Pravilnik o prehrambenim aditivima –3 DEO

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o prehrambenim aditivima –3 DEO 

Sl.glasnik RS br. 63/2013

 

E 319 TERCIJARNI-BUTILHIDROHINON (TVNQ)

Sinonimi

TBNQ

Definicija

 

Einecs

217-752-2

Hemijsko ime

Terc-butil-1,4-benzendiol; 2-(1,1-Dimetiletil)-1,4-benzendiol

Hemijska formula

C10H14O2

Molekulska masa

166,22

Određivanje

Najmanje 99 %

Osobine

Bela kristalna masa karakterističnog mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Gotovo nerastvorljiv u vodi, rastvorljiv u etanolu

Temperatura topljenja

Najmanje 126,5 °C

Fenoli

Rastvori se oko 5 mg uzorka u 10 ml metanola i doda 10,5 ml rastvora dimetilamina (1 u 4). Nastaje crvena do ružičasta boja.

Čistoća

 

Tercijarni-Butil- p-benzohinon

Najviše 0,2 %

2,5-Di-tercijarni-butil hidrohinon

Najviše 0,2 %

Hidroksihinon

Najviše 0,1%

Toluen

Najviše 25 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

E 320 BUTILHIDROKSIANIZOL (BHA)

Sinonimi

BHA

Definicija

 

Hemijsko ime

3-terc-butil-4-hidroksianizol; Mešavina 2-terc-butil-4-hidroksianizola i 3-terc-butil-4-hidroksianizola

Einecs

246-563-8

Hemijska formula

C11H16O2

Molekulska masa

180,25

Određivanje

Najmanje 98,5 % C11H16O2 i najmanje 85,0 % 3-terc-butil-4-hidroksianizol izomera

Osobine

Bele ili slabožute ljuspice ili voskasta masa slabog aromatičnog mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Nerastvorljiv u vodi, rastvorljiv u etanolu

Temperatura topljenja

48 °C – 63 °C

Bojena reakcija

Pozitivno ispitivanje za fenolne grupe

Čistoća

 

Sulfatni ostatak

Najviše 0,05 % posle sprašivanja na 800 ± 25 °C

Fenolne nečistoće

Najviše 0,5 %

Specifična apsorbancija

E1%1 cm (290 nm)190-210 
E1%1 cm (228 nm)326-345

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 321 BUTILHIDROKSITOLUEN (VNT)

Sinonimi

BHT

Definicija

 

Einecs

204-881-4

Hemijsko ime

2,6-diterc-butil-p-krezol; 4-metil-2,6-diterc-butilfenol

Hemijska formula

C15H24O

Molekulska masa

220,36

Određivanje

Najmanje 99 %

Osobine

Bela, kristali ili ljuspice, bez mirisa ili karakterističnog slabog aromatičnog mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Nerastvorljiv u vodi i propan-1,2-diolu, rastvorljiv u etanolu

Temperatura topljenja

70°C

Spektrofotometrija

Maksimum apsorpcije na 278 nm u opsegu 230 nm – 320 nm u 1 u 100 000 rastvoru u bezvodnom etanolu (kiveta od 2 cm)

Čistoća

 

Sulfatni ostatak

Najviše 0,005 %

Fenolne nečistoće

Najviše 0,5 %

Specifična apsorbancija u etanolu

E1%1 cm (278 nm) 81 – 88

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 322 LECITINI

Sinonimi

Fosfatidi; Fosfolipidi

Definicija

Lecitini su mešavine frakcija fosfatida dobijene fizičkim postupcima iz životinjskih ili biljnih namirnica, uključujući i hidrolizovane proizvode dobijene korišćenjem odgovarajućih neškodljivih enzima. Finalni proizvod ne sme da pokazuje znake rezidualne enzimske aktivnosti. 
Lecitini mogu da budu malo izbeljeni vodonik-peroksidom u vodenoj sredini pri čemu oksidacija ne sme hemijski da modifikuje lecitinske fosfatide.

Einecs

232-307-2

Određivanje

Lecitini: najmanje 60,0 % supstanci nerastvorljivih u acetonu
Hidrolizovani lecitini: najmanje 56,0 % supstanci nerastvorljivih u acetonu

Osobine

Lecitini: braon tečnost, viskozna polučvrsta masa ili prašak
Hidrolizovani lecitini: svetlobraon do braon tečnost ili pasta

Identifikacija

 

Ispitivanje za holin

Pozitivno

Ispitivanje za fosfor

Pozitivno

Ispitivanje za masne kiseline

Pozitivno

Ispitivanje za hidrolizovan lecitin

Doda se polako 50 ml uzorka u 500 ml vode (30 °C – 35 °C) uz konstantno mešanje. Hidrolizovan lecitin formira homogenu emulziju. Nehidrolizovan lecitin formira izdvojenu masu od oko 50 g.

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 2,0 % (105°C, 1 h)

Supstance nerastvorljive u toluenu

Najviše 0,3 %

Kiselinski broj

Lecitini: Najviše 35 mg 
Hidrolizovani lecitini: Najviše 45 kalijum-hidroksida/g

Peroksidni broj

Najviše 10

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 325 NATRIJUM-LAKTAT

Definicija

 

Einecs

200-722-0

Hemijsko ime

Natrijum-laktat; Natrijum-2-hidroksipropionat

Hemijska formula

C3H5O3Na

Molekulska masa

112,06 (bezvodni)

Određivanje

57,0 % – 66,0 %

Osobine

Bezbojna providna tečnost, bez mirisa ili slabog karakterističnog mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za laktat

Pozitivno

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

pH

6,5 – 7,5 (20 % vodeni rastvor)

Čistoća

 

Kiselost

Najviše 0,5 % posle sušenja (kao mlečna kiselina)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Redukujuće supstance

Ne redukuje Fehling-ov rastvor

Napomena: Ove specifikacije se odnose na 60 % vodeni rastvor

E 326 KALIJUM-LAKTAT

Definicija

 

Einecs

213-631-3

Hemijsko ime

Kalijum-laktat; Kalijum-2-hidroksipropanoat

Hemijska formula

C3H5O3K

Molekulska masa

128,17 (bezvodni)

Određivanje

57,0 % – 66,0 %

Osobine

Slabo viskozna, bistra tečnost, bez mirisa ili slabog, karakterističnog mirisa

Identifikacija

 

Žarenje

Pepeo dobijen žarenjem rastvora je alkalan i efervescira kada se doda kiselina.

Bojena reakcija

Prelije se 2 ml preko 5 ml 1/100 rastvora katehola u sumpornoj kiselini. Nastaje tamnocrvena boja na dodirnoj površini.

Ispitivanje za kalijum

Pozitivno

Ispitivanje za laktat

Pozitivno

Čistoća

 

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kiselost

Rastvor 1 g u 20 ml vode titrira se 0,1 M natrijum-hidroksidom uz fenolftalein TP. Ne troši se više od 0,2 ml.

Redukujuće supstance

Ne redukuje Fehling-ov rastvor

Napomena: Ove specifikacije se odnose na 60 % vodeni rastvor

E 327 KALCIJUM-LAKTAT

Definicija

 

Einecs

212-406-7

Hemijsko ime

Kalcijum-dilaktat; Kalcijum-dilaktat hidrat; Kalcijumova so 2-hidroksipropionske kiseline

Hemijska formula

(C3H5O2)2Ca. nH2O (n = 0 – 5)

Molekulska masa

218,22 (bezvodni)

Određivanje

Najmanje 98 % u odnosu na osušenu supstancu

Osobine

Beo, kristalan prašak ili zrnca, skoro bez mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za laktat

Pozitivno

Ispitivanje za kalcijum

Pozitivno

Rastvorljivost

Umereno rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu

pH

6,0 – 8,0 (5 % rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Određeno sušenjem 4 h, na 120 °C:
bezvodni: Najviše 3,0 %
monohidrat: Najviše 8,0 %
trihidrat: Najviše 20,0 %
pentahidrat: Najviše 27,0 %

Kiselost

Najviše 0,5 % u odnosu na osušenu supstancu izraženo kao mlečna kiselina

Fluorid

Najviše 30 mg/kg (izraženo kao fluor)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Redukujuće supstance

Ne redukuje Fehling-ov rastvor

E 330 LIMUNSKA KISELINA

Definicija

Limunska kiselina se proizvodi iz soka limuna ili grejpfruta, fermentacijom rastvora ugljenih hidrata ili drugog pogodnog medijuma korišćenjem Candida spp. ili netoksogenih sojeva Aspergillus niger

Einecs

201-069-1

Hemijsko ime

Limunska kiselina; 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilna kiselina; β-hidroksi-trikarboksilna kiselina

Hemijska formula

C6H8O7 (bezvodna)
C6H8O7.H2O (monohidrat)

Molekulska masa

192,13 (bezvodna)
210,15 (monohidrat)

Određivanje

Najmanje 99,5 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Bela ili bezbojna kristala supstanca, bez mirisa, jako kiselog ukusa. Monohidrat eflorescira na suvom vazduhu

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Veoma dobro rastvorljiva u vodi, rastvorljiva u etanolu, umereno rastvorljiva u etru

Čistoća

 

Sadržaj vode

Bezvodna: najviše 0,5 %
Monohidrat: najviše 8,8 % 
(KarlFischer-ova metoda)

Sulfatni ostatak

Najviše 0,05 posle žarenja na 800 °C ± 25 °C

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 0,5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Oksalati

Najviše 100 mg/kg izraženo kao oksalna kiselina, posle sušenja

Supstance koje lako karbonizuju

Zagreje se 1 g sprašenog uzorka sa 10 ml najmanje 98 % sumporne kiseline 1 h u vodenom kupatilu na 90 °C u mraku. Razvija se svetlobraon boja koja nije tamnija od boje poredbenog rastvora K.

E 331 (i) MONONATRIJUM-CITRAT

Sinonimi

Monobazni natrijum-citrat

Definicija

 

Einecs

242-734-6

Hemijsko ime

Mononatrijum-citrat; Mononatrijumova so 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kiseline

Hemijska formula

Bezvodni: C6H7O7Na
Monohidrat: C6H7O7Na.H2O

Molekulska masa

Bezvodni: 214,11
Monohidrat: 232,23

Određivanje

Najmanje 99 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo, kristalan prašak ili bezbojni kristali

Identifikacija

 

Ispitivanje za citrat

Pozitivno

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Bezvodni: najviše 1,0 % (180 °C, 4 h)
Monohidrat: najviše 8,8 % (180 °C, 4 h)

Oksalati

Najviše 100 mg/kg izraženo kao oksalna kiselina, posle sušenja

pH 1 % vodenog rastvora

3,5 – 3,8

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 331 (ii) DINATRIJUM-CITRAT

Sinonimi

Dvobazni natrijum-citrat

Definicija

 

Einecs

205-623-3

Hemijsko ime

Dinatrijum-citrat; Dinatrijumova so 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kiseline; Dinatrijumova so limunske kiseline sa 1,5 molekulom vode

Hemijska formula

C6H6O7Na2. 1,5H2O

Molekulska masa

263,11

Određivanje

Najmanje 99 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo, kristalan prašak ili bezbojni kristali

Identifikacija

 

Ispitivanje za citrat

Pozitivno

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 13,0 % (180 °C, 4 h)

Oksalati

Najviše 100 mg/kg izraženo kao oksalna kiselina, posle sušenja

pH

4,9 – 5,2 (1 % vodeni rastvor)

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 331 (iii) TRINATRIJUM-CITRAT

Sinonimi

Trobazni natrijum-citrat

Definicija

 

Einecs

200-675-3

Hemijsko ime

Trinatrijum-citrat; Trinatrijumova so 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kiseline; Trinatrijumova so limunske kiseline bezvodna, dihirat ili pentahidrat

Hemijska formula

Bezvodni: C6H5O7Na3
Hidratisan: C6H5O7Na3.nH2O (n = 2 ili 5)

Molekulska masa

258,07 (bezvodni)
294,10 (hidratisan n = 2)
348,16 (hidratisan n = 5)

Određivanje

Najmanje 99 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo, kristalan prašak ili bezbojni kristali

Identifikacija

 

Ispitivanje za citrat

Pozitivno

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

pH

7,5 – 9,0 (5 % vodeni rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Bezvodni: najviše 1,0 % (180 °C, 18 h)
Dihidrat: 10,0-13,5 % (180 °C, 18 h)
Pentahidrat: najviše 30,3 % (180 °C, 4 h)

Oksalati

Najviše 100 mg/kg izraženo kao oksalna kiselina, posle sušenja

   

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 332 (i) MONOKALIJUM-CITRAT

Sinonimi

Monobazni kalijum-citrat

Definicija

 

Einecs

212-753-4

Hemijsko ime

Monokalijum-citrat; Monokalijumova so 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kiseline;
Bezvodna kalijumova so limunske kiseline

Hemijska formula

C6H7O7K

Molekulska masa

230,21

Određivanje

Najmanje 99 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo, higroskopan, zrnast prašak ili providni kristali

Identifikacija

 

Ispitivanje za citrat

Pozitivno

Ispitivanje za kalijum

Pozitivno

pH

3,5 – 3,8 (1 % vodeni rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 1,0 % (180 °C, 4 h)

Oksalati

Najviše 100 mg/kg izraženo kao oksalna kiselina, posle sušenja

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 332 (ii) TRIKALIJUM-CITRAT

Sinonimi

Trobazni kalijum-citrat

Definicija

 

Einecs

212-755-5

Hemijsko ime

Trikalijum-citrat; Trikalijumova so 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kiseline; Trikalijumova so limunske kiseline monohidrat

Hemijska formula

C6H5O7K3.H2O

Molekulska masa

324,42

Određivanje

Najmanje 99 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo, higroskopan, zrnast prašak ili providni kristali

Identifikacija

 

Ispitivanje za citrat

Pozitivno

Ispitivanje za kalijum

Pozitivno

pH

7,5 – 9,0 (1 % vodeni rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 6,0 % (180 °C, 4 h)

Oksalati

Najviše 100 mg/kg izraženo kao oksalna kiselina, posle sušenja

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 333 (i) MONOKALCIJUM-CITRAT

Sinonimi

Monobazni kalcijum-citrat

Definicija

 

Hemijsko ime

Monokalcijum-citrat; Monokalcijumova so 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kiseline;
Monokalcijumova so limunske kiseline monohidrat

Hemijska formula

(C6H7O7)2Ca·H2O

Molekulska masa

440,32

Određivanje

Najmanje 97,5 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo, fin prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za citrat

Pozitivno

Ispitivanje za kalcijum

Pozitivno

pH

3,2 – 3,5 (1 % vodeni rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 7,0 % (180 °C, 4 h)

Oksalati

Najviše 100 mg/kg izraženo kao oksalna kiselina, posle sušenja

Fluorid

Najviše 30 mg/kg (izraženo kao fluor)

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Aluminijum

Najviše 30 mg/kg (samo ako se dodaje u hranu za odojčad i malu decu)
Najviše 200 mg/kg (za svu drugu upotrebu osim za hranu za odojčad i malu decu)

Karbonati

1 g rastvoren u 10 ml 2M hlorovodonične kiseline može da oslobodi najviše nekoliko izolovanih mehurića

E 333 (ii) DIKALCIJUM-CITRAT

Sinonimi

Dvobazni kalcijum-citrat

Definicija

 

Hemijsko ime

Dikalcijum-citrat; Dikalcijumova so 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kiseline; Dikalcijumova so limunske kiseline trihidrat

Hemijska formula

(C6H7O7)2Ca2· 3H2O

Molekulska masa

530,42

Određivanje

Najmanje 97,5 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo, fin prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za citrat

Pozitivno

Ispitivanje za kalcijum

Pozitivno

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 20,0 % (180 °C, 4 h)

Oksalati

Najviše 100 mg/kg izraženo kao oksalna kiselina, posle sušenja

Fluorid

Najviše 30 mg/kg (izraženo kao fluor)

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Aluminijum

Najviše 30 mg/kg (samo ako se dodaje u hranu za odojčad i malu decu)
Najviše 200 mg/kg (za svu drugu upotrebu osim za hranu za odojčad i malu decu)

Karbonati

1 g rastvoren u 10 ml 2M hlorovodonične kiseline može da oslobodi najviše nekoliko izolovanih mehurića

E 333 (iii) TRIKALCIJUM-CITRAT

Sinonimi

Trobazni kalcijum-citrat

Definicija

 

Einecs

212-391-7

Hemijsko ime

Trikalcijum-citrat; Trikalcijumova so 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kiseline;
Trikalcijumova so limunske kiseline tetrahidrat

Hemijska formula

(C6H6O7)2Ca3·4H2O

Molekulska masa

570,51

Određivanje

Najmanje 97,5 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo, fin prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za citrat

Pozitivno

Ispitivanje za kalcijum

Pozitivno

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 14,0 % (180 °C, 4 h)

Oksalati

Najviše 100 mg/kg izraženo kao oksalna kiselina, posle sušenja

Fluorid

Najviše 30 mg/kg (izraženo kao fluor)

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Aluminijum

Najviše 30 mg/kg (samo ako se dodaje u hranu za odojčad i malu decu)
Najviše 200 mg/kg (za svu drugu upotrebu osim za hranu za odojčad i malu decu)

Karbonati

1 g rastvoren u 10 ml 2M hlorovodonične kiseline može da oslobodi najviše nekoliko izolovanih mehurića

E 334 L(+)-VINSKA KISELINA

Definicija

 

Hemijsko ime

L-vinska kiselina; L-2,3-dihidroksibutandikarboksilna kiselina;
d-α β-dihidroksićilibarna kiselina,

Einecs

201-766-0

Hemijska formula

C4H6O6

Molekulska masa

150,09

Određivanje

Najmanje 99,5 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Bezbojni, providni kristali, ili beo kristalan prašak

Identifikacija

 

Temperatura topljenja

168 °C – 170 °C

Ispitivanje za tartarat

Pozitivno

Specifična rotacija

[α]D20 od + 11,5 °C do + 13,5 °C (20 % m/v vodeni rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 0,5 % (3 h iznad fosfor-pentoksida)

Sulfatni ostatak

Najviše 1 000 mg/kg (posle žarenja na 800 °C ± 25 °C)

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Oksalati

Najviše 100 mg/kg izraženo kao oksalna kiselina, posle sušenja

E 335 (i) MONONATRIJUM-TARTARAT

Sinonimi

Mononatrijumova so L-(+)-vinske kiseline

Definicija

 

Hemijsko ime

Mononatrijumova so 
L-2,3-dihidroksibutandikarboksilne kiseline;
Mononatrijumova so L-(+)-vinske kiseline monohidrat

Hemijska formula

C4H5O6Na·H2O

Molekulska masa

194,05

Određivanje

Najmanje 99 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Bezbojni, providni kristali

Identifikacija

 

Ispitivanje za tartarat

Pozitivno

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 10,0 % (105 °C, 4 h)

Oksalati

Najviše 100 mg/kg izraženo kao oksalna kiselina, posle sušenja

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 335 (ii) DINATRIJUM-TARTARAT

Definicija

 

Einecs

212-773-3

Hemijsko ime

Dinatrijum-L-tartarat; Dinatrijum-L-2,3-dihidroksibutandikarbonska kiselina;
Dinatrijumova so L-(+)-vinske kiseline dihidrat

Hemijska formula

C4H4O6Na2·2H2O

Molekulska masa

230,8

Određivanje

Najmanje 99 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Bezbojni, providni kristali

Identifikacija

 

Ispitivanje za tartarat

Pozitivno

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Rastvorljivost

1 g je nerastvorljiv u 3 ml vode. Nerastvorljiv u etanolu.

pH

7,0 – 7,5 (1 % vodeni rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 17,0 % (150 °C, 4 h)

Oksalati

Najviše 100 mg/kg izraženo kao oksalna kiselina, posle sušenja

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 336 (i) MONOKALIJUM-TARTARAT

Sinonimi

Monobazni kalijum-tartarat

Definicija

 

Hemijsko ime

Bezvodna monokalijumova so L-(+)-vinske kiseline; Monokalijumova so L-2,3-dihidroksibutandikarboksilne kiseline

Hemijska formula

C4H5O6K

Molekulska masa

188,16

Određivanje

Najmanje 98 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo kristalan ili zrnast prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za tartarat

Pozitivno

Ispitivanje za kalijum

Pozitivno

Temperatura topljenja

230 °C

pH

3,4 (1 % vodeni rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 1,0 % (105 °C, 4 h)

Oksalati

Najviše 100 mg/kg izraženo kao oksalna kiselina, posle sušenja

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 336 (ii) DIKALIJUM-TARTARAT

Sinonimi

Dvobazni kalijum-tartarat

Definicija

 

Einecs

213-067-8

Hemijsko ime

Dikalijumova so L-2,3-dihidroksibutandikarboksilne kiseline;
Dikalijumova so L-(+)-vinske kiseline hemihidrat

Hemijska formula

C4H4O6K2·1/2H2O

Molekulska masa

235,2

Određivanje

Najmanje 99 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo kristalan ili zrnast prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za tartarat

Pozitivno

Ispitivanje za kalijum

Pozitivno

pH

7,0 – 9,0 (1 % vodeni rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 4,0 % (105 °C, 4 h)

Oksalati

Najviše 100 mg/kg izraženo kao oksalna kiselina, posle sušenja

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 337 KALIJUM-NATRIJUM-TARTARAT

Sinonimi

Kalijum-natrijum-L-(+)-tartarat; Rochelle-ova so; Seignette-ova so

Definicija

 

Einecs

206-156-8

Hemijsko ime

Kalijumova natrijumova so L-2,3-dihidroksibutandikarboksilne kiseline; Kalijum-natrijum-L-(+)-tartarat

Hemijska formula

C4H4O6KNa·4H2O

Molekulska masa

282,23

Određivanje

Najmanje 99 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Bezbojni kristali ili beo kristalan prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za tartarat

Pozitivno

Ispitivanje za kalijum

Pozitivno

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Rastvorljivost

1 g je rastvorljiv u 1 ml vode, nerastvorljiv u etanolu

Temperatura topljenja

70 °C – 80 °C

pH

6,5 – 8,5 (1 % vodeni rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

21,0 % – 26,0 % (150 °C, 3 h)

Oksalati

Najviše 100 mg/kg izraženo kao oksalna kiselina, posle sušenja

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 338 FOSFORNA KISELINA

Sinonimi

Ortofosforna kiselina; Monofosforna kiselina

Definicija

 

Einecs

231-633-2

Hemijsko ime

Fosforna kiselina

Hemijska formula

H3PO4

Molekulska masa

98,0

Određivanje

Komercijalno dostupna u vodenom rastvoru u koncentraciji od 67,0 % – 85,7 %

Osobine

Bistra, bezbojna, viskozna tečnost

Identifikacija

 

Ispitivanje za kiselinu

Pozitivno

Ispitivanje i za fosfat

Pozitivno

Čistoća

 

Isparljive kiseline

Najviše 10 mg/kg (kao sirćetna kiselina)

Hloridi

Najviše 200 mg/kg (izraženo kao hlor)

Nitrati

Najviše 5 mg/kg (kao NaNO3)

Sulfati

Najviše 1500 mg/kg (kao CaSO4)

Fluoridi

Najviše 10 mg/kg (kao fluor)

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Napomena: Ova specifikacija se odnosi na 75 % vodeni rastvor

E 339 (i) MONONATRIJUM-FOSFAT

Sinonimi

Mononatrijum-monofosfat; Kiseli mononatrijum-monofosfat; Mononatrijum-ortofosfat; Monobazni natrijum-fosfat; Natrijum-dihidrogenmonofosfat

Definicija

 

Einecs

231-449-2

Hemijsko ime

Natrijum-dihidrogenmonofosfat

Hemijska formula

NaH2PO4·nH2O, n = 0, 1 ili 2

Molekulska masa

Bezvodni: 119,98
Monohidrat: 138,00
Dihidrat: 156,01

Određivanje

Najmanje 97,0 % NaH2PO4 posle sušenja 1 h na 60°C, onda 4 h na 105 °C

 

Sadržaj P2O5: 58,0 % – 60,0 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Bistar, bezbojan, slabo rastapajući prašak, kristali ili zrnca

Identifikacija

 

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Ispitivanje za fosfat

Pozitivno

Rastvorljivost

Rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu i etru

pH

4,1 – 5,0 (1 % rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Bezvodni: najviše 2,0 %, monohidrat: najviše 15,0 %, dihidrat: najviše 25,0 % posle sušenja 1 h na 60 °C, a onda 4 h na 105 °C

Supstance nerastvorljive u vodi

Najviše 0,2 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Fluoridi

Najviše 10 mg/kg (kao fluor)

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 339 (ii) DINATRIJUM-FOSFAT

Sinonimi

Dinatrijum-monofosfat; Sekundarni natrijum-fosfat; Dinatrijum-ortofosfat

Definicija

 

Einecs

231-448-7

Hemijsko ime

Dinatrijum-hidrogenmonofosfat; Dinatrijum-hidrogenortofosfat

Hemijska formula

Na2HPO4·nH2O (n = 0, 2, 7 ili 12)

Molekulska masa

141,98 (bezvodni)

Određivanje

Najmanje 98,0 % Na2HPO4 posle sušenja 3 h na 40 °C, onda 5 h na 105 °C

 

Sadržaj P2O5: 49,0 % – 51,0 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Bezvodni: beo, kristalan prašak, bez mirisa
Dihidrat: bela, kristali, bez mirisa
Heptahidrat: beli eflorescentni kristali ili zrnast prašak, bez mirisa
Dodekahidrat: beo eflorescentan prašak ili kristali

Identifikacija

 

Ispitivanja za natrijum

Pozitivno

Ispitivanja za fosfat

Pozitivno

Rastvorljivost

Rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu

pH

8,4 – 9,6 (1 % rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Bezvodni: najviše 5,0 %, dihidrat: najviše 22,0 %, heptahidrat: najviše 50,0 %, dodekahidrat: najviše 61 % posle sušenja 3 h na 40 °C, a onda 5 h na 105 °C

Supstance nerastvorljive u vodi

Najviše 0,2 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Fluoridi

Najviše 10 mg/kg (kao fluor)

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 339 (iii) TRINATRIJUM-FOSFAT

Sinonimi

Natrijum-fosfat; Trobazni natrijum-fosfat;
Trinatrijum-ortofosfat

Definicija

 

Einecs

231-509-8

Hemijsko ime

Trinatrijum-monofosfat; Trinatrijum-fosfat;
Trinatrijum-ortofosfat

Hemijska formula

Bezvodni: Na3PO4
Hidratisani: Na3PO4·nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8 ili 12)

Molekulska masa

163,94 (bezvodni)

Određivanje

Bezvodni i hidratisane forme, izuzev dodekahidrata sadrže najmanje 97,0 % Na3POu odnosu na osušenu supstancu. Dodekahidrat sadrži najmanje 92,0 % Na3PO4 u odnosu na izžarenu supstancu

 

Sadržaj P2O5 : 40,5 % – 43,5 % (izraženo na bezvodnu supstancu)

Osobine

Beli kristali, zrnca ili kristalan prašak, bez mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Ispitivanje za fosfat

Pozitivno

Rastvorljivost

Rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu

pH

11,5 – 12,5 (1% rastvor)

Čistoća

 

Gubitak žarenjem

Bezvodni: najviše 2,0 %, monohidrat: najviše 11,0 %, dodekahidrat: 45,0 % – 58,0 % posle sušenja 2 h na 120 °C, a onda žarenja 30 min na oko 800 °C

Supstance nerastvorljive u vodi

Najviše 0,2 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Fluoridi

Najviše 10 mg/kg (kao fluor)

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 340 (i) MONOKALIJUM-FOSFAT

Sinonimi

Monobazni kalijum-fosfat; Monokalijum-monofosfat; Mono kalijum-ortofosfat

Definicija

 

Einecs

231-913-4

Hemijsko ime

Kalijum-dihidrogenfosfat; 
Monokalijum-dihidrogenortofosfat; 
Monokalijum-dihidrogenmonofosfat

Hemijska formula

KH2PO4

Molekulska masa

136,09

Određivanje

Najmanje 98,0 % posle sušenja 4 h na 105 °C

 

Sadržaj P2O5 : 51,0 % – 53,0 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Bezbojni kristali, beo zrnast ili kristalan, higroskopan prašak, bez mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za kalijum

Pozitivno

Ispitivanje za fosfate

Pozitivno

Rastvorljivost

Rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu

pH

4,2 – 4,8 (1% rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 2,0 % (105 °C, 4 h)

Supstance nerastvorljive u vodi

Najviše 0,2 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Fluoridi

Najviše 10 mg/kg (kao fluor)

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 340 (ii) DIKALIJUM-FOSFAT

Sinonimi

Dikalijum-monofosfat; Sekundarni kalijum-fosfat; Dikalijum-ortofosfat; Dvobazni kalijum-fosfat

Definicija

 

Einecs

231-534-5

Hemijsko ime

Dikalijum-hidrogenmonofosfat; Dikalijum-hidrogenfosfat; Dikalijum-hidrogenortofosfat

Hemijska formula

K2HPO4

Molekulska masa

174,18

Određivanje

Najmanje 98,0 % posle sušenja 4 h na 105 °C

 

Sadržaj P2O5 : 40,3 % – 41,5 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Bezbojan ili beo zrnast prašak, kristali ili masa; rastapajuća supstanca

Identifikacija

 

Ispitivanje za kalijum

Pozitivno

Ispitivanje za fosfate

Pozitivno

Rastvorljivost

Rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu

pH

8,7- 9,4 (1% rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 2,0 % (105 °C, 4 h)

Supstance nerastvorljive u vodi

Najviše 0,2 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Fluoridi

Najviše 10 mg/kg (kao fluor)

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 340 (iii) TRIKALIJUM-FOSFAT

Sinonimi

Trobazni kalijum-fosfat; Trikalijum-ortofosfat

Definicija

 

Einecs

231-907-1

Hemijsko ime

Trikalijum-monofosfat;Trikalijum-fosfat;
Trikalijum-ortofosfat

Hemijska formula

Bezvodni: K3PO4
Hidratisan: K3PO4·nH2O (n = 1 ili 3)

Molekulska masa

212,27 (bezvodni)

Određivanje

Najmanje 97 % u odnosu na izžarenu supstancu

 

Sadržaj P2O5: 30,5 % – 33,0 % u odnosu na izžarenu supstancu

Osobine

Bezbojni ili beli higroskopni kristali ili zrnca, bez mirisa.

Identifikacija

 

Ispitivanje za kalijum

Pozitivno

Ispitivanje za fosfat

Pozitivno

Rastvorljivost

Rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu

pH

11,5- 12,3 (1% rastvor)

Čistoća

 

Gubitak žarenjem

Bezvodni najviše 3,0; hidratisani najviše 23,0 % određeno sušenjem 1 h na 105 °C, a onda žarenjem 30 min na oko 800 °C ± 25 °C

Supstance nerastvorljive u vodi

Najviše 0,2 % u odnosu na osušenu supstancu

Fluorid

Najviše 10 mg/kg (kao fluor)

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 341 (i) MONOKALCIJUM-FOSFAT

Sinonimi

Monobazni kalcijum-fosfat; 
Monokalcijum-ortofosfat

Definicija

 

Einecs

231-837-1

Hemijsko ime

Kalcijum-dihidrogenfosfat

Hemijska formula

Ca(H2PO4)2·nH2O, n = 0 ili 1

Molekulska masa

234,05 (bezvodni)
252,08 (monohidrat)

Određivanje

Najmanje 95 % u odnosu na osušenu supstancu

 

Sadržaj P2O5: 55,5 % – 61,1 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Zrnast prašak ili beli, rastapajući kristali ili granule.

Identifikacija

 

Ispitivanje za kalcijum

Pozitivno

Ispitivanje za fosfat

Pozitivno

Sadržaj CaO

Bezvodni: 23,0 % – 27,5 %
Monohidrat: 19,0 % – 24,8 %

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Bezvodni: najviše 14,0 % (105 °C, 4 h)
Monohidrat: najviše 17,5 % (60 °C, 1 h, a onda 105 °C, 4 h)

Gubitak žarenjem

Bezvodni: najviše 17,5 % posle žarenja 30 min na 800 ± 25 °C
Monohidrat: najviše 25,0 % određeno sušenjem 1 h na 105 °C, a onda žarenjem 30 min na oko 800 °C ± 25 °C

Fluorid

Najviše 30 mg/kg (kao fluor)

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 341 (ii) DIKALCIJUM-FOSFAT

Sinonimi

Dvobazni kalcijum-fosfat; Dikalcijum-ortofosfat

Definicija

 

Einecs

231-826-1

Hemijsko ime

Kalcijum-monohidrogenfosfat; Kalcijum-hidrogenortofosfat; Sekundarni kalcijum-fosfat

Hemijska formula

CaHPO4·nH2O, n = 0 ili 2

Molekulska masa

136,06 (bezvodni)
172,09 (dihidrat)

Određivanje

98,0 % – 102,0 % (200 °C, 3 h)

 

Sadržaj P2O5: 50,0 % – 52,5 % (bezvodni)

Osobine

Beli kristali ili zrnca, zrnast prašak ili prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za kalcijum

Pozitivno

Ispitivanje za fosfat

Pozitivno

Rastvorljivost

Slabo rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu

Čistoća

 

Gubitak žarenjem

Najviše 8,5 % (bezvodni), najviše 26,5 % (dihidrat) žarenjem 30 min na oko 800 °C ± 25 °C

Fluorid

Najviše 50 mg/kg (kao fluor)

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 341 (iii) TRIKALCIJUM-FOSFAT

Sinonimi

Kalcijum-fosfat, trobazni; Kalcijum-ortofosfat; Pentakalcijum-hidroksimonofosfat; Kalcijum-hidroksiapatit

Definicija

Sastoji se od različitih mešavina kalcijum-fosfata dobijenih neutralizacijom fossforne kiseline kalcijum-hidroksidom koje imaju aproksimativan sastav: 10Ca·3P2O5·H2O

Einecs

235-330-6 (Pentakalcijum-hidroksimonofosfat)
231-840-8 (Kalcijum-ortofosfat)

Hemijsko ime

Pentakalcijum-hidroksimonofosfat; Trikalcijum-monofosfat

Hemijska formula

Ca5(PO4)3·H2O ili Ca3(PO4)2

Molekulska masa

502 ili 310

Određivanje

Najmanje 90 % u odnosu na izžarenu supstancu

 

Sadržaj P2O5: 38,5 % – 48,0 % (bezvodni)

Osobine

Beo prašak, bez mirisa, stabilan na vazduhu

Identifikacija

 

Ispitivanje za kalcijum

Pozitivno

Ispitivanje za fosfat

Pozitivno

Rastvorljivost

Gotovo nerastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu, umereno rastvorljiv u razblaženoj hlorovodoničnoj i azotnoj kiselini

Čistoća

 

Gubitak žarenjem

Najviše 8 % žarenjem 0,5 h na oko 800 °C ± 25 °C

Fluorid

Najviše 50 mg/kg (kao fluor)

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 343 (i) MONOMAGNEZIJUM-FOSFAT

Sinonimi

Magnezijum-dihidrogenfosfat; Monobazni magnezijum-fosfat; Monomagnezijum-ortofosfat

Definicija

 

Einecs

236-004-6

Hemijsko ime

Magnezijum-dihidrogenmonofosfat

Hemijska formula

Mg(H2PO4)2·nH2O (n = 0 – 4)

Molekulska masa

218,30 (bezvodni)

Određivanje

Najmanje 51,0 % posle žarenja izračunato kao P2O5 u odnosu na izžarenu supstancu

Osobine

Beo kristalan prašak slabo rastvorljiv u vodi, bez mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za magnezijum

Pozitivno

Ispitivanje za fosfat

Pozitivno

Sadržaj MgO

Najmanje 21,5 % posle žarenja ili u odnosu na bezvodnu supstancu (105°C, 4 h)

Čistoća

 

Fluorid

Najviše 10 mg/kg (kao fluor)

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 343 (ii) DIMAGNEZIJUM-FOSFAT

Sinonimi

Magnezijum-hidrogenfosfat; Dvobazni magnezijum-fosfat; Dimagnezijum-ortofosfat;
Sekundarni magnezijum-fosfat

Definicija

 

Einecs

231-823-5

Hemijsko ime

Dimagnezijum-monohidrogenmonofosfat

   

Hemijska formula

MgHPO4·nH2O (n = 0 – 3)

Molekulska masa

120,30 (bezvodni)

Određivanje

Najmanje 96 % posle žarenja (800 °C ± 25 °C, 30 min)

Osobine

Beli kristalan prašak, bez mirisa, slabo rastvorljiv u vodi

Identifikacija

 

Ispitivanje za magnezijum

Pozitivno

Ispitivanje za fosfat

Pozitivno

Sadržaj MgO

Najmanje 33 % u odnosu na bezvodnu supstancu (105 °C, 4 h)

Čistoća

 

Fluorid

Najviše 10 mg/kg (kao fluor)

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 350 (i) NATRIJUM-MALAT

Sinonimi

Natrijumova so jabučne kiseline

Definicija

 

Hemijsko ime

Dinatrijum-DL-malat; Dinatrijumova so hidroksibutan-dikarboksilne kiseline

Hemijska formula

Hemihidrat: C4H4O5Na2·1/2H2O
Trihidrat: C4H4O5Na2·3H2O

Molekulska masa

Hemihidrat: 187,05
Trihidrat: 232,10

Određivanje

Najmanje 98,0 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo kristalan prašak ili grudve

Identifikacija

 

Ispitivanja za 1,2-dikarboksilnu kiselinu

Pozitivno

Ispitivanja za natrijum

Pozitivno

Formiranje azo boje

Pozitivno

Rastvorljivost

Dobro rastvorljiv u vodi

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Hemihidrat: Najviše 7 % (130 °C, 4 h)
Trihidrat: 20,5 % – 23,5 % (130 °C, 4 h)

Alkalitet

Najviše 0,2 % Na2CO3

Fumarna kiselina

Najviše 1,0 %

Maleinska kiselina

Najviše 0,05 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 350 (ii) NATRIJUM-HIDROGENMALAT

Sinonimi

Mononatrijumova so DL-jabučne kiseline

Definicija

 

Hemijsko ime

Mononatrijum-DL-malat; Mononatrijum 
2-DL-hidroksisukcinat

Hemijska formula

C4H5O5Na

Molekulska masa

156,07

Određivanje

Najmanje 99,0 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za 1,2-dikarboksilnu kiselinu

Pozitivno

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Formiranje azo boje

Pozitivno

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 2,0 % (110 °C, 3 h)

Maleinska kiselina

Najviše 0,05 %

Fumarna kiselina

Najviše 1,0 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 351 KALIJUM-MALAT

Sinonimi

Kalijumova so jabučne kiseline

Definicija

 

Hemijsko ime

Dikalijum-DL-malat, Dikalijumova so hidroksibutandikarboksilne kiseline

Hemijska formula

C4H4O5K2

Molekulska masa

210,27

Određivanje

Najmanje 59,5 %

Osobine

Bezbojan ili gotovo bezbojan vodeni rastvor

Identifikacija

 

Ispitivanje za 1,2-dikarboksilnu kiselinu

Pozitivno

Ispitivanje za kalijum

Pozitivno

Formiranje azo boje

Pozitivno

Čistoća

 

Alkalitet

Najviše 0,2 % kao K2CO3

Fumarna kiselina

Najviše 1,0 %

Maleinska kiselina

Najviše 0,05 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 352 (i) KALCIJUM-MALAT

Sinonimi

Kalcijumova so jabučne kiseline

Definicija

 

Hemijsko ime

Kalcijum-DL-malat, kalcijum-α-hidroksisukcinat, kalcijumova so hidroksibutandikarboksilne kiseline

Hemijska formula

C4H5O5Ca

Molekulska masa

172,14

Određivanje

Najmanje 97,5 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za malat

Pozitivno

Ispitivanje za 1,2-dikarboksilnu kiselinu

Pozitivno

Ispitivanje za kalcijum

Pozitivno

Formiranje azo boje

Pozitivno

Rastvorljivost

Teško rastvorljiv u vodi

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 2 % (100 °C, 3 h)

Alkalitet

Najviše 0,2 % kao CaCO3

Fumarna kiselina

Najviše 1,0 %

Maleinska kiselina

Najviše 0,05 %

Fluorid

Najviše 30 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 352 (ii) KALCIJUM-HIDROGENMALAT

Sinonimi

Monokalcijumova so DL-jabučne kiseline

Definicija

 

Hemijsko ime

Monokalcijum-DL-malat, monokalcijum-2-DL-hidroksisukcinat

Hemijska formula

(C4H5O5)2Ca

Molekulska masa

304,20

Određivanje

Najmanje 97,5 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za 1,2-dikarboksilnu kiselinu

Pozitivno

Ispitivanje za kalcijum

Pozitivno

Formiranje azo boje

Pozitivno

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 2 % (110 °C, 3 h)

Maleinska kiselina

Najviše 0,05 %

Fumarna kiselina

Najviše 1,0 %

Fluorid

Najviše 30 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 353 METAVINSKA KISELINA

Sinonimi

Divinska kiselina

Definicija

 

Hemijsko ime

Metavinska kiselina

Hemijska formula

C4H6O6

Određivanje

Najmanje 99,5 %

Osobine

Bela ili žućkasti kristali ili prašak, lako topljiv, slabog mirisa na karamel.

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Veoma dobro rastvorljiv u vodi i etanolu.

Ispitivanje za identifikaciju

U epruvetu sa 1 – 10 mg uzorka doda se 2 ml sumporne kiseline i 2 kapi rastvora sulfo-rezorcinol reagensa (2 g/100 ml vode + 0,5 ml sumporne kiseline) i zagreva do 150 °C. Razvija se intenzivna ljubičasta boja.

Čistoća

 

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 354 KALCIJUM-TARTARAT

Sinonimi

L-kalcijum-tartarat

Definicija

 

Hemijsko ime

Kalcijum-L(+)-2,3-dihidroksibutandioat dihidrat

Hemijska formula

C4H4O6Ca·2H2O

Molekulska masa

224,18

Određivanje

Najmanje 98,0 %

Osobine

Beo ili beličast fini kristalan prašak

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Slabo rastvorljiv u vodi i dietiletru, umereno rastvorljiv u alkoholu, rastvorljiv u kiselinama.

Specifična rotacija

[α]D20 + 7,0 do + 7,4 (0,1 % u 1 M HCl)

pH

Između 6,0 i 9,0 (5% suspenzija)

Čistoća

 

Sulfati (kao H2SO4)

Najviše 1 g/kg

Arsen

Najviše 3 g/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 355 ADIPINSKA KISELINA

Definicija

 

Einecs

204-673-3

Hemijsko ime

Heksandionska kiselina; 1,4-butandikarboksilna kiselina

Hemijska formula

C6H10O4

Molekulska masa

146,14

Određivanje

Najmanje 99,6 %

Osobine

Beli kristali ili kristalan prašak, bez mirisa

Identifikacija

 

Temperatura topljenja

151,5 °C -154,0 °C

Rastvorljivost

Teško rastvorljiva u vodi, lako rastvorljiva u etanolu

Čistoća

 

Voda

Najviše 0,2 % (KarlFischer-ova metoda)

Sulfatni ostatak

Najviše 20 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 356 NATRIJUM-ADIPAT

Definicija

 

Einecs

231-293-5

Hemijsko ime

Natrijum-adipat

   

Hemijska formula

C6H8Na2O4

Molekulska masa

190,11

Određivanje

Najmanje 99,0 % (na bezvodnu supstancu)

Osobine

Beli kristali ili kristalan prašak, bez mirisa

Identifikacija

 

Temperatura topljenja

151 °C -152 °C (za adipinsku kiselinu)

Rastvorljivost

Oko 50 g/100 ml vode (20°C)

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Čistoća

 

Voda

Najviše 3 % (KarlFischer)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 357 KALIJUM-ADIPAT

Definicija

 

Einecs

242-838-1

Hemijsko ime

Kalijum-adipat

Hemijska formula

C6H8K2O4

Molekulska masa

222,32

Određivanje

Najmanje 99,0 % (na bezvodnu supstancu)

Osobine

Beli kristali ili kristalan prašak, bez mirisa

Identifikacija

 

Temperatura topljenja

151 °C -152 °C (za adipinsku kiselinu)

Rastvorljivost

Oko 60 g/100 ml vode (20°C)

Ispitivanje za kalijum

Pozitivno

Čistoća

 

Voda

Najviše 3 % (KarlFischer)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 363 ĆILIBARNA KISELINA

Definicija

 

Einecs

203-740-4

Hemijsko ime

Butandikarboksilna kiselina

Hemijska formula

C4H6O4

Molekulska masa

118,09

Određivanje

Najmanje 99,0 %

Osobine

Bezbojni ili beli kristali, bez mirisa

Identifikacija

 

Temperatura topljenja

185,0 °C -190,0 °C

Čistoća

 

Ostatak posle žarenja

Najviše 0,025 (800 °C, 15 min)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 380 TRIAMONIJUM-CITRAT

Sinonimi

Trobazni amonijum-citrat

Definicija

 

Einecs

222-394-5

Hemijsko ime

Triamonijum so 2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilna kiselina

Hemijska formula

C6H17O7N3

Molekulska masa

243,22

Određivanje

Najmanje 97,0 %

Osobine

Bezbojni do sivobeli kristali ili prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za amonijum

Pozitivno

Ispitivanje za citrat

Pozitivno

B. Rastvorljivost

Lako rastvorljiv u vodi

Čistoća

 

Oksalat

Najviše 0,04 % (kao oksalna kiselina)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 385 KALCIJUM-DINATRIJUM-ETILENDIAMINTETRAACETAT

Sinonimi

Kalcijum-dinatrijum-EDTA; Kalcijum-dinatrijum-edetat

Definicija

 

Einecs

200-529-9

Hemijsko ime

Kalcijum-dinatrijum-etilediamintetraacetat

Hemijska formula

C10H12O8CaN2Na2· 2H2O

Molekulska masa

410,31

Određivanje

Najmanje 97,0 % u odnosu na osušenu supstancu

Osobine

Bele kristalna zrnca ili beo do skorobeo prašak, slabo higroskopan, bez mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Ispitivanje za kalcijum

Pozitivno

Helatna aktivnost sa jonima metala

Pozitivno

pH

6,5 – 7,5 (1 % rastvor)

Čistoća

 

Sadržaj vode

5 % – 13 % (Karl Fischer-ova metoda)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 392 EKSTRAKTI RUZMARINA

Sinonimi

Ekstrakt lista ruzmarina (antioksidans)

Definicija

Sadrže više komponenti, za koje je dokazano da ispoljavaju antioksidantna funkcionalna svojstva. Te komponente pripadaju uglavnom klasama fenolskih kiselina, flavonoida, diterpenoida. Pored komponenti sa antioksidantnim svojstvima, ekstrakti mogu da sadrže triterpene i organski rastvaračima ekstrahovan materijal u skladu sa ovom specifikacijom.

Einecs

283-291-9

Hemijsko ime

Ekstrakt ruzmarina (Rosmarinus officinalis)

Hemijska formula

C10H12O8CaN2Na2· 2H2O

Osobine

Priprema se ekstrakcijom listova Rosmarinus officinalis korišćenjem sistema rastvarača koji su odobreni za hranu. Ekstrakt može da bude deodorisan i dekolorisan. Ekstrakti mogu da budu standardizovani.

Identifikacija

 

Referentna antioksidantna jedinjenja: fenolni diterpeni

Karnozinska kiselina (C20H28O4) i kanozol (C20H26O4) čine najmanje 90% ukupnih fenolnih diterpena

Referentna isparljiva jedinjenja

Borneol, bornil-acetat, kamfor, 1,8-cineol, verbenon

Gustina

> 0,25 g/ml

Rastvorljivost

Nerastvorljiv u vodi

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

< 5 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

1 – Ekstrakti ruzmarina proizvedeni iz osušenih listova ruzmarina ekstrakcijom acetonom

Osobine

Proizvode se iz osušenih listova ruzmarina ekstrakcijom acetonom, filtracijom, prečišćavanjem i uparavanjem rastvarača, a zatim sušenjem i prosejavanjem da da se dobije fini prašak ili tečnost.

Identifikacija

 

Sadržaj referentnih antioksidantnih jedinjenja

 10% m/m izraženo kao zbir karnozinske kiseline i kanozola

Odnos antioksidantna/ isparljiva jedinjenja

(Ukupan % m/m karnozinske kiseline i karnozola)  10 (% m/m referentnih isparljivih jedinjenja)*
(*kao % ukupnih isparljivih jedinjenja u ekstraktu, mereno gasnom hromatografijom – maseno spektrometrijskim detekcijom, „GC-MSD“)

Čistoća

 

Rezidualni rastvarači

Etanol: najviše 500 mg/kg

2 – Ekstrakti ruzmarina proizvedeni iz osušenih listova ruzmarina upotrebom superkritičnog ugljen-dioksida

Osobine

Proizvode se iz osušenih listova ruzmarina ekstrakcijom upotrebom superkritičnog ugljen-dioksida sa malom količinom etanola kao sredstvom za uvođenje.

Identifikacija

 

Sadržaj referentnih antioksidantnih jedinjenja

 13% m/m izraženo kao zbir karnozinske kiseline i kanozola

Odnos antioksidantna/ isparljiva jedinjenja

(Ukupan % m/m karnozinske kiseline i karnozola)  15 (% m/m referentnih isparljivih jedinjenja)*
(*kao % ukupnih isparljivih jedinjenja u ekstraktu, mereno gasnom hromatografijom – maseno spektrometrijskim detekcijom, „GC-MSD“)

Čistoća

 

Rezidualni rastvarači

Etanol: najviše 2%

3 – Ekstrakti ruzmarina proizvedeni iz deodorisanog etanolnog ekstrakta ruzmarina

Osobine

Proizvode se iz deodorisanog etanolnog ekstrakta ruzmarina. Mogu da budu dalje prečišćeni npr. tretmanom aktivnim ugljem i/ili molekularnom destilacijom. Ekstrakti mogu da budu suspendovani u odgovarajućim odobrenim nosačima ili osušeni sprej postupkom.

Identifikacija

 

Sadržaj referentnih antioksidantnih jedinjenja

 5% m/m izraženo kao zbir karnozinske kiseline i kanozola

Odnos antioksidantna/ isparljiva jedinjenja

(Ukupan % m/m karnozinske kiseline i karnozola)  15 (% m/m referentnih isparljivih jedinjenja)*
(*kao % ukupnih isparljivih jedinjenja u ekstraktu, mereno gasnom hromatografijom – maseno spektrometrijskim detekcijom, „GC-MSD“)

Čistoća

 

Rezidualni rastvarači

Etanol: najviše 500 mg/kg

4 – Ekstrakti ruzmarina dekolorisani i deodorisani, dobijeni dvostepenom ekstrakcijom upotrebom heksana i etanola

Osobine

Ekstrakti ruzmarina koji se pripremaju iz deodorisanog etanolnog ekstrakta ruzmarina, podvrgavaju se ekstrakciji heksanom. Ekstrakt dalje može da bude prečišćen, npr. tretmanom aktivnim ugljem i/ili molekularnom destilacijom. Ekstrakti mogu da budu suspendovani u odgovarajućim odobrenim nosačima ili osušeni sprej postupkom.

Identifikacija

 

Sadržaj referentnih antioksidantnih jedinjenja

 5% m/m izraženo kao zbir karnozinske kiseline i kanozola

Odnos antioksidantna/ isparljiva jedinjenja

(Ukupan % m/m karnozinske kiseline i karnozola)  15 (% m/m referentnih isparljivih jedinjenja)*
(*kao % ukupnih isparljivih jedinjenja u ekstraktu, mereno gasnom hromatografijom – maseno spektrometrijskim detekcijom, „GC-MSD“)

Čistoća

 

Rezidualni rastvarači

Heksan: najviše 25 mg/kg
Etanol: najviše 500 mg/kg

E 400 ALGINSKA KISELINA

Definicija

Linearni glikurunoglikan koji se sastoji uglavnom iz jedinica β-(1-4) vezane D-manuronske kiseline i α-(1-4) vezane L-guluronske kiseline u piranoznom obliku. Hidrofilan koloidan ugljeni hidrat ekstrahovan razblaženim alkalijama iz prirodnih sojeva različitih vrsta braon morskih algi (Phaeophyceae).

Einecs

232-680-1

Hemijska formula

(C6H8O6)n

Molekulska masa

10 000 – 600000 (tipičan prosek)

Određivanje

20,0 % – 23,0 % ugljen-dioksida, u odnosu na bezvodnu supstancu, što odgovara 91,0 % – 104,5 % alginske kiseline (izračunato prema ekvivalentnom odnosu masa od 200)

Osobine

Bele do žućkastobraon boje; javlja se u končastom, krupnozrnastom, zrnastom i praškastom obliku; skoro bez mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Nerastvorljiva u vodi i organskim rastvaračima, sporo rastvorljiva u rastvorima natrijum-karbonata, natrijum-hidroksida i trinatrijum-fosfata.

Ispitivanje taloženja kalcijum-hloridom

U 0,5 % rastvor uzorka u 1 M rastvoru NaOH doda se 1/5 početne zapremine 2,5 % rastvora kalcijum-hlorida. Formira se voluminozan, želatinozan talog. Ovo ispitivanje se koristi za razlikovanje alginske kiseline od akacija gume, natrijum-karboksimetilceluloze, karboksimetil skroba, karagenana, želatina, gati gume, karaja gume, gume iz semena rogača, metilceluloze i tragakant gume.

Ispitivanje taloženja amonijum-sulfatom

U 0,5 % rastvor uzorka u 1 M rastvoru NaOH doda se 1/2 početne zapremine zasićenog rastvora amonijum-sulfata. Ne formira se talog. Ovo ispitivanje se koristi za razlikovanje alginske kiseline od agara, natrijum-karboksimetilceluloze, karagenana, deesterifikovanog pektina, želatina, gume iz semena rogača, metilceluloze i skroba.

Bojena reakcija

Rastvori se uz mućkanje (koliko je moguće) 0,01 g uzorka u 0,15 ml 0,1 M natrijum-hidroksida i doda 1 ml kiselog rastvora gvožđe(III)-sulfata. U toku 5 min razvija se trešnjacrvena boja koja na kraju prelazi u tamnocrvenu.

pH

2,0 – 3,5 (3% suspenzija)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 15 % (105 °C, 4 h)

Sulfatni ostatak

Najviše 8 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Materije nerastvorljive u natrijum-hidroksidu (1 M rastvor)

Najviše 2 % u odnosu na bezvodnu nerastvorljivu supstancu

Formaldehid

Najviše 50 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Mikrobiološki kriterijumi

 

Ukupan broj mikroorganizama

Najviše 5000 CFU/g

Kvasci i plesni

Najviše 500 CFU/g

Escherichia coli

Odsutne u 5 g

Salmonella spp.

Odsutne u 10 g

E 401 NATRIJUM-ALGINAT

Definicija

 

Hemijsko ime

Natrijumova so alginske kiseline

Hemijska formula

(C6H7O6Na)n

Molekulska masa

10 000 – 600 000 (tipičan prosek)

Određivanje

18,0 % – 21,0 % ugljen-dioksida, u odnosu na bezvodnu supstancu, što odgovara 90,8 % – 106,0 % natrijum-alginata (izračunato prema ekvivalentnom odnosu masa od 222)

Osobine

Beo do žućkast končast ili zrnast prašak, skoro bez mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Ispitivanje za alginsku kiselinu

Pozitivno

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 15 % (105 °C, 4 h)

Supstance nerastvorljive u vodi

Najviše 2 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Formaldehid

Najviše 50 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Mikrobiološki kriterijumi

 

Ukupan broj mikroorganizama

Najviše 5 000 CFU/g

Kvasci i plesni

Najviše 500 CFU/g

Eschericia coli

Odsutne u 5 g

Salmonella spp.

Odsutne u 10 g

E 402 KALIJUM-ALGINAT

Definicija

 

Hemijsko ime

Kalijumova so alginske kiseline

Hemijska formula

(C6H7O6K)n

Molekulska masa

10 000 – 600 000 (tipičan prosek)

Određivanje

16,5 % – 19,5 % ugljen-dioksida, u odnosu na bezvodnu supstancu, što odgovara 89,2 % – 105,5 % kalijum-alginata (izračunato prema ekvivalentnom odnosu masa od 238)

Osobine

Beo do žućkast končast ili zrnast prašak, skoro bez mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za kalijum

Pozitivno

Ispitivanje za alginsku kiselinu

Pozitivno

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 15 % (105 °C, 4 h)

Supstance nerastvorljive u vodi

Najviše 2 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Formaldehid

Najviše 50 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Mikrobiološki kriterijumi

 

Ukupan broj mikroorganizama

Najviše 5 000 CFU/g

Kvasci i plesni

Najviše 500 CFU/g

Eschericia coli

Odsutne u 5 g

Salmonella spp.

Odsutne u 10 g

E 403 AMONIJUM-ALGINAT

Definicija

 

Hemijsko ime

Amonijumova so alginske kiseline

Hemijska formula

(C6H11O6N)n

Molekulska masa

10 000 – 600 000 (tipičan prosek)

Određivanje

18,0 % – 21,0 % ugljen-dioksida, u odnosu na bezvodnu supstancu, što odgovara 88,7 % – 103,6 % amonijum-alginata (izračunato prema ekvivalentnom odnosu masa od 217)

Osobine

Beo do žućkast končast ili zrnast prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za amonijum

Pozitivno

Ispitivanje za alginsku kiselinu

Pozitivno

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 15 % (105 °C, 4 h)

Sulfatni ostatak

Najviše 7 % u odnosu na osušenu supstancu

Supstance nerastvorljive u vodi

Najviše 2 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Formaldehid

Najviše 50 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Mikrobiološki kriterijumi

 

Ukupan broj mikroorganizama

Najviše 5 000 CFU/g

Kvasci i plesni

Najviše 500 CFU/g

Eschericia coli

Odsutne u 5 g

Salmonella spp.

Odsutne u 10 g

E 404 KALCIJUM-ALGINAT

Definicija

 

Hemijsko ime

Kalcijumova so alginske kiseline

Hemijska formula

(C6H7O6Ca1/2)n

Molekulska masa

10 000 – 600 000 (tipičan prosek)

Određivanje

18,0 % – 21,0 % ugljen-dioksida, u odnosu na bezvodnu supstancu, što odgovara 89,6 % – 104,5 % kalcijum-alginata (izračunato prema ekvivalentnom odnosu masa od 219)

Osobine

Beo do žućkast končast ili zrnast prašak, skoro bez mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za kalcijum

Pozitivno

Ispitivanje za alginsku kiselinu

Pozitivno

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 15,0 % (105 °C, 4 h)

Formaldehid

Najviše 50 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Mikrobiološki kriterijumi

 

Ukupan broj mikroorganizama

Najviše 5 000 CFU/g

Kvasci i plesni

Najviše 500 CFU/g

Eschericia coli

Odsutne u 5 g

Salmonella spp.

Odsutne u 10 g

E 405 PROPAN-1,2-DIOLALGINAT

Sinonimi

Hidroksipropilalginat; Propilenglikolalginat;
1,2-propandiol estar alginske kiseline

Definicija

 

Hemijsko ime

Propan-1,2-diol estar alginske kiseline; razlikuje se po sastavu prema stepenu esterifikacije i % slobodnih i neutralizovanih karboksilnih grupa u molekulu

Hemijska formula

(C9H14O7)n(esterifikovan)

Molekulska masa

10 000 – 600 000 (tipičan prosek)

Određivanje

16,0 % – 20,0 % ugljen-dioksida, u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo do žućkastobraon končast ili zrnast prašak, skoro bez mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za 1,2-propandiol

Pozitivno (posle hidrolize)

Ispitivanje za alginsku kiselinu

Pozitivno (posle hidrolize)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 20 % (105 °C, 4 h)

Sadržaj ukupnog propan-1,2-diola

15 % – 45 %

Sadržaj slobodnog propan-1,2-diola

Najviše 15 %

Supstance nerastvorljive u vodi

Najviše 2 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Formaldehid

Najviše 50 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Mikrobiološki kriterijumi

 

Ukupan broj mikroorganizama

Najviše 5 000 CFU/g

Kvasci i plesni

Najviše 500 CFU/g

Eschericia coli

Odsutne u 5 g

Salmonella spp.

Odsutne u 10 g

E 406 AGAR

Sinonimi

Geloza; Agar-agar; Kantenski, bengalski, cejlonski, kineski ili japanski želatin, Layor Carang

Definicija

Hidrofilan koloidan polisaharid koji se uglavnom sastoji iz jedinica D-galaktoze. Na otprilike svakoj desetoj D-galaktopiranoznoj jedinici jedna od hidroksilnih grupa je esterifikovana sumpornom kiselinom koja je neutralizovana kalcijumom, magnezijumom, kalijumom ili natrijumom. Dobija se ekstrakcijom određenih vrsta morskih algi iz familija Gelidiaceae i Sphaerococcaceae iz grupe Rhodophyceae (crvene alge).

Einecs

232-658-1

Određivanje

Koncentracija početka želiranja: najviše 0,25 %

Osobine

Nesamleven agar javlja se u obliku svetložućkastonarandžastih, žućkastosivih, svetložutih ili bezbojnih uzanih, kožastih, slepljenih traka, ili u isečenom, ljuspastom ili zrnastom obliku, žilav kada je vlažan, a krt kada je osušen. Sprašeni agar je beo do žućkastobeo ili bledožut prašak bez mirisa ili slabog karakterističnog mirisa. Pod mikroskopom u vodi izgleda zrnasto sa nešto filamenata, a u rastvoru hloralhidrata je transparentniji nego u vodi. Jačina gela može da se standardizuje dodatkom dekstroze i maltodekstrina ili saharoze.

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Nerastvorljiv u hladnoj vodi, rastvorljiv u ključaloj vodi

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 22 % (105°C, 5 h)

Pepeo

Najviše 6,5 % u odnosu na bezvodnu supstancu na 550 °C

Pepeo nerastvorljiv u kiselini (3M HCl)

Najviše 0,5 % u odnosu na bezvodnu supstancu na 550 °C

Nerastvorljive materije (posle 10 min mešanja u vrućoj vodi)

Najviše 1,0 %

Skrob

Nije detektibilan sledećim testom: u 1/10 rastvor doda se nekoliko kapi rastvora joda. Ne nastaje plava boja.

Želatin i drugi proteini

Rastvori se oko 1 g u 100 ml ključale vode i ostavi da se ohladi do 50 °C. U 5 ml ovog rastvora doda se 5 ml 1g/100 ml vodenog rastvora bezvodnog trinitrofenola. Ne javlja se zamućenje u toku 10 min.

Apsorpcija vode

Dopuni se 5 g vodom do 100 ml u graduisanoj menzuri od 100 ml, promeša i ostavi 24 h na oko 25 °C. Sadržaj se izlije kroz vlažnu staklenu vunu u drugu graduisanu menzuru od 100 ml. Dobija se najviše 75 ml vode.

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Mikrobiološki kriterijumi

 

Ukupan broj mikroorganizama

Najviše 5 000 CFU/g

Kvasci i plesni

Najviše 300 CFU/g

Eschericia coli

Odsutne u 5 g

Salmonella spp.

Odsutne u 5 g

E 407 KARAGENAN

Sinonimi

Nalazi se u prometu pod sledećim imenima:
Geloza irske mahovine; Eušeman (iz Euschema spp.); Iridofican (iz Irididaea spp.); Hipnean (i Hypnea sp.); Furcelan ili danski agar (iz Furcellaria fastigata); Karagenan (iz Chondrus i Gigartina sp.)

Definicija

Dobija se vodenom ekstrakcijom iz određenih vrsta algi iz familija Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaceae i Furcellariaceae iz grupe Rhodophycaeae (crvene alge). 
Sastoji se uglavnom iz kalijumovih, natrijumovih, magnezijumovih i kalcijumovih soli sulfatnih estara polisaharida izgrađenih od galaktoze i 3,6-anhidrogalaktoze. Te heksoze su naizmenično povezane α-1,3 i β-1,4 vezama u kopolimer.
Najzastupljeniji polisaharidi u karagenanu su označeni kao kapa, jota i lambda u zavisnosti od broja sulfata po jedinici koja se ponavlja (npr. 1,2,3 sulfat). Između kapa i jota postoji kontinuum intermedijernih kompozicija koje se razlikuju u broju sulfata u jedinicama koje se ponavljaju između 1 i 2.
Za taloženje mogu da se koriste samo sledeći organski rastvarači: metanol, etanol i propan-2-ol.
Karagenan ne sme da bude hidrolizovan ili na drugi način hemijski degradiran.
Formaldehid može da bude prisutan kao slučajna nečistoća najviše 5 mg/kg.

Einecs

232-524-2

Hemijsko ime

Sulfatni estar poligalaktoze

Osobine

Žućkast do bezbojan, grub do fin prašak, skoro bez mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za galaktozu

Pozitivno

Ispitivanje za anhidrogalaktozu

Pozitivno

Ispitivanje za sulfat

Pozitivno

Čistoća

 

Sadržaj rastvarača

Najviše 0,1 % ukupno ili pojedinačno: metanola, etanola i propan-2-ola

Viskozitet rastvora

Najmanje 5 mPa· s (1,5 % rastvor, 75 °C)

Gubitak sušenjem

Najviše 12 % (105 °C, 4 h)

Sulfat

15 % – 40 % u odnosu na bezvodnu supstancu (kao SO4)

Pepeo

15 % – 40 % na 550 °C u odnosu na bezvodnu supstancu

Pepeo nerastvorljiv u kiselini

Najviše 1 % u odnosu na bezvodnu supstancu (nerastvorljiv u 10 % HCl)

Materije nerastvorljive u kiselini

Najviše 2 % u odnosu na bezvodnu supstancu (nerastvorljive u 1 % H2SO4)

Karagenan male molekulske mase (frakcija molekulske mase manje od 50 kD)

Najviše 5 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 2 mg/kg

Mikrobiološki kriterijumi

 

Ukupan broj mikroorganizama

Najviše 5 000 CFU/g

Kvasci i plesni

Najviše 300 CFU/g

Eschericia coli

Odsutne u 5 g

Salmonella spp.

Odsutne u 10 g

E 407a OBRAĐENE EUŠEUMA ALGE

Sinonimi

PES (akronim za: processed eicheuma seaweed). PES dobijen iz Eucheuma cottoniicegeneralno naziva kapa PES, a PES iz Eucheuma spinosum jota PES.

Definicija

Dobijaju se vodeno alkalnim (KOH) tretmanom iz morskih algi Eucheuma cottonii i Eucheuma spinosum iz grupe Rhodophycaeae (crvene alge) da se uklone nečistoće, a zatim ispiranjem vodom i sušenjem. Dalje prečišćavanje može da se vrši ispiranjem metanolom, etanolom i propan-2-olom i sušenjem. Proizvod se sastoji uglavnom iz kalijumovih soli sulfatnih estara polisaharida izgrađenih od galaktoze i 3,6-anhidrogalaktoze. Natrijumove, magnezijumove i kalcijumove soli prisutne su u manjoj količini. Do 15 % algalne celuloze prisutno je u proizvodu. Karagenan u proizvodu ne sme da bude hidrolizovan ili na drugi način hemijski degradiran. Formaldehid može da bude prisutan kao slučajna nečistoća najviše 5 mg/kg.

Osobine

Žućkastobraon do žućkast, grub do fin prašak, skoro bez mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za galaktozu

Pozitivno

Ispitivanje za anhidrogalaktozu

Pozitivno

Ispitivanje za sulfat

Pozitivno

Rastvorljivost

Formira zamućene viskozne suspenzije sa vodom; nerastvorljiv u etanolu

Čistoća

 

Sadržaj rastvarača

Najviše 0,1 % ukupno ili pojedinačno: metanola, etanola i propan-2-ola

Viskozitet

Najmanje 5 mPa· s (1,5 % rastvor na 75 °C)

Gubitak sušenjem

Najviše 12 % (105 °C, 4 h)

Sulfat

15 – 40 % u odnosu na bezvodnu supstancu (kao SO4)

Pepeo

15 – 40 % na 550 °C u odnosu na osušenu supstancu

Pepeo nerastvorljiv u kiselini (10 % HCl)

Najviše 1 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Materije nerastvorljive u kiselini

8 % – 15 % u odnosu na bezvodnu supstancu (nerastvorljive u 1 % v/v H2SO4)

Karagenan male molekulske mase (frakcija M < 50 kD)

Najviše 5 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Mikrobiološki kriterijumi

 

Ukupan broj mikroorganizama

Najviše 5 000 CFU/g

Kvasci i plesni

Najviše 300 CFU/g

E. Coli

Odsutne u 5 g

Salmonella sp.

Odsutne u 10 g

E 410 GUMA IZ SEMENA ROGAČA

Sinonimi

Karuba guma; Lokust guma; Algoraba guma

Definicija

Predstavlja samleveni endosperm semena rogača Ceratoniasiliqua (L) Taub. (fam. Leguminosae) koji se uglavnom sastoji iz hidrokolidnih polisaharida velikih molekulskih masa koji se sastoje iz galaktopiranoznih i manopiranoznih jedinica povezanih glikozidnim vezama, koje mogu da se hemijski opišu kao galaktomanan.

Einecs

232-541-5

Molekulska masa

50 000 – 3 000 000

Određivanje

Najmanje 75 % galaktomanana

Osobine

Beo do žućkastobeo prašak, skoro bez mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za galaktozu

Pozitivno

Ispitivanje za manozu

Pozitivno

Mikroskopsko ispitivanje

Stavi se malo samlevenog uzorka na pločicu u vodeni rastvor koji sadrži 0,5 % joda i 1 % kalijum-jodida i posmatra pod mikroskopom. Uočavaju se dugačke, cevaste ćelije, odvojene, ili sa malim međuprostorom, čiji je braon sadržaj nepravilnije formiran nego kod guar gume. Guar guma pokazuje bliske grupe okruglih do kruškolikih ćelija čiji je sadržaj žute do braon boje.

Rastvorljivost

Rastvorljiva u vodi, nerastvorljiva u etanolu

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 15 % (105 °C, 5 h)

Pepeo

Najviše 1,2 % posle žarenja na 800 °C

Proteini (N x 6,25)

Najviše 7 %

Materije nerastvorljive u kiselini

Najviše 4 %

Skrob

Nije detektibilan sledećim testom: u 1/10 rastvor doda se nekoliko kapi rastvora joda. Ne razvija se plava boja

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Etanol i propan-2-diol

Najviše 1% pojedinačno ili u kombinaciji

E 412 GUAR GUMA

Sinonimi

Cijamopsis guma; Guar brašno

Definicija

Pretstavlja samleveni endosperm semena Cyamopsistetragonolobus (L) Taub. (fam. Leguminosae) koji se uglavnom sastoji iz hidrokoloidnih polisaharida velikih molekulskih masa koji se sastoje iz galaktopiranoznih i manopiranoznih jedinica povezanih glikozidnim vezama koji mogu da se hemijski opišu kao galaktomanan. Guma može da bude delimično hidrolizovana toplotnim tretmanom ili blagim kiselim ili alkalnim oksidativnim tretmanom da bi se doterao viskozitet.

Einecs

232-536-0

Molekulska masa

50 000 – 8 000 000

Određivanje

Najmanje 75,0 % galaktomanana

Osobine

Beo do žućkastobeo prašak, skoro bez mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za galaktozu

Pozitivno

Ispitivanje za manozu

Pozitivno

Rastvorljivost

Rastvorljiva u hladnoj vodi

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 15 % (105 °C, 5 h)

Pepeo

Najviše 5,5 % posle žarenja na 800 °C

Materije nerastvorljive u kiselini

Najviše 7 %

Proteini (N x 6,25)

Najviše 10 %

Skrob

Nije detektibilan sledećim testom: u 1 u 10 rastvor uzorka doda se nekoliko kapi rastvora joda. Ne razvija se plava boja

Organski peroksidi

Najviše 0,7 meq aktivnog kiseonika/ kg uzorka

Furfural

Najviše 1 mg/kg

Pentahlorfenol

Najviše 0,01 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 413 TRAGAKANTA

Sinonimi

Tragakant guma; Tragant

Definicija

Predstavlja osušen eksudat iz stabla i grana Astragalusgummifer Labillardiere i drugih azijskih vrsta roda Astragalus (fam. Leguminosae) koji se uglavnom sastoji iz polisaharida velikih molekulskih masa (galaktoarabani i kiseli polisaharidi) koji hidrolizom daju galakturonsku kiselinu, galaktozu, arabinozu, ksilozu i fukozu. Mogu da budu prisutne i male količine ramnoze i glukoze (nastale iz tragova skroba i/ili celuloze)

Einecs

232-252-5

Molekulska masa

oko 800 000

Osobine

Nesamlevena javlja se u obliku belih do svetložutih, ređe crvenkastih, spljoštenih, lamelarnih, pravih, zakrivljenih ili spiralno uvijenih komada 0,5 – 2,5 mm širokih, do 3 cm dugačkih, rožnate strukture, bez mirisa, bljutavo sluzavog ukusa. Sprašena tragakanta je beo do svetložut ili ružičastobraon prašak.

Identifikacija

 

Rastvorljivost

1 g uzorka u 50 ml vode bubri formirajući glatku, gustu opalescentnu sluz. Nerastvorljiva je i ne bubri u 60 % m/v etanolu.

Čistoća

 

Ispitivanje za karaja gumu

Negativno. Zagreva se 1 g sa 20 ml vode do formiranja sluzi, doda 5 ml HCl i zagreva 5 min. Ne razvija se postojana ružičasta ili crvena boja.

Gubitak sušenjem

Najviše 16 % (105 °C, 5 h)

Ukupan pepeo

Najviše 4 %

Pepeo nerastvorljiv u kiselini

Najviše 0,5 %

Materije nerastvorljive u kiselini

Najviše 2 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Mikrobiološki kriterijumi

 

Salmonella spp.

Odsutne u 10 g

Eschericia coli

Odsutne u 5 g

E 414 AKACIJA GUMA

Sinonimi

Arapska guma

Definicija

Pretstavlja osušen eksudat iz stabla i grana Acaciasenegal(L) Willdenow i drugih srodnih vrsta rodaAcacia (fam. Leguminosae) koji se uglavnom sastoji iz polisaharida velikih molekulskih masa i njihovih kalcijumovih, magnezijumovih i kalijumovih soli koji hidrolizom daju arabinozu, galaktozu, ramnozu i glukuronsku kiselinu.

Einecs

232-519-5

Molekulska masa

oko 350 000

Osobine

Nesamlevena se javlja u obliku belih do žućkastobelih, okruglih zrna različitih veličina ili uglastih komadića ponekad izmešanih sa tamnijim fragmentima. Javlja se i u obliku belih do žućkastobeleih ljuspica, zrnaca, praška ili kao materijal osušen sprej postupkom.

Identifikacija

 

Rastvorljivost

1 g se rastvara u 2 ml hladne vode formirajući pokretljiv rastvor koji reaguje kiselo (lakmus). Nerastvorljiva u etanolu

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 17 % (105 °C, 5 h) za zrnasti i najviše 10 % (105 °C, 5 h) za sprej postupkom osušeni materijal

Ukupan pepeo

Najviše 4 %

Pepeo nerastvorljiv u kiselini

Najviše 0,5 %

Materije nerastvorljive u kiselini

Najviše 1 %

Skrob ili dekstrin

Zagreje se 1 u 50 rastvor do ključanja i ohladi. U 5 ml doda se jedna kap rastvora joda. Ne nastaje plavkasta ili crvenkasta boja.

Tanin

Doda se u 10 ml 1 u 50 rastvora oko 0,1 ml 9 g/100 ml rastvora FeCl3. 6H2O. Ne nastaje crna boja niti se formira crn talog.

Proizvodi hidrolize

Odsutni manoza, ksiloza i galakturonska kiselina (ispitano hromatografijom)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Proizvodi hidrolize

Manoza, ksiloza, i galakturonska kiselina su odsutne (određeno hromatografijom)

Mikrobiološki kriterijumi

 

Salmonella sp.

Odsutne u 10 g

Eschericia coli

Odsutne u 5 g

E 415 KSANTAN GUMA

Definicija

Polisaharidna guma velike molekulske mase, proizvod fermentacije ugljenih hidrata čistim kulturama sojeva Xantomonascampestris, prečišćena etanolom ili propan-2-olom osušena i samlevena. Sadrži D-glukozu i D-manozu kao glavne šećerne jedinice, kao i D-glukuronsku i pirogrožđanu kiselinu, a priprema se kao natrijumova, kalijumova ili kalcijumova so. Rastvori su neutralni.

Einecs

234-394-2

Molekulska masa

oko 1 000 000

Određivanje

4,2 %- 5,0 % CO2 u odnosu na osušenu supstancu, što odgovara 91,0 % – 108,0 % ksantan gume

Osobine

Prašak krem boje

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Rastvorljiva u vodi, nerastvorljiva u etanolu

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 15 % (105 °C, 21/2 h)

Ukupan pepeo

Najviše 16 % u odnosu na osušenu supstancu (105 °C, 4 h) posle žarenja na 650 °C

Pirogrožđana kiselina

Najmanje 1,5 %

Azot

Najviše 1,5 %

Etanol i propan-2-ol

Najviše 500 mg/g pojedinačno ili u kombinaciji

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Mikrobiološki kriterijumi

Najviše 20 mg/kg

Ukupan broj mikroorganizama

Najviše 5 000 CFU/g

Kvasci i plesni

Najviše 300 CFU/g

Eschericia coli

Odsutne u 5 g

Salmonella spp.

Odsutne u 10 g

Xanthomonas campestris

Odsutne žive ćelije u 1 g

E 416 KARAJA GUMA

Sinonimi

Katilo; Kadaja; Sterkulija guma; Sterkulia; Karaja; Guma karaja, Kulo, Kutera

Definicija

Pretstavlja osušen eksudat iz stabla i grana SterculiaurensRoxburgh i drugih vrsta roda Sterculia(fam. Sterculiaceae) ili iz CochlospermumgossypiumA.P. DeCandolle ili drugih vrsta rodaCochlospermum (fam. Bixaceae) koji se uglavnom sastoji iz acetilovanih polisaharida velikih molekulskih masa koji hidrolizom daju galaktozu, ramnozu i galakturonsku kiselinu, kao i male količine glukuronske kiseline.

Einecs

232-539-4

Osobine

Svetložuta do ružičastobraon zrnca, različitih veličina, prozračni, rožnati ili izlomljeni komadi nepravilnog oblika karakterističnog kristalastog izgleda ili svetlosiv do ružičastobraon prašak mirisa na sirćetnu kiselinu

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Nerastvorljiva u etanolu

Bubrenje u etanolnom rastvoru

Bubri u 60 % etanolu (razlika od drugih guma)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 20 % (105 °C, 5 h)

Ukupan pepeo

Najviše 8 %

Pepeo nerastvorljiv u kiselini

Najviše 1 %

Materije nerastvorljive u kiselini

Najviše 3 %

Isparljive kiseline

Najmanje 10 % (kao sirćetna kiselina)

Skrob

Nije detektabilan

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Mikrobiološki kriterijumi

 

Salmonella sp.

Odsutne u 10 g

Eschericia coli

Odsutne u 5 g

E 417 TARA GUMA

Definicija

Dobija se mlevenjem endosperma semena Caesalpiniaspinosa (fam. Leguminosae). Sastoji se uglavnom iz polisaharida velikih molekulskih masa koji se uglavnom sastoje iz galaktomanana. Glavni lanac čine (1-4)-β-D-manopiranozne jedinice za koji su povezane α-D-galaktopiranozne jedinice (1-6) vezama. Odnos manoza i galaktoze u tara gumi je 3:1 (u gumi iz semena rogača taj odnos je 4:1, a u guar gumi 2:1).

Einecs

254-409-6

Osobine

Beo do beložut prašak, bez mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Rastvorljiva u vodi, nerastvorljiva u etanolu

Formiranje gela

U vodeni rastvor uzorka doda se mala količina natrijum-borata. Formira se gel

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 15 %

Pepeo

Najviše 1,5 %

Materije nerastvorljive u kiselini

Najviše 2 %

Proteini

Najviše 3,5 % (N x 5,7)

Skrob

Nije detektabilan

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 418 GELAN GUMA

Definicija

Polisharidna guma velike molekulske mase, proizvod fermentacije ugljenih hidrata čistim kulturama sojeva Pseudomonaselodea, prečišćena propan-2-olom osušena i samlevena. Polisaharidni lanac se uglavnom sastoji iz ponovljenih tetrasaharidnih jedinica koje se sastoje iz jedne ramnoze, jedne glukuronske kiseline i dve glukoze, a supstituisani su acil grupama kao O-glikozidno vezanimestrima. Priprema se kao mešavina natrijumove, kalijumove, kalcijumove i magnezijumove soli.

Einecs

275-117-5

Molekulska masa

oko 500 000

Određivanje

3,3 %- 6,8 % CO2 u odnosu na osušenu supstancu

Osobine

Beličast prašak

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Rastvara se u vodi, formirajući viskozan rastvor, nerastvorljiva u etanolu

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 15 % (105 °C, 2,5 h)

Azot

Najviše 3 %

Propan-2-ol

Najviše 750 mg/g

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Mikrobiološki kriterijumi

 

Ukupan broj mikroorganizama

Najviše 10 000 CFU/g

Kvasci i plesni

Najviše 400 CFU/g

Eschericia coli

 

Salmonella spp.

Odsutne u 10 g

E 420 (i) SORBITOL

Sinonimi

D-glucitol, D-sorbitol

Definicija

Dobija se hidrogenizacijom D-glukoze. Uglavnom se sastoji iz D-sorbitola. Prema količini D-glukoze, deo proizvoda koji nije D-sorbitol sastoji se od srodnih supstanci kao što su manitol, iditol, maltitol.

Einecs

200-061-5

Hemijsko ime

D-glucitol

Hemijska formula

C6H14O6

Molekulska masa

182,2

Određivanje

Najmanje 97 % ukupnih glucitola i najmanje 91,0 % D-sorbitola u odnosu na osušenu supstancu (glucitoli su jedinjenja sa strukturnom formulom CH2OH-(CHOH)n-CH2OH, gde je n ceo broj).

