Konzularne takse – Tarifa

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Sl. glasnik RS br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013 TARIFA KONZULARNIH TAKSI*    ODELJAK B – KONZULARNE TAKSE Iznos takse u devizama Tarifni broj 1. Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano EUR 15 AUD 25 CAD 24 DKK 112 JPY 2.426 […]

Sudske takse – Tarifa

Zakon o sudskim taksama –  Izvod Sl. glasnik RS br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014   TAKSENA TARIFA   I PARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 1. Podnesci Tarifni broj 1. (1) Za tužbu i protivtužbu podnetu pred sudom opšte nadležnosti plaća se prema vrednosti predmeta spora: – do 10.000 […]

Za spise i radnje koje su potrebne stranci radi zasnivanja i ostvarivanja prava iz radnog odnosa ne plaćaju se republike admistrativne takse

Za spise i radnje koje su potrebne stranci radi zasnivanja i ostvarivanja prava iz radnog odnosa ne plaćaju se republike admistrativne takse „Odredbom člana 2. st. 1. do 4. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003 – ispr., 61/2005, 101/2005 – dr. zakon, 5/2009 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je […]

Plaćanje republičke administrativne takse za overu potpisa

Plaćanje republičke administrativne takse za overu potpisa   „Odredbom člana 2. st. 1. do 4. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003 – ispr., 61/2005, 101/2005 – dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011 i 70/2011 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) propisano je da se za spise i radnje u upravnim […]