 4260/1, uključujući sve navedene, do granice sa kat. parcelom 3750/4, dalje kat. parcelom 3750/4 KO Surčin, isključujući istu, dalje kat. parcelom 3756/2 KO Surčin uključujući istu, do granice sa kat. parcelama KO Surčin: 3750/7, 3735/1, 3735/2 i 3735/3 isključujući navedene, do autoputa Beograd-Zagreb, preko autoputa dalje granicom prema grafičkom prilogu*, 32. Nova, autoput Beograd-Novi Sad do raskrsnice autoputa sa ulicom Majora Zorana Radosavljevića, dalje granicom prema grafičkom prilogu** do obale reke Dunav, obalom reke Dunav (uključujući i određenu površinu akvatorija) do tačke na obali u pravcu ulice Despota Đurđa.

*Plan detaljne regulacije privredne zone „Autoput“ u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu („Službeni list Grada Beograda“, broj 61/09).

**Plan detaljne regulacije privredne zone „Gornji Zemun“, zone 1 i 2 („Službeni list Grada Beograda“, broj 34/03) i zone 3 i 4 („Službeni list Grada Beograda“, broj 14/05).

ZONA ULAZNIH PRAVACA

„Bubanj potok“

Od granice prema grafičkom prilogu* sa granicom kat. parcele 82/11 KO Zuce (uključujući parcelu), granicom kat. parcela KO Zuce 82/11, 82/16, 82/4 (uključujući parcele), granicom prema grafičkom prilogu*, dalje granicom kat. parcela KO Zuce 242, 228 (uključujući parcele), granicom prema grafičkom prilogu*, granicom kat. parcela KO Zuce 320 (uključujući parcelu), 102/2 (ne uključujući parcelu), 1967, 430/2, 1971/2 (uključujući parcele), granicom prema grafičkom prilogu* do kat. parcele 82/11 KO Zuce.

*Plan detaljne regulacije za zonu komercijalnih i privrednih sadržaja duž autoputa Beograd-Niš, južno od naplatne rampe „Bubanj potok“, gradske opštine Voždovac i Grocka („Službeni list Grada Beograda“, broj 75/13).

Ibarska magistrala

Obuhvata kat. parcele: KO Železnik 7617/5, 7216/1, 7215/1, 7214/1, 7213/1, 7212/1, 7227, 7228, 7229/1, 7230/1, 7231/1, 7232/1 i KO Rušanj 108/2, 108/6, 109/1, 109/3, 109/4, 110/2, 111/2, 111/3, 112/2, 102/1, 102/3, 102/2, 101/1, 101/2, 100, 99/3, 99/2, 99/1, 98, 97, 96, 95, 94, 93/2, 66, 65, 211/2, 143/3, 144/4, 144/3, 145/4, 145/3, 146/2, 60, 59, 58, 57, 155/2, 1242/6, 1242/5, 1242/8, 1242/4, 1242/7, 1243/4, 1243/9, 1243/5, 1243/8, 1243/6, 1243/7, 1244/1, 1244/4.

Granicom kat. parcela KO Kneževac 2287/1, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2096 (uključujući parcele), dalje preko kat. parcele 2290, granicom kat. parcela 2094, 2202/1, 2203/1, 2206/1, 2207/1, 2210/1, 2211/1, 2212, 2236, 2216 (uključujući parcele), dalje granicom kat. parcela KO Rušanj 118, 119, 129, 127/4, 127/5, 127/6, 127/7, 176/2, 175/3, 175/4, 174/2, 173/2, 172/2, 171/1, 170/1, 169/2, 169/1, 169/3, 168/1, 167/1, 167/2, 166/1, 165/1, 164/1, 163/1, 162/1, 161/1, 160, 159, 158, 198, 199/5, 199/2, 199/3, 199/4, 199/1, 203/2, 1258/2, 1259/2, 1260/2, 1257/2, 1256/2, 1253/2 (uključujući parcele), 2615 (ne uključujući parcelu), 113/1, 114/1, 115/1, 115/2, 116/1, 117/2, 117/1 (uključujući parcele), dalje granicom kat. parcela KO Kneževac 2254/3, 2252/3, 2252/2, 2237/2, 2234/2, 2233/2, 2229/2, 2228/2, 2287/2, 2084/1, 2086/1, 2085/1, 2081/1, 2079/1, 2075/4, 2074/1, 2073/1, 2070/2, 2070/1, 2069/1, 2067/1, 2066/1, 2065/1, 2051/1 (uključujući parcele) do 2287/1.

Surčin-Dobanovci

Od granice kat. parcela KO Dobanovci 4978/1 i 6071/7, granicom kat. parcela 4978/1, 4978/2, 4983, 5495, 3454/1, 5503, 5508, 5509/2 (uključujući parcele), preko kat. parcele 5509/2, granicom kat. parcela 5382/4, 5382/1, 5506/3, 5366/7, 5366/1, 5507/7, 5370/4, 5369/5, 5369/4, 5369/1 (uključujući parcele), dalje granicom kat. parcela KO Surčin 4372/1, 4371/1, 4370/1, 4369/1 (uključujući parcele), 4834, 4836, 4838 (ne uključujući parcele), 4329, 4423/4, 4414/1, 4319, 4318/2 (uključujući parcele), 4424/1 (ne uključujući parcelu) do obilaznice oko Beograda, granicom obilaznice do kat. parcele 5236/3 KO Dobanovci (ne uključujući parcelu), dalje njenom granicom do i preko kat. parcela KO Dobanovci 5232 i 6071/1 do 4978/1.

