Za vreme neplaćenog odsustva zaposleni ne može da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca

Za vreme neplaćenog odsustva zaposleni ne može da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca

„Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 78, utvrđeno je da poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo), kao i da za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, ako za pojedina prava i obaveze zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu nije drukčije određeno.

Slučajevi za koje poslodavac može odobriti neplaćeno odsustvo, kao i dužina trajanja neplaćenog odsustva, nisu određeni zakonom, niti zakon upućuje da se ovo pitanje reguliše opštim aktom ili ugovorom o radu, što znači da poslodavac ima slobodu da ceni slučaj zbog kojeg zaposleni traži neplaćeno odsustvo i nakon ocene opravdanosti zahteva da odobri ili ne odobri neplaćeno odsustvo zaposlenom.

Imajući u vidu da je zaposleni za vreme neplaćenog odsustva i dalje u radnom odnosu kod poslodavca i da se po isteku neplaćenog odsustva može vratiti na rad, zasnivanje radnog odnosa kod drugog poslodavca na može biti razlog za neplaćeno odsustvo, s obzirom na to da je zaposleni već u radnom odnosu.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 120-01-113/2008-02 od 15.04.2008. godine