Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova Sl.glasnik RS br. 51/2015 Ovom odlukom propisuju se bliži uslovi i način obavljanja poslova kupovine od fizičkih lica – rezidenata i nerezidenata i prodaje tim licima efektivnog stranog novca i čekova koji glase na stranu valutu (u daljem tekstu: menjački poslovi). Pojedini pojmovi, u smislu ove odluke, […]

Uputstvo za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova Sl. glasnik RS br. 51/2015 Ovim uputstvom bliže se propisuju uslovi i način sprovođenja Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova (u daljem tekstu: Odluka). Banke menjačke poslove obavljaju u skladu sa Odlukom i ovim uputstvom, a rezident koji menjačke poslove obavlja na […]

Odluka o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju

Odluka o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju Sl.glasnik RS br. 6/2013, 74/2013   1. Finansijski krediti i zajmovi iz inostranstva u devizama koji nisu namenjeni za plaćanje uvoza robe i usluga, finansiranje izvođenja investicionih radova u inostranstvu i otplatu ranije korišćenih […]

Odluka o uslovima i načinu otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata

Odluka o uslovima i načinu otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata Sl.glasnik RS br. 51/2015 Osnovne odredbe Ovom odlukom propisuju se uslovi pod kojima banke otvaraju devizne račune rezidenata i devizne i dinarske račune nerezidenata, kao i način vođenja i gašenja tih računa. Devizni račun je račun […]

Uredba o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata

Uredba o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata Sl.glasnik RS br. 112/2006, 32/2010, 15/2012 Član 1 Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi i način vršenja kontrole deviznog poslovanja i izveštavanja od strane rezidenata i nerezidenata i vođenje evidencije o poslovanju propisani Zakonom o deviznom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon), kao […]

Kako se može da vrši naplata robe koja se prodaje kupcu a nalazi se u skladištu u inostranstvu

Kako se može da vrši naplata robe koja se prodaje kupcu a nalazi se u skladištu u inostranstvu „U konkretnom slučaju je izvoznik, rezident, predvideo poslovni model prema kome namerava da izvozi i prodaje robu na način što će se roba, proizvedena u Republici Srbiji, izvoziti, zatim skladištiti kod stranog skladištara, bez promene vlasnika robe, […]

Prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu izvoza i uvoza robe i usluga između rezidenta i nerezidenta

Predmet prebijanja mogu biti samo ona dugovanja i potraživanja koja su nastala po osnovu izvoza i uvoza robe i usluga koji je realizovan između rezidenta i nerezidenta koji su učesnici u poslu bilateralnog prebijanja „Članom 7. stav 1. Zakona propisano je da banke, odnosno rezidenti, osim rezidenata – fizičkih lica, i nerezidenti, mogu prenositi, odnosno […]