Zarada supružnika i mogućnost refundacije poslodavcu (suprugu)

Servis računara online zakazivanje

Zarada supružnika i mogućnost refundacije poslodavcu (suprugu)

„Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) u članu 45. jeste predviđena mogućnost sklapanja Ugovora za obavljanje poslova kućnog pomoćnog osoblja, koji se registruje kod nadležnog organa lokalne samouprave.

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 16(2002 i 115/2005), u članu 10. utvrđeno je pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta za:

  1. zaposlene kod pravnih i fizičkih lica;
  2. lica koja samostalno obavljaju delatnost.

Iako u stavu 1. pojam „fizičko lice“ može izazvati nedoumicu, Zakon o privatnim preduzetnicima („Sl. glasnik RS“, br. 19/91, 46/91 i 37/93) u članu 1a, je fizičko lice definisao kao privatnog preduzetnika koji, radi sticanja dobiti, osniva radnju i samostalno obavlja delatnost.

Za obavljanje delatnosti, fizičko lice (preduzetnik – osnivač radnje) osniva odgovarajući oblik poslovanja pod određenim uslovima, propisanim članom 8. Zakona.

Saglasno članu 13. Zakona:

  • u ukupan broj radnika ne uračunavaju se zaposleni članovi porodice;
  • članovi porodičnog domaćinstva mogu raditi u radnji i bez zasnivanja radnog odnosa;
  • članovima porodičnog domaćinstva smatraju se bračni drug, deca i roditelji.

I u Zakonu o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 i 65/2006) definisan je pojam domaćinstva kao zajednica života, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda.

Odredbama Porodičnog zakona, čl. 25, 27. i 28, propisano je da su supružnici dužni da se uzajamno poštuju i pomažu; da sporazumno odlučuju o vođenju zajedničkog domaćinstva i da su dužni da se uzajamno izdržavaju.

Imajući u vidu gore navedeno, smatramo da se zarada utvrđena ugovorom o radu koji je zaključen između supružnika koji žive u zajedničkom domaćinstvu, a za obavljanje pomoći u kući ne može prihvatiti kao zarada koju treba refundirati poslodavcu (supružniku).

Odnose u svom domaćinstvu, supružnici mogu regulisati na način koji njima odgovara, što podrazumeva i uzajamno plaćanje usluga koje obavljaju u zajedničkom domaćinstvu, ali Ministarstvo nema zakonskog osnova a ni mogućnosti da sredstvima budžeta Republike Srbije finansira naknadu, na ovaj način ostvarene zarade.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 132-04-162/2009-12 od 05.10.2009. godine

 

Servis računara online zakazivanje