Obilaznica oko Beograda od autoputa Beograd-Zagreb do autoputa Beograd-Novi Sad

Od granice kat. parcele 4134/5 KO Dobanovci (ne uključujući parcelu), granicom kat. parcela KO Dobanovci 3974, 4131/1, 3966/7, 3965, 3966/7, 4128/1, 3918/1 (uključujući parcele), 4125/3 (ne uključujući parcelu), 3893, 4122/3, 3886 (uključujući parcele), preko kat. parcele 4106/3, granicom kat. parcele 3814 (uključujući parcelu), preko kat. parcela 4112 i 4103, granicom kat. parcele 3805 (uključujući parcelu), preko kat. parcele 3766, granicom kat. parcela 3765, 3675, 3676 (uključujući parcele), 3760 (ne uključujući parcelu), 3690 (uključujući parcelu), preko kat. parcele 3717/1, granicom kat. parcela 3622, 3759/1 (uključujući parcele), preko kat. parcele 3717/1, granicom kat. parcela 3606, 3754, 3601, 3756 (uključujući parcele), preko kat. parcele 3746/1 granicom kat. parcele 3599 (uključujući parcelu), dalje granicom kat. parcela KO Batajnica 5503/1 (uključujući parcelu), preko kat. parcela 5624/1 i 5688/1, granicom kat. parcele 5499 (uključujući parcelu), 5625/1, 5625/1, 5628 (ne uključujući parcele), 5471 (uključujući parcelu), preko kat. parcele 5629, granicom kat. parcela 5693/1, 5461/1 (uključujući parcele) do pruge, granicom pruge do obilaznice, granicom obilaznice do autoputa Beograd-Zagreb, autoputem, dalje granicom kat. parcele 4134/2 KO Dobanovci (ne uključujući parcelu) do kat. parcele 4134/5 KO Dobanovci.

Od železničke pruge granicom putnog pojasa obilaznice oko Beograda, granicom kat. parcela KO Batajnica 5446/2, 5446/1 (uključujući parcele), granicom putnog pojasa autoputa Beograd-Novi Sad, granicom kat. parcela KO Zemun polje 43/15, 43/10 (uključujući parcele), preko kat. parcele 1368/1 KO Zemun polje dalje granicom te parcele (ne uključujući je) do železničke pruge, železničkom prugom do granice putnog pojasa obilaznice oko Beograda.

Autoput Beograd-Novi Sad

Od Batajničkog puta granicom kat. parcela KO Batajnica 5420, 2929/67, 2929/61 (uključujući parcele), 2929/56 (ne uključujući parcelu), 2929/6, 2929/64 (uključujući parcele), preko kat. parcele 5530/2, granicom kat. parcela 2832/1, 2832/2, 2832/3, 2831/1, 2830/1, 2830/4, 2829/1, 2829/5, 2943/4, 2943/2, 2941/4, 2941/3, 2939/1, 2936/4, 2936/3, 2936/2, 2936/1 (uključujući parcele), dalje granicom puta do kat. parcela 5420 KO Batajnica.

Prostor koji obuhvata kat. parcele: KO Batajnica 2806/2, 2805/2, 2804/2, 2803/2, 2802/2, 2801/1, 2800/1, 2799, 2798, 2797, 2796/1, 2796/2, 2795/2, 2795/1, 5426, 5428/1, 5427/1, 5428/1, 5428/2 i 5427/2.

Od kat. parcele 708/3 KO Batajnica (uključujući parcelu), granicom autoputa Beograd-Novi Sad do kat. parcele 5521/2, dalje granicom kat. parcela 2303/2, 2303/1 (uključujući parcele), 5524/2 (ne uključujući parcelu), 2313 (uključujući parcelu), preko kat. parcele 5521/2, granicom kat. parcela 701, 700, 699, 698 (uključujući parcele), 5519/2 (ne uključujući parcelu) do autoputa Beograd-Novi Sad i kat. parcele 708/3 KO Batajnica.

Prostor koji obuhvata kat. parcele: KO Batajnica 720. 718, 717, 716/1, 716/2, 715/2, 715/1, 714/4, 714/5, 713/3, 712/4, 711/4, 714/1, 714/2, 719.

Pančevački put

Od Pančevačkog puta granicom KO Krnjača sa KO Ovča, dalje granicom kat. parcela KO Ovča 5040/2 (ne uključujući parcelu), 5060/1, 4996/1, 4996/2 (uključujući parcele), dalje preko Pančevačkog puta, granicom kat. parcela KO Ovča 4547/1, 5088, 4540, 5088, 4539/1, 4538/1 i 4538/2 (uključujući parcele), preko Pančevačkog puta dalje granicom Pančevačkog puta (strana ka Dunavu) do granice KO Krnjača sa KO Ovča.

ČETVRTA ZONA

Palilula

Od raskrsnice Zrenjaninskog puta i ulice Branka Momirova 1, Branka Momirova 1, granicom kat. parcele 1622 KO Krnjača (ne uključujući parcelu), kanalom do Zrenjaninskog puta, Zrenjaninskim putem do ulice Grge Andrijanovića 4, dalje tom ulicom do železničke pruge, železničkom prugom, Pančevačkim putem, granicom kat. parcela KO Krnjača 1031/2, 1031/3, 1031/1, 1091/1, 1032, 1102, 1033, 1034/5, 1409, 1401, 1034/5, 1398 (ne uključujući parcele), dalje preko kat. parcela 1604/3 i 1593/1, granicom kat. parcela 1593/1, 1613/2, 1655/1 (uključujući parcele) do ulice Branka Momirova 1.

Zvezdara i Voždovac

Od raskrsnice ulica Mihaila Bulgakova i Ljubiše Miodragovića, Mihaila Bulgakova, Matice srpske, granicom prema grafičkom prilogu do Igmanske, Igmanska, Steve Vargaša, Bajdina, Bulevar kralja Aleksandra, Narodnog fronta, Pavla Vasića, Milana Predića, Milošev kladenac, preko bloka do Cvetanove ćuprije, Cvetanova ćuprija, Braće Srnić, Svetozara Radojčića, Braće Jerković, stazom do Topole, Topola, Kumodraška, Junska, granicom građ. parcela u ulicama: Vinogradska br.1-11, Bagremova br.2-14, Žitna br.26 i br.15, Izletnička br.22 i br.25 i Kružna br.15A (ne uključujući parcele), Kružna, dalje prema grafičkom prilogu, dalje preko kat. parcele KO Kumodraž 1951/1 i 1586, granicom kat. parcela KO Kumodraž 1585, 1757, 1787, 1758/1, 1758/3 (uključujući parcele), Donja, Kukuruzova, Gunjak, Oktobarska, Vojvode Stepe, Topola, Tekeriška, Remetinska, Vojvode Stepe, Mitkov kladenac, Nikole Grulovića, Partizanska, Bulevar kralja Aleksandra, Smederevski put, Nine Kirsanove, stazom do Mihaila Bulgakova.

Od raskrsnice Bulevara Oslobođenja i Baštovanske, Bulevar Oslobođenja, Pavla Labata, Dragana Radića, Ivanke Muačević, Kalemarska, Vojvode Stepe, Beranska, Bebelova, Bulevarom Oslobođenja do Baštovanske.

Rakovica

Od raskrsnice ulica Patrijarha Dimitrija i Vareške, granicom stare pruge, prolazom do Borske, Borska, Miška Kranjca, putem do granice zone zaštite zelenila, granicom zone zaštite zelenila, Patrijarha Dimitrija, granicom kat. parcela KO Resnik 11/1 (uključujući parcelu), 597/1, 589/1, 582, 581 (ne uključujući parcele), 580, 575, 556, 558, 559, 553, 550, 544, 581/1 (uključujući parcele), dalje ulicom Oslobođenje, Kružni put-Kijevo, Ibarska magistrala, XI krajiške divizije, Patrijarha Joanikija, Sretena Mladenovića-Mike, Vidikovački venac, Bože Jeremića, Susedgradska, preko bloka do Pilota Mihaila Petrovića, Pilota Mihaila Petrovića, Patrijarha Dimitrija do raskrsnice sa Vareškom.

Čukarica

Od granice kat. parcele III zone i Kružnog puta, Kružnim putem, Avalska, Radnih akcija, do granice IV i V zone na raskrsnici sa Savskom ulicom, dalje granicom V zone do granice KO Ostružnica i KO Železnik, Obrenovačkim drumom, do granice sa III zonom, dalje granicom III zone do Milorada Jovanovića, Vodovodska, Braće Vučković, Trgovačka, Ibarska magistrala, granicom kat. parcela III zone (ne uključujući parcele), do Kružnog puta.

