Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

 

„Radni odnos na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme, samo ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka za koji je zasnovan radni odnos.

„Članom 37. stav 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je da radni odnos zasnovan na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme, ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka za koji je zasnovan radni odnos.

Stoga u smislu Zakona, radni odnos na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme, samo ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka za koji je zasnovan radni odnos. Otkaz ugovora o radu privremeno odsutnog zaposlenog, nije od uticaja na promenu radnog odnosa sa određenog na neodređeno vreme zaposlenog koji ga menja.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-465/2006-02 od 26.06.2006. godine