URAČUNAVANJE POKLONA I ISPORUKA U NASLEDNI DEO – izvod iz Zakona o nasleđivanju (čl.66 – čl.77)

Izvod iz Zakona o nasleđivanju Sl.glasnik RS br. 46/95, 101/2003, 6/2015     IV URAČUNAVANJE POKLONA I ISPORUKA U NASLEDNI DEO Uračunavanje poklona Član 66 Zakonskom nasledniku uračunava se u njegov nasledni deo poklon koji je ma na koji način dobio od ostavioca. Plodovi i druge koristi koje je naslednik od poklonjene stvari ili prava imao […]

NASLEĐIVANJE NA OSNOVU ZAVEŠTANJA (testamenta, poslednje volje) – Izvod iz Zakona o nasleđivanju (čl. 78 – čl. 154)

Izvod iz Zakona o nasleđivanju Sl.glasnik RS br. 46/95, 101/2003, 6/2015     NASLEĐIVANJE NA OSNOVU ZAVEŠTANJA (TESTAMENTA, POSLEDNJE VOLJE)   I ZAVEŠTANJE Pojam zaveštanja Član 78 Zaveštanje je jednostrana, lična i uvek opoziva izjava volje za to sposobnog lica kojom ono raspoređuje svoju imovinu za slučaj smrti, u zakonom određenom obliku. Zaveštajna (testamentalna) sposobnost Član […]

UGOVOR O NASLEĐIVANJU I UGOVOR O BUDUĆEM NASLEDSTVU ILI ISPORUCI – Izvod iz Zakona o nasleđivanju (čl.179 – čl.181)

Izvod iz Zakona o nasleđivanju Sl.glasnik RS br. 46/95, 101/2003, 6/2015     I UGOVOR O NASLEĐIVANJU I UGOVOR O BUDUĆEM NASLEDSTVU ILI ISPORUCI Ništavost ugovora o nasleđivanju Član 179 Ništav je ugovor kojim neko svoju imovinu ili njen deo ostavlja u nasleđe svom saugovoraču ili nekom trećem. Ništavost ugovora o budućem nasledstvu ili isporuci Član […]

NEVAŽNOST ZAVEŠTANJA (testamenta) – Izvod iz Zakona o nasleđivanju (čl.155 – čl.170)

Izvod iz Zakona o nasleđivanju Sl.glasnik RS br. 46/95, 101/2003, 6/2015 V NEVAŽNOST ZAVEŠTANJA 1. Ništavost zaveštanja Ništavost zaveštanja zbog povrede prinudnih propisa, javnog poretka ili dobrih običaja Član 155 Zaveštanje je ništavo ako je njegova sadržina protivna prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima. Ništavost zaveštanja zbog zaveštajne nesposobnosti Član 156 Ništavo je zaveštanje lica koje […]

DOKAZIVANJE UNIŠTENOG, IZGUBLJENOG ILI SKRIVENOG ZAVEŠTANJA (testamenta) – Izvod iz Zakona o nasleđivanju (čl.171)

Izvod iz Zakona o nasleđivanju Sl.glasnik RS br. 46/95, 101/2003, 6/2015   VI DOKAZIVANJE UNIŠTENOG, IZGUBLJENOG ILI SKRIVENOG ZAVEŠTANJA Član 171 Zaveštanje koje je uništeno, izgubljeno ili skriveno posle smrti zaveštaočeve, ili pre njegove smrti ali bez njegovog znanja i volje, proizvodi dejstvo punovažnog zaveštanja ako zainteresovano lice dokaže da je zaveštanje postojalo, da je uništeno, […]

OPOZIV ZAVEŠTANJA (testamenta) – izvod iz Zakona o nasleđivanju (čl.176 – čl.178)

OPOZIV ZAVEŠTANJA Sl. glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 6/2015 VIII OPOZIV ZAVEŠTANJA Pojam opoziva Član 176 Zaveštalac uvek može u celini ili delimično opozvati zaveštanje. Zaveštanje se opoziva izjavom datom u bilo kom obliku u kome se može i sačiniti. Zaveštalac može pismeno zaveštanje opozvati i uništenjem pismena. Odnos ranijeg i docnijeg zaveštanja Član 177 […]

IZVRŠIOCI ZAVEŠTANJA (testamenta) – izvod iz Zakona o nasleđivanju (čl. 172 – čl.175)

VII IZVRŠIOCI ZAVEŠTANJA Određivanje izvršioca zaveštanja Član 172 U zaveštanju može biti određen jedan ili više izvršilaca zaveštanja. Izvršilac zaveštanja može biti svako ko je poslovno potpuno sposoban. Izvršilac zaveštanja ne mora se primiti te dužnosti. Kad zaveštanjem nije određen izvršilac ili je određen a ne primi se dužnosti, izvršioca može postaviti sud, ako nađe […]

NASLEĐIVANJE NA OSNOVU ZAKONA – izvod iz Zakona o nasleđivanju (čl.8 – čl.138)

Izvod iz Zakona o nasleđivanju Sl.glasnik RS br. 46/95, 101/2003, 6/2015 NASLEĐIVANJE NA OSNOVU ZAKONA   I ZAKONSKI NASLEDNICI Krug zakonskih naslednika Član 8 Na osnovu zakona, ostavioca nasleđuju: njegovi potomci, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegov bračni drug, njegovi roditelji, njegovi usvojioci, njegova braća i sestre i njihovi potomci, njegovi dedovi i babe i njihovi […]

PRELAZAK ZAOSTAVŠTINE NA NASLEDNIKE – Izvod iz Zakona o nasleđivanju (čl.206 – čl.221)

Izvod iz Zakona o nasleđivanju Sl.glasnik RS br. 46/95, 101/2003, 6/2015     PRELAZAK ZAOSTAVŠTINE NA NASLEDNIKE   I OTVARANJE NASLEĐA Smrt i proglašenje lica za umrlo Član 206 Smrću čovekovom otvara se njegovo nasleđe. Isto dejstvo ima i proglašenje lica za umrlo. Kada se otvara nasleđe lica proglašenog za umrlo i početak toka rokova Član […]

ODGOVORNOST NASLEDNIKA ZA DUGOVE OSTAVIOČEVE – Izvod iz Zakona o nasleđivanju

Izvod iz Zakona o nasleđivanju Sl.glasnik RS br. 46/95, 101/2003 III ODGOVORNOST NASLEDNIKA ZA DUGOVE OSTAVIOČEVE Obim naslednikove odgovornosti za dugove Član 222 Naslednik odgovara za ostaviočeve dugove do visine vrednosti nasleđene imovine. Član 223 Naslednik koji se odrekao nasleđa ne odgovara za ostaviočeve dugove. Odgovornost sanaslednika Član 224 Sanaslednici solidarno odgovaraju za ostaviočeve dugove, svaki […]