Zaposleni je dužan da se po isteku prava na neplaćeno odsustvo vrati na rad prvog sledećeg dana ili u ostavljenom roku u skladu s rešenjem o neplaćenom odsustvu

Servis računara online zakazivanje

Zaposleni je dužan da se po isteku prava na neplaćeno odsustvo vrati na rad prvog sledećeg dana ili u ostavljenom roku u skladu s rešenjem o neplaćenom odsustvu

„Odredbom člana 78. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon), predviđeno je da poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo). Za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, ako za pojedina prava i obaveze zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu nije drugačije određeno.

Slučajevi za koje poslodavac može odobriti neplaćeno odsustvo, kao i dužina trajanja neplaćenog odsustva, nisu određeni zakonom, odnosno poslodavac odlučuje u skladu sa opštim aktima u kojim će slučajevima zaposlenom odobriti neplaćeno odsustvo.

Zaposleni je dužan da se po isteku prava na neplaćeno odsustvo, vrati na rad prvog sledećeg dana ili u ostavljenom roku, u skladu s rešenjem o neplaćenom odsustvu.

Ukoliko se ne vrati na rad u skladu s rešenjem, poslodavac može da mu otkaže ugovor o radu ili izrekne drugu meru za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radne obaveze u skladu sa čl. 179. do 181. Zakona.“

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 132-03-00162/2014-02 od 20.10.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje