Prigovor dužnika na rešenje o izvršenju

Servis računara online zakazivanje

                                                                                      PRIVREDNI SUD

                                                                                                                       ___

                                                                                                                      ul. __

 

 

 

POVERILAC: “__” d.o.o. /preduzetnik iz __ ul. __ br. __, PIB __ koje zastupa __ račun __

 

DUŽNIK:        “__” d.o.o. /preduzetnik iz __ ul. __ br. __, PIB __ koje zastupa __ račun __

 

 

PRIGOVOR DUŽNIKA NA REŠENJE O IZVRŠENJU Br. ________

 

Vrednost: _________ dinara

u 2 primerka, sa __ prilogom

 

 

U blagovremeno ostavljenom roku dužnik izjavljuje prigovor protiv gorenavedenog rešenja tog suda i osporava tužbeni zahtev u potpunosti jer je platio svoj dug u potpunosti.

Dokaz : fotokopija izvoda br. __ od __ godine

Fotokopija uplatnice od __

 

Sa navedenog dužnik predlaže da sud ukine izdato rešenje o izvršenju, odbije tuženi zahtev u celosti i obaveze tužioca da naknadi tuženom troškove spora.

 

 

 

U __,__.__.20__. godine.

 

 

 

Dužnik

____________________

 

 

Servis računara online zakazivanje