Novi Beograd i Surčin

Od raskrsnice Vinogradske i Surčinske, Vinogradska, granicom prema grafičkom prilogu* do obilaznice oko Beograda, obilaznicom, Ignjata Lakočevića, do granice sa kat. parcelom 3720/1 KO Surčin uključujući istu, do granice sa kat. parcelom 3539 KO Surčin uključujući istu, dalje kat. parcelom 3721/1 KO Surčin uključujući istu, do granice sa kat. parcelom 3565 KO Surčin, dalje kat. parcelom 3565 KO Surčin uključujući istu, dalje preko kat. parcele 3722/3 KO Surčin do granice sa kat. parcelom 3625 KO Surčin uključujući istu, dalje kat. parcelom 3624 uključujući istu, do granice sa kat. parcelom 3714/7 KO Surčin, dalje granicom kat. parcele 3623/1 KO Surčin ne uključujući istu, zatim preko kat. parcele 3714/7 KO Surčin do granice sa kat. parcelom 5197 KO Dobanovci, dalje kat. parcelama KO Dobanovci: 5235/2, 5235/3, isključujući obe, do obilaznice oko Beograda, dalje obilaznicom do granice sa kat. parcelom 5103/2 KO Dobanovci isključujući istu, dalje kat. parcelama KO Dobanovci: 5238/2 uključujući istu, do granice sa kat. parcelom 5092/2, dalje kat. parcelom 5092/2 uključujući istu, do kat. parcele 5239/1, dalje kat. parcelama KO Dobanovci: 5239/1, 5075/2, 5074/2, 5073/2, 5072/2, 5071/2, 5070/2, isključujući sve navedene, do granice sa KO Surčin, dalje kat. parcelama KO Surčin: 3714/5, 3710/1, 3709/1, 3708/1, 3707/1, 3715/1, 3732/1, 3445/2, 3445/3, 3444/3, 3443/3, 3442/3, 3441/3, 3440/3, 3440/2, 3750/3, 3432/1, 3431/1, 3430/1, 3429/1, 3428/1, 3427/1, 3426/1, 4227/3, 4150/1, 4150/6, 4150/2, 4149/3, 4270/1, 4158/3, 4159/1, 4160/1, 4161/1, 4162/1, 4163/1, 4275/5, 4167/1, 4269/1, 4148/1, 4147/1, 4146/1, 4145/1, 4144/1, 4143/1, 4142/1, 4141/1, 4140/1, 4267/1, 4131/1, 4266/1, 3750/1, 3750/16 do granice sa kat. parcelom 4003/2, dalje kat. parcelom 4003/2, 4002/4, 4002/5, 4259/2, 4019/2, 4020/2, 1021/2, 4022/3, 4022/4, 4023/2, 4024/2, 4025/2, 4026/2, 4027/2, 4827/2, do granice sa KO Novi Beograd, isključujući sve navedene, dalje kat. parcelom 3925/2 KO Novi Beograd isključujući istu, dalje granicom KO Surčin sa KO Novi Beograd, granicom prema grafičkom prilogu**, Marka Čelebonovića, Norveška, Grčka, Srđana Aleksića do Nedeljka Gvozdenovića, Surčinskom do Vinogradske, Vinogradskom ulicom do granice sa II zonom (neprofitno stanovanje), granicom II zone do k.p. 5569/3 KO Novi Beograd, dalje granicom kat. parcela 5569/3, 6748/3, 6748/1 sve KO Novi Beograd isključujući sve pobrojane, do granice k.p. 5622 KO Novi Beograd, isključujući nju, dalje granicom katastarskih parcela 5623, 5627, 5628, 5629, 6030, sve KO Novi Beograd, do granice sa k.p. 6016/1 KO Novi Beograd, isključujući sve pobrojane, dalje granicom k.p. 6016/1, 6016/2, 6017/2, sve KO Novi Beograd, do granice 6629 KO Novi Beograd (kanal), dalje granicom 6629 KO Novi Beograd, do granice sa KO Surčin, odnosno do granice sa k.p. 4671 KO Surčin, dalje granicom k.p. 4660/2, 4660/1, do k.p. 4823/2, sve KO Surčin (kanal Galovica), dalje kanalom Galovica, isključujući njega, do obilaznice oko Beograda.

**Plan detaljne regulacije privredne zone „Autoput“ u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu („Službeni list Grada Beograda“, broj 61/09).

Zemun

Od raskrsnice autoputa Beograd-Novi Sad i ulice Majora Zorana Radosavljevića, autoputem, granicom kat. parcela KO Batajnica 2831/2, 2830/3, 2830/2 (uključujući parcele), dalje ulicom Žarka Obreškog, Dalmatinske zagore, Maksima Brankovića, Vojvođanskih brigada, Save Grkinića, Jovana Brankovića, Carice Jelene, železničkom prugom, granicom zone ulaznih pravaca, železničkom prugom, 32. Nova, autoputem Beograd-Novi Sad do ulice Majora Zorana Radosavljevića.

Obrenovac-centar

Od raskrsnice ulica Miloša Obrenovića i Vojvode Putnika, ulicom Vojvode Putnika, Kralja Aleksandra I, Radenka Rankovića, Svetog Vladike Nikolaja, Svetog Save, Aleksandra-Ace Simovića, Prote Mateje Nenadovića, Cara Dušana, Nemanjina, Fruškogorska, Popa Leontija Markovića, Fruškogorska, Kralja Milana, Kneza Sime Markovića, Dr. Arčibalda Rajsa, Ljube Nenadovića, Miloša Obrenovića, Belopoljska, stazom pored kanala, kanalom, stazom do Kolubarske, kanalom do ulice Vašarište, ulicom Vašarište, Miloša Obrenovića do Vojvode Putnika.

Lazarevac-centar

Od raskrsnice ulice Dimitrija Tucovića i ulice Železničke, Železnička, Veljka Vlahovića, Stefana Nemanje, Dr. Đorđa Kovačevića, Dušana Vukotića do reke Lukavice, dalje rekom Lukavicom do ulice Dimitrija Tucovića, Dimitrija Tucovića do raskrsnice sa ulicom Železničkom.

Mladenovac-centar

Od raskrsnice ulica Braće Badžak i Slobodana Jovanovića, Slobodana Jovanovića, Kralja Petra I, Vojvode Putnika, Kraljice Marije, Janka Katića, 8.marta, Kralja Aleksandra Obrenovića, Nikole Pašića, Kosmajska, Vitomira Bogdanovića-Burze, Braće Badžak do Slobodana Jovanovića.

PETA ZONA

Palilula

Obuhvata katastarske opštine: Višnjicu (izuzev zemljišta koje je u zoni zaštite zelenila, II i III zoni), Slance, Krnjaču (izuzev zemljišta koje je u zoni zaštite zelenila, III i IV zoni) i Borču (izuzev zemljišta koje je u zoni zaštite zelenila i IV zoni).

Zvezdara

Obuhvata katastarske opštine: Veliki Mokri Lug (izuzev zemljišta koje je u III i IV zoni), Mali Mokri Lug (izuzev zemljišta koje je u III i IV zoni) i Mirijevo (izuzev zemljišta koje je u III i IV zoni).

Voždovac

Obuhvata katastarske opštine: Jajinci (izuzev zemljišta koje je u III i IV zoni), severni deo KO Rakovica selo od Kružnog puta i železničke pruge Beograd-Požarevac, Kumodraž (izuzev zemljišta koje je u III i IV zoni) i severni deo KO Beli potok od železničke pruge Beograd-Požarevac.

