Pravo na porodičnu penziju može ostvariti razvedena udovica ako prema sudskoj presudi ima utvrđeno pravo na izdržavanje od strane razvedenog supruga

Pravo na porodičnu penziju može ostvariti razvedena udovica ako prema sudskoj presudi ima utvrđeno pravo na izdržavanje od strane razvedenog supruga   „Odredbom člana 28. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, […]

Razlike u ostvarenim prihodima nisu relevantne u sticanju zajedničke imovine

Razlike u ostvarenim prihodima nisu relevantne u sticanju zajedničke imovine   Iz obrazloženja: „Prema članu 180. stav 2. Porodičnog zakona (dalje: Zakon), pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki. Veći deo jednog supružnika u sticanju zajedničke imovine zavisi od njegovih ostvarenih prihoda, vođenja poslova u domaćinstvu, staranja o deci, staranja o imovini, […]

Plaćanje poreza na kapitalnu dobit u slučaju prodaje nepokretnosti uz naknadu između krvnih srodnika u pravoj liniji

Plaćanje poreza na kapitalnu dobit u slučaju prodaje nepokretnosti uz naknadu između krvnih srodnika u pravoj liniji   „Prema odredbi člana 72. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) kapitalnim dobitkom […]

Gruba neblagodarnost kao razlog za opoziv ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života

Gruba neblagodarnost kao razlog za opoziv ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života   Iz obrazloženja: „U ovoj parnici tužilac je tražio opoziv sporazuma o ustupanju i raspodeli imovine za života, navodeći da je tuženi fizički ruinirao životni prostor tužioca presecanjem dovoda električne energije i izneo sve pokretne stvari koje koristi tužilac u toj […]

Veličina doprinosa bračnog druga u sticanju zajedničke imovine

Veličina doprinosa bračnog druga u sticanju zajedničke imovine   Sentenca: Udeo bračnog druga u sticanju zajedničke imovine određuje se prema njegovom celokupnom doprinosu u sticanju i to kako ličnom dohotku i drugim prihodima, tako i u pomoći jednog bračnog druga drugom, staranju o deci, vođenju zajedničkog domaćinstva, staranju o održavanju imovine i svakom drugom obliku rada […]

Invalidno dete i pravo na porodičnu penziju

Invalidno dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada dok traje nesposobnost za samostalni život i rad ako je invalidnost nastala do uzrasta do koga se deci obezbeđuje pravo na porodičnu penziju   Prema članu 64 Zakona o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja („Sl. list SRJ“, br. 30/96, 58/98 – odluka SUS, 70/2001 i 3/2002) […]