Plaćeno odsustvo zbog davanja krvi

Servis računara online zakazivanje

Plaćeno odsustvo zbog davanja krvi

 

„U skladu sa članom 77. stav 3. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo dva dana za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi računajući i dan davanja krvi.

Prema tome, ovom odredbom zaposlenom se obezbeđuje plaćeno odsustvo za slučaj dobrovoljnog davanja krvi, zbog čega se ovo odsustvo može koristiti samo neposredno nakon dobrovoljnog davanja krvi. Zakonom nije predviđeno da se trajanje plaćenog odsustva po ovom osnovu vezuje za radne dane. To znači da zaposleni kome dani plaćenog odsustva zbog dobrovoljnog davanja krvi padaju na neradni dan (subotu i nedelju), nema pravo da plaćeno odsustvo po ovom osnovu koristi počev od prvog radnog dana.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-00265/2008-02 od 31.03.2008. godine

 

Servis računara online zakazivanje