MODEL za obračun otpremnine – osnov “tehnološki višak”

 

 

PRIMERI OBRAČUNA OTPREMNINE – osnov “tehnološki višak”

Bruto zarada Ukupan radni staž godina Iznos otpremnine – za prvih 10. godina radnog staža Iznos otpremnine – za radni staž posle 10godina Ukupno
  % Iznos za 1 god. Do 10 godina Iznos za staž do 10 god. % Iznos za 1 god. Staž posle 10 godina Iznos za staž od 10 do kraja staža
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(1 x 3) (4 x 5) (1 x 7)  (2 – 5) (8 x 9) (6 + 10)
1 70.000 25 30% 21.000 10 210.000 25% 17.500 15 262.500 472.500
2 60.000 20 30% 18.000 10 180.000 25% 15.000 10 150.000 330.000
3 50.000 15 30% 15.000 10 150.000 25% 12.500 5 62.500 212.500
4 40.000 10 30% 12.000 10 120.000 120.000
5 30.000 5 30% 9.000 5 45.000 45.000
6 25.000 2 30% 7.500 2 15.000 52.500

 

Pročitaj članke (klikni na) :

  1. Prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa (“tehnološki višak”) – propisi i mišljenja
  2. Prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa (“tehnološki višak”) – objašnjenja i modeli

Mišljenja Ministarstva za rad (klikni na) :

  1. Otpremnina i radni staž
  2. Otpremnina i zarada

Odredbe Zakona o radu (Sl.glasnik RS Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 ) koje regulišu pravo i visinu otpremnine :

Član 158.

Poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu, u smislu člana 179. tačka 9) Zakona o radu, zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu. Otpremnina ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 godina provedenih u radnom odnosu i četvrtine zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada u radnom odnosu preko 10 godina provedenih u radnom odnosu

Član 159.

Zaradom u smislu člana 158. Zakona o radu smatra se prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina

Napomene :

  1. Zarada kao element za obračun otpremnine je tzv. bruto zarada koja sadrži : 1) neto zaradu + 2) doprinose na teret radnika (PIO, zdravstvo, nezaposlenost) + 3) porez.
  2. Pod godinama rada u radnom odnosu podrazumeva se CELOKUPAN radni staž koji je upisan u radnoj knjižici zaposlenog/e i to samo navršene tj. pune godine radnog staža.

 

Možda vas interesuje