Otkaz radnog odnosa zbog neostvarivanja rezultata rada

Otkaz radnog odnosa zbog neostvarivanja rezultata rada

„Prema članu 271. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), ako inspektor rada nađe da je rešenjem poslodavca o otkazu ugovora o radu očigledno povređeno pravo zaposlenog, a zaposleni je poveo radni spor, na zahtev zaposlenog odložiće svojim rešenjem izvršenje tog rešenja – do donošenja pravnosnažne odluke suda.

Zaposleni koji je vraćen na rad kod poslodavca, na osnovu rešenja inspektora rada u skladu sa napred navedenom odredbom Zakona o radu, ostvaruje sva prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa po povratku na rad.

U članu 179. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) propisano je da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi.

Odredbama člana 48. Opšteg kolektivnog ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 50/2008, 104/2008 i 8/2009) propisan je postupak za utvrđivanje rezultata rada, odnosno znanja i sposobnosti zaposlenog.

Prema tome, ako poslodavac, u skladu sa odredbama člana 48. Opšteg kolektivnog ugovora, utvrdi da zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno da nema potrebna znanja i sposobnosti za rad na poslovima na koje je na osnovu rešenja inspektora rada vraćen na rad, a ne može da mu ponudi obavljanje drugog odgovarajućeg posla, može zaposlenom otkazati ugovor o radu na osnovu člana 179. tačka 1) Zakona o radu, u postupku i na način propisan odredbama čl. 180, 181. i 185. tog zakona. Protiv ovog rešenja zaposleni, takođe, ostvaruje pravo na zaštitu pred nadležnim sudom i inspekcijom rada, u skladu sa zakonom.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00174/2010-02 od 25. 05. 2010. godine