Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka

Sl.glasnik RS br. 122/2012

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način utvrđivanja srazmernog poreskog odbitka i način utvrđivanja ispravke srazmernog poreskog odbitka.

1. Način utvrđivanja srazmernog poreskog odbitka

Član 2

Srazmerni poreski odbitak iz člana 30. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 – u daljem tekstu: Zakon) utvrđuje se primenom procenta srazmernog poreskog odbitka na iznos PDV koji čini zbir iznosa PDV obračunatog za promet dobara i usluga koji je izvršio prethodni učesnik u prometu, uključujući i PDV obračunat po osnovu avansnih sredstava, PDV nadoknade plaćene poljoprivredniku i PDV plaćenog pri uvozu dobara u poreskom periodu (u daljem tekstu: ukupan iznos prethodnog PDV), umanjen za iznos koji obveznik nema pravo da odbije kao prethodni porez u smislu člana 29. stav 1. Zakona i za iznos koji je utvrđen u skladu sa članom 30. stav 1. Zakona u tom poreskom periodu.

Obveznik PDV utvrđuje procenat srazmernog poreskog odbitka stavljanjem u odnos iznosa naknade za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza, izvršen na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu (u daljem tekstu: promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza) i iznosa naknade za ukupan promet dobara i usluga sa i bez prava na odbitak prethodnog poreza, izvršen na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu (u daljem tekstu: ukupan promet), od 1. januara tekuće godine do isteka poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava.

Naknade iz stava 2. ovog člana ne sadrže PDV.

Procenat srazmernog poreskog odbitka utvrđuje se po sledećoj formuli:

Procenat
srazmernog
poreskog
odbitka

Iznos naknade za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza
izvršenog od 1. januara tekuće godine do isteka
poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava
x 100
Iznos naknade za ukupan promet izvršen
od 1. januara tekuće godine do isteka poreskog perioda
za koji se podnosi poreska prijava

U promet iz stava 2. ovog člana ne uračunava se promet dobara i usluga iz člana 6. Zakona.

Izuzetno od odredaba st. 2-4. ovog člana, obveznik koji otpočinje PDV aktivnost utvrđuje procenat srazmernog poreskog odbitka uzimajući u obzir iznos naknade za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza i iznos naknade za ukupan promet, od dana početka obavljanja PDV aktivnosti u tekućoj godini do isteka poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava.

Obveznik PDV koji primenjuje sistem naplate utvrđuje iznos prometa iz stava 2. ovog člana, nezavisno od toga kada za taj promet nastaje obaveza po osnovu PDV.

Član 3

Nakon utvrđivanja procenta srazmernog poreskog odbitka, obveznik PDV utvrđuje iznos srazmernog poreskog odbitka.

Iznos srazmernog poreskog odbitka dobija se primenom procenta srazmernog poreskog odbitka na iznos PDV koji je u poreskom periodu utvrđen na način iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika.

2. Način utvrđivanja ispravke srazmernog poreskog odbitka

Član 4

U poslednjem poreskom periodu kalendarske godine, obveznik PDV vrši ispravku srazmernog poreskog odbitka iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika.

Ispravka srazmernog poreskog odbitka iz stava 1. ovog člana vrši se primenom procenta srazmernog poreskog odbitka iz člana 2. stav 4. ovog pravilnika, na ukupan iznos prethodnog PDV u svim poreskim periodima kalendarske godine, umanjenog za iznos koji obveznik nema pravo da odbije kao prethodni porez u smislu člana 29. stav 1. Zakona i za iznos koji je utvrđen u skladu sa članom 30. stav 1. Zakona u tim poreskim periodima.

Član 5

Izuzetno od člana 4. ovog pravilnika, obveznik PDV koji prestaje sa obavljanjem PDV aktivnosti utvrđuje iznos ispravke srazmernog poreskog odbitka u poreskom periodu u kojem je prestao sa obavljanjem PDV aktivnosti.

Ispravka srazmernog poreskog odbitka iz stava 1. ovog člana vrši se primenom procenta srazmernog poreskog odbitka iz člana 2. stav 4. ovog pravilnika, na ukupan iznos prethodnog PDV u poreskim periodima u kojima je obavljao PDV aktivnost u kalendarskoj godini, umanjenog za iznos koji obveznik nema pravo da odbije kao prethodni porez u smislu člana 29. stav 1. Zakona i za iznos koji je utvrđen u skladu sa članom 30. stav 1. Zakona u tim poreskim periodima.

Član 6

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka („Službeni glasnik RS“, broj 67/05).

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.

 

Servis računara online zakazivanje