Popis-Odluka direktora o otpisu i rashodovanju osnovnih sredstava

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima i Izveštaja Komisije za popis osnovnih sredstava od __ godine direktor „__“ d.o.o. iz  Beograda dana __. godine donosi sledeću

ODLUKU O OTPISU I RASHODOVANJU OSNOVNIH SREDSTAVA

 Vrši se potpuni otpis i rashodovanje osnovnih sredstava prema sledećem spisku :

Red. br.

Inv. br.

Naziv osnovnog sredstva

Nabavna vrednost

Otpisana vrednost

Sadašnja vrednost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UKUPNO :

 

 

 =SUM(ABOVE) 0,00

 

Ovu Odluku dostaviti knjigovodstvu i arhivi.

 

 

 

Direktor „__“

__________________________

 

 

Servis računara online zakazivanje