Rakovica

Obuhvata katastarske opštine: Stara Rakovica (izuzev zemljišta koje je u zoni zaštite zelenila, II, III i IV zoni), Kneževac (izuzev zemljišta koje je u III zoni, zoni ulaznih pravaca i IV zoni) i Resnik (izuzev zemljišta koje je u IV zoni).

Čukarica

Obuhvata katastarske opštine: Ostružnicu sa pripadajućom površinom akvatorija do granice sa zonom zaštite zelenila u Ostružnici, dalje granicom zone zaštite zelenila do Obrenovačkog druma, Obrenovačkim drumom do granice KO Ostružnica i KO Železnik, ovom granicom i dalje KO Železnik (izuzev zemljišta koje je u zoni zaštite zelenila, III zoni, zoni ulaznih pravaca i IV zoni).

Obuhvata deo Sremčice i to: od raskrsnice Beogradske i Dvoržakove, Dvoržakova, granicom kat. parcele 2903 KO Sremčica (uključujući parcelu), Dvoržakova, Gorička, granicom kompleksa postojećeg kolektivnog stanovanja i kompleksa škole i dečije ustanove, dalje stazom oko kompleksa kolektivnog stanovanja do Beogradske, Beogradskom do Dvoržakove.

Zemun

Obuhvata katastarske opštine: Zemun polje (izuzev zemljišta koje je u III zoni, zoni ulaznih pravaca i IV zoni) i Batajnicu (izuzev zemljišta koje je u III zoni, zoni ulaznih pravaca i IV zoni).

Surčin

Obuhvata katastarske opštine: Dobanovci (izuzev zemljišta koje je u II zoni i zoni ulaznih pravaca) i Surčin (izuzev zemljišta koje je u zoni zaštite zelenila, II, III, zoni ulaznih pravaca i IV zoni).

Grocka

Obuhvata katastarsku opštinu Kaluđericu.

Obrenovac

Od ukrštanja granice KO Barič sa KO Mala Moštanica i Obrenovačkog puta, Obrenovačkim putem do reke Kolubare, rekom Kolubarom, granicom KO Belo polje sa KO Mislođin, granicom KO Belo Polje sa KO Veliko Polje, granicom KO Zvečka sa KO Veliko polje, granicom KO Zvečka sa KO Stubline, kanalom Velika bara, granicom KO Urovci sa KO Zvečka, železničkom prugom do granice kompleksa termoelektrane „Nikola Tesla-A“*, granicom kompleksa termoelektrane „Nikola Tesla-A“*, obalom reke Save (uključujući i određenu površinu akvatorija), granicom prema grafičkom prilogu** preko kopna do reke Save na suprotnoj strani, obalom reke Save (uključujući i odgovarajuću površinu akvatorija) do granice KO Barič sa KO Mala Moštanica, tom granicom do Obrenovačkog puta (izuzev zemljišta koje pripada IV zoni i zoni specifičnih namena – kompleks „Prve iskre Barič“).

*Plan generalne regulacije za objekte TENT sa pripadajućom deponijom („Službeni list Grada Beograda“, broj 59/08).

**Izmene i dopune Plana generalne regulacije za deo naselja Zvečka, Rvati, Petlovo brdo i Zabrežje u Obrenovcu („Službeni list Grada Beograda“, broj 14/08).

Lazarevac

Obuhvata sledeće ulice: Ibarski put od br. 3-5 i od br. 12-22, Dimitrija Tucovića od ulice M. Lazarevića do Ibarske magistrale, Vojvode Mišića, Železnička od br. 2-12, Vladike Nikolaja Velimirovića od br. 2-68 i od br. 1-57, Pečanska, Braće Ribar, Nikole Tesle, Živana Paunovića, M. Živanovića, Janka Veselinovića, Prote Mateje, M. Makanjića, Milana Đurovića, Beogradska, Luke Spasojevića, Vuka Karadžića od br. 1-17 i od br. 2-18, Valandovska od br. 2-8 i od br. 1-11, Mije Aleksića, Božidara Todorovića, Koste Racina, Vojvode Stepe od br. 2- 40 i od br. 1-21, Vidovdanska, Braće Milovanović, Rabska, Milene Pavlović-Barili, Šumadijska, Čedomira Popovića-Solunca, Steve Singera, Dragojla Dudića, Milana Rakića, Radoja Domanovića, Milana Predića, Đorđa Živkovića, N. Stanojevića, Jovana Jovanovića-Zmaja, Svetozara Markovića, Đure Đakovića, Dr. Voje Danilovića, Branka Krsmanovića, Stefana Nemanje od br. 13-23 i od br. 16a-44, Nova Njegoševa, Hajduk Veljka, Njegoševa, Stanislava Sremčevića-Crnog, Boška Buhe, M. Popovića, Zlatiborska, Milana Zarića, Tamnavska, Niška, Kozaračka, Savska, Avalska, Stara pruga od br.2-6, Janka Stajčića od br. 1-31 i od br. 2-50, Branka Radičevića-neparna strana od br. 27 do kraja ulice, Dušana Vukotića-neparna strana, M. Lazarevića od br. 2-82 i br. 67-69, Veljka Vlahovića-neparna strana, Stefana Nemanje od br. 2-44 i od br. 15-23, Dr. Đorđa Kovačevića od br. 29-45 i od br. 18-66 (izuzev zemljišta koje pripada IV zoni).

Mladenovac

Od raskrsnice ulica Kralja Petra I i Slavka Manojlovića, Kralja Petra I, Desanke Maksimović, Šarplaninska, Janka Veselinovića, Slavka Manojlovića, Milovana Vidakovića, preko bloka do Milutina Milankovića, Milovana Vidakovića, preko bloka do ulice Sestara Marjanović, preko bloka do Nikole Pašića, Nikole Pašića, Mihaila Milovanovića, granicom groblja (uključujući groblje) do Dedinjske, Dedinjska, Vuka Karadžića, Kosmajska, Nikole Pašića, Kralja Aleksandra Obrenovića, 8.marta, Janka Katića, Kraljice Marije, Vojvode Putnika, Kralja Petra I, Slobodana Jovanovića, Braće Badžak, Kralja Petra I do Slavka Manojlovića.

ŠESTA ZONA

Palilula

Obuhvata katastarske opštine: Veliko selo (uključujući i određenu površinu akvatorija) i Ovču sa pripadajućom površinom akvatorija (izuzev zemljišta koje je u zoni ulaznih pravaca).

Zemun

Obuhvata katastarsku opštinu Ugrinovce.

Voždovac

Obuhvata katastarske opštine: Rakovica selo (izuzev zemljišta koje je u V zoni), Pinosavu i Beli potok (izuzev zemljišta koje je u V zoni).

Čukarica

Obuhvata katastarske opštine: Umku (uključujući i određenu površinu akvatorija), Veliku Moštanicu, Sremčicu (izuzev zemljišta koje je u V zoni) i Rušanj (izuzev zemljišta koje je u zoni ulaznih pravaca).

Obrenovac

Obuhvata katastarske opštine: Malu Moštanicu (uključujući i određenu površinu akvatorija), Barič (izuzev zemljišta koje je u zoni zaštite zelenila, V i zoni specifičnih namena), Mislođin (izuzev zemljišta koje je u V i zoni specifičnih namena), Belo polje (izuzev zemljišta koje je u IV i V zoni), Zvečku (izuzev zemljišta koje je u V zoni), Urovce (izuzev zemljišta koje je u V i zoni specifičnih namena), Brgulice, Ratare i Krtinsku uključujući i određenu površinu akvatorija (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena).

Lazarevac

Obuhvata sledeće ulice: Ibarska magistrala južno do puta za Dom u Petki, severno od br.7-23 (do puta za stočnu pijacu), Lajkovačka pruga od br.14-28 i od br.1-37, Vladike Nikolaja Velimirovića od br.70 i od br.59 do ulice Rakića sokak, Rakića sokak, Botanička, Milice Stojadinović-Srpkinje, Branka Pešića, Slaviše Đorđevića, Solunska, Zorana Radmilovića, Milovana Glišića, Rudarska, Vojvode Vuka, Braće Jugovića, Radnička, Hadži Ruvimova, Jovice Ivkovića, Milovana Lazarevića od br.84146 i od br.71-127, Vase Čarapića, Šušnjarska, Vojvode Putnika, Bore Stankovića, Filipa Višnjića, Vuka Karadžića od br.19-155a i od br.20-162, Marka Oreškovića, P. Antonijevića-Baše, Save Kovačevića, A. Nedeljkovića, M. Ilića-Čiče, Koste Abraševića, Majora Gavrilovića, Živorada Jezdimirovića, Rudovačka, M. Bojića, Valandovska od br. 10 do kraja ulice i od br.13 do kraja ulice, Vojislava Ilića, Ratka Rankovića, D. Danilovića, Hrastova, Vojvode Stepe od br. 42-100 i od br. 23-115, Topolska, Brestova, Cvijićeva, Marije Bursać, Jelene Ćetković, Bogdana Grujića, Prote Smiljanića, Radovana Dragovića, Franje Kluz, A. Miladinovića, Malog Radojice, Dušana Radovića, 27.marta, Ribarska, Save Sirogojnog, Sonje Marinković, Uzun Mirkova, Uskočka, J. Jankovića, Breza, Sime Šolaje, Žička, Ravanička, Gračanička, Oplenačka, Kneginje Milice, Jug-Bogdanova, Živojina Žujovića, Venčačka, Branka Ćopića, Nadežde Petrović, Tanaska Rajića, Mihaila Pupina, Sakuljinska, Lipov lad, Pančićeva, Drinke Pavlović, A. Belića, Drenjanski put, 1300 kaplara, Drinska, D. Jerković, Lipovička, Kneza Miloša, Pop Rankova, B. Markovića, P. Jovanovića, Cerska, Ivana Milovanovića od br.1-21 i od br.2-20, Višegradska, Ž. Kuzmanovića, L. Grubora, Isidore Sekulić, Andrije Živojinovića, Stanimira Paunovića, Čede Polkića, Stanoja Glavaša, Bojana Stupice, V. Gligorića, Krivajska, Labska, Sitnička, Timočka, Branislava Milutinovića, Stefana Nemanje od groblja od br.25 do kraja ulice i od br.46 do kraja ulice, Joakima Vujića, Jovana Dučića, Omladinska, Laze Kostića, Svetosavska, Zeočka, Jastrebačka, Fruškogorska, Majdampečka, Burovska, Studenička, Peštanska, Toplička, Šopićki put-Borska, Deligradska, Đerdapska, Banjalučka, Laze Lazarevića, Rudnička, Medoševačka, Kosmajska, Cvetovačka, Jagodinska, Sjenička, Kopaonička, Bregalnička, Đurđevdanska, Milunke Savić, Voje Đurića, Šest avijatičara, Dr. P. Čubrovića, Mišarska, Marička, Banjička, Divčibarska, Zetska, 4. jula, Petra Kočića, Užička, Marka Miljanova, Ivana Cankara, Romanijska, Ive Andrića, Gavrila Principa, Komska, 7. jula, Ohridska, Starine Novaka, Ibarska, Petra Munjasa, Suvoborska, Prote Čede, Janka Stajčića od Doma kulture od br.33-141 i od broja 52 do puta za Novo groblje, naselje Jelav u Baroševcu.

Mladenovac

Ova zona obuhvata zemljište u granicama Generalnog plana Mladenovca 2021. („Službeni list Grada Beograda“, broj 9/05) koje nije obuhvaćeno IV i V zonom.

Barajevo

Deo KO Barajevo koji je obuhvaćen Regulacionim planom Centar Barajevo („Službeni list Grada Beograda“, broj 22/98), Detaljnim urbanističkim planom MZ „Gaj“, 1a etapa („Službeni glasnik RS“, broj 4/89) kao i prostor realizovanog kolektivnog stanovanja neposredno uz 1a etapu Detaljnog urbanističkog plana MZ „Gaj“.

Grocka

Obuhvata katastarske opštine: Grocku sa pripadajućom površinom akvatorija (izuzev zemljišta koje je u zoni zaštite zelenila), Ritopek (uključujući i određenu površinu akvatorija), Boleč, Leštane i Vinču (uključujući i određenu površinu akvatorija).

SEDMA ZONA

Palilula

Obuhvata katastarske opštine: Kovilovo sa pripadajućom površinom akvatorija (izuzev zemljišta koje je u zoni zaštite zelenila) i Komarevu humku.

Surčin

Obuhvata katastarske opštine: Bečmen i Jakovo (uključujući i određenu površinu akvatorija).

Voždovac

Obuhvata katastarsku opštinu: Ripanj i Zuce (izuzev zemljišta koje je u zoni ulaznih pravaca).

Obrenovac

Obuhvata katastarske opštine: Jasenak, Draževac, Veliko polje, Stubline, Grabovac (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena), Skelu sa pripadajućom površinom akvatorija (izuzev zemljišta koje je u zoni zaštite zelenila i zoni specifičnih namena) i Ušće (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena).

Lazarevac

Obuhvata katastarske opštine: Šopić (izuzev zemljišta koje je u IV, V i zoni specifičnih namena), Burovo (izuzev zemljišta koje je u VI i zoni specifičnih namena), Dren (izuzev zemljišta koje je u VI zoni), Lukavicu (izuzev zemljišta koje je u VI zoni), Stubicu (izuzev zemljišta koje je u VI zoni), Šušnjar (izuzev zemljišta koje je u VI zoni), Petku (izuzev zemljišta koje je u VI zoni), Vreoce (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena), Velike Crljene (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena), Stepojevac (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena), Zeoke (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena), Medoševac (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena) i Cvetovac (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena).

Mladenovac

Obuhvata katastarske opštine: Rajkovac (izuzev zemljišta koje je u VI zoni), Mladenovac-selo (izuzev zemljišta koje je u VI zoni), Granice (izuzev zemljišta koje je u VI zoni), Međulužje (izuzev zemljišta koje je u VI zoni) i Mladenovac-varoš (izuzev zemljišta koje je u IV, V i VI zoni).

Barajevo

Obuhvata katastarske opštine: Barajevo (izuzev zemljišta koje je u zoni zaštite zelenila i VI zoni), Meljak, Vranić, Baćevac i Guncate.

Grocka

Obuhvata katastarske opštine: Vrčin (izuzev zemljišta koje je u zoni ulaznih pravaca), Zaklopaču, Begaljicu i Brestovik (uključujući i određenu površinu akvatorija).

Sopot

Deo KO Sopot koji obuhvata prostor: od raskrsnice ulica Laze Ivanovića i Milosava Vlajića, ulicom Laze Ivanovića, Stepe Stepanovića, granicom kat. parcela KO Sopot 1202/40, 1202/41, 1189/11, 1189/8, 1189/5 1189/4 (uključujući parcele), ulicom Generala M. Vasića, Rada Maričića, dalje preko kat. parcele 3446, granicom kat. parcela 1777, 1778, 1780/8, 1780/1, 1780/4, 1780/3, 1780/6, 1780/5, 1780/2 (uključujući parcele), granicom potoka (ne uključujući ga) do Kralja Petra I, Kralja Petra I, Teslina, granicom kat. parcela 1894/5, 1894/2, 1895/3, 1892/1, 1892/2 (uključujući parcele), preko potoka dalje granicom potoka (ne uključujući ga), granicom kat. parcela 2231/2, 2230/1, 2225/2, 2224, 2296/11, 2318 (uključujući parcele), ulicom Janka Katića, granicom kat. parcela 2306, 2305, 2304/1, 2304/2, 2303 (uključujući parcele), Kneza Miloša, granicom kat. parcele 2436/5 (ne uključujući parcelu), dalje granicom kat. parcela 2435/1, 2454/1, 3118, 2557, 2558, 2609, 3113/3, 2610, 2612, 2613, 2622, 2623 (uključujući parcele), Kosmajska, granicom kat. parcela 2635/1 (uključujući parcelu), 2667 (ne uključujući parcelu), 2639/7, 2652, 2655, 2656/1 (uključujući parcele), Jelice Milovanović, granicom kat. parcela 1537, 1508, 1507, 3401/1, 1624/3, 1625/1 (uključujući parcele) do Milosava Vlajića, Milosava Vlajića do Laze Ivanovića.

