Potvrda o bolovanju i otkaz ugovora o radu

Potvrda o bolovanju i otkaz ugovora o radu

„Prema članu 103. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) zaposleni je dužan da, najkasnije u roku od tri dana od dana nastupanja privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju, o tome dostavi poslodavcu potvrdu lekara koja sadrži i vreme očekivane sprečenosti za rad.

Pravilnikom o načinu izdavanja i sadržaju potvrde o nastupanju privremene sprečenosti za rad zaposlenog u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br.1/2002), utvrđena je obaveza lekara da zaposlenom izda potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad na propisanom obrascu ZOR- X. Između ostalog potvrda sadrži datum početka privremene sprečenosti za rad i očekivano vreme trajanja sprečenosti za rad.

Prema tome, potvrdom zaposleni obaveštava poslodavca da je nastupila privremena sprečenost za rad kao i očekivano vreme sprečenosti za rad, prema proceni lekara. Ako se privremena sprečenost za rad zaposlenog nastavi u kontinuitetu i nakon očekivanog vremena trajanja sprečenosti za rad, navedenog u potvrdi iz člana 103. Zakona, zaposleni nije dužan da poslodavcu dostavi novu potvrdu. Saglasno navedenom, nedostavljanje takve potvrde ne može biti razlog za otkaz ugovora o radu zaposlenom.

U vezi sa navedenim, izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad, odnosno doznaka, koju izdaje nadležni zdravstveni organ, sadrži datum početka i prestanka privremene sprečenosti za rad.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-963/2010-02 od 08.02.2011. godine