Nema pravnih prepreka za stavljanje u promet neispravnih i prepravljenih proizvoda, pod uslovom da ispunjavaju zahteve opšte bezbednosti proizvoda i da su jasno označeni kao takvi

Nema pravnih prepreka za stavljanje u promet neispravnih i prepravljenih proizvoda, pod uslovom da ispunjavaju zahteve opšte bezbednosti proizvoda i da su jasno označeni kao takvi „Trgovina se obavlja slobodno na tržištu, a pod uslovima i na način uređen Zakonom o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/2010 i 10/2013 – dalje: Zakon) i drugim propisima […]

Prodavac se ne može osloboditi obaveza saobraznosti robe prema ugovoru kao ni roka za davanje odgovora potrošaču na njegovu reklamaciju kao ni roka za rešavanje reklamacije njihovim prenošenjem na proizvođača

Prodavac se ne može osloboditi obaveza saobraznosti robe prema ugovoru kao ni roka za davanje odgovora potrošaču na njegovu reklamaciju kao ni roka za rešavanje reklamacije njihovim prenošenjem na proizvođača „Prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 – dalje: Zakon) prodavac odgovara za saobraznost robe ugovoru u roku od dve godine od […]

Prodaja iz vozila (ambulantna prodaja) kao oblik trgovine na malo

Prodaja iz vozila (ambulantna prodaja) kao oblik trgovine na malo „Saglasno članu 11. stav 1. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/2010 i 10/2013 – dalje: Zakon) svojstvo trgovca imaju pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinu. Odredbom člana 20. stav 1. Zakona propisano je da za obavljanje trgovine moraju biti ispunjeni uslovi propisani […]

Rokovi za rešavanje reklamacije za tehničku i drugu vrstu robe

Rokovi za rešavanje reklamacije za tehničku i drugu vrstu robe „Član 5. stav 1. tačka 32) Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 – dalje: Zakon) propisuje da je tehnička roba složena stvar, odnosno uređaj industrijske proizvodnje trajnije upotrebe (aparati za domaćinstvo, kompjuteri, telefoni, motorna vozila i slično) za čiji je rad neophodna […]

Kaznene odredbe Zakona o zaštiti potrošača

Zakon o zaštiti potrošača XVI KAZNENE ODREDBE Sl.glasnik RS br. 62/2014 Prekršaj Novčanom kaznom u iznosu od 300.000,00 do 2.000.000,00 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice ako:  ne istakne cenu, u skladu sa čl. 6. do 10. ovog zakona; Član 6 Trgovac je dužan da, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano, na nedvosmislen, […]

U organizovanju i oglašavanju prodajnog podsticaja uvek se tretira prethodno važeća cena, a ne prva cena po kojoj je trgovac zaprimio i stavio u promet predmetni proizvod

U organizovanju i oglašavanju prodajnog podsticaja uvek se tretira prethodno važeća cena, a ne prva cena po kojoj je trgovac zaprimio i stavio u promet predmetni proizvod „Zakon o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/2010) propisuje odredbama člana 44. da trgovac može da nudi robu sa naročitim prodajnim podsticajima. Bez obzira o kojem se prodajnom […]

Ako se knjiga evidencije prometa robe vodi na računaru to ne isključuje obavezu štampanja svakog lista posebno

Ako se knjiga evidencije prometa robe vodi na računaru to ne isključuje obavezu štampanja svakog lista posebno „Zakon o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/2010 i 10/2013) u članu 37. propisuje obavezu vođenja evidencije o nabavci, prodaji i prodajnoj ceni i druge evidencije o isporuci, odnosno prevozu robe. U istom članu daje se ovlašćenje ministru […]

Vođenje knjige evidencije prometa i usluga ručno ili preko računara

Vođenje knjige evidencije prometa i usluga ručno ili preko računara „Odredbom člana 37. stav 6. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/2010 – dalje: Zakon), propisano je da ministar bliže propisuje sadržinu, oblik i način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana. S obzirom na to da propis još uvek nije donet, shodno odredbi […]

Ograničenje prava kupca u toku garancije od strane prodavca

Ograničenje prava kupca u toku garancije od strane prodavca „Neophodno je razjasniti da Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 73/2010 – dalje: Zakon) reguliše međusobne odnose trgovca (prodavca) i potrošača. Dalje isti zakon potrošača definiše kao fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili […]

Vođenje KEPU knjigu na otkupnom mestu

Vođenje KEPU knjigu na otkupnom mestu   „Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/2010 – dalje: Zakon), otkupno mesto je specijalizovana trgovina na veliko poljoprivrednim proizvodima i domaćim životinjama, u kojem se obavlja organizovani otkup poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja, od poljoprivrednih proizvođača, radi dalje prodaje ili obavljanja […]