Pravilnik o uslovima za naknadu troškova i nagradu staratelju

Pravilnik o uslovima za naknadu troškova i nagradu staratelju Sl.glasnik RS br. 83/2013 Predmet Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi za naknadu opravdanih troškova staratelju učinjenih tokom obavljanja poslova starateljstva, kao i za ostvarivanje prava na nagradu staratelja. Opravdani troškovi Član 2 U opravdane troškove nastale tokom obavljanja poslova starateljstva spadaju: 1) […]

IZDRŽAVANJE – izvod iz Porodičnog zakona (čl.151 – čl.167)

Porodični zakon Sl.glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 6/2015   IZDRŽAVANJE   I IZDRŽAVANJE SUPRUŽNIKA   Ko ima pravo na izdržavanje Član 151 (1) Supružnik koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje, a nesposoban je za rad ili je nezaposlen, ima pravo naizdržavanje od drugog supružnika srazmerno njegovim mogućnostima. (2) Nema pravo na izdržavanje supružnik koji je […]

Zakon o potvrđivanju protokola o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja

Zakon o potvrđivanju protokola o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 1/2013   ČLAN 1 Potvrđuje se Protokol o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja, koji je pod okriljem Haške konferencije za međunarodno privatno pravo zaključen u Hagu 23. novembra 2007. godine, u originalu na engleskom i francuskom jeziku. ČLAN […]

IMOVINSKI ODNOSI SUPRUŽNIKA – izvod iz Porodičnog zakona (čl.168 – čl.191)

Porodični zakon Sl. glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 6/2015 I IMOVINSKI ODNOSI SUPRUŽNIKA 1. Posebna imovina Sticanje Član 168 (1) Imovina koju je supružnik stekao pre sklapanja braka predstavlja njegovu posebnu imovinu. (2) Imovina koju je supružnik stekao u toku trajanja braka deobom zajedničke imovine odnosno nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju […]

BRAČNI UGOVOR O IMOVINSKIM ODNOSIMA – Izvod iz Porodičnog zakona (čl.188 – čl.191)

Porodični zakon Sl. glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 6/2015 Bračni ugovor o imovinskim odnosima 3. Ugovori supružnika Bračni ugovor Član 188 (1) Supružnici odnosno budući supružnici mogu svoje imovinske odnose na postojećoj ili budućoj imovini urediti ugovorom (bračni ugovor). (2) Bračni ugovor mora biti zaključen u pismenom obliku i mora biti overen od strane sudije, […]

ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI – Izvod iz Porodičnog zakona (čl.197 – čl.200)

Porodični zakon Sl.glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 2015 ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI  Nasilje u porodici Član 197 (1) Nasilje u porodici, u smislu ovog zakona, jeste ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. (2) Nasiljem u porodici, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se naročito: […]

DEOBA ZAJEDNIČKE IMOVINE – izvod iz Porodičnog zakona (čl.177 – čl.190)

Deoba zajedničke imovine Sl. glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 6/2015 Deoba zajedničke imovine Pojam deobe Član 177 Deobom zajedničke imovine, u smislu ovog zakona, smatra se utvrđivanje suvlasničkog odnosno supoverilačkog udela svakog supružnika u zajedničkoj imovini. Vreme deobe Član 178 Deoba zajedničke imovine može se vršiti za vreme trajanja braka i posle njegovog prestanka. Sporazumna […]

ZAKON O NASLEĐIVANJU

Zakon o nasleđivanju Sl. glasnik RS br. 46/95, 101/2003, 6/2015 Glava prva OPŠTE ODREDBE Predmet nasleđivanja Član 1 Nasleđuje se zaostavština. Zaostavštinu čine sva nasleđivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti. Zaostavštinu ne čine predmeti domaćinstva manje vrednosti (pokućstvo, nameštaj, posteljina i slično) koji služe svakodnevnim potrebama ostaviočevih potomaka, njegovog bračnog druga […]

OPŠTE ODREDBE – izvod iz Zakona o nasleđivanju (čl.1 – čl.7)

Zakon o nasleđivanju Sl.glasnik RS br. 46/95, 101/2003     OPŠTE ODREDBE Predmet nasleđivanja Član 1 Nasleđuje se zaostavština. Zaostavštinu čine sva nasleđivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti. Zaostavštinu ne čine predmeti domaćinstva manje vrednosti (pokućstvo, nameštaj, posteljina i slično) koji služe svakodnevnim potrebama ostaviočevih potomaka, njegovog bračnog druga i roditelja, […]

NUŽNI NASLEDNICI – izvod iz Zakona o nasleđivanju (čl.39 – čl.65)

Izvod iz Zakona o nasleđivanju Sl.glasnik RS br. 46/95, 101/2003   III NUŽNI NASLEDNICI 1. Položaj nužnih naslednika i priroda nužnog dela Ko su nužni naslednici Član 39 Nužni naslednici su ostaviočevi: potomci, usvojenici i njihovi potomci, bračni drug, roditelji, usvojilac, braća i sestre, dedovi i babe i ostali preci. Usvojilac iz nepotpunog usvojenja, ostaviočeva braća […]