Osobine

Beo higroskopan prašak, kristalan prašak, ljuspice ili zrnca

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Veoma dobro rastvorljiv u vodi, slabo rastvorljiv u etanolu

Temperatura topljenja

88 °C – 102 °C

Sorbitol monobenziliden derivati

Na 5 g doda se 7 ml metanola, 1 ml benzaldehida 1 ml hlorovodonične kiseline. Promeša se i mućka u mehaničkoj mućkalici do nastanka kristala. Filtrira se uz pomoć sukcije, kristali rastvore u 20 ml ključale vode sa 1 g natrijum-bikarbonata, filtrira dok je vruće, ohladi filtrat, ponovo filtrira uz pomoć sukcije, ispere sa 5 ml mešavine metanol-voda (1 : 2) i osuši na vazduhu. Dobijeni kristali imaju temperaturu topljenja 173 °C – 179 °C.

Čistoća

 

Sadržaj vode

Najviše 1,5 % (KarlFischer-ova metoda)

Sulfatni ostatak

Najviše 0,1 % u odnosu na osušenu supstancu

Redukujući šećeri

Najviše 0,3 % izraženo kao glukoza u odnosu na osušenu supstancu

Ukupni šećeri

Najviše 1 % izraženo kao glukoza u odnosu na osušenu supstancu

Hloridi

Najviše 50 mg/kg u odnosu na osušenu supstancu

Sulfati

Najviše 100 mg/kg u odnosu na osušenu supstancu

Nikl

Najviše 2 mg/kg u odnosu na osušenu supstancu

Arsen

Najviše 3 mg/kg u odnosu na osušenu supstancu

Olovo

Najviše 1 mg/kg u odnosu na osušenu supstancu

E 420 (ii) SORBITOL SIRUP

Sinonimi

D-glucitol sirup

Definicija

Dobija se hidrogenacijom glukoznog sirupa i sastoji se od D-sorbitola, D-manitola i hidrogenizovanih saharida.
Deo proizvoda koji nije D-sorbitol sastoji se uglavnom od hidrogenizovanih oligosaharida dobijenih hidrogenizacijom glukoznog sirupa korišćenog kao polazna sirovina (u tom slučaju sirup ne kristalizuje) ili manitola. Mogu da budu prisutne i male količine glucitola kod kojih je n4 (glucitoli su jedinjenja sa strukturnom formulom CH2OH-(CHOH)n-CH2OH, gde je n ceo broj).

Hemijsko ime

 

Einecs

270-337-8

Određivanje

Najmanje 69,0 % suvog ostatka i najmanje 50,0 % D-sorbitola u odnosu na bezvodnu supstancu.

Osobine

Bistar, bezbojan vodeni rastvor

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Meša se sa vodom, glicerolom i propan-1,2-diolom

Sorbitol monobenziliden derivati

Na 5 g doda se 7 ml metanola, 1 ml benzaldehida 1 ml hlorovodonične kiseline. Promeša se i mućka u mehaničkoj mućkalici do nastanka kristala. Filtrira se uz pomoć sukcije, kristali rastvore u 20 ml ključale vode sa 1 g natrijum-bikarbonata, filtrira dok je vruće, ohladi filtrat, ponovo filtrira uz pomoć sukcije, ispere sa 5 ml mešavine metanol-voda (1 : 2) i osuši na vazduhu. Dobijeni kristali imaju temperaturu topljenja 173 °C – 179 °C.

Čistoća

 

Sadržaj vode

Najviše 31 % (KarlFischer-ova metoda)

Sulfatni ostatak

Najviše 0,1 % u odnosu na osušenu supstancu

Redukujući šećeri

Najviše 0,3 % izraženo kao glukoza u odnosu na osušenu supstancu

Hloridi

Najviše 50 mg/kg u odnosu na osušenu supstancu

Sulfati

Najviše 100 mg/kg u odnosu na osušenu supstancu

Nikl

Najviše 2 mg/kg u odnosu na osušenu supstancu

Arsen

Najviše 3 mg/kg u odnosu na osušenu supstancu

Olovo

Najviše 1 mg/kg u odnosu na osušenu supstancu

E 421 MANITOL

(i) MANITOL

Sinonimi

D-manitol

Definicija

Proizvod sadrži najmanje 96% manitola. Deo proizvoda koji nije manitol se uglavnom sastoji od sorbitola (najviše 2%), maltitola (najviše 2%) i izomalta (1,1 GPM (1-O-alfa-D-glukopiranozil-D-manitol dehidrat) (najviše 2%) i 1,6 GPS (6-O-alfa-D-glukopiranozil-D-sorbitol). Nespecificirane nečistoće nisu prisutne u količini većoj od 0,1% pojedinačno.
Proizvodi se katalitičkom hidrogenacijom rastvora ugljenih hidrata koji sadrže glukozu i/ili fruktozu.

Hemijsko ime

D-manitol

Einecs

200-711-8

Hemijska formula

C6H14O6

Molekulska masa

182,2

Određivanje

96,0 % – 102,0 % u odnosu na osušenu supstancu

Osobine

Beo, kristalan prašak, bez mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Umereno rastvorljiv u vodi, slabo rastvorljiv u etanolu, gotovo nerastvorljiv u etru

Temperatura topljenja

164 °C – 169 °C

Infracrvena apsorpciona spektrometrija

Odgovara referentnom standardu npr ER ili USP

Specifična rotacija

[α]D20 od + 23 ° do + 25 ° (boratni rastvor)

pH

5 – 8. U 10 ml 10 % m/v rastvora doda se 0,5 ml zasićenog rastvora kalijum-hlorida i meri pH.

Čistoća

 

Sadržaj vode

Najviše 0,5 % (Karl Fischer -ova metoda)

Redukujući šećeri

Najviše 0,3 % (kao glukoza)

Ukupni šećeri

Najviše 1 % (kao glukoza)

Sulfatni ostatak

Najviše 0,1 %

Hloridi

Najviše 70 mg/kg

Sulfat

Najviše 100 mg/kg

Nikl

Najviše 2 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

(ii) MANITOL PROIZVEDEN FERMENTACIJOM

Sinonimi

D-manitol

Definicija

Proizvodi se diskontinuiranom fermentacijom pod aerobnim uslovima konvencionalnim sojem kvasaca Zygosaccharomycesrouxii. Deo proizvoda koji nije manitol se uglavnom sastoji od sorbitola, maltitola i izomalta.

Einecs

200-711-8

Hemijsko ime

D-manitol

Hemijska formula

C6H14O6

Molekulska masa

182,2

Određivanje

Najmanje 99,0 % u odnosu na osušenu supstancu

Osobine

Beo, kristalan prašak, bez mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Umereno rastvorljiv u vodi, slabo rastvorljiv u etanolu, gotovo nerastvorljiv u etru

Temperatura topljenja

164 °C – 169 °C

Infracrvena apsorpciona spektrometrija

Odgovara referentnom standardu npr ER ili USP

Specifična rotacija

[α]D20 od + 23 ° do + 25 ° (boratni rastvor)

pH

5 – 8. U 10 ml 10 % m/v rastvora doda se 0,5 ml zasićenog rastvora kalijum-hlorida i meri pH.

Čistoća

 

Arabitol

Najviše 0,3 %

Sadržaj vode

Najviše 0,5 % (Karl Fischer-ova metoda)

Redukujući šećeri

Najviše 0,3 % (kao glukoza)

Ukupni šećeri

Najviše 1 % (kao glukoza)

Sulfatni ostatak

Najviše 0,1 %

Hloridi

Najviše 70 mg/kg

Sulfat

Najviše 100 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Mikrobiološki kriterijumi

 

Aerobne mezofilne bakterije

Najviše 1 000 CFU/g

Koliformne bakterije

Odsutne u 10 g

Eschericia coli

Odsutne u 10 g

Salmonella sp.

Odsutne u 25 g

Staphylococcus aureus

Odsutne u 10 g

Pseudomonas aeruginosa

Odsutne u 10 g

Plesni

Najviše 100 CFU/g

Kvasci

Najviše 100 CFU/g

E 422 GLICEROL

Sinonimi

Glicerin

Definicija

 

Einecs

200-289-5

Hemijsko ime

1,2,3-propantriol; Glicerol; Trihidroksipropan

Hemijska formula

C3H8O3

Molekulska masa

92,10

Određivanje

Najmanje 98,0 % glicerola u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Bistra, bezbojna, higroskopna, sirupasta tečnost slabog karakterističnog mirisa, koji nije oštar ni neprijatan

Identifikacija

 

Formiranje akroleina zagrevanjem

Zagreva se nekoliko kapi u epruveti sa oko 0,5 g kalijum-bisulfata. Razvijaju se karakteristične pare akroleina oštrog mirisa

Specifična težina (25 °C /25 °C)

Najmanje 1,257

Indeks refrakcije

[n] D20 1,471 – 1,474

Čistoća

 

Voda

Najviše 5 % (KarlFischer-ova metoda)

Sulfatni ostatak

Najviše 0,01 % određen na 800 °C ± 25 °C

Butantrioli

Najviše 0,2 %

Akrolein, glukoza i amonijum jedinjenja

Zagreje se mešavina od 5 ml uzorka i 5 ml rastvora kalijum-hidroksida (1/10) 5 min na 60 °C. Ne nastaje žuta boja niti se oseća miris amonijaka

Masne kiseline i estri

Najviše 0,1 % računajući kao buterna kiselina

Hlorovana jedinjenja

Najviše 30 mg/kg (kao hlor)

3-Monohlorpropan-1,2-diol (3-MCPD)

Najviše 0,1 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 425 (i) KONJAK GUMA

Definicija

Hidrosolubilni hidrokoloidni polisaharid dobijen ekstrakcijom vodom iz konjak brašna koje se dobija iz korena biljke Amorphophallus konjak. Glavni sastojak je hidrosolubilni glukomanan velike molekulske mase, koji se sastoji iz D-manoze i D-glukoze povezanih β-1,4 glikozidnim vezama u molarnom odnosu oko 1,6 : 1,0. Kratki bočni lanci povezani su β-1,3 glikozidnim vezama, a acetil grupe se javljaju u proseku na svakih 9 do 19 šećernih jedinica.

Molekulska masa

200 000 – 2 000 000 (glukomanan)

Određivanje

Najmanje 75,0 % ugljenih hidrata

Osobine

Beo ili krem do svetložutomrk prašak

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Disperzibilan u toploj ili hladnoj vodi, formira veoma viskozan rastvor pH vrednosti 4,0 – 7,0.

Formiranje termostabilnog gela

Pripremi se 2 % rastvor zagrevanjem u ključalom vodenom kupatilu 30 min. Na svaki g uzetog uzorka doda se 1 ml 10 % rastvora kalijum-karbonata, mešavina zagreje u vodenom kupatilu na 85 °C i ostavi 2 h bez mešanja. Formira se termostabilan gel

Viskozitet

Najmanje 3 kgm-1s-1 na 20°C (1% rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 12,0 % (105 °C, 5 h)

Skrob

Najviše 3 %

Proteini

Najviše 3 % (Kjeldahl, N x 5,7)

Materije rastvorljive u etru

Najviše 0,1 %

Ukupan pepeo

Najviše 5 % (800 °C, 3 – 4 h)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Mikrobiološki kriterijumi

 

Salmonella spp.

Odsutna u 12,5 g

Eschericia colli

Odsutna u 5 g

E 425 (ii) KONJAK GLUKOMANAN

Definicija

Hidrosolubilni hidrokoloidni polisaharid dobijen ekstrakcijom vodom iz konjak brašna koje se dobija iz korena biljke Amorphophallus konjak. Glavni sastojak je hidrosolubilni glukomanan velike molekulske mase, koji se sastoji iz D-manoze i D-glukoze povezanih β-1,4 glikozidnim vezama u molarnom odnosu oko 1,6 : 1,0. Kratki bočni lanci povezani su na svakih 50 do 60 jedinica, a acetil grupe se javljaju u proseku na svakih 19 šećernih jedinica.

Molekulska masa

500 000 – 2 000 000

Određivanje

Najmanje 95 % ukupnih dijetarnih vlakana na suv uzorak

Osobine

Beo do slabobraonkast fin pokretljiv prašak bez mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Disperzibilan u toploj ili hladnoj vodi, formira veoma viskozan rastvor pH vrednosti 5,0 – 7,0. Rastvorljivost se povećava zagrevanjem i mešanjem.

Formiranje termostabilnog gela

Pripremi se 2 % rastvor zagrevanjem u ključalom vodenom kupatilu 30 min. Na svaki g uzetog uzorka doda se 1 ml 10 % rastvora kalijum-karbonata, mešavina zagreje u vodenom kupatilu na 85 °C i ostavi 2 h bez mešanja. Formira se termostabilan gel

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 8 % (105 °C, 3 h)

Skrob

Najviše 1 %

Viskozitet

Najmanje 20 kgm-1s-1 na 25°C (1% rastvor)

Proteini

Najviše 1,5 % (Kjeldahl, N x 5,7)

Materije rastvorljive u etru

Najviše 0,5 %

Sulfiti (kao SO2)

Najviše 4 mg/kg

Hloridi

Najviše 0,02 %

Rastvorljivost u 50 % etanolu

Najviše 2,0 %

Ukupan pepeo

Najviše 2 % (800 °C, 3 – 4 h)

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Mikrobiološki kriterijumi

 

Salmonella spp.

Odsutna u 12,5 g

Eschericia colli

Odsutna u 5 g

E 426 HEMICELULOZA IZ SOJE

Definicija

Prečišćen polisaharid rastvorljiv u vodi dobijen iz proceđenih vlakana soje ekstracijom toplom vodom. Od organskih precipitanata može se koristiti samo etanol.

Hemijsko ime

Hidrosolubilni polisaharidi soje; Hidrosolubilna vlakna soje

Određivanje

Najmanje 74 % ugljenih hidrata

Osobine

Beo ili žućkastobeo pokretljiv prašak

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Rastvorljiv u toploj ili hladnoj vodi bez formiranja gela

pH

5,5 ± 1,5 (1% rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 7 % (105 °C, 4 h)

Proteini

Najviše 14 %

Viskozitet

Najmanje 200 mPa·s (10% rastvor)

Ukupan pepeo

Najviše 9.5 % (600 °C, 4 h)

Arsen

Najviše 2 mg/kg

Etanol

Najviše 2,0 %

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Mikrobiološki kriterijumi

 

Ukupan broj mikroorganizama

Najviše 3000 CFU/g

Kvasci i plesni

Najviše 100 CFU/g

Eschericia colli

Odsutna u 10g

E 427 KASIA GUMA

Definicija

Samleven prečišćen endosperm semena Casia tora i Casia obtustifoli (Leguminosae) koji sadrži najmanje 0,05 % Casia occidentalis. Sastoji se uglavnom iz polisaharida velike molekulske mase koji su sastavljeni prvenstveno od linearnih lanca od 1,4-β-D-manopiranoznih jedinica povezanih 1,6-α-galaktopiranoznim jedinicama. Odnos manoze i galaktoze je oko 5:1.
U proizvodnji seme se očisti od ljuske i klice termičkim ili mehaničkim tretmanom, a zatim se endosperm melje i proverava. Samleveni endosperm se dalje prečišćava ekstrakcijom propan-2-olom.

Određivanje

Najmanje 75,0 % galaktomanana

Osobine

Bledožut dobeličast prašak, bez mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Nerastvorljiv u etanolu. Dobro se disperguje u hladnoj vodi formirajući koloidni.

Formiranje gela sa boratom

Doda se u vodenu disperziju uzorka dovoljna količina rastvora natrijum-borata (TP) da se pH poveća preko 9; Formira se gel.

Formiranje gela sa ksantan gumom

Izmeri se 1,5 g uzorka i 1,5 g ksantan gume i izmeša. Ova mešavina se doda uz brzo mešanje u laboratorijsku čašu od 400 ml sa 300 ml vode temperature 80 °C. Meša se dok se mešavina ne rastvori i nastavi sa mešanjem još 30 min posle rastvaranja (temperatura se održava iznad 60 °C za vreme mešanja). Prekine se mešanje i ostavi mešavina da se ohladi na sobnu temperatura najmanje 2 h. Formira se čvrst viskoznoelastičan gel kada temperatura padne ispod 40 °C, ali se gel ne formira u 1% kontrolnim rastvorima kasia gume ili ksantan gume, pojedinačno pripremljenim na sličan način.

Viskozitet

Manje od 500 mPa·s (25 °C, 2 h, 1% rastvor) za prosečnu molekulsku masu od 200 000-300 000 Da

Čistoća

 

Materije nerastvorljive u kiselini

Najviše 2,0 %

pH

5,5-8 (1% vodeni rastvor)

Sirova mast

Najviše 1 %

Proteini

Najviše 7 %

Ukupan pepeo

Najviše 1,2 %

Gubitak sušenjem

Najviše 12,0 % (5 h, 105 °C)

Ukupni antrahinoni

Najviše 0,5 mg/kg (limit detekcije)

Rezidue rastvarača

Najviše 750 mg/kg propan-2-ola

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Mikrobiološki kriterijumi

 

Ukupan broj mikroorganizama

Najviše 5000 CFU/g

Kvasci i plesni

Najviše 100 CFU/g

Salmonella spp.

Odsutna u 25 g

Eschericia colli

Odsutna u 1g

E 431 POLIOKSIETILEN (40) STEARAT

Sinonimi

Polioksil(40)stearat
Polioksietilen(40)monostearat

Definicija

Mešavina mono- i diestara jestive komercijalne stearinske kiseline i mešanih polioksietilen diola(prosečna dužina polimera: oko 40 oksietilenskih jedinica) zajedno sa slobodnim poliolima.

Određivanje

Najmanje 97,5 % u odnosu na bezvodan uzorak

Osobine

Krem boje ljuspice ili voskasta masa (na 25 °C), slabog mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Rastvorljiv u vodi, etanolu, metanolu i etilacetatu. Nerastvorljiv u mineralnim uljima

Temperatura očvršćavanja

39 °C – 44 °C

IR spektar

Karakterističan za delimične estre masnih kiselina i polioksietilovanih poliola

Čistoća

 

Voda

Najviše 3 % (KarlFischer-ova metoda)

Kiselinski broj

Najviše 1

Saponifikacioni broj

25 -35

Hidroksilni broj

27 – 40

1,4-dioksan

Najviše 5 mg/kg

Etilenoksid

Najviše 0,2 mg/kg

Etilenglikoli (mono- i di-)

Najviše 0,25 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 432 POLIOKSIETILENSORBITANMONOLAURAT (POLISORBAT 2O)

Sinonimi

Polisorbat 20
Polioksietilen(20)sorbitanmonolaurat

Definicija

Mešavina delimičnih estara komercijalne jestive laurinske kiseline i sorbitola i njegovih mono- i dianhidrida kondenzovanih sa oko 20 mola etilenoksida po molu sorbitola i njegovih anhidrida

Određivanje

Najmanje 70 % oksietilenskih grupa što odgovara najmanje 97,3 % polioksietilen(20) sorbitanmonolaurata u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Limunžuta do ćilibarnožuta uljasta tečnost (na 25 °C) slabog karakterističnog mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Rastvorljiv u vodi, etanolu, metanolu, etilacetatu i dioksanu, nerastvorljiv u mineralnim uljima i petroletru

IR spektar

Karakterističan za delimične estre masnih kiselina i polioksietilovanih poliola

Čistoća

 

Voda

Najviše 3 % (KarlFischer-ova metoda)

Kiselinski broj

Najviše 2

Saponifikacioni broj

40 – 50

Hidroksilni broj

96 – 108

1,4-dioksan

Najviše 5 mg/kg

Etilenoksid

Najviše 0,2 mg/kg

Etilenglikoli (mono- i di-)

Najviše 0,25 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 433 POLIOKSIETILENSORBITANMONOOLEAT (POLISORBAT 80)

Sinonimi

Polisorbat 80
Polioksietilen(20)sorbitanmonooleat

Definicija

Mešavina delimičnih estara komercijalne jestive oleinske kiseline i sorbitola i njegovih mono- i dianhidrida kondenzovanih sa oko 20 mola etilenoksida po molu sorbitola i njegovih anhidrida

Određivanje

Najmanje 65 % oksietilenskih grupa što odgovara najmanje 96,5 % polioksietilen(20) sorbitanmonooleata u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Limunžuta do ćilibarnožuta uljasta tečnost (na 25 °C) slabog karakterističnog mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Rastvorljiv u vodi, etanolu, metanolu, etilacetatu i toluenu, nerastvorljiv u mineralnim uljima i petroletru

IR spektar

Karakterističan za delimične estre masnih kiselina i polioksietilovanih poliola

Čistoća

 

Sadržaj vode

Najviše 3 % (KarlFischer-ova metoda)

Kiselinski broj

Najviše 2

Saponifikacioni broj

45 – 55

Hidroksilni broj

65 – 80

1,4-dioksan

Najviše 5 mg/kg

Etilenoksid

Najviše 0,2 mg/kg

Etilenglikoli (mono- i di-)

Najviše 0,25 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 434 POLIOKSIETILENSORBITANMONO-PALMITAT (POLISORBAT 40)

Sinonimi

Polisorbat 40
Polioksietilen(20)sorbitan monopalmitat

Definicija

Mešavina delimičnih estara komercijalne jestive palmitinske kiseline i sorbitola i njegovih mono- i dianhidrida kondenzovanih sa oko 20 mola etilenoksida po molu sorbitola i njegovih anhidrida

Određivanje

Najmanje 66 % oksietilenskih grupa što odgovara najmanje 97,0 % polioksietilen(20) sorbitanmonopalmitata u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Limunžuta do narandžasta uljasta tečnost ili polugel na 25 °C slabog karakterističnog mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Rastvorljiv u vodi, etanolu, metanolu, etilacetatu i acetonu, nerastvorljiv u mineralnim uljima.

IR spektar

Karakterističan za delimične estre masnih kiselina i polioksietilovanih poliola

Čistoća

 

Voda

Najviše 3 % (KarlFischer-ova metoda)

Kiselinski broj

Najviše 2

Saponifikacioni broj

41- 52

Hidroksilni broj

90 – 107

1,4-dioksan

Najviše 5 mg/kg

Etilenoksid

Najviše 0,2 mg/kg

Etilenglikoli (mono- i di-)

Najviše 0,25 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 435 POLIOKSIETILENSORBITANMONOSTEARAT (POLISORBAT 60)

Sinonimi

Polisorbat 60
Polioksietilen(20)sorbitanmonostearat

Definicija

Mešavina delimičnih estara komercijalne jestive stearinske kiseline i sorbitola i njegovih mono- i dianhidrida kondenzovanih sa oko 20 mola etilenoksida po molu sorbitola i njegovih anhidrida

Određivanje

Najmanje 65 % oksietilenskih grupa što odgovara najmanje 97,0 % polioksietilen(20) sorbitanmonostearata u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Limunžuta do narandžasta uljasta tečnost ili polugel na 25 °C slabog karakterističnog mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Rastvorljiv u vodi, etilacetatu i toluenu, nerastvorljiv u mineralnim uljima i biljnim uljima

IR spektar

Karakterističan za delimične estre masnih kiselina i polioksietilovanih poliola

Čistoća

 

Voda

Najviše 3 % (KarlFischer-ova metoda)

Kiselinski broj

Najviše 2

Saponifikacioni broj

45 – 55

Hidroksilni broj

81 – 96

1,4-dioksan

Najviše 5 mg/kg

Etilenoksid

Najviše 0,2 mg/kg

Etilenglikoli (mono- i di-)

Najviše 0,25 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 436 POLIOKSIETILENSORBITANTRISTEARAT (POLISORBAT 65)

Sinonimi

Polisorbat 65
Polioksietilen(20)sorbitantristearat

Definicija

Mešavina delimičnih estara komercijalne jestive stearinske kiseline i sorbitola i njegovih mono- i dianhidrida kondenzovanih sa oko 20 mola etilenoksida po molu sorbitola i njegovih anhidrida

Određivanje

Najmanje 46 % oksietilenskih grupa što odgovara najmanje 96,0 % polioksietilen(20) sorbitantristearata u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Svetlobraon voskasta masa na 25 °C slabog karakterističnog mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Disperzibilan u vodi, rastvorljiv u mineralnim uljima, biljnim uljima, petroletru, acetonu, etru, dioksanu, etanolu i metanolu

Temperatura očvršćavanja

29 °C – 33 °C

IR spektar

Karakterističan za delimične estre masnih kiselina i polioksietilovanih poliola

Čistoća

 

Voda

Najviše 3 % (KarlFischer-ova metoda)

Kiselinski broj

Najviše 2

Saponifikacioni broj

88 – 98

Hidroksilni broj

40 – 60

1,4-dioksan

Najviše 5 mg/kg

Etilenoksid

Najviše 0,2 mg/kg

Etilenglikoli (mono- i di-)

Najviše 0,25 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 440 (i) PEKTIN

Definicija

Sastoji se uglavnom iz delimično metilovanih estara poligalakturonske kiseline i njihovih amonijumovih, natrijumovih, kalijumovih i kalcijumovih soli. Dobija se ekstrakcijom u vodenoj sredini odgovarajućeg jestivog biljnog materijala, uglavnom citrus voća ili jabuka. Za taloženje mogu da se koriste samo sledeći organski rastvarači: metanol, etanol i propan-2-ol.

Određivanje

Najmanje 65 % galakturonske kiseline u odnosu na bezvodnu supstancu bez pepela, posle ispiranja kiselinom i alkoholom

Osobine

Beo, svetložut, svetlosiv ili svetlobraon prašak

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Rastvorljiv u vodi, formirajući koloidan, opalescentan rastvor; nerastvorljiv u etanolu

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 12 % (105 °C, 2 h)

Pepeo narastvorljiv u kiselini

Najviše 1 % (nerastvorljiv u 3M HCl)

Sumpor-dioksid

Najviše 50 mg/kg u odnosu na bezvodnu supstancu

Azot

Najviše 1,0 % posle ispiranja kiselinom i etanolom

Nerastvorljiv ostatak

Najviše 3 %

Rezidui rastvarača

Najviše 1 % u odnosu na bezvodnu supstancu, ukupno ili pojedinačno: metanola, etanola i propan-2-ola

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 440 (ii) AMIDOVAN PEKTIN

Definicija

Sastoji se uglavnom iz delimično metilovanih estara i amida poligalakturonske kiseline i njihovih amonijumovih, natrijumovih, kalijumovih i kalcijumovih soli. Dobija se ekstrakcijom u vodenoj sredini odgovarajućeg jestivog biljnog materijala, uglavnom citrus voća ili jabuka i tretmanom amonijakom pod alkalnim uslovima. Za taloženje mogu da se koriste samo sledeći organski rastvarači: metanol, etanol i propan-2-ol.

Određivanje

Najmanje 65 % galakturonske kiseline u odnosu na bezvodnu supstancu bez pepela, posle ispiranja kiselinom i alkoholom

Osobine

Beo, svetložut, svetlosivkast ili svetlobraonkast prašak

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Rastvorljiv u vodi, formirajući koloidan, opalescentan rastvor; nerastvorljiv u etanolu

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 12 % (105 °C, 2 h)

Pepeo narastvorljiv u kiselini

Najviše 1 % (nerastvorljiv u 3M HCl)

Stepen amidovanja

Najviše 25 % od ukupnih karboksilnih grupa

Sumpor-dioksid

Najviše 50 mg/kg u odnosu na bezvodnu supstancu

Sadržaj azota

Najviše 2,5 % posle ispiranja kiselinom i etanolom

Nerastvorljiv ostatak

Najviše 3 %

Rezidui rastvarača

Najviše 1 % u odnosu na neisparljivu supstancu, ukupno ili pojedinačno: metanola, etanola i propan-2-ola

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 442 AMONIJUM-FOSFATIDI

Sinonimi

Amonijumove soli fosfatidne kiseline
Mešane amonijumove soli fosforilisanih glicerida

Definicija

Mešavina amonijumovih jedinjenja fosfatidne kiseline dobijena iz jestivih masti i ulja (obično iz delimično hidriranog repičinog ulja). Jedan, dva ili tri gliceridna ostatka mogu da budu vezana za fosfor, a takođe i dva fosforna estra mogu da budu vezana kao fosfatidilfosfatidi.