OSMA ZONA

Palilula

Obuhvata katastarske opštine: Lepušnicu i Besni Fok sa pripadajućom površinom akvatorija (izuzev zemljišta koje je u zoni zaštite zelenila).

Surčin

Obuhvata katastarske opštine: Petrovčić, Progar (uključujući i određenu površinu akvatorija) i Boljevce (uključujući i određenu površinu akvatorija).

Obrenovac

Obuhvata katastarske opštine: Orašac, Vukićevicu, Ljubinić, Trstenicu, Piroman, Brović, Poljane, Konatice, Baljevac i Dren (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena).

Lazarevac

Obuhvata katastarske opštine: Vrbovno, Leskovac, Sokolovo, Junkovac (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena), Arapovac (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena), Mirosaljce (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena), Strmovo (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena), Prkosavu (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena), Rudovce (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena), Male Crljene (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena), Baroševac (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena), Bistricu, Trbušnicu, Kruševicu, Brajkovac, Barzilovicu, Dudovicu, Čibutkovicu i Županjac.

Mladenovac

Obuhvata katastarske opštine: Senaju, Šepšin, Vlašku, Dubonu, Veliku Krsnu, Kovačevac (izuzev zemljišta koje je u VI zoni), Rabrovac, Jagnjilo, Markovac, Pružatovac, Veliku Ivanču, Koraćicu (izuzev zemljišta koje je u VI zoni), Malu Vrbicu i Amerić.

Barajevo

Obuhvata katastarske opštine: Boždarevac, Lisović, Veliki Borak, Beljinu, Manić, Rožance, Arnajevo i Šiljakovac.

Grocka

Obuhvata katastarske opštine: Dražanj, Pudarce, Kamendol, Umčare i Živkovac.

Sopot

Obuhvata katastarske opštine: Sopot (izuzev zemljišta koje je u VII zoni), Ralju, Malu Ivanču, Popović, Mali Požarevac, Đurince, Nemenikuće, Rogaču, Drlupu, Dučinu, Sibnicu, Slatinu, Stojnik, Guberevac, Babe i Parcane.

ZONA SPECIFIČNIH NAMENA

Obrenovac

Kompleks termoelektrane „Nikola Tesla- A“ i deponije pepela i šljake, uključujući i određenu površinu akvatorija reke Save u kontaktnoj zoni sa kompleksom (delovi KO Urovci i KO Krtinska), a prema Planu generalne regulacije za objekte TENT sa pripadajućom deponijom („Službeni list Grada Beograda“, broj 59/08).

Postojeći i planirani kompleks termoelektrane „Nikola Tesla-B“ i deponija pepela i šljake (uključujući i određenu površinu akvatorija reke Save u kontaktnoj zoni sa kompleksom), a prema Prostornom planu opštine Obrenovac („Službeni list grada Beograda“ br.38/07), kao i prostor duž puta od termoelektrane do deponije pepela i šljake obostrano u dubini od 50m od regulacije puta (delovi KO Ušće, KO Skela, KO Grabovac i KO Dren).

Kompleks fabrike „Prva iskra-Barič“ (delovi KO Barič i KO Mislođin).

Lazarevac

Kompleks obuhvaćen granicom eksploatacionog područja prema Prostornom planu područja eksploatacije Kolubarsko-lignitskog basena – „Službeni glasnik RS“, broj 122/08 (KO Sakulja i delovi KO Medoševac, KO Cvetovci, KO Rudovci, KO Prkosava, KO Strmovo, KO Mali Crljeni, KO Baroševac, KO Mirosaljci, KO Arapovac, KO Zeoke, KO Burovo, KO Šopić, KO Vreoci, KO Stepojevac, KO Veliki Crljeni i KO Junkovac).

Član 4

Sastavni deo tekstualnog opisa granica zona čini grafički prilog u analognom i elektronskom obliku.

U slučaju neslaganja tekstualnog dela i grafičkog priloga, primenjuje se grafički prilog.

Popis katastarskih parcela i granice katastarskih opština su urađene na osnovu raspoloživih podloga i ortofoto snimaka iz 2010. godine.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 5

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, br. 60/09, 45/10, 54/11 i 78/14), osim spiska zona koji se primenjuje do 31. decembra 2014. godine, za utvrđivanje lokalnih komunalnih taksi.

Član 6

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

Samostalni članovi Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

Sl. list grada Beograda br. 43/2015

Član 3

Sastavni deo tekstualnog opisa granica zona čini grafički prilog u analognom i elektronskom obliku.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 4

Izmenjene granica zona iz člana 3. ove odluke neće se primenjivati prilikom utvrđivanja lokalnih komunalnih taksa za 2015. godinu.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Beograda“.

Samostalni članovi Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

Sl. list grada Beograda br. 69/2015

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 2

Izmenjene granica zona iz člana 3. ove odluke neće se primenjivati prilikom utvrđivanja lokalnih komunalnih taksa za 2015. godinu.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Beograda“.

 

 

Servis računara online zakazivanje