Zahtev za privremeni prestanak obračunavanja poreza i doprinosa (paušalci)-sa odlukom o privremenom prestanku obavljanja delatnosti

Servis računara online zakazivanje

NAPOMENE :

Preduzetnici (za razliku od privrednih društava) imaju pravo da privremeno prestanu da obavljaju delatnost na neodređeno ili određeno vreme.

Privremeni prestanak obavljanja delatnosti započinje donošenjem odluke preduzetnika o tome  (u prilogu model odluke) i nakon toga podnošenjem zahteva Agenciji za privredne registre za donošenje rešenja o privremenom prestanku obavljanja delatnosti na neodređeno ili određeno vreme.

Preduzetnici imaju pravo da za vreme privremenog prestanka obavljanja delatnosti NE PLAĆAJU porez i doprinose i da bi to ostvario preduzetnik treba da Poreskoj upravi podnese odgovarajući zahtev (u prilogu model zahteva).

Upozorenje: obzirom da se za vreme privremenog prestanka obavljanja delatnosti ne plaćaju porezi i doprinosi RADNI STAŽ NE TEČE I PREDUZETNIK NEMA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE.

 

Na osnovu člana 90. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/2011; 99/2011)  preduzetnik  __ iz __, ul. __ br. __ dana __. godine donosi sledeću

 

ODLUKU O PRIVREMENOM PRESTANKU OBAVLJANJA DELATNOSTI

 

  1. Preduzetnik __ ul. __ br. __ mat.broj __ PIB __ privremeno prestaje da obavlja delatnost počev od __. godine.

 

  1. Privremeni prestanak obavljanja delatnosti je na neodređeno vreme s tim što će za ponovni početak obavljanja delatnosti o tome biti doneta odgovarajuća Odluka koja će biti registrovana u Agenciji za privredne registre.

  Alternativa : Privremeni prestanak obavljanja delatnosti je na određeno vreme u trajanju od __ meseci     počev od __ pa   zaključno sa __. godine.

 

  1. Ovu Odluku dostaviti Agenciji za privredne registre radi upisa u registar kao i Poreskoj upravi radi donošenja rešenja o privremenom prestanku obračunavanja poreza i doprinosa.

 

 

 

                                                                                                                                Preduzetnik

                                                                                                        _______________________

                                                                                                                                       __

                                                                                                                            __, ul. __ br. __

                                                                                                                                 JMBG __

——————————————————————————————————————————————————
                                                                                                                   PORESKA UPRAVA

                                                                                                                               – Filijala __

 

 

Predmet : zahtev za privremeni prestanak obračunavanja plaćanja poreza i doprinosa

 

 Na osnovu člana 25. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ovim vas obaveštavam da je preduzetnik „__“ ___, ul. __ br. __ PIB __, matični broj __ na osnovu rešenja rešenja Agencije za privredne registre BP __/20__ od __.20__. privremenoprestalo/la da obavlja delatnost i to počev od __. godine na neodređeno vreme (alternativa : na određeno vreme u trajanju od __ meseci počev od __. godine pa zaključno sa __. godine)

 

Obzirom da preduzetnik privremeno neće obavljati samostalnu delatnost to ovim podnosi zahtev za donošenje rešenja :

  1.  za privremeni prestanak obračunavanja i plaćanja poreza u skladu sa članom 94. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana Srbije (Sl.glasnik RS 24/2001…; 91/2011).
  2. za privremeni prestanak obračunavanja i plaćanja doprinosa  – u skladu sa članom 50. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl. glasnik RS 84/2004;…7/2012).

 

U prilogu se dostavlja :

  • poreska prijava PPDG-1,
  • rešenje Agencije za privredne registre.

 

Molim za donošenje rešenja u skladu sa ovim zahtevom.U __, __. godine.                                                                                                                                Preduzetnik

                                                                                                        _______________________

                                                                                                                                       __

                                                                                                                            __, ul. __ br. __

                                                                                                                                 JMBG __

 

Servis računara online zakazivanje