Sadrži propise o spoljnoj trgovini i mišljenja Ministarstava

Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina

Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina Sl.glasnik RS br. 48/2010, 74/2011, 63/2013     I OSNOVNE ODREDBE Predmet uredbe Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se vrsta, količina i vrednost robe na koju se, u […]

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku Sl.glasnik RS br. 7/2015   I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se oblik i sadržina, način podnošenja i popunjavanja deklaracije – jedinstvene carinske isprave u redovnom i pojednostavljenom carinskom postupku i drugih obrazaca koji se upotrebljavaju u […]

Naredba o određivanju dana pružanja usluga u spoljnoj trgovini

Naredba o određivanju dana pružanja usluga u spoljnoj trgovini Sl.glasnik RS br. 109/2009   1. Danom pružanja usluge u spoljnoj trgovini, ako taj dan nije određen, odnosno odrediv na osnovu ugovora, smatra se: za izvođenje investicionih radova u inostranstvu – dan overe računa, odnosno privremene situacije o izvršenim investicionim radovima od strane stranog naručioca, a […]

Uredba o uvozu motornih vozila

Uredba o uvozu motornih vozila Sl.glasnik RS br. 23/2010 Član 1 Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi za uvoz motornih vozila u Republiku Srbiju. Član 2 Ova uredba odnosi se na motorna vozila (u daljem tekstu: vozila) kategorije M – vozila i N – vozila, prema klasifikaciji Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UN/ECE), koja […]

Uredba o načinu izdavanja uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu za čije izdavanje ili overu nije propisana nadležnost

Uredba o načinu izdavanja uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu za čije izdavanje ili overu nije propisana nadležnost Sl. glasnik RS br. 7/2010 Član 1 Ovom uredbom propisuju se način izdavanja i overe isprava za koje je ugovorom, domaćim ili stranim propisom ili potvrđenim međunarodnim ugovorom predviđeno da prate robu […]

Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava

Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava Sl.glasnik RS br. 49/2013 1. Ovom odlukom određuje se roba za čiji se uvoz, izvoz ili tranzit pribavljaju određene isprave. 2. Roba za čiji se uvoz, izvoz, odnosno tranzit pribavljaju isprave navedena je u prilozima koji su odštampani uz ovu […]

Uverenje o kvalitetu robe koja se stavlja u promet na teritoriju Republike Srbije i njegova obavezna sadržina

„Sniženje cene robe koja se oglašava u prodajnom objektu, se odnosi na cenu robe koja je na stanju zaduženja konkretnog prodajnog objekta i ne može se odnositi na cenu robe koja je bila u drugom prodajnom objektu odakle je roba prebačena. Na to ukazuju zakonske odredbe Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/2010). Prema […]

Uredba o merama carinskog nadzora u slobodnim zonama

Uredba o merama carinskog nadzora u slobodnim zonama Sl. list SRJ br. 30/95, Sl. list SCG br. 1/2003 Član 1 Ovom uredbom propisuju se mere carinskog nadzora nad robom koja se uvozi, izvozi i smešta u slobodnu zonu. Član 2 Carinski nadzor na području slobodne zone sastoji se od: 1) kontrole vrste, količine i vrednosti […]

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom

Uredba o carinski dozvoljenom postupku s robom Sl.glasnik RS br. 93/2010, 63/2013   Deo prvi UVODNE ODREDBE   Glava I ZAJEDNIČKE ODREDBE 1. Uvodne odredbe Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuju: 1) uslovi za odobravanje statusa „ovlašćenog privrednog subjekta“, za učestalost preispitivanja statusa ovlašćenog privrednog subjekta, za davanje ovlašćenja za korišćenje pojednostavljenog postupka, vrsta […]

Odluka o izvozu, odnosno uvozu robe i usluga bez naplate odnosno plaćanja

Odluka o izvozu odnosno uvozu robe i usluga bez naplate, odnosno plaćanja Sl. glasnik RS br. 7/2010 1. Ovom odlukom propisuje se u kojim slučajevima domaće lice izvoz, odnosno uvoz robe i usluge može da vrši bez naplate, odnosno plaćanja. 2. Domaće lice može da izveze, odnosno uveze robu i usluge bez naplate, odnosno plaćanja radi: […]