Sadrži istorijske propise i zakonike

Sud careva Lava i Konstantina – izvod

Sud careva Lava i Konstantina – izvod (izvor : http://sr.wikisource.org/wiki/Sud_careva_Lava_i_Konstantina_-_prevod) Ako čovek umre, pa nije svoju imovinu raspisao, a ima sinove i unuke, i ima oca i majku ili dedu i babu, ne mogu se umešati u raspodelu imovine otac i majka ili deda i baba kada ima sinove i unuke. Ako nema sinove i […]

Zakon 12 tablica

Članak preuzet sa sajta : http://sr.wikisource.org/wiki/Закон_дванаест_таблица ZAKON 12 TABLICA Istorijske prilike Rimsko društvo je bilo podeljeno na dve oštro suprotstavljene grupe – patricije i plebejce. Patriciji su bili potomci plemenitih roditelja koji su vodili glavnu reč u rimskoj državi, dok su plebejci bili običan narod. Čitava koncepcija rimske države zasnivala se na favorizovanju patricija i diskriminisanju plebejaca. Bilo je zabranjeno […]

Ur-Namuov zakonik

Izvor : http://sr.wikipedia.org/wiki/Ur-Namuov_zakonik Ur-Namuov zakonik   Ur-Namuov zakonik, je najstariji zakon u istoriji, koji je doneo sumerski vladar Mesopotamije Ur-Namu, osnivač III dinastije Ur oko 2050. g. pre n.e. Sadržaj Zakonika ispisan je klinastim pismom na pločici veličine 10×20 cm, koju je u istanbulskom muzeju preveo i pročitao 1952. godine Amerikanac, jevrejskog porekla Kramer. U uvodu zakonika ističe se božansko poreklo zakona i želja zakonodavca […]

Hamurabijev zakonik

Izvor : http://sh.wikipedia.org/wiki/Hamurabijev_zakonik   Hamurabijev zakonik Hamurabijev zakonik predstavlja najpoznatiji i najboljesačuvani zakonik drevne Mesopotamije. Pronađen je 1902. godine u iranskom gradu Suzi, gde ga je kao ratni plen odneo elamićanski kralj Šutruk Nahunt u 12. veku pre nove ere. Tekst je ispisan na steni od crnog diorita, visokoj 2,62 m. Danas se čuva u muzeju Luvr. Zakonik je preveo na francuski orijentalist Šel. Na vrhu […]

Lex Romana Burgundionum

Izvor : http://sr.wikipedia.org/wiki/Lex_Romana_Burgundionum   Lex Romana Burgundionum  Lex Burgundionum je bio zakon Burgunda, koje je objavio kralj Gundobad. U njemu je kodifikovao običajno pravo Burgunda, ali ga je primenjivao u odnosima između Burgunda i Rimljana. Tokom perioda dominata, varvarski narodi su naselili teritoriju Rimskog carstva, a Rimljani su često bili prinuđeni da im daju status saveznika i omoguće da žive po sopstvenom pravu. Tako […]

MANUOV ZAKONIK

Izvor : http://sr.wikipedia.org/sr/Мануов_законик   MANUOV ZAKONIK Manuov zakonik ili Manu-smrti (manusmrti poslednji), takođe poznat kao Manu Samhita, Manava darmašastra) (sanskrit) i je sačuvani manuskript drevneindijske književnosti, zbirka indijskih religioznih zakona u obavljanju javnih, verskih i moralnih dužnosti, koji se po indijskoj tradiciji pripisuje prvom ljudskom pretku – Manu. Prema hinduističkom učenju, Manu je prvi čovek i mitski zakonodavac, prvi od 14 […]

Alarihov zakonik

Izvor : http://sr.wikipedia.org/wiki/Аларихов_законик   Alarihov zakonik Alarihov zakonik ili Alarihov Brevijarijum (Breviarium Alaricianum ili Lex Romana Visigothorum) je zakonski zbornik koji je 506 izdao vizigotski kralj Alarih II za svoje rimske podanike. Sastavljen je iz rimskih izvora, a sadrži i mnoge tačke prepisane iz teodosijevog zakonika. Posle savjetovanja sa predstavnicima crkve i visokog plemstva zakonik je stupio na snagu (2. februar 506), u 22. godini […]

Napoleonov Code civil

http://sh.wikipedia.org/wiki/Code_civil   NAPOLEONOV CODE CIVIL Code civil des français ( Francuski građanski zakonik) koji je 1807. preimenovan u Code Napoleon (Napoleonov zakonik) pa nakon restauracije 1814. u Code Civil (Građanski zakonik) bio je francuski građanski zakonik, napravljen na Napoleonovu inicijativu – 1804. To je bila prva kodifikacija prava koja se odnosila na građana pojedinca, u upotrebi u mnogim zemljama od Francuske, Belgije, Italije, Poljske, Ilirskih provincija i brojnihnjemačkih država. Načela na kojima je izrađen bila su; jednakost […]