Obrasci za postupak javne nabavke

Servis računara online zakazivanje

Propisani obrasci vezani za postupak javne nabavke objavljeni su na portalu Uprave za javne nabavke

http://portal.ujn.gov.rs/PreuzimanjeDokumenata.aspx

 

Servis računara online zakazivanje