DOHODAK – OBRAZAC PP OPO – Poreska prijava samooporezivanja fizičkog lica

Poreska prijava samooporezivanja fizičkog lica

Otvori i preuzmi : PP OPO

Kako popuniti obrazac – pročitaj član 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Pravilnika o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika