Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline

Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline

 

Iz obrazloženja:

„Naime, prema odredbi člana 94. stav 1. tačka 1) Kolektivnog ugovora tuženog broj … od 21.9.2010. godine: poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako ne poštuje radnu disciplinu odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca i u slučaju rada ili boravka u radnim prostorijama pod dejstvom alkohola ili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci – narkotičnih sredstava ili konzumiranje istih u toku rada u bilo kom procentu, odnosno 0,00%.

Poštujući ovu pravnu normu i odredbu člana 18. tačka 1) Aneksa ugovora o radu broj … od 25.11.2010. godine a imajući u vidu da je kod tužioca izvršena provera alkoholisanosti 26.9.2012. godine i utvrđeno prisustvo alkoholisanosti alkometrom marke Drager alko test … u naznačenim vrednostima koje su iznad dozvoljene vrednosti od 0,00 sledi da je ostvaren razlog za otkaz ugovora o radu tužiocu.

Tužiocu je dostavljeno upozorenje broj … gde je naveden naznačeni činjenični opis radnje povrede radne discipline pa je i na taj način ispoštovana procedura otkaza.“

Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 884/2014 od 16.04.2014. godine