“Tehnološki višak” – model za obračun otpremnine

Pročitaj i:

 1. TEHNOLOŠKI VIŠAK – Prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa – propisi i mišljenja
 2. TEHNOLOŠKI VIŠAK – Prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa

 

“Tehnološki višak” – model za obračun otpremnine

Nove odredbe Zakona o radu koji su stupile na snagu krajem jula 2014. godine menjaju dosadašnji sistem prava zaposlenog kome prestane radni odnos kao „tehnološki višak“ u sledećem :

 1. Visina otpremnine ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu (član 158. stav 2. Zakona o radu).
 2. Zaposlenom se za obračun radnog staža ne računa celokupan radni staž upisan u radnoj knjižici već se računa samo radni staž :
  • Kod poslodavca kod koga je zaposlen u trenutku kada mu prestaje radni odnos kao „tehnološki višak“
  • Kod povezanih lica,
  • kod poslodavca prethodnika u slučaju statusne promene i promene poslodavca u smislu člana 147. Zakona o radu.
 3. Pod zaradom se smatra prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina (član 159. Zakona o radu).
 4. Pod zaradom se podrazumeva BRUTO ZARADA koju čini : neto zarada + doprinosi na teret radnika (PIO, zdravstvo, nezaposlenost) + porez 

Bruto zarada

Radni staž % 1 godina

Ukupno otpremnina

40.000 5 33,33% 13.332 66.660
40.000 10 33,33% 13.332 133.320
50.000 5 33,33% 16.665 83.325
50.000 10 33,33% 16.665 166.650
60.000 5 33,33% 20.000 100.000
60.000 10 33,33% 20.000 200.000
70.000 5 33,33% 23.331 116.655
70.000 10 33,33% 23.331 233.310

 

Možda vas interesuje