Opomena Poreske uprave za plaćanje poreskog duga prekida tok zastarelosti

Servis računara online zakazivanje

Opomena Poreske uprave za plaćanje poreskog duga prekida tok zastarelosti

 

Iz obrazloženja:

„Izdavanje opomene od strane Poreske uprave za plaćanje poreskog duga predstavlja radnju Poreske uprave, preduzetu protiv poreskog dužnika, u cilju naplate poreza i sporednih poreskih davanja, kojom se prekida zastarelost, ali tek ukoliko je ta radnja preduzeta, odnosno opomena dostavljena posle 8.7.2007. godine, kada je i stupio na snagu Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (dalje: ZPPPA), kojim je propisano da se dostavljanje opomene prekida tok roka zastarelosti.

U konkretnom slučaju opomene … nisu radnje Poreske uprave preduzete protiv poreskog dužnika, kojima bi se prekinuo tok roka zastarelosti potraživanja.

Iz rešenja Poreske uprave od 15.2.2002. godine (koje je izdato po osnovu kontrole za period od 1.9.1997. godine do 31.12.2000. godine) i kojim je utvrđena obaveza ovde poreskog dužnika u iznosu od 979.316,83 po osnovu glavnog duga i po osnovu obračuna kamate iznos od 12.244.853,15 dinara, proizlazi da je navedeno potraživanje, s obzirom kada je rešenje doneto, dospelo za naplatu dana 1.1.2003. godine.

U vreme izdavanja opomene od 14.3.2005. godine nije važio član 114d. ZPPPA, te opomena nije bila radnja kojom se prekida tok roka zastarelosti, pa postojanje iste ne utiče na pravilnost odluke prvostepenog suda.

Kako je nesporno da je rok zastarelosti počeo da teče 1.1.2003. godine, a prijava potraživanja je podneta dana 11.1.2011. godine, do dana kada je izdata druga opomena … od 26.10.2009. godine, kao i opomena … od 12.4.2010. godine, već je istekao rok zastarelosti od pet godina, propisan posebnim zakonom za ovu vrstu potraživanja, te u svakom slučaju nema mesta primeni člana 114d. ZPPPA. Iz tog razloga su neosnovani žalbeni navodi tužioca u tom smislu, u vezi sa urednom dostavom opomena i njihovim tretiranjem kao radnjama Poreske uprave kojima se prekida tok roka zastarelosti.

Kako je tužiočevo potraživanje dospelo dana 1.1.2003. godine, tužba (odnosno prijava potraživanja) podneta dana 11.1.2011. godine, to je pravilan zaključak prvostepenog suda da je potraživanje tužioca zastarelo, jer tok roka zastarelosti nije prekinut opomenama poreskog organa.“

Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 2738/2012 od 31.01.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje