Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine

Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine Sl.glasnik RS br. 46/2006, 104/2009   I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se posebna ovlašćenja organa državne uprave i organizacija koje vrše javna ovlašćenja (u daljem tekstu: nadležni organi), radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine u skladu sa propisima kojima se […]

Zakon o patentima

Zakon o patentima Sl.glasnik RS br. 99/2011 I UVODNE ODREDBE 1. Predmet uređivanja i definicije Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravna zaštita pronalazaka. Pronalazak se štiti patentom ili malim patentom. Značenje izraza Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) podnosilac prijave je lice, koje je u skladu […]

Zakon o žigovima

Zakon o žigovima Sl.glasnik RS br. 104/2009, 10/2013   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se način sticanja i zaštita prava na znak u prometu robe, odnosno usluga. Žig je pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi za razlikovanje robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične […]

Zakon o inovacionoj delatnosti

Zakon o inovacionoj delatnosti Sl. glasnik RS br. 110/2005, 18/2010, 55/2013 I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se osnovna načela, ciljevi i organizacija primene naučnih saznanja, tehničkih i tehnoloških znanja, inventivnosti i pronalazaštva, u funkciji stvaranja i realizacije, u odnosu na postojeću tehničko-tehnološku osnovu, novih i poboljšanih proizvoda, procesa i usluga, kao […]

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe Sl.glasnik RS br. 92/2011 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom, uređuju se uslovi koje u pogledu zdravstvene ispravnosti moraju da ispunjavaju predmeti opšte upotrebe, namenjeni za ljudsku upotrebu (u daljem tekstu: predmeti opšte upotrebe), koji se proizvode u Republici Srbiji ili se uvoze ili izvoze radi stavljanja […]

Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet

Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet Sl.list SFRJ br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91   I OPŠTE ODREDBE Član 1 Predmeti opšte upotrebe koji se stavljaju u promet u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji moraju u pogledu zdravstvene ispravnosti odgovarati uslovima propisanim ovim pravilnikom. Član 2 […]

Zakon o bezbednosti hrane

Zakon o bezbednosti hrane Sl.glasnik RS br. 41/2009 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređenja Član 1 Ovim zakonom uređuju se opšti uslovi za bezbednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom i hranom za životinje, sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, hitne mere i upravljanje kriznim situacijama, higijena i kvalitet hrane i […]

Pravilnik o prehrambenim aditivima – 1 DEO

Pravilnik o prehrambenim aditivima – 1 DEO  Sl.glasnik RS br. 63/2013 Sadržaj Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju prehrambeni aditivi (u daljem tekstu: aditivi) u procesu proizvodnje hrane, i to: 1) Lista aditiva koji su odobreni za upotrebu u hrani i uslovi upotrebe (u daljem tekstu: Lista 1); 2) Lista aditiva uključujući nosače koji su […]

Pravilnik o prehrambenim aditivima – 2 DEO

Pravilnik o prehrambenim aditivima – 2 DEO  Sl.glasnik RS br. 63/2013 13 DIJETETSKI PROIZVODI 13.1 Hrana za odojčad i malu decu, uključujući i formule za odojčad UVODNI DEO, PRIMENJUJE SE NA SVE PODKATEGORIJE Navedene maksimalno dozvoljene količine za upotrebu odnose se na gotovu hranu pripremljenu u skladu sa uputstvima proizvođača E 307, E 325, E 330, E […]

Pravilnik o prehrambenim aditivima –3 DEO

Pravilnik o prehrambenim aditivima –3 DEO  Sl.glasnik RS br. 63/2013   E 319 TERCIJARNI-BUTILHIDROHINON (TVNQ) Sinonimi TBNQ Definicija   Einecs 217-752-2 Hemijsko ime Terc-butil-1,4-benzendiol; 2-(1,1-Dimetiletil)-1,4-benzendiol Hemijska formula C10H14O2 Molekulska masa 166,22 Određivanje Najmanje 99 % Osobine Bela kristalna masa karakterističnog mirisa Identifikacija   Rastvorljivost Gotovo nerastvorljiv u vodi, rastvorljiv u etanolu Temperatura topljenja Najmanje 126,5 °C Fenoli […]