Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

OVAJ PROPIS JE BRISAN

Novi propis je :

Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja (Sl.glasnik RS br. 27/2016)