Mesto čuvanja ugovora o radu je gde zaposleni, odnosno radno angažovano lice radi, a izuzetno ako za to nema mogućnosti, onda u sedištu poslodavca ili drugim poslovnim prostorijama

Servis računara online zakazivanje

Mesto čuvanja ugovora o radu je gde zaposleni, odnosno radno angažovano lice radi, a izuzetno ako za to nema mogućnosti, onda u sedištu poslodavca ili drugim poslovnim prostorijama

„Članom 35. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon), propisano je da je poslodavac dužan da ugovor o radu, odnosno drugi ugovor u skladu sa ovim zakonom ili njihovu kopiju drži u sedištu ili drugoj poslovnoj prostoriji poslodavca ili na drugom mestu, u zavisnosti od toga gde zaposleni ili radno angažovano lice radi.

Dakle, u skladu sa Zakonom, original ili kopija ugovora o radu, odnosno drugog ugovora mora se nalaziti u mestu gde zaposleni, odnosno radno angažovano lice radi, bilo da je u pitanju sedište poslodavca, druge poslovne prostorije poslodavca ili drugo mesto gde zaposleni, odnosno drugo angažovano lice obavlja poslove. Izuzetno je moguće da se, ukoliko u mestu rada zaposlenog, odnosno drugog radno angažovanog lica ne postoje prostorne mogućnosti, odnosno uslovi za čuvanje ugovora, ugovori o radu, odnosno drugi ugovori mogu čuvati u sedištu poslodavca ili drugim poslovnim prostorijama.“

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-00873/2014-02 od 15.12.2014. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje