BAZA PROPISA IZ RAZNIH OBLASTI (ZAKONI, UREDBE, PRAVILNICI i dr)

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma Sl.glasnik RS br. 45/2013 Član 1 Ovom tarifom utvrđuje se visina i način utvrđivanja autorske naknade i naknade za interpretatore i proizvođače fonograma, koju korisnici muzičkih dela, interpretacija i fonograma u Republici Srbiji plaćaju po osnovu: a) javnog saopštavanja muzičkih dela, […]

Zakon o matičnim knjigama

Zakon o matičnim knjigama Sl.glasnik RS br. 20/2009, 145/2014 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se vrsta i sadržina matičnih knjiga; nadležnost za njihovo vođenje i rešavanje u upravnom postupku u oblasti matičnih knjiga; način čuvanja matičnih knjiga i spisa i vršenje uvida u matične knjige; obnavljanje matičnih knjiga; upis u matične knjige […]

Reklamiranje robe i pravo na garanciju

Reklamiranje robe i pravo na garanciju   Iz obrazloženja: „Kako je tuženi kupac robe koja ima garanciju, to pravilno prvostepeni sud navodi da je tuženi kao kupac zbog neispravnog funkcionisanja stvari mogao zahtevati od prodavca – tužioca opravku ili zamenu stvari u toku garantnog roka bez obzira na to kada se nedostatak u funkcionisanju pojavio, […]