Odluka o prodaji robe na otvorenim prostorima

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe dana __. godine donosim sledeću

ODLUKU

  1. Odobrava se prodaja robe na malo koja će se vršiti na otvorenim prostorima kao što su sajmovi, pijace, vašari, tezge i dr.
  2. Prilikom prodaje robe obavezno će se kupcima izdavati fiskalni računi.
  3. Zaposleni koji vrši prodaju na malo u smislu tačke 1 ove Odluke mora imati punomoćje Direktora.
  4. Prodaju robe na malo u smislu tačke 1 ove Odluke će vršiti zaposleni sa prevoznim sredstvima Preduzeća ili sopstvenim kolima uz putni nalog.
  5. Uplatu dnevnog pazara od prodate robe na način iz tačke 1 ove Odluke će zaposleni vršiti u skladu sa važećim propisima.

 

 D i r e k t o r

_____________________

 

 

Servis računara online zakazivanje