Kalkulator za izračunavanje sudskih taksa

KALKULATOR ZA OBRAČUN SUDSKIH TAKSI 

Podatak o tome koliko ćete platiti  sudske takse za različite podneske u sudskim postupcima možete informativno videti na pojedinim sajtovima ali je uvek najsigurnije da se vide na sajtu suda pa smo izabrali veoma detaljan kalkulator koji možete koristiti  na ovom sajtu :

http://www.le.os.sud.rs/kalkulator-sudske-takse/

Napominjemo da se podaci za plaćanje takse u uplatnici (primalac i poziv na broj) koji vam se prikazuju na sajtu suda u Leskovcu, odnose na taj sud, pa stoga treba da od službenika suda kod koga preduzimate neku pravnu radnju  ili overavate dokument odnosno kod koga plaćate taksu zatražite podatke  :

  1. svrhu plaćanja takse,

  2. primalac takse,

  3. račun za uplatu takse,

  4. model i poziv na broj.

****************************************************

KALKULATOR ZA OBRAČUN ZATEZNE KAMATE

Kalkulator za obračun zatezne kamate prema Zakonu o zateznoj kamati možete koristiti na ovom sajtu :

http://www.le.os.sud.rs/kalkulator-zatezne-kamate/ 

****************************************************

KALKULATOR ZA OBRAČUN SUDSKE TAKSE ZA UGOVORE

Kalkulator za obračun takse za ugovore možete koristiti na ovom sajtu :

http://www.ns.os.sud.rs/kalkulator.html