BAZA PROPISA IZ RAZNIH OBLASTI (ZAKONI, UREDBE, PRAVILNICI i dr)

Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda Sl.list grada Beograda br. 2/2015 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom utvrđuju se dodatna prava, veći obim prava od prava utvrđenih zakonom i povoljniji uslovi za njihovo ostvarivanje, u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda, […]

Odluka o dodeli bebi paketa novorođenoj deci na teritoriji grada Beograda

Odluka o dodeli bebi paketa novorođenoj deci na teritoriji grada Beograda Sl.list grada Beograda br. 97/2014   Član 1 Ovom odlukom uređuje se dodela bebi paketa kao prigodnog poklona Grada Beograda svakom novorođenom detetu na teritoriji grada Beograda (u daljem tekstu: bebi paket). Član 2 Sredstva za finansiranje bebi paketa obezbeđuju se u budžetu Grada […]

Mobilni telefoni – odgovornost prodavca za saobraznost i garanciju

Mobilni telefoni – odgovornost prodavca za saobraznost i garanciju „Pre zaključenja ugovora, u skladu sa članom 13. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 – dalje: Zakon), obaveza je trgovca da potrošača, na jasan i razumljiv način, između ostalog, obavesti i o osnovnim obeležjima robe koju prodaje i postojanju zakonske odgovornosti za nesaobraznost […]

Pravilnik o sadržini i obliku izjave o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem

Napomena : Na kraju teksta ovog pravilnika objavljen je deo Zakona o trgovini koji se odnosi na trgovinu ličnim nuđenjem   Pravilnik o sadržini i obliku izjave o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem Sl.glasnik RS br. 116/2014 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i oblik izjave o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem. Član 2 Pisana […]

Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda

Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda Sl.glasnik RS br. 116/2014   Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se način i uslovi isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda. Član 2 Jedinična cena, odnosno prodajna cena po jedinici mere obračunava se i ističe u jednakim jedinicama mere koje se uobičajeno koriste […]

Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo

Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo Sl. glasnik RS br. 44/2007, 65/2008, 36/2009, 32/2010, 50/2010, 75/2013, 110/2013, 113/2014 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se uslovi, način i postupak, kao i vrste oboljenja, stanja ili povreda za koje se može odobriti lečenje u inostranstvu. Član 2 Osiguranom […]

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o zaštiti potrošača Sl.glasnik RS br. 62/2014 I UVODNE ODREDBE Cilj i predmet Član 1 U cilju zaštite položaja potrošača ovim zakonom uređuju se prava i obaveze potrošača, instrumenti i načini zaštite prava potrošača, informisanje i unapređenje znanja potrošača o njihovim pravima i načinima zaštite prava, prava i obaveze udruženja i saveza čija je […]

Zakon o zaštiti potrošača – kaznene odredbe o zaštiti prava kupaca i zakonskim obavezama trgovca

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA Sl. glasnik RS br. 62/2014) Novčane kazne za prekršaje koje su propisane ovim  Zakonom iznose : za pravno lice u iznosu od 300.000,00 do 2.000.000,00 dinara za  fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 50.000,00 do 150.000,00 dinara. za preduzetnika u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 dinara. […]

Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda Sl.list grada Beograda br. 45/2013, 51/2014 Član 1 Ovom odlukom utvrđuju se dodatna prava, veći obim prava od prava utvrđenih zakonom i povoljniji uslovi za njihovo ostvarivanje, u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda, koje obezbeđuje […]

Zakon o elektronskim medijima

Zakon o elektronskim medijima Sl.glasnik RS br. 83/2014, 6/2016 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se, u skladu sa međunarodnim konvencijama i standardima, organizacija i rad Regulatornog tela za elektronske medije, uslovi i način pružanja audio i audio-vizuelnih medijskih usluga, uslovi i postupak za izdavanje dozvola za pružanje audio i audio-vizuelnih […]