Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV Sl.glasnik RS br. 120/2012 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV, koja obezbeđuje vršenje kontrole pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV. Član 2 Obveznik je dužan da, saglasno članu 46. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni […]

Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu

Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu Sl.glasnik RS br. 86/2015 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu u smislu člana 17. Zakona o porezu na […]

Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci

Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci Sl.glasnik RS br. 123/2012, 86/2015 Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se slučajevi u kojima nema obaveze izdavanja računa i računi kod kojih mogu da se izostave pojedini podaci, odnosno da se predvide dodatna pojednostavljenja u […]

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV Sl. glasnik RS br. 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012, 120/2012, 74/2013, 66/2014   Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se postupak ostvarivanja prava na povraćaj PDV i način i postupak refakcije i refundacije PDV. 1. Postupak ostvarivanja prava na povraćaj […]

Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost

Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost Sl.glasnik RS br. 86/2015   Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način izmene poreske osnovice u smislu člana 21. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14 […]

Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen

Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen Sl.glasnik RS br. 118/2012 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje postupak zamene dobara u garantnom roku kod koje se, u smislu člana 6. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. […]

Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima

Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima Sl.glasnik RS br. 105/2004, 118/2012 Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se dobra koja se, u smislu člana 36 stav 1 Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/2004 i 86/2004), smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima […]

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost Sl.glasnik RS br. 86/2015 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, […]

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i obliku i sadržini poreske prijave PDV Sl. glasnik RS br. 123/2012, 115/2013, 66/2014, 86/2015 Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se oblik i sadržina prijave za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: evidenciona prijava), postupak evidentiranja […]

Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave kojima se podnosi evidenciona prijava obveznika PDV

Izvod iz Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV Sl.glasnik RS br. 123/2012 SPISAK ORGANIZACIONIH JEDINICA PORESKE UPRAVE kojima se podnosi evidenciona prijava obveznika PDV   Red. br. Naziv organizacione jedinice Adresa organizacione jedinice Opštine koje obuhvata 1 […]