Besplatna pravna pomoć – Informacija

Pogledajte i sajt : besplatnapravnapomoć.rs Ovaj članak sadrži elemente iz PRETHODNE radne verzije Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i čitaoc ga može koristiti isključivo kao informaciju o tome šta je besplatna pravna pomoć i kako se ona koristi. Kada bude donet Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći biće objavljen na ovom sajtu kao propis. Šta je […]

Mogućnost da potrošač raskine ugovor o isporuci toplotne energije

Mogućnost da potrošač raskine ugovor o isporuci toplotne energije „Članom 86. stav 6. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 – dalje: Zakon), propisano je da je zabranjeno da trgovac ovlasti drugo pravno ili fizičko lice da se obraća potrošaču, bez prethodno dobijene izričite saglasnosti potrošača, lično, putem telefona, faksa, pošte, elektronske pošte […]

Zasterelost potraživanja za korišćenje telefona i za televizijsku pretplatu

Sadržaj članka :  Stav privrednih sudova o zastarelosti potraživanja operatera mobilne telefonijs izvod iz sudskih presuda o zastarelosti potraživanja za korišćenje mobilnih telefona i televizijsku pretplatu izvod iz Zakona o obligacionim odnosima o početku zastarelosti i nastupanju zastarelosti Odredbe Zakona o obligacionim odnosima o zastarelosti potraživanja možete pročitati OVDE ******************************* Prema članu 378. stav 1. tačka […]

Evropski format CV (curiculum vitae)

LIČNE INFORMACIJE Ime i prezime                                       _______________________ Adresa                                                 _______________________ , Srbija Telefon   […]

Helen Keller

                   Helen Keler i Mark Tven Helen Adams Keler (engl. Helen Adams Keller), medicinski fenomen, jedna od najzanimljivijih žena 19. veka. Rođena je u mestu Taskumbiji u Alabami, SAD 27. juna 1880. godine. Sa devetnaest meseci je preležala težak encefalitis i tada potpuno oslepela i ogluvela. Dok […]

Naplata TV pretplate zastareva za jednu godinu shodno članu 378. Zakona o obligacionim odnosima

Naplata TV pretplate zastareva za jednu godinu shodno članu 378 Zakona o obligacionim odnosima Iz obrazloženja: „Pravilno ceneći i prigovor zastarelosti potraživanja, primenom jednogodišnjeg roka zastarelosti iz čl. 378. st. 1. tač. 2. Zakona o obligacionim odnosima, prvostepeni sud je utvrdio osnovanost potraživanja tuženog u delu u kome isto nije zastarelo, odnosno u poslednjih godinu […]

Poslovne banke – linkovi

SVI PODACI SU INFORMATIVNOG KARAKTERA I SAJT OVERA.RS NE ODGOVARA ZA NJIHOVU TAČNOST 1 AIK banka http://www.aikbanka.rs/ 2 ALPHA banka http://www.alphabankserbia.com/dobrodosli.redp.html 3 INTESA banka http://www.bancaintesa.rs/code/navigate.aspx?Id=1 4 Postanska stedionica http://www.posted.co.rs/ 5 credit agricole banka http://www.creditagricole.rs/ 6 CREDY banka http://www.credybanka.com/ 7 Čačanska banka http://www.cacanskabanka.co.rs/ 8 Dunav banka http://www.dunavbanka.com/ 9 Erste banka http://www.erstebank.rs/rs 10 Euro banka EFG http://www.eurobankefg.rs/pocetna.1.html […]

Model administrativne zabrane

PODACI O POSLODAVCU Naziv _________________________ Adresa _________________________________ Tekući račun _______________________ Matični broj ___________________ PIB _________________ Br. ___________ U __ dana ______ 201_ godine Potvrda o zaposlenju – popunjava poslodavac Potvrđujemo da je _________________________________ JMBG _________________ sa ličnom kartom ______________ izdatom od MUP ___________________ zaposlen kod ovog poslodavca počev od ___________ godine na neodređeno vreme/određeno vreme […]

Nacrt Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Tekst je preuzet sa sajta Ministarstva pravde  http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php NACRT ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI I.OPŠTE ODREDBE Predmet zakona  Član 1.             Ovim zakonom uređuje se pojam, vrste i oblici besplatne pravne pomoći, osnovna načela funkcionisanja sistema besplatne pravne pomoći, pružaoci i korisnici besplatne pravne pomoći, registar pružalaca, obaveze pružalaca, postupak ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć, […]