Pravilnik o sadržini obrasca za jednostrani raskid ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija

Pravilnik o sadržini obrasca za jednostrani raskid ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija

Sl.glasnik RS br. 50/2011

Član 1

Ovim pravilnikom se uređuje sadržina obrasca za jednostrani raskid ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija (u daljem tekstu: obrazac).

Član 2

Obrazac sadrži:

  1. naziv i adresu trgovca;
  2. adresu trgovca za prijem izjave o jednostranom raskidu (fizička, elektronska) i podatke o kontakt osobi;
  3. tekst izjave potrošača kojom na jasan i razumljiv način obaveštava trgovca da raskida ugovor;
  4. napomenu da potrošač snosi neposredne troškove vraćanja robe trgovcu;
  5. datum zaključenja ugovora, odnosno porudžbenice, i datum isporuke robe;
  6. ime i prezime potrošača;
  7. adresu potrošača;
  8. svojeručni potpis potrošača, osim u elektronskoj trgovini, ako je obrazac učinjen dostupnim na internet stranici trgovca u elektronskom obliku;
  9. datum podnošenja obrasca trgovcu.

Obrazac može da sadrži i razloge za raskid ugovora, sa napomenom da potrošač može da navede razloge samo ukoliko to želi.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.