Pravilnik o sadržini obrasca za jednostrani raskid ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija

Pravilnik o sadržini obrasca za jednostrani raskid ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija Sl.glasnik RS br. 50/2011 Član 1 Ovim pravilnikom se uređuje sadržina obrasca za jednostrani raskid ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija (u daljem tekstu: obrazac). Član 2 Obrazac sadrži: naziv i adresu […]

Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda

Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda Sl.glasnik 41/2009 I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuje se opšta bezbednost proizvoda koji su stavljeni na tržište, kriterijumi za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa opštim zahtevom za bezbednost, obaveze proizvođača i distributera, uslovi i način informisanja i razmene informacija u vezi sa rizicima koje proizvod predstavlja po zdravlje […]

Zakon o zaštiti konkurencije

Zakon o zaštiti konkurencije Sl.glasnik 51/2009, 95/2013 I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuje se zaštita konkurencije na tržištu Republike Srbije, u cilju ekonomskog napretka i dobrobiti društva, a naročito koristi potrošača, kao i osnivanje, položaj, organizacija i ovlašćenja Komisije za zaštitu konkurencije (u daljem tekstu: Komisija). Teritorijalna primena Član 2 Odredbe ovog […]

Zakon o oglašavanju

Sadržaj : NOVI tekst zakona – početak primene 01. maj 2016. godine STARI tekst zakona – prestaje da važi 30. aprila 2016. godine Zakon o oglašavanju Sl.glasnik RS br. 6/2016 I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se sadržina oglasne poruke, opšta pravila oglašavanja, posebna pravila i ograničenja, direktno oglašavanje, sponzorstvo, pravna zaštita […]

Propisi o prometu robe sa AP Kosovo

Sadržaj : Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija (Sl. glasnik RS“, br. 86/2010, 61/2013, 111/2013 i 17/2014) Uputstvo o načinu sprovođenja postupka izdavanja […]

Uputstvo o načinu sprovođenja postupka izdavanja i overe poreskih izjava, kao i o načinu praćenja i kontrole prometa robe sa AP Kosovo i Metohija

Uputstvo o načinu sprovođenja postupka izdavanja i overe poreskih izjava, kao i o načinu praćenja i kontrole prometa robe sa AP Kosovo i Metohija Sl.glasnik RS br. 54/2001 Ovim uputstvom se, u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu obračunavanja javnih prihoda, sadržini i načinu vođenja evidencije za promet robe sa AP Kosovo i Metohija […]

Pravilnik o klasifikaciji trgovinskih formata

Pravilnik o klasifikaciji trgovinskih formata Sl.glasnik RS 47/2011 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se klasifikacija trgovinskih formata, odnosno organizaciono-tehničkih oblika obavljanja trgovine, sa fiksnom lokacijom, koji imaju specifičnu strategiju prodaje prema kupcima i konkurentima. Trgovinski format se klasifikuje na osnovu pretežnih ili opredeljujućih odlika. Član 2 Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje: […]

Pravilnik o određivanju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poslovni prostor

Pravilnik o određivanju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poslovni prostor Sl.glasnik RS 9/96 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se određuju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor. Član 2 Delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor jesu delatnosti koje se mogu obavljati kod naručioca posla ili od mesta do mesta (postavljanje, opravka, […]

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe Sl. glasnik RS br. 47/96, 22/97, 6/99, 99/2005, 100/2007, 98/2009, 62/2011 I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uslovi u pogledu prostorija, uređaja i opreme za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe i […]

Lista o određenim vrstama kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima apoteke mogu snabdevati građane

Lista o određenim vrstama kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima apoteke mogu snabdevati građane Sl.glanik RS br. 15/2014 1. Ovom listom utvrđuju se određene vrste kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima apoteke mogu snabdevati građane. 2. Listu iz tačke 1. čine: 1. Lista A – Kozmetička sredstva za ličnu higijenu, negu […]