Večno aktuelno – citati iz Justinijanovog Codex iuris civilis

Servis računara online zakazivanje

Izabrani citati iz Justinijanovog zbornika – :

Justinijanov zbornik je ono vreme sadržao načela Francuske revolucije: sloboda, jednakost i bratstvo. U Zborniku se garantuje zaštita privatne svojine i humanost u pravu.

 „Iure enim naturali ab initio omnes homines liberi nascebantur.“Prema prirodnom pravu, svi ljudi su rođeni slobodni. (Institucije, knjiga 1, naslov 2.)

„Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.“Ovo su preporuke prava: živeti časno, ne povrediti drugoga, dati svakome ono što mu pripada. (Institucije, knjiga 1, naslov 1.)

„Digna vox maiestate regnantis legibus alligatum se principem profiteri: adeo de auctoritate iuris nostra pendet auctoritas.“Vladar je dostojan ako se ponaša kao podanik prava: naša vlast da se pokorava pravu. (Kodeks, knjiga 1, naslov 14, odeljak 4, citiranje edikta careva Teodosija II i Valentijana III.)

 „Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes.“Nas pravnike bi s pravom mogli nazvati sveštenicima ove umetnosti, jer mi uređujemo pravdu i utvrđujemo šta je dobro i pravedno, razdvajajući pravo od pogrešnog i izdvajajući zakonito od nezakonitog, želeći da učinimo ljude dobrima strahom od kazne, ali i ohrabrujući ih nagradama, dovodeći ih do istinske, a ne odglumljene mudrosti. (Digesta, knjiga 1, naslov 1, odeljak 1, citiranje Ulpijana, Institucije, knjiga 1.)

„Domus tutissimum cuique refugium atque receptaculum sit.“ Kuća svakog pojedinca je za njega sigurno utočište i sklonište. (Digesta, knjiga 2, naslov 4, odeljak 18, citiranje Gaja, Prema Zakonu dvanaest tablica, knjiga 1.)


 

Servis računara online zakazivanje