Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda

Sl.glasnik RS br. 116/2014

 

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se način i uslovi isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda.

Član 2

Jedinična cena, odnosno prodajna cena po jedinici mere obračunava se i ističe u jednakim jedinicama mere koje se uobičajeno koriste u prometu za određenu vrstu proizvoda.

Za proizvode iste vrste na jednom prodajnom mestu jedinična cena je iskazana u jednakim jedinicama mere.

Član 3

Jedinična cena se ističe na jasan, lako uočljiv i čitljiv način sa naznakom jedinice mere u kojoj je iskazana (din./jedinica mere).

Član 4

Jedinična cena ističe se za sledeće proizvode:

 1. hranu i hranu za životinje;
 2. alkoholna i bezalkoholna pića i sokove;
 3. vodu;
 4. deterdžente;
 5. boje i lakove, izuzev slikarskih boja;
 6. ulje, maziva i druge tečnosti za motore i motorna vozila;
 7. destilovanu vodu;
 8. proizvode za pranje, čišćenje i negu lica i tela;
 9. proizvode za pranje i negu kose;
 10. proizvode za pranje, čišćenje i negu zuba i usne šupljine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, isticanje jedinične cene nije potrebno za:

 1. proizvode koji se prodaju kao poklon paketi ili kompleti;
 2. voće i povrće koje se prodaje komadno ili u svežnju.

Za proizvode kod kojih se navodi težina oceđene mase, jedinična cena odnosi se na navedenu težinu oceđene mase.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

 

Servis računara online zakazivanje