Određivanje

3,0 % – 3,4 % fosfora; 1,2 % – 1,5 % amonijumovog jona (izračunato kao N)

Osobine

Masna polučvrsta masa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Umereno rastvorljivi u mastima; nerastvorljivi u vodi; delimično rastvorljivi u etanolu i u acetonu

Ispitivanje za glicerol

Pozitivno

Ispitivanje za masne kiseline

Pozitivno

Ispitivanje za fosfat

Pozitivno

Čistoća

 

Materije nerastvorljive u petroletru

Najviše 2,5 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 444 SAHAROZAACETATIZOBUTIRAT

Sinonimi

SAIB

Definicija

Mešavina reakcionih proizvoda dobijenih esterifikacijom saharoze anhidridom sirćetne kiseline i anhidridom izobuterne kiseline, a zatim destilacijom. Mešavina sadrži sve moguće kombinacije estara u kojima je molarni odnos acetata i butirata 2 : 6.

Einecs

204-771-6

Hemijsko ime

Saharozadiacetatheksaizobutirat

Hemijska formula

C40H62O19

Molekulska masa

832 – 856; C40H62O19: 846,9

Određivanje

98,8 % – 101,9 % C40H62O19

Osobine

Bledožuta tečnost, bistra i bez sedimenata, prijatnog mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Nerastvorljiv u vodi, rastvorljiv u većini organskih rastvarača

Indeks refrakcije

[n]D40: 1, 4492 -1,4504

Specifična težina

[d]25D:1.141 – 1,151

Čistoća

 

Triacetin

Najviše 0,1 %

Kiselinski broj

Najviše 0,2 %

Saponifikacioni broj

524 – 540

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 445 GLICEROLSKI ESTRI SMOLE DRVETA

Sinonimi

Estar guma

Definicija

Kompleksna mešavina tri- i diglicerolskih estara kiselina iz smole drveta. Smola se dobija ekstrakcijom rastvaračima starijih stabala četinara, a zatim prečišćavanjem tečnost-tečnost ekstrakcijom rastvaračima. Iz ovih specifikacija se isključuju supstance dobijene iz gumene smole i eksudata živih četinara i terpentinski sporedni smolasti produkti dobijeni pri proizvodnji kaše za papir. Finalni proizvod se sastoji iz oko 90 % smolastih kiselina i 10 % neutralnih jedinjenja. Frakcija smolastih kiselina je kompleksna mešavina izomera diterpenskih monokarboksilnih kiselina empirijske molekulske formule C20H30O2 (uglavnom abietska kiselina). Supstanca se prečišćava destilacijom vodenom parom.

Osobine

Žuta do svetlobraon tvrda masa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Nerastvorljivi u vodi, rastvorljiv u acetonu

IR spektar

Karakterističan za jedinjenje

Čistoća

 

Specifična težina rastvora (20 °C)

[d]2025 najmanje 0,935 određena u 50 % rastvoru u d-limonenu (97 %, temp. ključanja 175,5 °C – 176 °C, [d]204: 0,84)

Temperatura prstenastog i loptastog razmekšavanja

82 °C – 90 °C

Kiselinski broj

3 – 9

Hidroksilni broj

15-45

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Ispitivanje za odsustvo terpentina (sumpor test)

Zagrevanjem organskih jedinjenja koja sadrže sumpor, sumpor prelazi u vodonik-sulfid koji se detektuje olovo-acetatnom hartijom. Pozitivan test ukazuje na korišćenje terpentina umesto drvene smole

E 450 (i) DINATRIJUM-DIFOSFAT

Sinonimi

Dinatrijum-dihidrogendifosfat; Dinatrijum-dihidrogenpirofosfat; Kiseli natrijum-pirofosfat; Dinatrijum-pirofosfat

Definicija

 

Einecs

231-835-0

Hemijsko ime

Dinatrijum-dihidrogendifosfat

Hemijska formula

Na2H2P2O7

Molekulska masa

221,94

Određivanje

Najmanje 95,0 %

 

Sadržaj P2O5 : 63,0 % – 64,5 %

Osobine

Beo prašak ili zrnca

Identifikacija

 

Ispitivanje za natrijum i za fosfat

Pozitivno

Ispitivanje za natrijum i za fosfat

Pozitivno

Rastvorljivost

Rastvorljiv u vodi

pH

3,7 – 5,0 (1 % rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 0,5 % (105 °C, 4 h)

Materije nerastvorljive u vodi

Najviše 1 %

Fluorid

Najviše 10 mg/kg izraženo kao fluor

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Aluminijum

Najviše 200 mg/kg

E 450 (ii) TRINATRIJUM-DIFOSFAT

Sinonimi

Kiseli trinatrijum-pirofosfat; 
Trinatrijum-monohidrogendifosfat; 
Trinatrijum-monohidrogenpolifosfat; 
Trinatrijum-difosfat

Definicija

 

Einecs

238-735-6

Hemijska formula

Na3HP2O7.nH2O, n = 0 ili 1

Molekulska masa

Bezvodni: 243,93
Monohidrat: 261,95

Određivanje

Najmanje 95,0 % u odnosu na bezvodnu supstancu

 

Sadržaj P2O5 : 57,0 % – 59,0 %

Osobine

Beo prašak ili zrnca

Identifikacija

 

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Ispitivanje za fosfat

Pozitivno

Rastvorljivost

Rastvorljiv u vodi

pH

6,7 – 7,3 (1 % rastvora)

Čistoća

 

Gubitak žarenjem

4,5 % u odnosu na bezvodnu supstancu, 11,5 % u odnosu na monohidrat

Gubitak sušenjem

Najviše 0,5 % (105 °C, 4 h) za bezvodni, najviše 1,0 % za monohidrat

Materije nerastvorljive u vodi

Najviše 0,2 %

Fluorid

Najviše 10 mg/kg izraženo kao fluor

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 450 (iii) TETRANATRIJUM-DIFOSFAT

Sinonimi

Tetranatrijum-pirofosfat; Tretranatrijum-difosfat; Tetranatrijum-fosfat

Definicija

 

Einecs

231-767-1

Hemijsko ime

Tretranatrijum-difosfat

Hemijska formula

Na4P2O7. nH2O, n = 0 ili 10

Molekulska masa

Bezvodni: 265,94
Dekahidrat: 446,09

Određivanje

Najmanje 95,0 % u odnosu na izžarenu supstancu

 

Sadržaj P2O5 : 52,5 % – 54,0 %

Osobine

Bezbojni ili beli kristali, ili beo kristalan ili zrnast prašak. Dekahidrat slabo eflorescira na suvom vazduhu.

Identifikacija

 

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Ispitivanje za fosfat

Pozitivno

Rastvorljivost

Rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu

pH

9,8 – 10,8 (1 % rastvor)

Čistoća

 

Gubitak žarenjem

Najviše 0,5 % za bezvodnu so, 38 % – 42 % za dekahidrat (105 °C, 4 h zatim na 550 °C, 30 min)

Materije nerastvorljive u vodi

Najviše 0,2 %

Fluorid

Najviše 10 mg/kg izraženo kao fluor

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 450 (v) TETRAKALIJUM-DIFOSFAT

Sinonimi

Tetrakalijum-pirofosfat

Definicija

 

Hemijsko ime

Tretrakalijum-difosfat

Einecs

230-785-7

Hemijska formula

K4P2O7

Molekulska masa

330,34 (bezvodni)

Određivanje

Najmanje 95,0 % (800 °C, 0,5 h)

 

Sadržaj P2O5 : 42,0 % – 43,7 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Bezbojni kristali, ili beo, veoma higroskopan prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za kalijum

Pozitivno

Ispitivanje za fosfat

Pozitivno

Rastvorljivost

Rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu

pH

10,0 – 10,8 (1 % rastvor)

Čistoća

 

Gubitak žarenjem

Najviše 2 % (105 °C, 4 h zatim 550 °C, 30 min)

Materije nerastvorljive u vodi

Najviše 0,2 %

Fluorid

Najviše 10 mg/kg izraženo kao fluor

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 450 (vi) DIKALCIJUM-DIFOSFAT

Sinonimi

Kalcijum-pirofosfat

Definicija

 

Einecs

232-221-5

Hemijsko ime

Dikalcijum-difosfat; Dikalcijum-pirofosfat

Hemijska formula

Ca2P2O7

Molekulska masa

254,12

Određivanje

Najmanje 96,0 %

 

Sadržaj P2O5 : 55,0 % – 56,0 %

Osobine

Beo fin prašak bez mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za kalcijum

Pozitivno

Ispitivanje za fosfat

Pozitivno

Rastvorljivost

Nerastvorljiv u vodi, rastvorljiv u razblaženoj hlorovodoničnoj kiselini i razblaženoj azotnoj kiselini

pH

5,5 – 7,0 (10 % suspenzija u vodi)

Čistoća

 

Gubitak žarenjem

Najviše 1,5 % žarenjem 30 min na 800 °C ± 25 °C

Fluorid

Najviše 50 mg/kg izraženo kao fluor

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 450 (vii) KALCIJUM-DIHIDROGENDIFOSFAT

Sinonimi

Kiseli kalcijum-pirofosfat; Monokalcijum-dihidrogenpirofosfat

Definicija

 

Hemijsko ime

Kalcijum-dihidrogendifosfat

Einecs

238-933-2

Hemijska formula

CaH2P2O7

Molekulska masa

215,97

Određivanje

Najmanje 90,0 % u odnosu na bezvodnu supstancu

 

Sadržaj P2O5 : 61,0 % – 64,0 %

Osobine

Beli kristali ili prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za kalcijum

Pozitivno

Ispitivanje za fosfat

Pozitivno

Čistoća

 

Materije nerastvorljive u kiselini

Najviše 0,4 %

Fluorid

Najviše 30 mg/kg izraženo kao fluor

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Aluminijum

Najviše 800 mg/kg. Primenjuje se do 31.03.2015.
Najviše 200 mg/kg. Primenjuje se od 01.04.2015.

E 451 (i) PENTANATRIJUM-TRIFOSFAT

Sinonimi

Pentanatrijum-tripolifosfat; Natrijum-tripolifosfat

Definicija

 

Einecs

231-838-7

Hemijsko ime

Pentanatrijum-trifosfat

Hemijska formula

Na5P3O10· nH2O (n = 0 ili 6)

Molekulska masa

367,86 (bezvodni)

Određivanje

Najmanje 85,0 % (bezvodni) ili 65 % (heksahidrat)

 

Sadržaj P2O5 : 56,0 % – 59,0 % (bezvodni) ili
43,0 % – 45,0 % (heksahidrat)

Osobine

Bele, slabo higroskopna zrnca ili prašak

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Lako rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Ispitivanje za fosfat

Pozitivno

pH

9,1 – 10,2 (1% rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Bezvodni: Najviše 0,7 % (105 °C, 1 h)
Heksahidrat: Najviše 23,5 % (60 °C, 1 h, zatim 105 °C, 4 h)

Materije nerastvorljive u vodi

Najviše 0,1 %

Viši polifosfati

Najviše 1 %

Fluorid

Najviše 10 mg/kg izraženo kao fluor

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 451 (ii) PENTAKALIJUM-TRIFOSFAT

Sinonimi

Pentakalijum-tripolifosfat; Kalijum-trifosfat;
Kalijum-tripolifosfat

Definicija

 

Einecs

237-574-9

Hemijsko ime

Pentakalijum-trifosfat; Pentakalijum-tripolifosfat

Hemijska formula

K5P3O10

Molekulska masa

448,42

Određivanje

Najmanje 85,0 % u odnosu na osušenu supstancu

 

Sadržaj P2O5 : 46,5 % – 48,0 %

Osobine

Beo, higroskopan prašak ili zrnca

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Vrlo lako rastvorljiv u vodi

Ispitivanje za kalijum i za fosfat

Pozitivno

Ispitivanje za kalijum i za fosfat

Pozitivno

pH

9,2 – 10,5 (1% rastvor)

Čistoća

 

Gubitak žarenjem

Najviše 0,4 % (105 °C, 4 h, zatim 550 °C, 30 min)

Materije nerastvorljive u vodi

Najviše 2 %

Fluorid

Najviše 10 mg/kg izraženo kao fluor

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 452 (i) NATRIJUM-POLIFOSFAT

I. RASTVORLJIVI POLIFOSFAT

Sinonimi

Natrijum-heksametafosfat; Natrijum-tetrapolifosfat; Graham-ova so;Stakleni natrijum-polifosfati; Natrijum-polimetafosfat;
Natrijum-metafosfat

Definicija

Rastvorljivi natrijum-polifosfati dobijaju se topljenjem i zatim hlađenjem natrijum-ortofosfata. Predstavljaju grupu od više amorfnih, hidrosolubilnih polifosfata koji se sastoje iz linearnih lanaca sastavljenih od metafosfornih jedinica (NaPO3)x, gde je x 2, koji se završavaju Na2PO4 grupama. Ove supstance se obično identifikuju prema sadržaju P2O5 ili prema odnosu Na2O/P2O5 koji se kreće od oko 1,3 za x = oko 4 (natrijum-tetrapolifosfat), oko 1,1 za x = 13 – 18 (Graham-ova so, natrijum-heksametafosfat), do oko 1,0 za x = 20 – 100 ili više (polifosfati veće molekulske mase). pH njihovih rastvora je 3,0 – 9,0.

Einecs

272-808-3

Hemijsko ime

Natrijum-polifosfat

Hemijska formula

Heterogene mešavine natrijumovih soli linearno polimerizovanih polifosfornih kiselina opšte formule H(n+2)PnO(3n+1), gde je n  2

Molekulska masa

(102)n

Određivanje

Sadržaj P2O5 : 60,0 % – 71,0 % u odnosu na izžarenu supstancu

Osobine

Bezbojne ili bele providne ljuspice, zrnca ili praškovi

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Vrlo lako rastvorljivi u vodi

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Ispitivanje za fosfat

Pozitivno

pH

3,0 – 9,0 (1% rastvor)

Čistoća

 

Gubitak žarenjem

Najviše 1 %

Materije nerastvorljive u vodi

Najviše 0,1 %

Fluorid

Najviše 10 mg/kg izraženo kao fluor

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

II. NERASTVORLJIVI POLIFOSFAT

Sinonimi

Nerastvorljivi natrijum-metafosfat; Maddrell-ova so; Nerastvorljivi natrijum-polifosfati

Definicija

Nerastvorljivi natrijum-polifosfat je natrijum-polifosfat velike molekulske mase koji se sastoji iz 2 dugačka metafosfatna lanca (NaPO3)x, koji su spiralno uvijeni u suprotnom smeru oko zajedničke ose. Odnos Na2O/P2O5 je oko 1,0. pH 1 u 3 suspenzije u vodi je oko 6,5

Einecs

272-808-3

Hemijsko ime

Natrijum-polifosfat

Hemijska formula

Heterogene mešavine natrijumovih soli linearno polimerizovanih polifosfornih kiselina opšte formule H(n+2)PnO(3n+1), gde je n  2

Molekulska masa

(102)n

Određivanje

Sadržaj P2O5 : 68,7 % – 70,0 %

Osobine

Beo kristalan prašak

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Nerastvorljiv u vodi, rastvorljiv u mineralnim kiselinama i u rastvorima kalijum- i amonijum-(ali ne i natrijum-)hlorida.

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Ispitivanje za fosfat

Pozitivno

pH

oko 6,5 (1 : 3 suspenzija u vodi)

Čistoća

 

Fluorid

Najviše 10 mg/kg izraženo kao fluor

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 452 (ii) KALIJUM-POLIFOSFAT

Sinonimi

Kalijum-metafosfat; Kalijum-polimetafosfat; Kuroll-ova so

Definicija

 

Hemijsko ime

Kalijum-polifosfat

Einecs

232-212-6

Hemijska formula

Heterogene mešavine kalijumovih soli linearno polimerizovanih polifosfornih kiselina opšte formule H(n+2)PnO(3n+1), gde je n  2

Molekulska masa

(118)n

Određivanje

Sadržaj P2O5 : 53,5 % – 61,5 % u odnosu na izžarenu supstancu

Osobine

Beo fin prašak, kristali ili bezbojne staklaste ljuspice

Identifikacija

 

Rastvorljivost

1 g je rastvorljiv u 100 ml 1 g/25 ml rastvoru natrijum-acetata

Ispitivanje za kalijum

Pozitivno

Ispitivanje za fosfat

Pozitivno

pH

najviše 7,8 (1 % suspenzija)

Čistoća

 

Gubitak žarenjem

Najviše 2 % (105 °C, 4 h, zatim 550 °C, 30 min)

Ciklični fosfati

Najviše 8 % u odnosu na sadržaj P2O5

Fluorid

Najviše 10 mg/kg izraženo kao fluor

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 452 (iii) NATRIJUM-KALCIJUM-POLIFOSFAT

Sinonimi

Natrijum-kalcijum-polifosfat, staklasti

Definicija

 

Einecs

233-782-9

Hemijsko ime

Natrijum-kalcijum-polifosfat

Hemijska formula

(NaPO3)nCaO (n = obično 5)

Određivanje

Sadržaj P2O5 : 61,0 % – 69,0 %

Osobine

Bezbojni stalasti kristali, kuglice

Identifikacija

 

pH

5 – 7 (1 % m/m suspenzija)

Sadržaj CaO

7 % – 15 % m/m

Čistoća

 

Fluorid

Najviše 10 mg/kg izraženo kao fluor

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 452 (iv) KALCIJUM-POLIFOSFAT

Sinonimi

Kalcijum-metafosfat; Kalcijum-polimetafosfat

Definicija

 

Einecs

236-769-6

Hemijsko ime

Kalcijum-polifosfat

Hemijska formula

Heterogene mešavine kalcijumovih soli polimerizovanih polifosfornih kiselina opšte formule H(n+2)PnO(n+1), gde je n  2

Molekulska masa

(198)n

Određivanje

Sadržaj P2O5 : 71,0 % – 73,0 % u odnosu na izžarenu supstancu

Osobine

Bezbojni kristali ili beo prašak, bez mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Obično slabo rastvorljiv u vodi, rastvorljiv u kiseloj sredini

Ispitivanje za kalcijum

Pozitivno

Ispitivanje za fosfat

Pozitivno

Sadržaj CaO

27,0 % – 29,5 %

Čistoća

 

Gubitak žarenjem

Najviše 2 % (105 °C, 4 h, zatim 550 °C, 30 min)

Ciklični fosfati

Najviše 8 % u odnosu na sadržaj P2O5

Fluorid

Najviše 30 mg/kg izraženo kao fluor

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 459 BETA-CIKLODEKSTRIN

Sinonimi

 

Definicija

Neredukujući ciklični saharid koji se sastoji iz 7 α-1,4-povezanih D-glukopiranoznih jedinica. Proizvodi se dejstvom enzima cikloglikoziltransferaze (CGTase) dobijenog iz Bacilluscirculans-a,Paenibacillusmacerans-a ili rekonbinantnog Bacilluslicheniformis soja SJ1608 na delimično hidrolizovan skrob.

Einecs

231-493-2

Hemijsko ime

Cikloheptamiloza

Hemijska formula

(C6H10O5)7

Molekulska masa

1135

Određivanje

Najmanje 98,0 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Bela, ili skorobela kristalna supstanca, gotovo bez mirisa

Izgled vodenog rastvora

Bistar i bezbojan

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Slabo rastvorljiv u vodi, lako rastvorljiv u vrućoj vodi, teško rastvorljiv u etanolu

Specifična rotacija (D, 25 °C)

[α]D20 od +160 ° do +164 ° (1 % rastvor)

pH

5,0-8,0 (1% rastvor)

Čistoća

 

Voda

Najviše 14 % (KarlFischer-ova metoda)

Ostali ciklodekstrini

Najviše 2 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Rezidualni rastvarači (toluen i trihloretilen)

Najviše po 1 mg/kg svakog

Sulfatni ostatak

Najviše 0,1 %

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

E 460 (i) MIKROKRISTALNA CELULOZA

Sinonimi

Celuloza gel

Definicija

Prečišćena, delimično depolimerizovana celuloza pripremljena tretiranjem alfa-celuloze, dobijene kao kaše iz prirodnih vrsta vlaknastog biljnog materijala, dejstvom mineralnih kiselina. Stepen polimerizacije je obično manji od 400.

Einecs

232-674-9

Hemijsko ime

Celuloza

Hemijska formula

(C6H10O5)n

Molekulska masa

oko 36 000

Određivanje

Najmanje 97,0 % izračunato kao celuloza u odnosu na bezvodnu supstancu

Veličina čestica

Najmanje 5 μm (najviše 10% čestica je manje od 5 μm)

Osobine

Beo, ili skorobeo fin prašak bez mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Nerastvorljiva u vodi, etanolu, etru i razblaženim mineralnim kiselinama, teško rastvorljiva u rastvoru natrijum-hidroksida

Bojena reakcija

Na 1 mg uzorka doda se 1 ml fosforne kiseline i zagreva 30 min na vodenom kupatilu. Doda se 4 ml 1 : 4 rastvora pirokatehola u fosfornoj kiselini i zagreva 30 min. Nastaje crvena boja

IR spektar

Karakterističan za jedinjenje

Ispitivanje suspenzije

Izmeša se 30 g sa 270 ml vode 5 min u blenderu na 12 000 o/min. Dobija se ili plutajuća suspenzija ili teška grudvasta suspenzija koja slabo pluta, teško se taloži i sadrži puno mehurića vazduha. Ako se dobije plutajuća suspenzija, prenese se 100 ml u graduisanu menzuru od 100 ml i ostavi da stoji 1 h. Izdvoje se talog i supernatant.

pH

pH supernatanta je 5,0 – 7,5 (10 % suspenzija u vodi)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 7 % (105 °C, 3 h)

Materije nerastvorljive u vodi

Najviše 0,24 %

Sulfatni ostatak

Najviše 0,5 % određeno žarenjem na 800 °C ± 25 °C

Skrob

Nije detektabilan. U 20 ml suspenzije dobijene u identifikacionom testu: ispitivanje suspenzije, doda se nekoliko kapi rastvora joda i promeša. Ne nastaje purpurna do plava, ili plava boja.

Karboksilne grupe

Najviše 1 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 460 (ii) CELULOZA U PRAHU

Definicija

Prečišćena, mehanički dezintegrisana celuloza pripremljena obradom alfa-celuloze, dobijene kao kaše iz prirodnih vrsta vlaknastog biljnog materijala

Einecs

232-674-9

Hemijsko ime

Celuloza; Linearni polimer 1-4 vezanih glukozidnih ostataka

Hemijska formula

(C6H10O5)n

Molekulska masa

(162)n (n = uglavnom 1 000 ili više)

Određivanje

Najmanje 92,0 %

Veličina čestica

Najmanje 5 μm (najviše 10 % čestica je manje od 5 μm)

Osobine

Beo prašak bez mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Nerastvorljiva u vodi, etanolu, etru i razblaženim mineralnim kiselinama, teško rastvorljiva u rastvoru natrijum-hidroksida

Ispitivanje suspenzije

Izmeša se 30 g sa 270 ml vode 5 min u blenderu na 12000 o/min. Dobija se ili plutajuća suspenzija ili teška grudvasta suspenzija koja slabo pluta, teško se taloži i sadrži puno mehurića vazduha. Ako se dobije plutajuća suspenzija, prenese se 100 ml u graduisanu menzuru od 100 ml i ostavi da stoji 1 h. Izdvoje se talog i supernatant.

pH

pH supernatanta je 5,0 – 7,5 (10 % suspenzija u vodi)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 7 % (105 °C, 3 h)

Materije nerastvorljive u vodi

Najviše 1,0 %

Sulfatni ostatak

Najviše 0,3 % određeno žarenjem na 800 °C ± 25 °C

Skrob

Nije detektabilan. U 20 ml suspenzije dobijene u identifikacionom testu: ispitivanje suspenzije, doda se nekoliko kapi rastvora joda i promeša. Ne nastaje purpurna do plava, ili plava boja.

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 461 METILCELULOZA

Sinonimi

Celuloza metiletar

Definicija

Celuloza dobijena direktno iz prirodnih vrsta vlaknastog biljnog materijala, delimično eterifikovana metil grupama

Hemijsko ime

Metiletar celuloze

Hemijska formula

Polimeri se sastoje iz supstituisanih anhidroglukoznih jedinica koje imaju opštu formulu: C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) gde R1, R2 i R3 mogu da budu: -H, -CH3 ili -CH2CH3

Molekulska masa

20 000 – 380 000

Određivanje

25 % – 33 % metoksi grupa i najviše 5,0 % hidroksietoksi grupa (-OCH2CH2OH).

Osobine

Beo, svetložućkast ili sivkast, slabo higroskopan, zrnast ili vlaknast prašak bez mirisa i ukusa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Bubri u vodi formirajući bistar, opalescentan, viskozan, koloidan rastvor. Nerastvorljiva u etanolu, etru i hloroformu, rastvorljiva u glacijalnoj sirćetnoj kiselini

pH

5,0 – 8,0 (1 % koloidni rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 10 % (105 °C, 3 h)

Sulfatni ostatak

Najviše 1,5 % (800 °C ± 25 °C)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 462 ETILCELULOZA

Sinonimi

Celuloza etiletar

Definicija

Celuloza dobijena direktno iz prirodnih vrsta vlaknastog biljnog materijala, delimično eterifikovana etil grupama

Hemijsko ime

Etiletar celuloze

Hemijska formula

Polimeri se sastoje iz supstituisanih anhidroglukoznih jedinica koje imaju opštu formulu: C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) gde R1, R2 i R3 mogu da budu: -H, ili -CH2CH3

Određivanje

44 % – 50 % etoksi grupa (-OC2H5) u odnosu na osušenu supstancu (ekvivalent najviše 2,6-etoksi grupa po anhidroglukozidnoj jedinici)

Osobine

Beo, svetložućkast ili sivkast, slabo higroskopan prašak bez mirisa i ukusa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Praktično nerastvorljiva u vodi, glicerolu i propan-2-diolu, ali rastvorljiva u različitim proporcijama određenih organskih rastvarača u zavisnosti od sadržaja etoksi grupa. Etilceluloza koja sadrži manje od 46-48% etoksi grupa je rastvorljiva u tetrahidrofuranu, metilacetatu, hloroformu i etanolnim mešavinama aromatičnih ugljovodonika. Etilceluloza koja sadrži 46-48% ili više etoksi grupa je rastvorljiva u etanolu, metanolu, toluenu, hloroformu i etilacetatu.

pH

Neutralna prema lakmusu (1 % koloidni rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 3 % (105 °C, 2 h)

Sulfatni ostatak

Najviše 0,4 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 463 HIDROKSIPROPILCELULOZA

Sinonimi

Celuloza hidroksipropiletar

Definicija

Celuloza dobijena direktno iz prirodnih vrsta vlaknastog biljnog materijala, delimično eterifikovana hidroksipropil grupama

Hemijsko ime

Hidroksipropiletar celuloze

Hemijska formula

Polimeri se sastoje iz supstituisanih anhidroglukoznih jedinica koje imaju opštu formulu: C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) gde R1, R2 i R3 mogu da budu: -H, -CH2CHOHCH3
-CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3 ili 
-CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3

Molekulska masa

30 000 – 1 000 000

Određivanje

Najmanje 80,5 % hidroksipropil grupa, t.j. najviše 4,6 hidroksipropil grupa po anhidroglukoznoj jedinici u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo, svetložućkast ili sivkast, slabo higroskopan, zrnast ili vlaknast prašak bez mirisa i ukusa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Bubri u vodi formirajući bistar, opalescentan, viskozan, koloidan rastvor. Rastvorljiva u etanolu, nerastvorljiva u etru

Gasna hromatografija

Odrede se supstituenti gasnom hromatografijom

pH

5,0 – 8,0 (1 % koloidni rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 10 % (105 °C, 3 h)

Sulfatni ostatak

Najviše 0,5 % određeno žarenjem na 800 °C ± 25 °C

Propilenhlorhidrini

Najviše 0,1 mg/g

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 464 HIDROKSIPROPILMETILCELULOZA

Sinonimi

 

Definicija

Celuloza dobijena direktno iz prirodnih vrsta vlaknastog biljnog materijala, delimično eterifikovana metil grupama, a sadrži i mali broj hidroksipropil supstituenata

Hemijsko ime

2-hidroksipropiletar metilceluloze

Hemijska formula

Polimeri se sastoje iz supstituisanih anhidroglukoznih jedinica koje imaju opštu formulu: C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) gde R1, R2 i R3 mogu da budu: -H, CH3, -CH2CHOHCH3
-CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3 ili 
-CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3

Molekulska masa

13 000 – 200 000

Određivanje

19 % – 30 % metoksi grupa (-OCH3) i 3 % – 12 % hidroksipropil grupa (-OCH2CHOHCH3), u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo, svetložućkast ili sivkast, slabo higroskopan, zrnast ili vlaknast prašak bez mirisa i ukusa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Bubri u vodi formirajući bistar, opalescentan, viskozan, koloidan rastvor. Nerastvorljiva u etanolu.

