Vođenje KEPU knjigu na otkupnom mestu

Servis računara online zakazivanje

Vođenje KEPU knjigu na otkupnom mestu

 

„Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/2010 – dalje: Zakon), otkupno mesto je specijalizovana trgovina na veliko poljoprivrednim proizvodima i domaćim životinjama, u kojem se obavlja organizovani otkup poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja, od poljoprivrednih proizvođača, radi dalje prodaje ili obavljanja druge poslovne delatnosti kupaca.

Trgovac je dužan da vodi evidenciju o nabavci, prodaji i prodajnoj ceni robe, kao i druge evidencije o isporuci, odnosno prevozu robe – član 37. stav 1. Zakona.

Članom 1. stav 1. Pravilnika o evidenciji prometa robe i usluga („Sl. glasnik RS“, br. 45/96, 48/96 – ispr., 9/97, 6/99, 109/2009 i 7/2010), je propisano da privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju promet robe ili vrše usluge u prometu robe (dalje: obveznik), vode evidenciju o primljenoj i prodatoj robi, odnosno isporučenoj robi i izvršenim uslugama u Knjizi evidencije prometa i Usluga – obrascu KEPU.

Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se posebno za svaki objekat, prodajno mesto, odnosno poslovnu prostoriju.

Na osnovu navedenog, na otkupnom mestu, na kome se pored otkupa vrši i prerada i zamrzavanje celokupne otkupljene količine poljoprivrednih proizvoda, treba voditi KEPU knjigu, samo za otkup poljoprivrednih proizvoda, s obzirom da je otkupno mesto definisano zakonom kao mesto na kome se obavlja specijalizovana trgovina na veliko. To znači da će zaduženje KEPU knjige biti na osnovu isprave, izdate poljoprivrednom proizvođaču, koja je u skladu sa članom 11. Pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za trgovinu na otkupnim mestima („Sl. glasnik RS“, br. 32/2011), a razduženje internom otpremnicom koja prati otkupljene proizvode u proizvodnju.“

Mišljenje Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija br. 011-00-264/2012-09 od 26.11.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje