Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 42/2009   ČLAN 1 Potvrđuje se Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom usvojena na 61. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na sednici od 13. decembra 2006. godine u Njujorku, u originalu na engleskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Konvencije o pravima osoba sa […]