BAZA PROPISA IZ RAZNIH OBLASTI (ZAKONI, UREDBE, PRAVILNICI i dr)

Odluka o postupanju banke po prigovoru pravnog lica i postupanju narodne banke Srbije po pritužbi tog lica

Odluka o postupanju banke po prigovoru pravnog lica i postupanju narodne banke Srbije po pritužbi tog lica Sl.glasnik RS br. 51/2015 Uvodna odredba Ovom odlukom bliže se propisuju način podnošenja prigovora klijenta – pravnog lica (u daljem tekstu: klijent) banci i način postupanja banke po tom prigovoru, kao i način podnošenja pritužbe klijenta Narodnoj banci […]

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika Sl.glasnik RS br. 86/2015   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se oblici stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, prioritetne oblasti za stručno usavršavanje, programi i način organizovanja stalnog stručnog usavršavanja i druga pitanja od značaja za razvoj sistema stručnog usavršavanja. Član […]

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju Sl.glasnik RS br. 82/2015 Predmet Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se način, postupak i kriterijumi ocenjivanja uspeha iz pojedinačnih predmeta i vladanja i druga pitanja od značaja za ocenjivanje učenika i odraslih u srednjem obrazovanju i vaspitanju (u daljem tekstu: učenik). Svrha i principi ocenjivanja […]

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku Sl.glasnik RS br. 40/2015   I OSNOVNE ODREDBE Predmet i svrha zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se zaštita prava na suđenje u razumnom roku. Svrha ovog zakona jeste da pruži sudsku zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i time predupredi nastajanje povreda prava na […]

Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja

Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja Sl.glasnik RS br. 55/2015 Uvodne odredbe Ovom odlukom bliže se uređuju način zaštite prava i interesa osiguranika, ugovarača osiguranja, korisnika osiguranja i trećih oštećenih lica (u daljem tekstu: korisnik usluge osiguranja), kao i način posredovanja u rešavanju odštetnih zahteva, podnošenja prigovora korisnika usluge osiguranja i […]

Pravilnik o načinu upotrebe sredstava prinude u vršenju poslova privatnog obezbeđenja

Pravilnik o načinu upotrebe sredstava prinude u vršenju poslova privatnog obezbeđenja Sl.glasnik RS br. 30/2015   Predmet uređenja Član 1 Pravilnikom o načinu upotrebe sredstava prinude u vršenju poslova privatnog obezbeđenja propisuje se bliži način upotrebe sredstava prinude od strane službenika obezbeđenja u vršenju poslova privatnog obezbeđenja. Upotreba sredstava prinude Član 2 Službenik obezbeđenja može […]

Potrošači – zaključivanje ugovora na daljinu i zaštita potrošača

Sadržaj : Izvod iz Zakona o zaštiti potrošača Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za odustanak od ugovora na daljinu ili utgovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ****************************** Izvod iz Zakona o zaštiti potrošača (klikni na zakon) Sl.glasnik RS br. 62/2014 IV ZAŠTITA POTROŠAČA U OSTVARIVANJU PRAVA IZ UGOVORA NA DALJINU I UGOVORA KOJI […]

Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča

Napomena : primenjuje se počev od 01.10.2015. godine Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča Sl.glasnik RS br. 29/2015   Sadržaj zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravo osoba sa invaliditetom na kretanje uz pomoć psa vodiča u javnom prevozu, objektima i površinama u javnoj upotrebi i u radnom prostoru. Načela Član 2 Ovim […]

Isplata gotovine iz pazara maloprodajnog objekta korišćenjem platnih kartica potrošača je u suprotnosti sa zakonskim odredbama

Isplata gotovine iz pazara maloprodajnog objekta korišćenjem platnih kartica potrošača je u suprotnosti sa zakonskim odredbama „Članom 3. Zakona o platnom prometu („Sl. list SRJ“, br. 3/2002 i 5/2003 i „Sl. glasnik RS“, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – dr. zakon i 31/2011 – dalje: Zakon) propisano je da su pravna lica i fizička lica koja […]

Odluka o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda

Odluka o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda Sl.list grada Beograda br. 36/2014, 2/2015 Član 1 Ovom odlukom utvrđuju se dodatni oblici zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda (u daljem tekstu: grad), koje obezbeđuje grad radi podsticanja rađanja dece. Član 2 Dodatni oblici zaštite utvrđeni ovom odlukom su: pravo na novčano davanje nezaposlenoj […]