Gasna hromatografija

Odrede se supstituenti gasnom hromatografijom

pH

5,0 – 8,0 (1 % koloidni rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 10 % (105 °C, 3 h)

Sulfatni ostatak

Najviše 1,5 % za proizvode viskoziteta iznad 50 mPa·s, najviše 3 % za proizvode viskoziteta ispod od 50 mPa·s

Propilenhlorhidrini

Najviše 0,1 mg/g

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 465 ETILMETILCELULOZA

Sinonimi

Metiletilceluloza

Definicija

Celuloza dobijena direktno iz prirodnih vrsta vlaknastog biljnog materijala, delimično eterifikovana metil i etil grupama.

Hemijsko ime

Etilmetiletar celuloze

Hemijska formula

Polimeri se sastoje iz supstituisanih anhidroglukoznih jedinica koje imaju opštu formulu: C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) gde R1, R2 i R3 mogu da budu: -H, CH3 ili -CH2CH3,

Molekulska masa

30 000 – 40 000

Određivanje

3,5 % – 6,5 % metoksi grupa (-OCH3), 14,5 % – 19 % etoksi grupa (-OCH2CH3) i 13,2 % – 19,6 % ukupnih alkoksi grupa (izračunato kao metoksi), u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo, svetložućkast ili sivkast, slabo higroskopan, zrnast ili vlaknast prašak bez mirisa i ukusa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Bubri u vodi formirajući bistar, opalescentan, viskozan, koloidan rastvor. Rastvorljiva u etanolu, nerastvorljiva u etru.

pH

5,0 – 8,0 (1 % koloidni rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 15 % za vlaknasti oblik, najviše 10 % za praškasti oblik (105 °C, do konstantne mase)

Sulfatni ostatak

Najviše 0,6 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 466 NATRIJUM-KARBOKSIMETILCELULOZA, KARBOKSIMETILCELULOZA, CELULOZNA GUMA

Sinonimi

CMC, NaCMC, natrijum-CMC

Definicija

Natrijumova kisela so karboksimetiletra celuloze dobijene direktno iz prirodnih vrsta vlaknastog biljnog materijala

Hemijsko ime

Natrijumova kisela so karboksimetiletra celuloze

Hemijska formula

Polimeri se sastoje iz supstituisanih anhidroglukoznih jedinica koje imaju opštu formulu: C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) gde R1, R2 i R3 mogu da budu: -H, CH2COONa ili -CH2COOH

Molekulska masa

Veća od oko 17 000 (stepen polimerizacije oko 100)

Određivanje

Najviše 99,5 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo, svetložućkast ili sivkast, slabo higroskopan, zrnast ili vlaknast prašak bez mirisa i ukusa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Sa vodom daje bistar, opalescentan, viskozan, koloidan rastvor. Nerastvorljiva u etanolu.

Ispitivanje pene

0,1 % rastvor se snažno promućka. Ne formira se sloj pene (razlika od drugih celuloznih etara).

Formiranje taloga

U 5 ml 0,5 % rastvora doda se 5 ml 5 % rastvora bakar(II)-sulfata ili aluminijum-sulfata. Formira se talog.(razlika od drugih celuloznih etara i od želatina i guma)

Bojena reakcija

Doda se 0,5 g u 50 ml vode uz mešanje da se formira homogena mešavina i nastavi mešanje dok se ne dobije bistar rastvor. 1 ml ovog rastvora razblaži se sa 1 ml vode u maloj epruveti i doda 5 kapi rastvora 1-naftola. Nagne se epruveta i pažljivo sipa niz zid epruvete 2 ml sumporne kiseline tako da formira donji sloj. Razvija se purpurnocrvena boja na dodirnoj površini.

pH

5,0 – 8,5 (1 % koloidni rastvor)

Čistoća

 

Stepen supstitucije

0,2 – 1,5 karboksimetil grupa (-CH2COOH) po anhidroglukozidnoj jedinici

Gubitak sušenjem

Najviše 12 % (105 °C, do konstantne mase)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Ukupni glikolat

Najviše 0,4 % izračunato kao natrijum-glikolat u odnosu na bezvodnu supstancu

Natrijum

Najviše 12,4 % u odnosu na bezvodnu supstancu

E 468 UNAKRSNO VEZANA NATRIJUM-KARBIKSIMETILCELULOZA, UNAKRSNO VEZANA CELULOZNA GUMA

Sinonimi

Unakrsno vezana karboksimetilceluloza; Unakrsno vezana CMC; Unakrsno vezana natrijum-CMC

Definicija

Natrijumova so termički tretirane unakrsno vezane delimično O-karboksimetilovane celuloze

Hemijsko ime

Natrijumova so unakrsno vezanih karboksimetiletra celuloze

Hemijska formula

Polimeri se sastoje iz supstituisanih anhidroglukoznih jedinica koje imaju opštu formulu: C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) gde R1, R2 i R3 mogu da budu: -H, CH2COONa ili -CH2COOH

Osobine

Slabo higroskopan, beo do beličast prašak, bez mirisa

Identifikacija

 

Formiranje taloga

Promućka se 1 g sa 100 ml rastvora koji sadrži 4 mg/kg metilenskog plavog i ostavi da se staloži. Ispitivana supstanca adsorbuje metilensko plavo i taloži se kao plava vlaknasta masa.

Bojena reakcija

Promućka se 1 g sa 50 ml vode. Prenese se 1 ml ove mešavine u epruvetu, doda 1 ml vode i 0,05 ml sveže pripremljenog 40 g/l rastvora alfa-naftola u metanolu. Nagne se epruveta i pažljivo sipa niz zid epruvete 2 ml sumporne kiseline tako da formira donji sloj. Razvija se purpurnocrvena boja na dodirnoj površini.

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

pH

5,0 – 7,0 (1 % rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 6 % (105 °C, 3 h)

Supstance rastvorljive u vodi

Najviše 10 %

Stepen supstitucije

0,2 – 1,5 karboksimetil grupa (-CH2COOH) po anhidroglukoznoj jedinici

Natrijum

Najviše 12,4 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 469 ENZIMSKI HIDROLIZOVANA KARBOKSIMETILCELULOZA, ENZIMSKI HIDROLIZOVANA CELULOZNA GUMA

Sinonimi

Natrijum-karboksimetilceluloza, enzimski hidrolizovana

Definicija

Dobija se iz karboksimetilceluloze enzimskom digestijom celulazom koju proizvodiTrichodermalongibrachiatum (ranije Tresei)

Hemijsko ime

Delimično enzimski hidrolizovana natrijum-karboksimetilceluloza

Hemijska formula

Natrijumove soli polimera koji sadrže supstituisane anhidroglukozidne jedinice opšte formule:
[C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]n
gde je n stepen polimerizacije
x = 1,50 – 2,80
y = 0,20 – 1,50 (y = stepen supstitucije)
x + y = 3,0

Molekulska masa

178,14 kada je y = 0,20
282,18 kada je y = 1,50
Makromolekule: najmanje 800 (n = oko 4)

Određivanje

Najmanje 99,5 %, uključujući mono- i disaharide, u odnosu na osušenu supstancu

Osobine

Slabo higroskopan, beo, žućkast, ili sivkast prašak, bez mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Rastvorljiva u vodi, nerastvorljiva u etanolu

Ispitivanje pene

Promućka se 1 g sa 100 ml rastvora koji sadrži 4 mg/kg metilenskog plavog i ostavi da se staloži. 
0,1 % rastvor se snažno promućka. Ne formira se sloj pene (razlika od drugih celuloznih etara i od alginata i prirodnih guma).

Formiranje taloga

U 5 ml 0,5 % rastvora doda se 5 ml 5 % rastvora bakar-, ili aluminijum-sulfata. Formira se talog (razlika od drugih celuloznih etara, želatina, gume iz semena rogača i tragakante)

Bojena reakcija

Doda se 0,5 g u 50 ml vode uz mešanje da se formira homogena mešavina i nastavi mešanje dok se ne dobije bistar rastvor. 1 ml ovog rastvora razblaži se sa 1 ml vode u maloj epruveti i doda 5 kapi rastvora 1-naftola. Nagne se epruveta i pažljivo sipa niz zid epruvete 2 ml sumporne kiseline tako da formira donji sloj. Razvija se purpurnocrvena boja na dodirnoj površini.

Viskozitet (60 % rastvor)

Najmanje 2500 kgm-1 s-1 na 25 °C što odgovara prosečnoj molekulskoj masi od 5000.

pH

6,0 – 8,5 (1 % koloidni rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 12 % (105 °C, do konstantne mase)

Stepen supstitucije

0,2 – 1,5 karboksimetil grupa po anhidroglukoznoj jedinici u odnosu na osušenu supstancu

Natrijum-hlorid i natrijum-glikolat

Najviše 0,5 % pojedinačno ili zajedno

Rezidualna enzimska aktivnost

Bez promene viskoziteta koja ukazuje na hidrolizu karboksimetilceluloze

Olovo

Najviše 3 mg/kg

E 470a NATRIJUMOVE, KALIJUMOVE I KALCIJUMOVE SOLI MASNIH KISELINA

Definicija

Natrijumove, kalijumove i kalcijumove soli masnih kiselina prisutnih u jestivim mastima i uljima. Dobijaju se iz jestivih masti i ulja ili iz destilisanih masnih kiselina hrane.

Određivanje

Najmanje 95 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beli do krembeli laki praškovi, ljuspice ili polučvrsta masa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Natrijumove i kalijumove soli: rastvorljive u vodi i etanolu; kalcijumove soli: nerastvorljive u vodi, etanolu i etru

Ispitivanje za katjone

Pozitivno

Ispitivanje za masne kiseline

Pozitivno

Čistoća

 

Natrijum

9 % – 14 % izraženo kao Na2O

Kalijum

13 % – 21,5 % izraženo kao K2O

Kalcijum

8,5 % – 13 % izraženo kao CaO

Neosapunjive materije

Najviše 2 %

Slobodne masne kiseline

Najviše 3 % izraženo kao oleinska kiselina

Materije nerastvorljive u alkoholu

Najviše 0,2 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Slobodne alkalije

Najviše 0,1 % izraženo kao NaOH

E 470b MAGNEZIJUMOVE SOLI MASNIH KISELINA

Definicija

Magnezijumove soli masnih kiselina prisutnih u jestivim mastima i uljima. Dobijaju se iz jestivih masti i ulja ili iz destilisanih masnih kiselina hrane.

Određivanje

Najmanje 95,0 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beli do krembeli laki praškovi, ljuspice ili polučvrsta masa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Nerastvorljive u vodi, delimično rastvorljive u etanolu i etru

Ispitivanje za magnezijum

Pozitivno

Ispitivanje za masne kiseline

Pozitivno

Čistoća

 

Magnezijum

6,5 % – 11 % izraženo kao MgO

Slobodne alkalije

Najviše 0,1 % izraženo kao MgO

Neosapunjive materije

Najviše 2 %

Slobodne masne kiseline

Najviše 3 % izraženo kao oleinska kiselina

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 471 MONO- I DIGLICERIDI MASNIH KISELINA

Sinonimi

Glicerilmonostearat; Glicerilmonopalmitat; glicerilmonooleat i.t.d.; Monostearin; Monopalmitin; Monoolein i.t.d.; GMS 
(za glicerilmonostearat)

Definicija

Mešavina glicerol mono-, di- i triestara masnih kiselina prisutnih u jestivim mastima i uljima. Mogu da sadrže male količine slobodnih masnih kiselina i glicerola.

Određivanje

Sadržaj mono- i diestara: najmanje 70 %

Osobine

Svetložuta do svetlobraon uljasta tečnost, bela ili beličasta tvrda voskasta masa, ljuspice, zrnca ili prašak.

Identifikacija

 

IR spektar

Karakterstičan za nepotpune estre poliola i masnih kiselina

Ispitivanje za glicerol

Pozitivno

Ispitivanje za masne kiseline

Pozitivno

Rastvorljivost

Nerastvorljivi u vodi, rastvorljivi u etanolu i toluenu na 50 °C

Čistoća

 

Sadržaj vode

Najviše 2 % (KarlFischer-ova metoda)

Kiselinski broj

Najviše 6

Slobodan glicerol

Najviše 7 %

Poligliceroli

Najviše 4 % diglicerola i najviše 1 % viših poliglicerola u odnosu na ukupan sadržaj glicerola

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Ukupan glicerol

16 – 33 %

Sulfatni ostatak

Najviše 0,5 % određeno na 800 °C ± 25 °C

Ovaj kriterijum čistoće odgovara aditivu bez prisustva natrijumovih, kalijumovih i kalcijumovih soli masnih kiselina, međutim one mogu da budu prisutne najviše do 6 % (izraženo kao natrijum-oleat)

E 472a ESTRI SIRĆETNE KISELINE I MONO- I DIGLICERIDA MASNIH KISELINA

Sinonimi

Estri sirćetne kiseline i mono- i diglicerida; Acetilovani mono- i digliceridi; Estri glicerola i sirćetne kiseline i masnih kiselina

Definicija

Estri glicerola sa sirćetnom kiselinom i masnim kiselinama prisutnim u jestivim mastima i uljima. Mogu da sadrže male količine glicerola, slobodnih masnih kiselina, slobodne sirćetne kiseline i slobodnih glicerida.

Osobine

Bele do svetložute bistre pokretljive tečnosti do polučvrste ili čvrste mase.

Identifikacija

 

Ispitivanje za glicerol

Pozitivno

Ispitivanje za masne kiseline

Pozitivno

Ispitivanje za sirćetnu kiselinu

Pozitivno

Rastvorljivost

Nerastvorljivi u vodi, rastvorljivi u etanolu

Čistoća

 

Kiseline osim sirćetne kiseline i masnih kiselina

Manje od 1 %

Slobodan glicerol

Najviše 2 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Ukupna sirćetna kiselina

9 % – 32 %

Slobodne kiseline (masne i sirćetna)

Najviše 3 % izražene kao oleinska kiselina

Ukupan glicerol

14 – 31 %

Sulfatni ostatak

Najviše 0,5 % određeno na 800 °C ± 25 °C

Ovaj kriterijum čistoće odgovara aditivu bez prisustva natrijumovih, kalijumovih i kalcijumovih soli masnih kiselina, međutim one mogu da budu prisutne najviše do 6 % (izraženo kao natrijum-oleat)

E 472b ESTRI MLEČNE KISELINE I MONO- I DIGLICERIDA MASNIH KISELINA

Sinonimi

Estri mlečne kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina; Laktogliceridi; Mono- i digliceridi masnih kiselina esterifikovani mlečnom kiselinom

Definicija

Estri glicerola sa mlečnom kiselinom i masnim kiselinama prisutnim u jestivim mastima i uljima. Mogu da sadrže male količine glicerola, slobodnih masnih kiselina, slobodne mlečne kiseline i slobodnih glicerida.

Osobine

Bele do svetložute bistre pokretljive tečnosti do polučvrste ili čvrste voskaste mase

Identifikacija

 

Ispitivanje za glicerol,

Pozitivno

Ispitivanje za masne kiseline

Pozitivno

Ispitivanje za mlečnu kiselinu

Pozitivno

Rastvorljivost

Nerastvorljivi u hladnoj vodi, disperzibilni u vrućoj vodi

Čistoća

 

Kiseline osim mlečne kiseline i masnih kiselina

Manje od 1 %

Slobodan glicerol

Najviše 2 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Ukupna mlečna kiselina

13 % – 45 %

Slobodne kiseline (masne i mlečna)

Najviše 3 % izražene kao oleinska kiselina

Ukupan glicerol

13 – 30 %

Sulfatni ostatak

Najviše 0,5 % (800 °C ± 25 °C)

Ovaj kriterijum čistoće odgovara aditivu bez prisustva natrijumovih, kalijumovih i kalcijumovih soli masnih kiselina, međutim one mogu da budu prisutne najviše do 6 % (izraženo kao natrijum-oleat)

E 472c ESTRI LIMUNSKE KISELINE I MONO- I DIGLICERIDA MASNIH KISELINA

Sinonimi

Citrem, Estri limunske kiseline i mono- i diglicerida; Citrogliceridi; Mono- i digliceridi masnih kiselina esterifikovani limunskom kiselinom

Definicija

Estri glicerola sa limunskom kiselinom i masnim kiselinama prisutnim u jestivim mastima i uljima. Mogu da sadrže male količine glicerola, slobodnih masnih kiselina, slobodne limunske kiseline i slobodnih glicerida. Mogu da budu delimično ili potpuno neutralizovani natrijum-hidroksidom ili kalijum-hidroksidom.

Osobine

Žućkaste ili svetlobraon tečnosti do polučvrste ili čvrste voskaste mase

Identifikacija

 

Ispitivanje za glicerol,

Pozitivno

Ispitivanje za masne kiseline

Pozitivno

Ispitivanje za limunsku kiselinu

Pozitivno

Rastvorljivost

Nerastvorljivi u hladnoj vodi, disperzibilni u vrućoj vodi, rastvorljivi u uljima i mastima, nerastvorljivi u hladnom etanolu.

Čistoća

 

Kiseline osim limunske kiseline i masnih kiselina

Manje od 1 %

Slobodan glicerol

Najviše 2 %

Ukupan glicerol

8 – 33 %

Ukupna limunska kiselina

13 % – 50 %

Sulfatni ostatak

Najviše 0,5 % (800 °C ± 25 °C)

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Kiselinski broj

Najviše 130

Ovaj kriterijum čistoće odgovara aditivu bez prisustva natrijumovih, kalijumovih i kalcijumovih soli masnih kiselina, međutim one mogu da budu prisutne najviše do 6 % (izraženo kao natrijum-oleat)

E 472d ESTRI VINSKE KISELINE I MONO- I DIGLICERIDA MASNIH KISELINA

Sinonimi

Estri vinske kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina; Mono- i digliceridi masnih kiselina esterifikovani vinskom kiselinom

Definicija

Estri glicerola sa vinskom kiselinom i masnim kiselinama prisutnim u jestivim mastima i uljima. Mogu da sadrže male količine glicerola, slobodnih masnih kiselina, slobodne vinske kiseline i slobodnih glicerida.

Osobine

Lepljive, viskozne, žućkaste tečnosti do tvrdi žuti voskovi

Identifikacija

 

Ispitivanja za glicerol

Pozitivno

Ispitivanja za masne kiseline

Pozitivno

Ispitivanja za vinsku kiselinu

Pozitivno

Čistoća

 

Kiseline osim vinske kiseline i masnih kiselina

Manje od 1,0 %

Slobodan glicerol

Najviše 2 %

Ukupan glicerol

12 – 29 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Ukupna vinska kiselina

15 % – 50 %

Ovaj kriterijum čistoće odgovara aditivu bez prisustva natrijumovih, kalijumovih i kalcijumovih soli masnih kiselina, međutim one mogu da budu prisutne najviše do 6 % (izraženo kao natrijum-oleat)

E 472e ESTRI MONO- I DIACETILVINSKE KISELINE I MONO- I DIGLICERIDA MASNIH KISELINA

Sinonimi

Estri mono- i diacetilvinske kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina; Mono- i digliceridi masnih kiselina esterifikovani mono- i diacetilvinskom kiselinom

Definicija

Mešani estri glicerola sa mono- i diacetilvinskim kiselinama (dobijenim iz vinske kiseline) i masnim kiselinama prisutnim u jestivim mastima i uljima. Mogu da sadrže male količine glicerola, slobodnih masnih kiselina, slobodne vinske i sirćetne kiseline i njihovih kombinacija i slobodnih glicerida. Takođe sadrže estre vinske i sirćetne kiseline sa masnim kiselinama

Osobine

Od lepljivih, viskoznih, tečnosti, preko konzistencije slične mastima do žutih voskova koji hidrolizuju na vlažnom vazduhu oslobađajući sirćetnu kiselinu.

Identifikacija

 

Ispitivanje za glicerol

Pozitivno

Ispitivanje za masne kiseline

Pozitivno

Ispitivanje za vinsku kiselinu

Pozitivno

Ispitivanje za sirćetnu kiselinu

Pozitivno

Čistoća

 

Kiseline osim vinske kiseline, sirćetne kiseline i masnih kiselina

Najviše 1 %

Slobodan glicerol

Najviše 2 %

Ukupan glicerol

11 – 28 %

Sulfatni ostatak

Najviše 0,5 % (800 °C ± 25 °C)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Ukupna vinska kiselina

10 % – 40 %

Ukupna sirćetna kiselina

8 % – 32 %

Kiselinski broj

40-130

Ovaj kriterijum čistoće odgovara aditivu bez prisustva natrijumovih, kalijumovih i kalcijumovih soli masnih kiselina, međutim one mogu da budu prisutne najviše do 6 % (izraženo kao natrijum-oleat)

E 472f MEŠOVITI ESTRI SIRĆETNE I VINSKE KISELINE I MONO- I DIGLICERIDA MASNIH KISELINA

Sinonimi

Mono- i digliceridi masnih kiselina esterifikovani sirćetnom i vinskom kiselinom

Definicija

Estri glicerola sa sirćetnom i vinskim kiselinom i masnim kiselinama prisutnim u jestivim mastima i uljima. Mogu da sadrže male količine glicerola, slobodnih masnih kiselina, slobodne vinske i sirćetne kiseline i slobodnih glicerida. Mogu da sadrže estre mono- i diacetilvinske kiseline i mono- i digliceride masnih kiselina.

Osobine

Bele ili svetložute lepljive tečnosti do polučvrste ili čvrste mase

Identifikacija

 

Ispitivanje za glicerol

Pozitivno

Ispitivanje za masne kiseline

Pozitivno

Ispitivanje za vinsku kiselinu

Pozitivno

Ispitivanje za sirćetnu kiselinu

Pozitivno

Čistoća

 

Kiseline osim vinske kiseline, sirćetne kiseline i masnih kiselina

Manje od 1,0 %

Slobodan glicerol

Najviše 2 %

Ukupan glicerol

12 – 27 %

Sulfatni ostatak

Najviše 0,5 % (800 °C ± 25 °C)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Ukupna sirćetna kiselina

10 % – 20 %

Ukupna vinska kiselina

20 % – 40 %

Slobodne masne kiseline

Najviše 3 % izražene kao oleinska kiselina

Ovaj kriterijum čistoće odgovara aditivu bez prisustva natrijumovih, kalijumovih i kalcijumovih soli masnih kiselina, međutim one mogu da budu prisutne najviše do 6 % (izraženo kao natrijum-oleat)

E 473 ESTRI SAHAROZE I MASNIH KISELINA

Sinonimi

Saharoestri
Šećerni estri

Definicija

Uglavnom mono-, di- i triestri saharoze sa masnim kiselinama prisutnim u jestivim mastima i uljima. Mogu da se pripreme iz saharoze i metil- i etilestara masnih kiselina hrane, ili ekstrakcijom iz saharozoglicerida. Samo sledeći organski rastvarači mogu da se koriste za njihovo pripremanje: dimetisulfoksid, dimetilformamid, etilacetat, propan-2-ol, 2-metil-1-propanol, propilenglikol, metiletilketon i superkritični ugljen-dioksid. p-metoksifenol može da se koristi kao stabilizator u proizvodnom procesu.

Određivanje

Najmanje 80,0 %

Osobine

Čvrsti gelovi, mekane čvrste mase ili beli do slabo sivkastobeli praškovi

Identifikacija

 

Ispitivanje za saharozu

Pozitivno

Ispitivanje za masne kiseline

Pozitivno

Rastvorljivost

Slabo rastvorljivi u vodi, rastvorljivi u etanolu

Čistoća

 

Sulfatni ostatak

Najviše 2 % (800 °C ± 25 °C)

Slobodni šećer

Najviše 5 %

Slobodne masne kiseline

Najviše 3 % izražene kao oleinska kiselina

p-metoksifenol

Najviše 100 μg/kg

Acetaldehid

Najviše 50 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Metanol

Najviše 10 mg/kg

Dimetilsulfoksid

Najviše 2 mg/kg

Dimetilformamida

Najviše 1 mg/kg

2-metil-1-propanol

Najviše 10 mg/kg

Etilacetat, propan-2-ola i propilenglikol

Najviše 350 mg/kg pojedinačno ili u kombinaciji

Metiletilketon

Najviše 10 mg/kg

Ovaj kriterijum čistoće odgovara aditivu bez prisustva natrijumovih, kalijumovih i kalcijumovih soli masnih kiselina, međutim one mogu da budu prisutne najviše do 6 % (izraženo kao natrijum-oleat)

E 474 SAHAROZOGLICERIDI

Sinonimi

Šećerni gliceridi

Definicija

Dobijaju se reakcijom saharoze sa jestivim mastima i uljima pri čemu se dobijaju uglavnom mono-, di- i triestri saharoze i masnih kiselina zajedno sa preostalim mono-, di- i trigliceridima iz masti ili ulja. Samo sledeći organski rastvarači mogu da se koriste za njihovo pripremanje: cikloheksan, dimetilformamid, etilacetat, 2-metil-1-propanol i propan-2ol.

