BAZA PROPISA IZ RAZNIH OBLASTI (ZAKONI, UREDBE, PRAVILNICI i dr)

Zakon o javnom informisanju i medijima

Zakon o javnom informisanju i medijima Sl.glasnik RS br. 83/2014 I OSNOVNE ODREDBE Javno informisanje i mediji Član 1 Javno informisanje ostvaruje se putem medija. Cilj zakonskog regulisanja Član 2 Pravila o javnom informisanju obezbeđuju i štite iznošenje, primanje i razmenu informacija, ideja i mišljenja putem medija u cilju unapređivanja vrednosti demokratskog društva, sprečavanja sukoba […]

Zakon o elektronskim komunikacijama – zaštita prava korisnika i pretplatnika

Izvod iz Zakona o elektronskim komunikacijama Sl.glasnik RS br. 44/2010, 60/2013, 62/2014 XV ZAŠTITA PRAVA KORISNIKA I PRETPLATNIKA Ugovor između operatora i korisnika Član 105 Međusobna prava i obaveze operatora i korisnika uređuju se ugovorom, koji se zaključuje u pisanoj formi. Ugovor iz stava 1. ovog člana, pored elemenata utvrđenih zakonom kojim se uređuju obligacioni […]

Korišćenje autorskog dela u oglašavanju mora biti u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Korišćenje autorskog dela u oglašavanju mora biti u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima „Zakon o oglašavanju („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005 – dalje: Zakon) u članu 3. propisuje da je oglašavanje slobodno i obavlja se u skladu sa zakonom, drugim propisima, dobrim poslovnim običajima i profesionalnom etikom. Posebno je Zakonom uređena […]

Prodavac se ne može osloboditi obaveza saobraznosti robe prema ugovoru kao ni roka za davanje odgovora potrošaču na njegovu reklamaciju kao ni roka za rešavanje reklamacije njihovim prenošenjem na proizvođača

Prodavac se ne može osloboditi obaveza saobraznosti robe prema ugovoru kao ni roka za davanje odgovora potrošaču na njegovu reklamaciju kao ni roka za rešavanje reklamacije njihovim prenošenjem na proizvođača „Prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 – dalje: Zakon) prodavac odgovara za saobraznost robe ugovoru u roku od dve godine od […]

Zakon o sporazumnom finansijskom restruktuiranju privrednih društava

Vidi članak : http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Do-naplate-duga-najbolje-bez-suda.sr.html Zakon o sporazumnom finansijskom restruktuiranju privrednih društava Sl.glasnik RS br. 36/2011 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava (u daljem tekstu: finansijsko restrukturiranje) u Republici Srbiji koje se sprovodi najkasnije pre pokretanja stečajnog postupka u skladu sa zakonom kojim […]

Zakon o obligacionim odnosima

Zakon o obligacionim odnosima Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 Deo prvi OPŠTI DEO   Glava I OSNOVNA NAČELA   Sadržina zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se obligacioni odnosi koji nastaju iz ugovora, prouzrokovanja štete, sticanja bez osnova, poslovodstva bez naloga, jednostrane izjave volje […]

Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju

Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju Sl.glasnik RS br. 87/2011, 66/2015   Deo prvi I UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se obligacioni odnosi u vazdušnom saobraćaju koji se odnose na ugovore o prevozu putnika, prtljaga i stvari; ugovore o obavljanju drugih komercijalnih delatnosti u vazdušnom saobraćaju; ugovore […]

Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju

Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju Sl. list SRJ br. 26/95, Sl. list SCG br. 1/2003 I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se ugovorni i drugi obligacioni odnosi u oblasti prevoza putnika i stvari u železničkom saobraćaju. Član 2 Odnosi uređeni ovim zakonom mogu se ugovorom, odnosno opštim uslovima prevoza i […]

Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju

Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju Sl. list SRJ br. 26/95, Sl. list SCG, br. 1/2003 I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se ugovorni i drugi obligacioni odnosi u oblasti prevoza putnika i stvari u drumskom saobraćaju. Član 2 Odnosi uređeni ovim zakonom mogu se ugovorom, odnosno opštim uslovima prevoza i […]