Sadrži propise o spoljnoj trgovini i mišljenja Ministarstava

Obaveza deklarisanja robe samo ukoliko nije označena deklaracijom propisane sadržine

„Iako Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 73/2010) ne reguliše deklarisanje proizvoda, obaveza trgovaca da roba u trgovini na malo mora imati deklaraciju, utvrđena je članom 40. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/2010 i 10/2013 – dalje: Zakon), gde je striktno propisano da deklaracija mora da sadrži podatke o nazivu i […]

Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom

Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom Sl.glasnik RS br. 87/2009, 40/2015   1.* Rezidenti utvrđeni Zakonom o deviznom poslovanju (obveznici izveštavanja) dužni su da Narodnoj banci Srbije dostavljaju izveštaje u poslovanju sa inostranstvom, i to po osnovu: direktnih investicija nerezidenata u zemlji; direktnih investicija rezidenata u inostranstvu; investicionih (građevinskih) radova koje nerezidenti izvode […]

Kontrolnik uvoza robe – MODEL

          Kontrolnik uvoza robe         Broj ______     Podaci iz ugovora-porudžbenice     Sedište, zemlja i adresa Posrednik Sedište, zemlja i adresa Procenat provizije Dobavljač Sedište i adresa Država           Roba Vrsta robe Količina Vrednost robe u valuti Ukupno vrednost robe u valuti   Zemlja uvoza robe Vrsta […]

Odluka o načinu i postupku vršenja kontrole kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina namenjenih uvozu, odnosno izvozu

Odluka o načinu i postupku vršenja kontrole kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina namenjenih uvozu, odnosno izvozu Sl. list SRJ br. 13/96, Sl. list SCG br. 1/2003 1. Ovom odlukom propisuju se način i postupak vršenja kontrole kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina namenjenih uvozu, odnosno izvozu (u daljem tekstu: proizvodi), […]

Pravilnik o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke

Pravilnik o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke Sl.glasnik RS br. 11/2011, 60/2014, 66/2014 1. Uvodne odredbe Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno […]

Spisak roba koje podležu zdravstveno sanitarnoj kontroli pri uvozu

Spisak roba koje podležu zdravstveno sanitarnoj kontroli pri uvozu Ažurno sa martom 2013. godine Glava 5 PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG POREKLA, NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe 0501 0501 00 00 00 Ljudska kosa, sirova, oprana ili neoprana, odmašćena ili neodmašćena; otpaci od ljudske kose Kontroli podležu ako se koriste u […]

Spisak roba sa tarifnim oznakama koje pri uvozu podležu fito-sanitarnoj kontroli shodno Zakonu o bezbednosti hrane (Sl.glasnik RS br. 41/2009)

Spisak roba sa tarifnim oznakama koje pri uvozu podležu fito-sanitarnoj kontroli shodno Zakonu o bezbednosti hrane (Sl.glasnik RS br. 41/2009) Ažurno sa martom 2013. godine Odeljak II BILJNI PROIZVODI Glava 7 POVRĆE, KORENJE I KRTOLE ZA JELO Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Napomene 0701   Krompir, svež ili rashlađen:   0701 90 – Ostali: 0701 […]