Određivanje

40 % – 60 % estara saharoze i masnih kiselina

Osobine

Mekane čvrste mase, čvrsti gelovi ili beli do sivkastobeli praškovi

Identifikacija

 

Ispitivanje za saharozu

Pozitivno

Ispitivanje za masne kiseline

Pozitivno

Rastvorljivost

Nerastvorljivi u hladnoj vodi, rastvorljivi u etanolu

Čistoća

 

Sulfatni ostatak

Najviše 2 % (800 °C ± 25 °C)

Slobodni šećer

Najviše 5 %

Slobodne masne kiseline

Najviše 3 % (izražene kao oleinska kiselina)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Metanol

Najviše 10 mg/kg

Dimetilformamid

Najviše 1 mg/kg

2-metil-1-propanol i cikloheksan

Najviše 10 mg/kg pojedinačno ili u kombinaciji

Ovaj kriterijum čistoće odgovara aditivu bez prisustva natrijumovih, kalijumovih i kalcijumovih soli masnih kiselina, međutim one mogu da budu prisutne najviše do 6 % (izraženo kao natrijum-oleat)

E 475 POLIGLICEROLNI ESTRI MASNIH KISELINA

Sinonimi

Poliglicerol estri masnih kiselina; Poliglicerin estri masnih kiselina

Definicija

Dobijaju se esterifikacijom poliglicerola sa jestivim mastima i uljima ili sa masnim kiselinama prisutnim u jestivim mastima i uljima. Od poliglicerola uglavnom su zastupljeni di-, tri- i tetragliceroli, a sadrži najviše 10 % hepta- ili viših glicerola.

Određivanje

Najmanje 90 % ukupnih estara masnih kiselina

Osobine

Svetložute do ćilibarnožute uljaste do vrlo viskozne tečnosti ili svetložutobraon do braon, plastične mekane do tvrde voskaste mase.

Identifikacija

 

Ispitivanje za glicerol,

Pozitivno

Ispitivanje za poliglicerole

Pozitivno

Ispitivanje za masne kiseline

Pozitivno

Rastvorljivost

Estri mogu da budu veoma hidrofilni do veoma lipofilni, ali su uglavnom disperzibilni u vodi i rastvorljivi u organskim rastvaračima i uljima

Čistoća

 

Sulfatni ostatak

Najviše 0,5 % (800 °C ± 25 °C)

Ostale kiseline izuzev masnih kiselina

Manje od 1%

Slobodne masne kiseline

Najviše 6 % izražene kao oleinska kiselina

Ukupan glicerol i poligliceroli

18 % – 60 % mg/kg

Slobodan glicerol i poligliceroli

Najviše 7 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Ovaj kriterijum čistoće odgovara aditivu bez prisustva natrijumovih, kalijumovih i kalcijumovih soli masnih kiselina, međutim one mogu da budu prisutne najviše do 6 % (izraženo kao natrijum-oleat)

E 476 POLIGLICEROLPOLIRICINOLEAT

Sinonimi

Glicerolni estri kondenzovanih masnih kiselina ricinusovog ulja; Poliglcerolski estri polikondenzovanih masnih kiselina ricinusovog ulja; Poliglicerolski estri interesterifikovane ricinoleinske kiseline; PGPR

Definicija

Pripremaju se esterifikacijom poliglicerola sa kondenzovanim masnim kiselinama ricinusovog ulja

Osobine

Bistra, veoma viskozna tečnost

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Nerastvorljivi u vodi i u etanolu, rastvorljivi u etru, ugljovodonicima i halogenovanim ugljovodonicima

Ispitivanje za glicerol

Pozitivno

Ispitivanja za poliglicerol

Pozitivno

Ispitivanja za ricinolnu kiselinu

Pozitivno

Indeks refrakcije

[n] D65 1,4630 – 1,4665

Čistoća

 

Poligliceroli

Poliglicerolni deo sadrži najmanje 75 % di-, tri i tetraglicerola i najviše 10 % hepta- i viših glicerola

Hidroksilni broj

80 – 100

Kiselinski broj

Najviše 6

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 477 PROPAN-1,2-DIOLNI ESTRI MASNIH KISELINA

Sinonimi

Propilenglikolni estri masnih kiselina

Definicija

Sastoje se od mešavina propan-1,2-diol mono- i diestara masnih kiselina prisutnih u jestivim mastima i uljima. Od alkohola prisutan je samo propan-1,2-diol zajedno sa svojim dimerom i tragovima trimera. Organske kiseline, izuzev masnih kiselina, nisu prisutne.

Određivanje

Najmanje 85 % ukupnih estara masnih kiselina

Osobine

Bistre tečnosti, bele voskaste ljuspice, perlice ili čvrsta masa prijatnog mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za propilenglikol

Pozitivno

Ispitivanje za masne kiseline

Pozitivno

Čistoća

 

Sulfatni ostatak

Najviše 0,5 % (800 °C ± 25 °C)

Ostale kiseline izuzev masnih kiselina

Manje od 1%

Slobodne masne kiseline

Najviše 6 % izražene kao oleinska kiselina

Ukupan propan-1,2-diol

11 % – 31 %

Slobodan propan-1,2-diol

Najviše 5 %

Dimer i trimer propan-1,2-diola

Najviše 0,5 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Ovaj kriterijum čistoće odgovara aditivu bez prisustva natrijumovih, kalijumovih i kalcijumovih soli masnih kiselina, međutim one mogu da budu prisutne najviše do 6 % (izraženo kao natrijum-oleat)

E 479b TERMIČKI OKSIDOVANO SOJINO ULJE U INERAKCIJI SA MONO- I DIGLICERIDIMA MASNIH KISELINA

Sinonimi

TOSOM

Definicija

Kompleksna mešavina estara glicerola i masnih kiselina prisutnih u jestivim mastima i masnih kiselina iz termički oksidovanog sojinog ulja. Dobija se interakcijom i dezodorisanjem u vakuumu na 130 °C 10 % termički oksidovanog sojinog ulja i 90 % mono i diglicerida jestivih masnih kiselina. Sojino ulje se dobija isključivo iz prirodnih sojeva soje.

Osobine

Bledožuta do svetlobraon, voskasta ili čvrsta masa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Nerastvorljivo u vodi, rastvorljivo u vrućem ulju ili masti

Čistoća

 

Temperatura topljenja

55 °C – 65 °C

Slobodne masne kiseline

Najviše 1,5 % izraženo kao oleinska kiselina

Slobodan glicerol

Najviše 2 %

Ukupne masne kiseline

83 % – 90 %

Ukupan glicerol

16 % – 22 %

Metilestri masnih kiselina koji ne formiraju adukt sa ureom

Najviše 9 % od ukupnih metil estara masnih kiselina

Masne kiseline nerastvorljive u petroletru

Najviše 2 % ukupnih masnih kiselina

Peroksidni broj

Najviše 3

Epoksidi

Najviše 0,03 % epoksidnog kiseonika

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 481 NATRIJUM-STEAROIL-2-LAKTILAT

Sinonimi

Natrijum-stearoillaktilat; Natrijum-stearoillaktat

Definicija

Mešavina natrijumovih soli stearoillaktilnih kiselina i njihovih polimera, kao i male količine natrijumovih soli drugih srodnih kiselina proizvedenih reakcijom stearinske i mlečne kiseline. Druge jestive masne kiseline mogu takođe da budu prisutne, slobodne ili esterifikovane, u zavisnosti od njihovog prisustva u upotrebljenoj stearinskoj kiselini

Hemijsko ime

Natrijum-di-2-steroil laktat
Natrijum di-(2-stearoiloksi)propionat

Einecs

246-929-7

Hemijska formula

C21H39O4Na; C19H35O4Na (glavne komponente)

Osobine

Beo ili slabožućkast prašak ili lomljiva čvrsta masa karakterističnog mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Ispitivanje za masne kiseline

Pozitivno

Ispitivanje za mlečnu kiselinu

Pozitivno

Rastvorljivost

Nerastvorljiv u vodi, rastvorljiv u etanolu

Čistoća

 

Natrijum

2,5 % – 5 %

Estarski broj

90 – 190

Kiselinski broj

60 -130

Ukupna mlečna kiselina

15 % – 40 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 482 KALCIJUM-STEAROIL-2-LAKTILAT

Sinonimi

Kalcijum-stearoillaktat

Definicija

Mešavina kalcijumovih soli stearoillaktilnih kiselina i njihovih polimera, kao i male količine kalcijumovih soli drugih srodnih kiselina proizvedenih reakcijom stearinske i mlečne kiseline. Druge jestive masne kiseline mogu takođe da budu prisutne, slobodne ili esterifikovane, u zavisnosti od njihovog prisustva u upotrebljenoj stearinskoj kiselini

Hemijsko ime

Kalcijum-di-2-steroil laktat
Kalcijum di-(2-stearoiloksi)propionat

Einecs

227-335-7

Hemijska formula

C42H78O8Ca; C38H70O8Ca (glavne komponente)

Osobine

Beo ili slabožućkast prašak ili lomljiva čvrsta masa karakterističnog mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za kalcijum

Pozitivno

Ispitivanje za masne kiseline

Pozitivno

Ispitivanje za mlečnu kiselinu

Pozitivno

Rastvorljivost

Teško rastvorljiv u vrućoj vodi

Čistoća

 

Kalcijum

1 % – 5,2 %

Estarski broj

125 – 190

Kiselinski broj

50 -130

Ukupna mlečna kiselina

15 % – 40 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 483 STEARILTARTARAT

Sinonimi

Stearilpalmitiltartarat

Definicija

Proizvod esterifikacije vinske kiseline sa komercijalnim stearil alkoholom, koji se sastoji uglavnom iz stearil i palmitil alkohola. Uglavnom se sastoji od diestra sa malim količinama monoestra i nepromenjenog polaznog materijala.

Hemijsko ime

Disteariltartarat
Dipalmitiltartarat
Stearilpalmitiltartarat

Hemijska formula

C40H78O6 (Disteariltartarat)
C36H70O6 (Dipalmitiltartarat)
C38H74O6 (Stearilpalmitiltartarat)

Molekulska masa

655 (Disteariltartarat)
599 (Dipalmitiltartarat)
627 (Stearilpalmitiltartarat)

Određivanje

Najmanje 90 % ukupnih estara što odgovara estarskom broju 163 – 180

Osobine

Krem boje masna supstanca

Identifikacija

 

Ispitivanje za tartarat

Pozitivno

Temperatura topljenja

67 °C – 77 °C. Posle saponifikacije zasićeni masni alkoholi dugačkog niza imaju temperaturu topljenja 49 °C – 55 °C

Čistoća

 

Hidroksilni broj

200 – 220

Kiselinski broj

Najviše 5,6

Ukupna vinska kiselina

18 % – 35 %

Sulfatni ostatak

Najviše 0,5 % (800 °C ± 25 °C)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Neosapunjive supstance

77 % – 83 %

Jodni broj

Najviše 4 (Wijs-ova metoda)

E 491 SORBITANMONOSTEARAT

Definicija

Mešavina delimičnih estara sorbitola i njegovog mono- i dianhidrida sa jestivom, komercijalnom stearinskom kiselinom

Einecs

215-664-9

Određivanje

Najmanje 95,0 % mešavine sorbitol, sorbitan i izosorbid estara

Osobine

Svetlokrem do žutobraon perlice, ljuspice ili tvrda voskasta masa slabog karakterističnog mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Rastvorljiv na temperaturama iznad temperature topljenja u toluenu, dioksanu, ugljentetrahloridu, etru, metanolu, etanolu i anilinu; nerastvorljiv u petroletru, acetonu i hladnoj vodi; disperzibilan u toploj vodi; formira zamućene rastvore na temperaturama iznad 50 °C sa mineralnim uljima i etilacetatom.

Temperatura očvršćavanja

50 °C – 52 °C

IR spektar

Karakterističan za delimične estre masnih kiselina i poliola

Čistoća

 

Sadržaj vode

Najviše 2 % (KarlFischer-ova metoda)

Sulfatni ostatak

Najviše 0,5 %

Kiselinski broj

Najviše 10

Saponifikacioni broj

147 – 157

Hidroksilni broj

235 – 260

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 492 SORBITANTRISTEARAT

Definicija

Mešavina delimičnih estara sorbitola i njegovog mono- i dianhidrida sa jestivom, komercijalnom stearinskom kiselinom

Einecs

247-891-4

Određivanje

Najmanje 95,0 % mešavine sorbitol, sorbitan i izosorbid estara

Osobine

Svetlokrem do žutobraon perlice, ljuspice ili tvrda voskasta masa slabog karakterističnog mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Teško rastvorljiv u toluenu, etru, etilacetatu i ugljentetrahloridu; disperzibilan u petroletru, mineralnim uljima, biljnim uljima, acetonu i dioksanu; nerastvorljiv u vodi, metanolu i etanolu

Temperatura očvršćavanja

47 °C – 50 °C

IR spektar

Karakterističan za delimične estre masnih kiselina i poliola

Čistoća

 

Sadržaj vode

Najviše 2 % (KarlFischer-ova metoda)

Sulfatni ostatak

Najviše 0,5 %

Kiselinski broj

Najviše 15

Saponifikacioni broj

176 – 188

Hidroksilni broj

66 – 80

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 493 SORBITANMONOLAURAT

Definicija

Mešavina delimičnih estara sorbitola i njegovog mono- i dianhidrida sa jestivom, komercijalnom laurinskom kiselinom

Einecs

215-663-3

Određivanje

Najmanje 95,0 % mešavine sorbitol, sorbitan i izosorbid estara

Osobine

Ćilibarnožute uljaste viskozne tečnosti, svetlokrem do žutobraon perlice, ljuspice ili tvrda voskasta masa slabog karakterističnog mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Disperzibilan u toploj i hladnoj vodi

IR spektar

Karakterističan za delimične estre masnih kiselina i poliola

Čistoća

 

Sadržaj vode

Najviše 2 % (KarlFischer-ova metoda)

Sulfatni ostatak

Najviše 0,5 %

Kiselinski broj

Najviše 7

Saponifikacioni broj

155 – 170

Hidroksilni broj

330 – 358

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 494 SORBITANMONOOLEAT

Definicija

Mešavina delimičnih estara sorbitola i njegovih anhidrida sa jestivom, komercijalnom oleinskom kiselinom. Glavni sastojak je 1,4-sorbitanmonooleat, a prisutni su i izosorbidmonooleat, sorbitandioleat i sorbitantrioleat

Einecs

215-665-4

Određivanje

Najmanje 95,0 % mešavine sorbitol, sorbitan i izosorbid estara

Osobine

Ćilibarnožute uljaste viskozne tečnosti, svetlokrem do žutobraon perlice, ljuspice ili tvrda voskasta masa slabog karakterističnog mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Rastvorljiv na temperaturama iznad temperature topljenja u etanolu, etru, etilacetatu, anilinu, toluenu, dioksanu, petroletru i ugljentetrahloridu; nerastvorljiv u hladnoj vodi, disperzibilan u toploj vodi

Jodni broj

Ostatak oleinske kiseline, dobijen saponifikacijom sorbitanmonooleata u određivanju, ima jodni broj 80 – 100

Čistoća

 

Sadržaj vode

Najviše 2 % (KarlFischer-ova metoda)

Sulfatni ostatak

Najviše 0,5 %

Kiselinski broj

Najviše 8

Saponifikacioni broj

145 – 160

Hidroksilni broj

193 – 210

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 495 SORBITANMONOPALMITAT

Sinonimi

Sorbitanpalmitat

Definicija

Mešavina delimičnih estara sorbitola i njegovih anhidrida sa jestivom, komercijalnom palmitinskom kiselinom

Einecs

247-568-8

Određivanje

Najmanje 95,0 % mešavine sorbitol, sorbitan i izosorbid estara

Osobine

Svetlokrem do žutobraon perlice, ljuspice ili tvrda voskasta supstanca slabog karakterističnog mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Rastvorljiv na temperaturama iznad temperature topljenja u etanolu, metanolu, etru, etilacetatu, anilinu, toluenu, dioksanu, petroletru i ugljentetrahloridu; nerastvorljiv u hladnoj vodi; disperzibilan u toploj vodi

Temperatura očvršćavanja

45 °C – 47 °C

IR spektar

Karakterističan za delimične estre masnih kiselina i poliola

Čistoća

 

Sadržaj vode

Najviše 2 % (KarlFischer-ova metoda)

Sulfatni ostatak

Najviše 0,5 %

Kiselinski broj

Najviše 7,5

Saponifikacioni broj

140 – 150

Hidroksilni broj

270 – 305

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 500 (i) NATRIJUM-KARBONAT

Sinonimi

Soda pepeo

Definicija

 

Hemijsko ime

Natrijum-karbonat

Einecs

207-838-8

Hemijska formula

Na2CO3·nH2O (n = 0, 1 ili 10)

Molekulska masa

106,00 (bezvodni)

Određivanje

Najmanje 99 % u odnosu na osušenu supstancu

Osobine

Bezbojni kristali ili beo zrnast ili kristalan prašak. Bezvodni oblik je higroskopan, dekahidrat je eflorescentan.

Identifikacija

 

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Ispitivanje za karbonat

Pozitivno

Rastvorljivost

Lako rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 2 % (bezvodni), 15 % (monohidrat) ili 55 % – 65 % (dekahidrat)(70 °C, postepeno povećavanje do 300 °C, do konstantne mase)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 500 (ii) NATRIJUM-HIDROGENKARBONAT

Sinonimi

Natrijum-bikarbonat, kiseli natrijum-karbonat, soda bikarbona

Definicija

 

Einecs

205-633-8

Hemijsko ime

Natrijum-hidrogenkarbonat

Hemijska formula

NaHCO3

Molekulska masa

84,01

Određivanje

Najmanje 99 % u odnosu na osušenu supstancu

Osobine

Beo kristalan prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Ispitivanje za karbonat

Pozitivno

pH

8,0 – 8,6 (1 % rastvor)

Rastvorljivost

Umereno rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 0,25 % (iznad silika gela, 4 h)

Amonijumove soli

Nije detektibilan miris amonijaka posle zagrevanja

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 500 (iii) NATRIJUM-SESKVIKARBONAT

Definicija

 

Einecs

208-580-9

Hemijsko ime

Natrijum-monohidrogendikarbonat

Hemijska formula

Na2CO3·NaHCO3·2H2O

Molekulska masa

226,03

Određivanje

35,0 % – 38,6 % NaHCO3 i 46,4 % – 50,0 % Na2CO3

Osobine

Bele ljuspice, kristali ili kristalan prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Ispitivanje za karbonat

Pozitivno

Rastvorljivost

Lako rastvorljiv u vodi

Čistoća

 

Natrijum-hlorid

Najviše 0,5 %

Gvožđe

Najviše 20 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 501 (i) KALIJUM-KARBONAT

Definicija

 

Einecs

209-529-3

Hemijsko ime

Kalijum-karbonat

Hemijska formula

K2CO3·nH2O (n = 0 ili 1,5)

Molekulska masa

138,21 (bezvodni)

Određivanje

Najmanje 99,0 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo, rastapajući prašak. Hidrat se javlja u obliku malih, belih, providnih kristala ili zrnaca

Identifikacija

 

Ispitivanje za kalijum

Pozitivno

Ispitivanje za karbonat

Pozitivno

Rastvorljivost

Lako rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 5 % (bezvodni) ili 18 % (hidrat)(180 °C, 4 h)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 501 (ii) KALIJUM-HIDROGENKARBONAT

Sinonimi

Kalijum-bikarbonat, kiseli kalijum-karbonat

Definicija

 

Einecs

206-059-0

Hemijsko ime

Kalijum-hidrogenkarbonat

Hemijska formula

KHCO3

Molekulska masa

100,11

Određivanje

99,0 % – 101,0 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Bezbojni kristali ili beo prašak ili zrnca

Identifikacija

 

Ispitivanje za kalijum

Pozitivno

Ispitivanje za karbonat

Pozitivno

Rastvorljivost

Lako rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 0,25 % (iznad silika gela, 4 h)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 503 (i) AMONIJUM-KARBONAT

Definicija

Sastoji se iz amonijum-karbamata, amonijum-karbonata i amonijum-hidrogenkarbonata u različitom odnosu

Einecs

233-786-0

Hemijsko ime

Amonijum-karbonat

Hemijska formula

CH6N2O2, CH8N2O3 i CH5NO3

Molekulska masa

amonijum-karbamat 78,06; amonijum-karbonat 98,73; amonijum-hidrogenkarbonat 79,06

Određivanje

30,0 % – 34,0 % NH3

Osobine

Beo prašak, čvrsta bela ili providna masa ili kristali koji na vazduhu postaju neprovidni i na kraju se pretvaraju u bele porozne grudvice ili prašak (amonijum-bikarbonat) usled isparavanja amonijaka i ugljen-dioksida.

Identifikacija

 

Ispitivanje za amonijum jon

Pozitivno

Ispitivanje za karbonat

Pozitivno

pH

oko 8,6 (5 % rastvor)

Rastvorljivost

Umereno rastvorljiv u vodi

Čistoća

 

Neisparljive materije

Najviše 500 mg/kg

Hloridi

Najviše 30 mg/kg

Sulfat

Najviše 30 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 503 (ii) AMONIJUM-HIDROGENKARBONAT

Sinonimi

Amonijum-bikarbonat

Definicija

 

Einecs

213-911-5

Hemijsko ime

Amonijum-hidrogenkarbonat

Hemijska formula

CH5NO3

Molekulska masa

79,06

Određivanje

Najmanje 99,0 %

Osobine

Beli kristali ili kristalan prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za amonijum jon

Pozitivno

Ispitivanje za karbonat

Pozitivno

pH

oko 8 (5 % rastvor)

Rastvorljivost

Lako rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu

Čistoća

 

Neisparljive materije

Najviše 500 mg/kg

Hloridi

Najviše 30 mg/kg

Sulfat

Najviše 30 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 504 (i) MAGNEZIJUM-KARBONAT

Sinonimi

Hidromagnezit

Definicija

Hidratisani magnezijum-karbonat, hidratisani magnezijum-hidrogenkarbonat ili njihova mešavina

Hemijsko ime

Magnezijum-karbonat

Hemijska formula

MgCO3·nH2O

Određivanje

24,0 % – 26,4 % izraženo kao Mg

Osobine

Bela trošna masa ili rastresit prašak, bez mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za magnezijum

Pozitivno

Ispitivanje karbonat

Pozitivno

Rastvorljivost

Gotovo nerastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu

Čistoća

 

Supstance nerastvorljive u kiselini

Najviše 0,05 %

Supstance rastvorljive u vodi

Najviše 1,0 %

Kalcijum

Najviše 0,4 %

Arsen

Najviše 4 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 504(ii) MAGNEZIJUM-HIDROKSIDKARBONAT

Sinonimi

Magnezijum-hidrogenkarbonat, Magnezijum-subkarbonat (lak ili težak), hidratisani bazni magnezijum-karbonat, magnezijum karbonat hidroksid

Definicija

 

Einecs

235-192-7

Hemijsko ime

Magnezijum-karbonat hidroksid hidratisan

Hemijska formula

4MgCO3Mg(OH)2·5H2O

Molekulska masa

485

Određivanje

40,0 % – 45,0 % izraženo kao MgO

Osobine

Bela, laka, trošna masa ili rastresit beo prašak,

Identifikacija

 

Ispitivanje za magnezijum

Pozitivno

Ispitivanje za karbonat

Pozitivno

Rastvorljivost

Gotovo nerastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu

Čistoća

 

Supstance nerastvorljive u kiselini

Najviše 0,05 %

Supstance rastvorljive u vodi

Najviše 1,0 %

Kalcijum

Najviše 1,0 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 507 HLOROVODONIČNA KISELINA

Sinonimi

Hlorovodonik; Murijatična kiselina

Definicija

 

Einecs

231-595-7

Hemijsko ime

Hlorovodonična kiselina

Hemijska formula

HCl

Molekulska masa

36,46

Određivanje

Najmanje 35,0 % (koncentrovana). Komercijalno se javlja u različitim koncentracijama.

Osobine

Bistra, bezbojna ili slabo žućkasta, korozivna tečnost oštrog mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za kiselinu

Pozitivno

Ispitivanje i za hlorid

Pozitivno

Rastvorljivost

Rastvorljiva u vodi i u etanolu

Čistoća

 

Ukupna organska jedinjenja

Ukupna organska jedinjenja koja ne sadrže fluor: najviše 5 mg/kg
Benzen: najviše 0,05 mg/kg
Ukupna fluorinovana jedinjenja: najviše 25 mg/kg

Neisparljive materije

Najviše 0,5 %

Redukujuće supstance

Najviše 70 mg/kg (kao SO2)

Oksidujuće supstance

Najviše 30 mg/kg (kao Cl2)

Sulfat

Najviše 0,5 mg/kg

Gvožđe

Najviše 5 mg/kg

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 508 KALIJUM-HLORID

Sinonimi

Silvin; Silvit

Definicija

 

Einecs

231-211-8

Hemijsko ime

Kalijum-hlorid

Hemijska formula

KCl

Molekulska masa

74,56

Određivanje

Najmanje 99 % u odnosu na osušenu supstancu

Osobine

Bezbojni duguljasti, prizmatični ili kockasti kristali ili beo zrnast prašak, bez mirisa

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Lako rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu

Ispitivanje za kalijum

Pozitivno

Ispitivanje za hlorid

Pozitivno

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 1 % (105 °, 2 h)

Natrijum

Negativno ispitivanje

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

E 509 KALCIJUM-HLORID

Definicija

 

Einecs

233-140-8

Hemijsko ime

Kalcijum-hlorid

Hemijska formula

CaCl2·nH2O (n = 0, 2 ili 6)

Molekulska masa

110,99 (bezvodni), 147,02 (dihidrat), 219,08 (heksahidrat)

Određivanje

Najmanje 93,0 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo higroskopan prašak ili rastapajući kristali, bez mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za kalcijum

Pozitivno

Ispitivanje za hlorid

Pozitivno

Rastvorljivost

Bezvodni: Lako rastvorljiv u vodi i etanolu

Čistoća

 

Magnezijumove i alkalne soli

Najviše 5 % u odnosu na bezvodnu supstancu (izračunato kao sulfati)

Fluorid

Najviše 40 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 511 MAGNEZIJUM-HLORID

Definicija

 

Einecs

232-094-6

Hemijsko ime

Magnezijum-hlorid

Hemijska formula

MgCl2·6H2O

Molekulska masa

203,30

Određivanje

Najmanje 99,0 %

Osobine

Bezbojne rastapajuće ljuspice ili kristali, bez mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za magnezijum

Pozitivno

Ispitivanje za hlorid

Pozitivno

Rastvorljivost

Vrlo lako rastvorljiv u vodi, lako rastvorljiv etanolu

Čistoća

 

Amonijum

Najviše 50 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 512 STANO-HLORID

Sinonimi

Kalaj-hlorid, kalaj-dihlorid

Definicija

 

Hemijsko ime

Stano-hlorid dihidrat

Einecs

231-868-0

Hemijska formula

SnCl2·2H2O

Molekulska masa

225,63

Određivanje

Najmanje 98,0 %

Osobine

Bezbojni ili beli kristali. Mogu da imaju slab miris na hlorovodoničnu kiselinu.

Identifikacija

 

Ispitivanje za kalaj(II)

Pozitivno

Ispitivanje za hlorid

Pozitivno

Rastvorljivost

Umereno rastvorljiv u manjoj masi vode od sopstvene mase, sa viškom vode gradi nerastvorljive bazne soli; umereno rastvorljiv etanolu

Čistoća

 

Sulfat

Najviše 30 mg/kg

Arsen

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

E 513 SUMPORNA KISELINA

Sinonimi

Vitriol ulje, dihidrogensulfat

Definicija

 

Einecs

232-639-5

Hemijsko ime

Sumporna kiselina

Hemijska formula

H2SO4

Molekulska masa

98,07

Određivanje

Najmanje 96 % (koncentrovana). Komercijalno se javlja u različitim koncentracijama.

