Ostvarivanje zarade u inostranstvu i plaćanje izdržavanja maloletnog deteta u stranoj valuti

Ostvarivanje zarade u inostranstvu i plaćanje izdržavanja maloletnog deteta u stranoj valuti   “Parnične stranke živele su u vanbračnoj zajednici u Švajcarskoj u periodu od 9.5.2009. godine do 21.3.2010. godine, a nakon raskida zajednice tužilja se vratila kod svojih roditelja u Srbiju. Dana 18.11.2010. godine rođen je mlt. D. S., dete parničnih stranaka. Od rođenja […]

Imovina stečena radom u toku trajanja bračne zajednice predstavlja zajedničku imovinu

Imovina stečena radom u toku trajanja bračne zajednice predstavlja zajedničku imovinu Iz obrazloženja: „Prema utvrđenom činjeničnom stanju, parnične stranke su zaključile brak 25.10.1981. godine. Brak je razveden pravnosnažnom presudom od 19.2.2004. godine. Iz braka parnične stranke imaju dvoje sada punoletne dece. Tužilja je bila zaposlena u apoteci D. Z. L. od 1984. do 1994. godine […]

Pravni tretman imovine stečene u braku

Imovina stečena u braku smatra se zajedničkom imovinom sa zakonskom pretpostavkom da su udeli supružnika jednaki i da se imovina stečena u braku tretira kao susvojina Iz obrazloženja: „Izvršni poverilac je podneo naknadno uređeni predlog za promenu sredstva izvršenja, obzirom da je račun izvršnog dužnika u blokadi od 27.1.2009. godine, i to prodajom označene nepokretnosti […]

Zakonska pretpostavka je da su udeli supružnika jednaki iz čega se može zaključiti da se imovina stečena u braku tretira kao susvojina

Zakonska pretpostavka je da su udeli supružnika jednaki iz čega se može zaključiti da se imovina stečena u braku tretira kao susvojina   Iz obrazloženja: „Izvršni poverilac je podneo naknadno uređeni predlog za promenu sredstva izvršenja, obzirom da je račun izvršnog dužnika u blokadi od 27.1.2009. godine, i to prodajom označene nepokretnosti i namirenjem izvršnog poverioca […]

Deoba zajedničke imovine između supružnika koja je stečena u toku trajanja braka

Deoba zajedničke imovine između supružnika koja je stečena u toku trajanja braka   „Prema odredbama člana 14. st. 1. i 2. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009 i 101/2010 – […]

Poreski tretman prihoda po osnovu kapitalnog dobitka-sticanje prava svojine na nepokretnosti po osnovu ugovora o deobi i ugovora o doživotnom izdržavanju

Poreski tretman prihoda po osnovu kapitalnog dobitka-sticanje prava svojine na nepokretnosti po osnovu ugovora o deobi i ugovora o doživotnom izdržavanju   „Fizičko lice kao vlasnik nepokretnosti, koje je na 1/2 idealnog dela steklo po osnovu ugovora o deobi zaključenim sa bračnim drugom, a preostalu 1/2 idealnog dela steklo je po osnovu ugovora o doživotnom […]

Utvrđivanje udela članova porodične zajednice u sticanju zajedničke imovine

Utvrđivanje udela članova porodične zajednice u sticanju zajedničke imovine   Iz obrazloženja: „Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tužilja je sa tuženim S. zaključila brak 1960. godine, sa kojim je živela u vanbračnoj zajednici od 1959. godine. U početku je tužilja živela u porodičnoj kući svog supruga zajedno sa članovima njegove porodice majkom, sestrom, zetom i njihovim […]

Utvrđivanje udela članova porodične zajednice u sticanju zajedničke imovine

Utvrđivanje udela članova porodične zajednice u sticanju zajedničke imovine Iz obrazloženja: „Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tužilja je sa tuženim S. zaključila brak 1960. godine, sa kojim je živela u vanbračnoj zajednici od 1959. godine. U početku je tužilja živela u porodičnoj kući svog supruga zajedno sa članovima njegove porodice majkom, sestrom, zetom i njihovim maloletnim […]

Pravo stanovanja deteta je u interesu roditelja koji vrši roditeljsko pravo

Pravo stanovanja deteta je u interesu roditelja koji vrši roditeljsko pravo   Iz obrazloženja: „Prema činjeničnom stanju, brak parničnih stranaka je razveden 14.10.2009. godine, a maloletna deca poverena na samostalno vršenje roditeljskog prava majci. Otac je obavezan da plaća izdržavanje maloletne dece i uređen je i način kontaktiranja između oca i maloletne dece. Tužilja radi […]

Sud je ovlašćen da uredi način održavanja ličnih odnosa deteta sa roditeljima vodeći računa o najboljim interesima deteta

Sud je ovlašćen da uredi način održavanja ličnih odnosa deteta sa roditeljima vodeći računa o najboljim interesima deteta   Iz obrazloženja: „Prema utvrđenom činjeničnom stanju, pravnosnažnom presudom od 25.4.2007. godine, roditeljsko pravo nad maloletnim detetom povereno je majci, ovde tuženoj. Održavanje ličnih odnosa između tužioca kao oca i maloletnog deteta uređeno je tako da dete […]