VANBRAČNA ZAJEDNICA – izvod iz Porodičnog zakona (čl. 4, 152, 167, 191)

Napomena : nabrojani su samo neki od članova Porodičnog zakona koji regulišu odnose u vanbračnoj zajednici. Za detaljnije informisanje pročitajte Porodični zakon.   Porodični zakon Sl.glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 6/2015 Vanbračna zajednica Član 4 (1) Vanbračna zajednica je trajnija zajednica života žene i muškarca, između kojih nema bračnih smetnji (vanbračni partneri). (2) Vanbračni partneri imaju […]

ODNOSI RODITELJA I DETETA – Izvod iz Porodičnog zakona (čl.42 – čl.87)

Porodični zakon Sl.glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 6/2015     ODNOSI DETETA I RODITELJA   I PORODIČNI STATUS DETETA   1. Materinstvo i očinstvo Materinstvo Član 42 Majka deteta jeste žena koja ga je rodila. Utvrđivanje materinstva sudskom odlukom Član 43 (1) Ako žena koja je rodila dete nije upisana u matičnu knjigu rođenih kao majka […]

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom Sl. glasnik RS br. 16/2002, 115/2005, 107/2009 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se finansijska podrška porodici sa decom. Finansijska podrška porodici sa decom, u smislu ovog zakona, obuhvata: 1) poboljšanje uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece; 2) poseban podsticaj rađanju dece; 3) podršku materijalno ugroženim […]

USVOJENJE – izvod iz Porodičnog zakona (čl.88- čl.109)

Izvod iz Porodičnog zakona Sl.glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 6/2015     USVOJENJE I ZASNIVANJE USVOJENJA Nadležnost Član 88 Usvojenje se zasniva odlukom organa starateljstva. Opšta podobnost usvojenika Interes usvojenika Član 89 Dete se može usvojiti ako je to u njegovom najboljem interesu. Maloletstvo usvojenika Član 90 (1) Usvojiti se može samo maloletno dete. (2) […]

Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodicama sa decom

Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodicama sa decom Sl. glasnik RS br. 29/2002, 80/2004, 123/2004, 17/2006, 107/2006, 51/2010, 73/2010, 27/2011   I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi i način ostvarivanja prava od opšteg interesa utvrđenih Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik […]

Pravilnik o programu pripreme za usvojenje

Pravilnik o programu pripreme za usvojenje Sl.glasnik RS br. 60/2005 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se program pripreme za usvojenje. Član 2 Program pripreme za usvojenje ima za cilj da budući usvojitelji steknu potrebna znanja o detetu i veštine postupanja sa detetom, kako bi što bolje odgovorili na potrebe deteta koje će usvojiti. Član 3 […]

HRANITELJSTVO – izvod iz Porodičnog zakona (čl.110 – čl. 123)

Porodični zakon Sl.glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 6/2015   HRANITELJSTVO I ZASNIVANJE HRANITELJSTVA   Nadležnost Član 110 (1) Hraniteljstvo se zasniva odlukom organa starateljstva. (2) Organ starateljstva može zasnovati i povremeno hraniteljstvo. (3) Ministar nadležan za porodičnu zaštitu propisuje bliže uslove za zasnivanje hraniteljstva. Opšta podobnost hranjenika Interes hranjenika Član 111 Hraniteljstvo se može zasnovati […]

Pravilnik o hraniteljstvu

Pravilnik o hraniteljstvu Sl. glasnik RS br. 36/2008 I UVODNE ODREDBE Sadržina pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za zasnivanje hraniteljstva i smeštaja dece u drugu porodicu koji se odnose na oblike hraniteljstva, standarde za ostvarivanje zaštite deteta na hraniteljstvu i standarde stručnog postupka, program pripreme za hraniteljstvo, normative i standarde za […]

STARATELJSTVO – izvod iz Porodičnog zakona (čl.124 – čl.150)

Izvod iz Porodičnog zakona Sl.glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 6/2015     STARATELJSTVO I STAVLJANJE POD STARATELJSTVO   Ko se stavlja pod starateljstvo Član 124 Pod starateljstvo se stavljaju dete bez roditeljskog staranja (maloletni štićenik) ili punoletno lice koje je lišeno poslovne sposobnosti (punoletni štićenik). Odluka o stavljanju pod starateljstvo Član 125 (1) Odluku o […]

Pravilnik o načinu podnošenja izveštaja i polaganju računa staratelja

Pravilnik o načinu podnošenja izveštaja i polaganju računa staratelja Sl.glasnik RS br. 83/2013 Predmet Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način podnošenja izveštaja o obavljanju starateljske dužnosti i polaganja računa staratelja. Vrste starateljskog izveštaja Član 2 Staratelj je dužan da organu starateljstva u skladu sa članom 142. stav 1. Porodičnog zakona podnese izveštaj […]