Osobine

Bezbojna ili slabobraon, veoma korozivna uljasta tečnost

Identifikacija

 

Ispitivanje za kiselinu

Pozitivno

Ispitivanje za sulfat

Pozitivno

Rastvorljivost

Meša se sa vodom i sa etanolom uz oslobađanje velike količine toplote

Čistoća

 

Pepeo

Najviše 0,02 %

Redukujuće materije

Najviše 40 mg/kg (kao SO2)

Nitrat

Najviše 10 mg/kg (izraženo u odnosu na H2SO4)

Hlorid

Najviše 50 mg/kg

Gvožđe

Najviše 20 mg/kg

Selen

Najviše 20 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 514(i) NATRIJUM-SULFAT

Definicija

 

Hemijsko ime

Natrijum-sulfat

Hemijska formula

Na2SO4·nH2O (n = 0 ili 10)

Molekulska masa

142,04 (bezvodni)
322,04 (dekahidrat)

Određivanje

Najmanje 99,0 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Bezbojni kristali ili beo fin kristalan prašak. Dekahidrat je eflorescentan.

Identifikacija

 

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Ispitivanje za sulfat

Pozitivno

pH

Neutralan ili slabo alkalan prema lakmus papiru (5 % rastvor)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 1,0 % (bezvodni) i najviše 57 % (dekahidrat)

Selen

Najviše 30 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 514(ii) NATRIJUM-HIDROGENSULFAT

Sinonimi

Kiseli natrijum-sulfat, natrijum-bisulfat

Definicija

 

Hemijsko ime

Natrijum-hidrogensulfat

Hemijska formula

NaHSO4

Molekulska masa

120,06

Određivanje

Najmanje 95,2 %

Osobine

Beli kristali ili zrnca, bez mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Ispitivanje za sulfat

Pozitivno

Kiselost rastvora

Rastvori su jako kiseli

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 0,8 %

Materije nerastvorljive u vodi

Najviše 0,05 %

Selen

Najviše 30 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 515(i) KALIJUM-SULFAT

Definicija

 

Hemijsko ime

Kalijum-sulfat

Hemijska formula

K2SO4

Molekulska masa

174,25

Određivanje

Najmanje 99,0 %

Osobine

Bezbojni ili beli kristali ili kristalan prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za kalijum

Pozitivno

Ispitivanje za sulfat

Pozitivno

pH

5,5 – 8,5 (5 % rastvor)

Rastvorljivost

Lako rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu

Čistoća

 

Selen

Najviše 30 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 515(ii) KALIJUM-HIDROGENSULFAT

Sinonimi

Kalijum-bisulfat, kiseli kalijum sulfat

Definicija

 

Hemijsko ime

Kalijum-hidrogensulfat

Hemijska formula

KHSO4

Molekulska masa

136,17

Određivanje

Najmanje 99 %

Osobine

Bezbojni rastapajući kristali, komadi ili granule

Identifikacija

 

Temperatura topljenja

197 °C

Ispitivanje za kalijum

Pozitivno

Rastvorljivost

Lako rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu

Čistoća

 

Selen

Najviše 30 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 516 KALCIJUM-SULFAT

Sinonimi

Gips; Selenit; Anhidrit

Definicija

 

Einecs

231-900-3

Hemijsko ime

Kalcijum-sulfat

Hemijska formula

CaSO4·nH2O (n = 0 ili 2)

Molekulska masa

136,14 (bezvodni), 172,18 (dihidrat)

Određivanje

Najmanje 99,0 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo ili slabo žućkastobeo prašak bez mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za kalcijum

Pozitivno

Ispitivanje za sulfat

Pozitivno

Rastvorljivost

Teško rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Bezvodni: najviše 1,5 % (250 °C, do konstantne mase)
Dihidrat: Najviše 23 % (250 °C, do konstantne mase)

Fluorid

Najviše 30 mg/kg

Selen

Najviše 30 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 517 AMONIJUM-SULFAT

Definicija

 

Einecs

231-984-1

Hemijsko ime

Amonijum-sulfat

Hemijska formula

(NH4)2SO4

Molekulska masa

132,14

Određivanje

99,0 % – 100,5 %

Osobine

Beo prašak, sjajne pločice ili kristalni fragmenti

Identifikacija

 

Ispitivanje za amonijum

Pozitivno

Ispitivanje i za sulfat

Pozitivno

Rastvorljivost

Lako rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu

Čistoća

 

Gubitak žarenjem

Najviše 0,25 %

Selen

Najviše 30 mg/kg

Živa

Najviše 3 mg/kg

E 520 ALUMINIJUM-SULFAT

Sinonimi

Alum

Definicija

 

Einecs

233-135-0

Hemijsko ime

Aluminijum-sulfat

Hemijska formula

Al2(SO4)3

Molekulska masa

342,13

Određivanje

Najmanje 99,5 % u odnosu na izžarenu supstancu

Osobine

Beo prašak, sjajne pločice ili kristalni fragmenti

Identifikacija

 

Ispitivanje za aluminijum

Pozitivno

Ispitivanje za sulfat

Pozitivno

pH

Najmanje 2,9 (5 % rastvor)

Rastvorljivost

Lako rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu

Čistoća

 

Gubitak žarenjem

Najviše 5 % (500 °C, 3 h)

Alkalni i zemnoalkalni metali

Najviše 0,4 %

Fluorid

Najviše 30 mg/kg

Selen

Najviše 30 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 521 ALUMINIJUM-NATRIJUM-SULFAT

Sinonimi

Alum soda, natrijum alum

Definicija

 

Einecs

233-277-3

Hemijsko ime

Aluminijum-natrijum-sulfat

Hemijska formula

AlNa(SO4)2· nH2O (n = 0 ili 12)

Molekulska masa

242,09 (bezvodni)

Određivanje

Najmanje 96,5 % (bezvodni) i najmanje 99,5 % (dodekahidrat), u odnosu na izžarenu supstancu

Osobine

Providni kristali ili beo kristalan prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za aluminijum

Pozitivno

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Ispitivanje za sulfat

Pozitivno

Rastvorljivost

Dodekahidrat: lako rastvorljiv u vodi. Bezvodni: sporo rastvorljiv u vodi. Oba oblika nerastvorljivi u etanolu

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Bezvodni: najviše 10,0 % (220 °C, 16 h)
Dodekahidrat: najviše 47,2 % (55 °C, 1 h, onda 200 °C, 16 h)

Amonijumove soli

Nije detektabilan miris amonijaka posle zagrevanja

Fluorid

Najviše 30 mg/kg

Selen

Najviše 30 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 522 ALUMINIJUM-KALIJUM-SULFAT

Sinonimi

Kalijum alum

Definicija

 

Einecs

233-141-3

Hemijsko ime

Aluminijum kalijum-sulfat dodekahidrat

Hemijska formula

AlK(SO4)2· 12H2O

Molekulska masa

474,38

Određivanje

Najmanje 99,5 %

Osobine

Veliki, providni kristali ili beo kristalan prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za aluminijum

Pozitivno

Ispitivanje za kalijum

Pozitivno

Ispitivanje za sulfat

Pozitivno

pH

3,0 – 4,0 (10 % rastvor)

Rastvorljivost

Lako rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu

Čistoća

 

Amonijumove soli

Nije detektabilan miris amonijaka posle zagrevanja

Fluorid

Najviše 30 mg/kg

Selen

Najviše 30 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 523 ALUMINIJUM-AMONIJUM-SULFAT

Sinonimi

Amonijum alum

Definicija

 

Einecs

232-055-3

Hemijsko ime

Aluminijum-amonijum-sulfat

Hemijska formula

AlNH4(SO4)2· 12H2O

Molekulska masa

453,32

Određivanje

najmanje 99,5 %

Osobine

Veliki, bezbojni kristali ili beo prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za aluminijum

Pozitivno

Ispitivanje za amonijum

Pozitivno

Ispitivanje za sulfat

Pozitivno

Rastvorljivost

Lako rastvorljiv u vodi, umereno rastvorljiv u etanolu

Čistoća

 

Alkalni i zemnoalkalni metali

Najviše 0,5 %

Fluorid

Najviše 30 mg/kg

Selen

Najviše 30 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 3 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 524 NATRIJUM-HIDROKSID

Sinonimi

Kaustična soda; Ceđ

Definicija

 

Einecs

215-185-5

Hemijsko ime

Natrijum-hidroksid

Hemijska formula

NaOH

Molekulska masa

40,0

Određivanje

Čvrst oblik: najmanje 98,0 % ukupnih alkalija (kao NaOH). Rastvori: odgovara označenom % NaOH

Osobine

Bela do skorobela zrnca, ljuspice, štapići, slepljena masa ili drugi oblici. Rastvori su bistri ili slabo zamućeni, bezbojni ili slabo obojeni, jako kaustični i higroskopni, a na vazduhu apsorbuju ugljen-dioksid formirajući natrijum-karbonat.

Identifikacija

 

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

pH

Jako alkalan (1 % rastvor)

Rastvorljivost

Lako rastvorljiv u vodi, rastvorljiv u etanolu

Čistoća

 

Organske materije i materije nerastvorljive u vodi

5 % rastvor je potpuno bistar i bezbojan do slabo obojen

Karbonat

Najviše 0,5 % (kao Na2CO3)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 0,5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 525 KALIJUM-HIDROKSID

Sinonimi

Kaustična potaša

Definicija

 

Einecs

215-181-3

Hemijsko ime

Kalijum-hidroksid

Hemijska formula

KOH

Molekulska masa

56,11

Određivanje

Najmanje 85,0 % alkalija izračunato kao KOH

Osobine

Bela do skorobela zrnca, ljuspice, štapići, slepljena masa ili drugi oblici

Identifikacija

 

Ispitivanje za kalijum

Pozitivno

pH

Jako alkalan (1 % rastvora)

Rastvorljivost

Lako rastvorljiv u vodi, rastvorljiv u etanolu

Čistoća

 

Materije nerastvorljive u vodi

5 % rastvor je potpuno bistar i bezbojan

Karbonat

Najviše 3,5 % (kao K2CO3)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 526 KALCIJUM-HIDROKSID

Sinonimi

Gašeni kreč, hidratni kreč

Definicija

 

Einecs

215-137-3

Hemijsko ime

Kalcijum-hidroksid

Hemijska formula

Ca(OH)2

Molekulska masa

74,09

Određivanje

Najmanje 92,0 %

Osobine

Beo prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za alkalije

Pozitivno

Ispitivanje za kalcijum

Pozitivno

Rastvorljivost

Slabo rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu, umereno rastvorljiv u glicerolu

Čistoća

 

Pepeo nerastvorljiv u kiselini

Najviše 1,0 %

Magnezijum i alkalne soli

Najviše 2,7 %

Barijum

Najviše 300 mg/kg

Fluorid

Najviše 50 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

E 527 AMONIJUM-HIDROKSID

Sinonimi

Amonijačna voda, koncentrovan amonijak

Definicija

 

Hemijsko ime

Amonijum-hidroksid

Hemijska formula

NH4OH

Molekulska masa

35,05

Određivanje

Najmanje 27,0 % NH3

Osobine

Bistar, bezbojan rastvor, izrazito oštrog, karakterističnog mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za amonijak

Pozitivno

Čistoća

 

Neisparljive materije

Najviše 0,02 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

E 528 MAGNEZIJUM-HIDROKSID

Sinonimi

 

Definicija

 

Hemijsko ime

Magnezijum-hidroksid

Einecs

215-170-3

Hemijska formula

Mg(OH)2

Molekulska masa

58,32

Određivanje

Najmanje 95,0 % u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo voluminozan prašak, bez mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za magnezijum

Pozitivno

Ispitivanje za alkalije

Pozitivno

Rastvorljivost

Gotovo nerastvorljiv u vodi i etanolu

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 2,0 % (105 °C, 2 h)

Gubitak žarenjem

Najviše 33 % (800 °C, do konstantne mase)

Kalcijum-oksid

Najviše 1,5 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

E 529 KALCIJUM-OKSID

Sinonimi

Žareni kreč

Definicija

 

Einecs

215-138-9

Hemijsko ime

Kalcijum-oksid

Hemijska formula

CaO

Molekulska masa

56,08

Određivanje

Najmanje 95,0 % u odnosu na izžarenu supstancu

Osobine

Bele ili sivkastobele tvrde grudve, zrnca ili beo do sivkast prašak, bez mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za alkalije

Pozitivno

Ispitivanje za kalcijum

Pozitivno

Reakcija sa vodom

Kvašenjem vodom oslobađa se toplota

Rastvorljivost

Slabo rastvorljiv u vodi, nerastvorljiv u etanolu, umereno rastvorljiv u glicerolu

Čistoća

 

Gubitak žarenjem

Najviše 10,0 % (oko 800 °C do konstantne mase)

Materije nerastvorljive u kiselini

Najviše 1,0 %

Barijum

Najviše 300 mg/kg

Magnezijum i alkalne soli

Najviše 3,6 %

Fluorid

Najviše 50 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

E 530 MAGNEZIJUM-OKSID

Definicija

 

Einecs

215-171-9

Hemijsko ime

Magnezijum-oksid

Hemijska formula

MgO

Molekulska masa

40,31

Određivanje

Najmanje 98,0 % u odnosu na izžarenu supstancu

Osobine

Beo veoma voluminozan prašak (lak magnezijum-oksid) ili relativno gust, beo prašak (težak magnezijum-oksid). 5 g lakog MgO zauzima zapreminu od najmanje 33 ml, dok 5 g teškog MgO zauzima zapreminu od najviše 20 ml.

Identifikacija

 

Ispitivanje za magnezijum

Pozitivno

Ispitivanje za alkalije

Pozitivno

Rastvorljivost

Gotovo nerastvorljiv u vodi. Nerastvorljiv u etanolu

Čistoća

 

Gubitak žarenjem

Najviše 5,0 % (oko 800 °C, do konstantne mase)

Kalcijum-oksid

Najviše 1,5 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

E 535 NATRIJUM-FEROCIJANID

Sinonimi

Natrijum-heksacijanoferat; Žuti soda cijanid

Definicija

 

Einecs

237-081-9

Hemijsko ime

Natrijum-ferocijanid

Hemijska formula

Na4Fe(CN)6· 10H2O

Molekulska masa

484,1

Određivanje

Najmanje 99,0 %

Osobine

Žuti kristali ili kristalan prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Ispitivanje za ferocijanid

Pozitivno

Čistoća

 

Slobodna vlaga

Najviše 1,0 %

Materije nerastvorljive u vodi

Najviše 0,03 %

Hlorid

Najviše 0,2 %

Sulfat

Najviše 0,1 %

Slobodan cijanid

Nije detektabilan

Fericijanid

Nije detektabilan

Olovo

Najviše 5 mg/kg

E 536 KALIJUM-FEROCIJANID

Sinonimi

Žuti kalijum cijanid; Kalijum-heksacijanoferat

Definicija

 

Einecs

237-722-2

Hemijsko ime

Kalijum-ferocijanid

Hemijska formula

K4Fe(CN)6· 3H2O

Molekulska masa

422,4

Određivanje

Najmanje 99,0 %

Osobine

Limunžuti kristali

Identifikacija

 

Ispitivanje za kalijum

Pozitivno

Ispitivanje za ferocijanid

Pozitivno

Čistoća

 

Slobodna vlaga

Najviše 1,0 %

Materije nerastvorljive u vodi

Najviše 0,03 %

Hlorid

Najviše 0,2 %

Sulfat

Najviše 0,1 %

Slobodan cijanid

Nije detektabilan

Fericijanid

Nije detektabilan

Olovo

Najviše 5 mg/kg

E 538 KALCIJUM-FEROCIJANID

Sinonimi

Žuti cijanid kreča, Kalcijum- heksacijanoferat

Definicija

 
   

Einecs

215-476-7

Hemijsko ime

Kalcijum-ferocijanid

Hemijska formula

Ca2Fe(CN)6· 12H2O

Molekulska masa

508,3

Određivanje

Najmanje 99,0 %

Osobine

Žuti kristali ili kristalan prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za kalcijum

Pozitivno

Ispitivanje za ferocijanid

Pozitivno

Čistoća

 

Slobodna vlaga

Najviše 1,0 %

Materije nerastvorljive u vodi

Najviše 0,03 %

Hlorid

Najviše 0,2 %

Sulfat

Najviše 0,1 %

Slobodan cijanid

Nije detektabilan

Fericijanid

Nije detektabilan

Olovo

Najviše 5 mg/kg

E 541 NATRIJUM-ALUMINIJUM-FOSFAT, KISELI

Sinonimi

SALP

Definicija

 

Einecs

232-090-4

Hemijsko ime

Natrijum-trialuminijum-tetradekahidrogenoktafosfat tetrahidrat (A), ili Trinatrijum-dialuminijum-pentadekahidrogenoktafosfat (B)

Hemijska formula

NaAl3H14(PO4)8· 4H2O (A)
Na3Al2H15(PO4)8 (B)

Molekulska masa

949,88 (A)
897,82 (B)

Određivanje

Najmanje 95,0 % (oba oblika)

Osobine

Beo prašak bez mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Ispitivanje za aluminijum

Pozitivno

Ispitivanje za fosfat

Pozitivno

pH

Kiseo (lakmus)

Rastvorljivost

Nerastvorljiv u vodi, rastvorljiv u hlorovodoničnoj kiselini

Čistoća

 

Gubitak žarenjem

19,5 % – 21,0 % (750 °C – 800 °C, 2 h) (A)
15 % – 16 % (750 °C – 800 °C, 2 h) (B)

Fluorid

Najviše 25 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 4 mg/kg

Kadmijum

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 551 SILICIJUM-DIOKSID

Sinonimi

Silika

Definicija

Amorfna supstanca koja se proizvodi sintetski hidrolizom gasnom fazom pri čemu se dobija pušljivi silika, ili vlažnim postupkom pri čemu se dobija staloženi silika, silika gel ili hidratisani silika. Pušljivi silika se proizvodi uglavnom u bezvodnom obliku, dok su proizvodi dobijeni vlažnim postupkom hidrati ili sadrže površinski adsorbovanu vodu

Einecs

231-545-4

Hemijsko ime

Silicijum-dioksid

Hemijska formula

(SiO2)n

Molekulska masa

60,08 (SiO2)

Određivanje

Najmanje 99,0 % (pušljivi silika) ili najmanje 94,0 % (hidratisani oblici)

Osobine

Beo pahuljast higroskopan prašak ili zrnca

Identifikacija

 

Ispitivanje za silicijum-dioksid

Pozitivno

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 2,5 % (pušljivi silika, 105 °C, 2 h)
Najviše 8,0 % (staloženi silika i silika gel, 105 °C, 2 h)
Najviše 70 % (hidratisani silika, 2 h, 105 °C)

Gubitak žarenjem

Najviše 2,5 % posle sušenja (pušljivi silika, 1000 °C)
Najviše 8,5 % posle sušenja (hidratisani oblici, 1000 °C)

Rastvorljive jonizujuće soli

Najviše 5 % (kao Na2SO4)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 552 KALCIJUM-SILIKAT

Definicija

Hidratisani ili bezvodni silikat koji sadrži CaO i SiOu različitom odnosu. Proizvod ne sme da sadrži azbest.

Einecs

215-710-8

Hemijsko ime

Kalcijum-silikat

Određivanje

50,0 % – 95,0 % SiO2 i 3,0 % -35,0 % CaO u odnosu na bezvodnu supstancu

Osobine

Beo do sivkastobeo pokretljiv prašak koji se ne menja posle apsorpcije relativno velikih količina vode ili drugih tečnosti

Identifikacija

 

Ispitivanje za silikat

Pozitivno

Ispitivanje za kalcijum

Pozitivno

Formiranje gela

formira gel sa mineralnim solima

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 10 % (105 °C, 2 h)

Gubitak žarenjem

5 % – 14 % (1000 °C, do konstantne mase)

Natrijum

Najviše 3 %

Fluorid

Najviše 50 % (kao Na2SO4)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 553a (i) MAGNEZIJUM-SILIKAT

Definicija

Sintetsko jedinjenje kod koga je molarni odnos MgO i SiOoko 2 : 5

Određivanje

Najmanje 15,0 % MgO i 67,0 % SiO2 u odnosu na izžarenu supstancu

Osobine

Beo veoma fin prašak, bez zrnaca, bez mirisa

Identifikacija

 

Ispitivanje za silikat

Pozitivno

Ispitivanje za magnezijum

Pozitivno

pH

7,0 – 10,8 (10 % suspenzija)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 15 % (105 °C, 2 h)

Gubitak žarenjem

Najviše 15 % posle sušenja (1000 °C, 20 min)

Hidrosolubilne soli

Najviše 3 %

Slobodne alkalije

Najviše 1 %

Fluorid

Najviše 10 % (kao Na2SO4)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 553a (ii) MAGNEZIJUM-TRISILIKAT

Definicija

 

Einecs

239-076-7

Hemijsko ime

Magnezijum-trisilikat

Hemijska formula

Mg2Si3O8· nH2O (približan sastav)

Određivanje

Najmanje 29,0 % MgO i najmanje 65,0 % SiO2 u odnosu na izžarenu supstancu

Osobine

Beo veoma fin prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za silikat

Pozitivno

Ispitivanje za magnezijum

Pozitivno

B· pH 5 % suspenzije

6,3 – 9,5

Čistoća

 

Gubitak žarenjem

Najviše 17 % – 34 % posle sušenja (1000 °C)

Hidrosolubilne soli

Najviše 2 %

Slobodne alkalije

Najviše 1 % (kao NaOH)

Fluorid

Najviše 10 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 553b TALK

Definicija

Javlja se u prirodi kao hidratisan magnezijum-silikat koji sadrži asocirane minerale od kojih su najzastupljeniji alfa-kvarc, kalcit, hlorit, dolomit, magnezit i flogofit u različitom odnosu. Proizvod ne sme da sadrži azbest.

Einecs

238-877-9

Hemijsko ime

Magnezijum-hidrogenmetasilikat

Hemijska formula

Mg3(Si4O10)(OH)2

Molekulska masa

379,22

Osobine

Beo ili sivkastobeo, lak, homogen, masan prašak

Identifikacija

 

IR apsorpcija

Karakteristični pikovi na 3677, 1018 i 669 cm-1

Difrakcija X zraka

Pikovi na 9,34 / 4,66 / 3,12 Å

Rastvorljivost

Nerastvorljiv u vodi i etanolu

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 0,5 % (105 °C, 1 h)

Supstance rastvorljive u kiselini

Najviše 6 %

Supstance rastvorljive u vodi

Najviše 0,2 %.

Gvožđe rastvorljivo u kiselini

Nije detektabilno

Arsen

Najviše 10 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

E 554 NATRIJUM-ALUMINIJUM-SILIKAT

Sinonimi

Natrijum-silikoaluminat; Natrijum-aluminosilikat; Aluminijum natrijum silikat

Definicija

 

Hemijsko ime

Natrijum-aluminijum-silikat

Određivanje

SiO2: 66,0 % – 88,0 % posle sušenja
Al2O3: 5,0 % -15,0 % posle sušenja

Osobine

Beo, fin, amorfan prašak, ili zrnca

Identifikacija

 

Ispitivanje za natrijum

Pozitivno

Ispitivanje za aluminijum

Pozitivno

Ispitivanje za silikat

Pozitivno

pH

6,5 – 11,5 (5 % suspenzija)

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 8 % (105°C, 2h)

Gubitak žarenjem

5,0 % – 11,0 % na bezvodnu supstancu (1000 °C, do konstantne mase)

Natrijum

5 % – 8,5 % (kao N2O) na bezvodnu supstancu

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 555 KALIJUM-ALUMINIJUM-SILIKAT

Sinonimi

Liskun

Definicija

Prirodni liskun sastoji se uglavnom iz kalijum-aluminijum-silikata (muskovit)

Einecs

310-127-6

Hemijsko ime

Kalijum-aluminijum-silikat

Hemijska formula

Kal2[AlSi3O10] (OH)2

Molekulska masa

398

Određivanje

Najmanje 98 %

Osobine

Svetlo sive do bele, kristalne ljuspice ili prašak

Identifikacija

 

Rastvorljivost

Nerastvorljiv u vodi, razblaženim kiselinama i alkalijama i organskim rastvaračima

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 0,5 % (105 °C, 2h)

Antimon

Najviše 20 mg/kg

Cink

Najviše 25 mg/kg

Barijum

Najviše 25 mg/kg

Hrom

Najviše 100 mg/kg

Bakar

Najviše 25 mg/kg

Nikl

Najviše 50 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmijum

Najviše 2 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

E 556 KALCIJUM-ALUMINIJUM-SILIKAT

Sinonimi

Kalcijum-aluminosilikat; Kalcijum-silikoaluminat; Aluminijum-kalcijum-silikat

Definicija

 

Hemijsko ime

Kalcijum-aluminijum-silikat

Određivanje

Na bezvodnu supstancu:
SiO2: 44,0 % – 50,0 % 
Al2O3: 3,0 % – 5,0 % 
CaO: 32,0 % – 38,0 %

Osobine

Beo, fin, pokretljiv prašak

Identifikacija

 

Ispitivanje za kalcijum

Pozitivno

Ispitivanje za aluminijum

Pozitivno

Ispitivanje za silikat

Pozitivno

Čistoća

 

Gubitak sušenjem

Najviše 10 % (105 °C, 2 h)

Gubitak žarenjem

14 % – 18 % na bezvodnu supstancu (1000 °C, do konstantne mase)

Fluorid

Najviše 50 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 559 ALUMINIJUM-SILIKAT (KAOLIN)

Sinonimi

Kaolin, lak ili težak

Definicija

Hidratisani aluminijum-silikat (kaolin) je prečišćena bela plastična glina koja se uglavnom sastoji iz kaolinita, kalijum-aluminijum-silikata, feldspara i kvarca. Prerada ne uključuje kalcinaciju. U sirovoj kaolinskoj glini koja se koristi za proizvodnju aluminijum-silikata nivo dioksina ne sme da bude opasan po zdravlje ili da bode nepodesan za ljudsku upotrebu. Proizvod ne sme da sadrži azbest.

Einecs

215-286-4 (kaolinit)

Hemijska formula

Al2Si2O5(OH)4(kaolinit)

Molekulska masa

264

Određivanje

Najmanje 90 % kao zbir SiO2 i Al2O3 posle žarenja
SiO2: 45,0 % – 55,0 % 
Al2O3: 30 % – 39 %

Osobine

Beo ili sivkastobeo fin pokretljiv prašak. Kaolin se sastoji od slabih agregata nasumično orijentisanih naslaga ljuspica kaolinita ili od pojedinačnih heksagonalnih ljuspica.

Identifikacija

 

Ispitivanje za aluminijum-oksid

Pozitivno

Ispitivanje za silikat

Pozitivno

Difrakcija X-zraka

Karakteristični pikovi na 7,18 / 3,58 / 2,38 / 1,78Å

IR apsorpcija

Pikovi na 3700 i 3620 cm-1

Čistoća

 

Gubitak žarenjem

10 – 14 % (1000 °C, do konstantne mase)

Supstance rastvorljive u vodi

Najviše 0,3 %

Supstance rastvorljive u kiselini

Najviše 2 %

Gvožđe

Najviše 5 %

Kalijum-oksid (K2O)

Najviše 5 %

Ugljenik

Najviše 0,5 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 570 MASNE KISELINE

Definicija

Linearne masne kiseline: kaprilna (C8), kaprinska (C10), laurinska (C12), miristinska (C14), palmitinska (C16), stearinska (C18